Einvik (31):

1700 og tidligere

Hovedsiden

31 01 1749

EINVIK

31/00

NILS HENRIKSEN

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maria Olsdtr

Datter av Ole Olsen, Kvitnesvik, skifte 1779. Og hans 1.ektefelle (ukjent navn).
Nevnt i fars skifte fra 1779:
Maria Olsdtr (30 år) gift med Nils Henrichsen Enviken (fra farens 1.ekt og må være den som er nevnt som Marit i 1752).

31 01 1740

EINVIK

31/00

HENRIK ANDERSEN

1742 døpt sønn; Nils Henriksen

Barn døpt Niels hendricksen, far Hendrick Andersen, Envigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1740 døpt datter: Mali Henriksdtr

Barn: Mali Hindrichsdtr, ekte. Ejnvigen. Far: Hindhrik Ejnvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

31 01 1744

EINVIK

31/00

PEDER HANSEN. leilending

1744 jb: Bruker (ene); Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (ene); Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

31 00 1734

EINVIK

31/00

OLE JOSEPTSEN,

1734 Skifte etter Ole Joseptsen

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte fra Einvik 1734 - avdøde Ole Josephsen.
Gjenlevende ektefelle Jertrud Olsdtr.
Barn av ekteparet:
Mons Olsen (7),
Joen Olsen (6),
Margrethe Olsdtr (12),
Anne Olsdtr (10),
Sophie Olsdtr (3) og
Maren Olsdtr, som er født ved påsketider dette år, dvs. 1734.

31 00 1734

EINVIK

31/00

MARIT TORESDTR

Ektefelle til bruker her: Marit Toresdatter

1734 skifte etter henne

Enviken 31 Marit Toresdatter Marit Toresdtr 1734 16 30 Skifte etter henne.

Hennes datter: Beret Hansdtr

Enviken 31 Beret Hansdtr Beret Hansdtr 1734 16 30 Datter til Marit Toresdatr, skifte 1734.

Hennes datter; Kirsten Hansdtr

Enviken 31 Kirsten Hansdtr Kirsten Hansdtr 1734 16 30 Datter til Marit Toresdatr, skifte 1734.

31 01 1726

31/00

HANS JØRGENSEN, leilendning

1755 Trolig samme bruker annet sted

1729-1732

Envigen 31 Hans Jørgensen Hans Jørgensen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.
Enviken 31 Hans Jørgensen Hans Jørgensen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)

1726 jb: Bruker (ene): Hans Jørgensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jørgensen
Stilling/stand: Find
Merknader:Rydning
Gård: Eenvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1723 Felleshistorien 211

Felleshistoria 211: ..."Einvik er regnet som rydningsplass da samen Hans Jørgensen skattet der i 1723."

1723 Nevnt som same

EKTEFELLE og BARN:

31 00 1721

EINVIK

31/00 ØDEGÅRD

Ekstraskatt 1721

Gård: Eenvigen
Merknader: Øede
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

31 00 1711

EINVIK

31/00

OLE ARNTSEN, leilending

1711 jb: Bruke (ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentssen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1702

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1.
Gård: Eenwigen Fjerding: Rødøe
Olle Arntsen Person Huusmand.

1701 mt: Bruker( ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arens.
Stilling/stand og vilkår: Rydningsmand
Alder: 50
Gård: Einwigen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1689 Sønn: Gunder Olsen

Fornavn: Gunder
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Einwigen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

31 01 1701

EINVIK

31/00

OLE JONSEN, innerste

1701 mt: Innerstefamilie

Bor i huset til brukeren Ole Arntsen.

1701 mt: Innerste Ole Jonsen

Fornavn: Olle
Etternavn:
Joens. Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 30
Gård: Enwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi