Døde eller gravlagt i Meløy

Personer fra Rødøy - som er gravlagt i Meløy sogn.

- Personer som er flytta til Meløy

- er frikirkefolk som blir gravlagt der når de døde...

Bare de som er nevnt i KIRKEBOK for MELØY prestegjeld.

Obs.  Uten gnr - foreløpig ikke lenket til gård og familie.

Tilbake...

A

Gnr 61

Alexandersen, Hans Christian

KIRKEBOKA VIET 1831:
10.10.1831. Hans Christian Alexandersen, bosatt Sleipnes, født Sandaag (Meløy?), sønn av Alexander Johnsen Sandaag.
Nicoline Marie Olsdatter, født Sleipnes, bosatt Seines, 30 år, datter av Ole Nilsen Sleipnes.

Gnr 08-01

Andreassen, Hartvig Andreas

(Hartvig er sønn av Andreas Amundsen og Anne Pernille Olsdtr, Langnes).
1919 avdød Hertvig Andreassen Kårenkemand f. 1835 Langnes, Rødøy. bosatt Åg.
Pårørende Hans Hagvik gbr
Døde 19.12.1919.
Gravlagt/jordfestet 31.12.1919.
Merknader: Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Kilde:
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Andreasdtr, Antonette Maria

1910 avdød Antonette Maria Andreasdtr husmannskone f. 1849 Kiln i Rødøy prestegjeld. Bosatt Sandaa.
Ektemann Johan Kristian Jonsen. Husmann og smed. Sandaa.
Døde 10.11.1910.
Gravlagt/jordfestet 23.11.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Gnr 60

Andreasdtr, Lovise Pedrikke Regina

1910 avdød Lovise Pedrikka Regina Andreasdtr, gift. Født 1853 Tjong i Rødøy. Bosatt Meklyvær. Gjenlevende ektemann Kristen Jakobsen, Meløyvær.
Dødsdato 22. august 1910.
Begravelsesdato: 27. juni 1910. Jordfestelse 27. juni 1910.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Andreasdtr, Gjertrud Gurine

1923 avdød Gjertrud Gurine Andreasdtr, gbr. kone, født 1848 Rødøy, bosatt Marken.
Døde 27.2.1923.
Gravlagt 5.3.1923. Jordfestet 29.4.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Andreasdtr, Hanna Ingeborganna

1912 avdød Andreasdtr, Hanna Ingeborganna , enke, f. 1830, Molvik i Rødøy. Bosatt Lomøy (i Meløy).
Død 27.6.1912.
Gravlagt/jordfestet 1.7.1912.
Sogn Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Antonsen, Ludvig Godfred

1925 avdød Ludvig Godtred Antonsen, fyrbøter, ugift f- 1898, født Rødøy, bosatt Rødøy.
Døde 14.10.1925
Gravlagt 19.10.1925.
Meløy sogn.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Antonsen, Alfred Mathias Jentoft

1908 avdød Alfred Mathias Jentoft Antonsen gift fisker og gårdbruker, født Stor-Seløen i Rødøy, bosatt Hestøy.
Døde 2.5.1908.
Gravlagt/jordfestet 10.5.

Merknader:
Konfirmert i 1898 i Rødøy.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Amundsdtr, Abelone

1907 avdød Abelone Amundsdtr Kaarenke f. 1816 Rødøy, bosatt Mosvold.
Døde 14.1.
Gravlagt 30.1., jordfestet 9.6.
Daapsattest lyst pos: døbt 23 eft. Hellige 3 konge i Rødøy 06-18.
Sogn: Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1888-1907 (1837Q)

Arntsen, Hans Olai

1911 avdød Hans Olai Arntsen gift, gårdbruker, fisker født 1846 Rødøy prestegjeld, bosatt Bolga.
Døde 8.5.1911.
Oppgitt at han "drukna", ikke mer oppgitt og ingen begragelsesdato.
Sogn Meløy.

Arntsen, Hans Olai

Lenke til de som er omkomne på havet, han er født i Rødøy.

Gnr 67

Arntsdtr, Ane Bergitt Arentsdtr, Forøy

(Hun er datter av Arnt Henriksen og Olava Malene Arntsdtr, Seines).
1914 avdød Arntsdtr, Ane Bergitt Arentsdtr, Forøy Husmannsenke, fattiglem, født 1821 Seines i Rødøy. Bosted Forøy.
Pårørende Per Benoni Andreassen Tjong, bosatt Tjong.
Døde 14.01.1914.
Gravlagt 23.1.
Sogn Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

B

Gnr 63

Edvarda Othelie Bang (Olsen?)

(Datter av Johan Otelius Bang, Æsvik i Rødøy).
1916 avdød Edvard Othelia Bang Olsen, gjente, f. 1899, Æsvik i Rødøy.
Døde 29.10.1916.
Gravlagt/jordfestet 9.11.1916.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Hans Andreas Benjaminsen

1925 avdød Hans Andreas Benjaminsen. f. 1897 Rødøy, bosted Meløy.
Dødsdato 00.03
Begravelse 00.03.
Merknader:
I mars måned på Romsdalskysten.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Benjaminsen, Benjamin Olai

1920 avdød Benjamin Olai Benonissen gbr f. 1853 Aarnes i Rødøy, Bosatt Kjetvik.
Døde den 10.01.1920.
Gravlagt/jordfestet den 28.1.1920.
Merknader:
Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Sogn Meløy
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

E

Gnr 39

Eriksdtr, Margrete

SKIFTER I MELØY:
Skifte gården Meløysund i Meløy 1845 etter avdøde Margrethe Eriksdtr. Ektefelle Brynel Olsen.
Kom fra Strømsnes (Strømdal) i Rødøy hvor hun bodde 1801.

Eliassen, Johan Heitmann

1908 avdøde Johan Heitmann Eliassen, gift husmann f. 1848 Vassjø i Rødøy. Bosatt Tyrhaug (Meløy). Ektefelle Randine Jensdtr.
Døde 2.12.1908
Gravlagt 11.12.
Meløy sogn.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Eliassen, Petter Kristian Angell

1911 avdød Petter Kristian Angell Eliassen fisker, enkemann. Født Rødøy prestegjeld 1855. Bosatt Aag.
Død 12.6.1911
Gravlagt 21.6. Jordfestelse 8.10.
Sogn Meløy
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Eleasersen, Han Nikolai Albert

1914 avdød Hans Nikolai Albert Eleasersen, gnr f, 1846 Vaaga i Rødøy prestegjeld. Bosatt Skaret (I Meløy).
Døde den 23.02.1913.
Gravlagt/jordfestet 12.3.2013.
Merknader:
Dissentere - Tilhørte frimenigheten i Meløy på Osa. Anmeldt av politimesteren i Helgeland 1914-01-08.
Kilde:
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

H

Gnr 59

Hansen, Elling

1875: 007 01 Elling Hanssen 1857 Melø Sogn tj ug Tjener hos No. 1 b

Hansen, Else Pernilla Hansen

1928 avdød Else Pernilla Hansen, enke, fattiglem, f. 1841, Rødøy, Bosatt Valla.
Døde 29.8.
Begravet/jordfestet 6.9. - begravet Meløy.
Sogn Meløy
Kilde:Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Hansen, Hanna Tomine

1920 avdød Hanna Tomine Hansen, født 1883 Breivik, Rødøy. Bosatt Vågøy, Rødøy. Pårørende Hans Hansen.
Døde den 9. mars 1920.
Gravlagt/jordfestet 2.4.1920.
Merknader:
Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Sogn Meløy
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Hansen, Kristine Eline

1918 avdød Kristine Eline Hansen husmannskone f. 1856 Vaaga i Rødøy Bosatt Aag.
Pårørende Anton Jensen, husmann, bosatt Aag.
Døde 17.9.1918
Gravlagt/jordfestet 30.9.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Hansdtr, Kristine Johanna

1913 avdød Kristine Johanna Hansdtr, pige, f. 1839, Rødøy sogn. Bosatt Oldra.
Døde 8.7.1913.
Begravet/jordfestelse 15.7.1913.

Merknader:
Dissentere - Tilhørte frimenigheten på Osa. Anmeldt av potlitimesteren i Helgeland 1914-01-18. Selvforsørgende.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

I

Gnr 52

Ingebrigt Ingebrigtsen

Sønn av Ingebrigt Olsen, omtalt på gården Blok "1801 og før".
FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt på gården Ytresøen i Meløy (lnr. 187a). Bor sammen med ektefellen hos sønnen Petter Ingebrigtsen, f. 1849 i Melø sogn. Sistnevnte er selveiende gårdbruker og fisker.

J

Gnr 60

Jakobsen, Kristen

1910 avdød Lovise Pedrikka Regina Andreasdtr, gift. Født 1853 Tjong i Rødøy. Bosatt Meklyvær. Gjenlevende ektemann Kristen Jakobsen, Meløyvær.
Dødsdato 22. august 1910.
Begravelsesdato: 27. juni 1910. Jordfestelse 27. juni 1910.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Gnr 60

Jakobsen, Thomas

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Tjong etter Tomas Jakobsen. Mor: Karen Berg, som er gift med Hans Hansen, Dalen i Meløy. Bror: Petter Jakobsen (36) Dalen.

Gnr 50

Jakobsen, Anders

Sannsynlig født i Meløy 1748. Nevnt tellingen 1801 som bosatt på gården Vernes Nordre. gnr 50.

Gnr 62

Jakobsdtr, Olava

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som plassbruker og fiskerkone på plass 215cb og 215da Stormoen i Meløy kommune. Bor sammen med mannen Didrik A. Hansen og sønnen Kristian B. Didriksen. Videre fosterdatter Berta K. T. Lorentsdtr f. 1869 i Meløy kommune.

Gnr 38

Jakobsdtr, Jonetta - bosatt Melen 1801

ENGEVIKSLEKTA, side 111: Født Engevik i Meløy. Viet 1.ekteskap Meløy kirke 5. august 1787 til Christen Hansen, Meløy, død før 1789. Hun har 1 datter i første ekeskap - Ane Cristensdatter f. Engvik i Meløy, døpt 9.4.1787. Det er ikke nevnt noe flere opplysninger om henne.

Gnr 38

Jensdtr, Ingeborg Dorthea

Folketellinga for Meløy 1875:
Det er antagelig denne "Ingeborg Jensdtr" f. 1800, som er bosatt på gården Vasdahl 187b i Melø. Datteren Maren Pettersdtr f. 1840 i Melø, er husfrue på gården her.

Johansen, Hans Monrad

1921 avdød Hans Monrad Johansen gbr født 1869 Rødøy, bosatt Kjeldal (I Meløy).
Døde 31.12.1920.
Gravlagt 9.1.1921. Jordfestet samme dag.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Johansen, Julius Johan

1911 avdød Julius Johan Johansen - fisker, fattiglem, ungkar, f. 1884 Tømmervik i Rødøy prestegjeld. Bosatt Aabodsvik.
Døde 26.12.1910
Gravlagt 22.1.1911. Jordfestelse 4.8.1912.
Sogn Meløy
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Johansen, Ludvik Peter

1932 avdød Ludvik Peter Johansen enkemann f. 1852 Rødøy, bosatt Ruskøy (Meløy gamlehjem).
Døde 13.11.1932.
Døde av "Alderdoms svakhet".
Gravlagt/jordfestet 17.11.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Johansen, Nils

1928 avdød, Nils Johansen, forhenværende gbr, gift Født 1840 Rødøy. Bosatt Vaatvik.
Døde 2.12.
Ingen begravelesdato oppgitt.
Sogn Meløy.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Johansdtr, Jonette

1912 (1911) avdød Jonette Johansdtr, pikebarn, uegte f. 1911 Kjetvik i Rødøy, Bosatt Kjetvik i Rødøy.
Pårørende Johan Petersen, dreng, fisker.
Døde den 27.11.1911.
Gravlagt/jordfestet 12.12.2011.
Sogn Meløy
Merknader:
Dissentere - Meløy evang. luth. frimenighet (Osa). Anmeldt 1912-01-26 av Helgelands politimester.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Gnr 52

Jørgine Gurine Jonsdtr Blok

1915: Avdød Jørgine Gurine Jonsdtr Blok, ugift. Født 1865. Rødøy/Rødøy.
Døde 27.10-1915.
Gravlagt 2.11. og jordfestet 14.11.1915.
Sogn/kirke:
Reitgjerdet Strinda
Kilde: Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Reitgjerdet sokn 1894-1919 (1660P)

Jensen, Anton

1913 avdød Anton Jensen, gbr, gift. f. 1850 Rodøy prestegjeld, bosatt Næverdal.
Døde 17.5.1913.
Gravlagt/jordfestet 23.5.
Sogn Meløy
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Gnr 70

Jensen, Johanna Sofia Andrea

(Datter av Jens Karlsen, bosatt på Skogholmen bnr 2 av gården Otervær (70):
1915 avdød Johanna Sofia Andrea Jensen, husmannskone f. 1863 Skogsholmen i Rødøy, bosatt Halsa. Pårørende Jens Hansen. Gbr,
Døde 9.2.1915,
Gravlagt /jordfestet 22.2.1915.
Meløy sogn.
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Gnr 03-01

Jørgensdtr, Kirsten Andrea (Meløysund)

1908. Avdød Kirsten Andrea Jørgensdtr Meløysund. Enke. Født 1824. Sundøy i Rødøy. Bosatt Texmoen.
Døde den 13.6.1908.
Gravlagt 23.08,1908.
Merknader:
Dissentere - Frikirken i Meløy. Begravet på Meløy.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Gnr 15-01

Jørgensen, Norin Kristian Meyer

(Sønn av Jørgen Kristian Bang Olsen og Nilsine Bertine Amundsdtr, en tid bosatt i Gjervalen hvor disse omtales. Var bosatt i Meløy 1900).
1912 avdød Norin Kristian Meyer Jørgensen, arbeider, ugift, fra Rødøy prestegjeld (Vasvik). Bosatt Næverdal.
Døde 6.11.1912.
Gravlagt 15.11.1912.
Merknader:

Dissentere - Gik fram på en sneskavl, faldt ut for fjeldet og kvaltes i sneen, på vei fra Glommen op på fjeldet, sammen med 2 andre, en gut fra Engavik som tilhørte frikirken og 1 formand fra Drammen. Alle 3 omkom. - Døpt i Statskirken men blev som barn utmeldt med sine forældre, der var baptister. Han var dog ikke døpt i baptistsamfundet og tilhørte ved sin død intet kirkesamfund.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

K

Kristiansdtr, Indianna Tomine

Avdød 1915 Indianna Tomine Kristiansdtr gbr kone f. 1850 Ørnes i Rødøy. Bosatt Marken.
Ektefelle Sivert Johansen gbr Marken.
Døde 21.11.1915
Gravlagt 25.11.1915. Jordfestet den 1.10.1916.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

L

Gnr 60

Lorentsdtr, Bergitte Alette

1914 avdød Bergitte Alette Lorentsdtr f. 1840, Bjerga, Rødøy. Bosatt Tjong i Rødøy.
Pårørende Hertvig Jakobsen, husmann, Tjong, Rødøy.
Døde 21.10. 1914. Gravlagt/jordfestet 2.11.1940.
Sogn Meløy.
Merknader:
Dissentere - Tilhørte frimenigheten på Osa. Anmeldt av potlitimesteren i Helgeland 1915-01-18.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

M

Martinsen, Johan Andreas

1922 avdød Johan Andreas Martinsen gut født 1909 Vågenga, Rødøy, bosatt Vågenga.
Døde 28.9.
Gravlagt /jordfestet 5.10.
Sogn: Meløy.

Merknader:
Fra Rødøy, sendt kr.4 til herredsk. 11-09.22.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

N

Nilsdtr, Karen Sofia

1910 avdød Karen Sofie Nilsdtr enke f. 1821 Hammerheivik i Rødøy prestegjeld. Bosatt ved død Vollen, Meløy.
Pårørende Martinus Olai Kristofersen husmann
Døde 7.11.
Gravlagt 14.11 og jordfestet 20.11.
Meløy sogn.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Nilsen, Ole Benjamin

1910 avdød Ole Benjamin Nilsen inderst, ugift, f. 1859 Nesøya i Rødøy. Bosatt Helløy, Bolgvær.
Døde 26.11.1910.
Begravelse/jordfestelse 4.12.1910.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Nilsen, Magdalena

1918 avdød Magdalena Nilsen gbr enke, født 1827, Esvik, Rødøy, Bosatt Bolga.
Døde 3.6.1918
Gravlagt/jordfestet 10.6.
Meløy sogn.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

O

Antonette Nikoline Olsen

1907 avdød Antonette Nikoline Olsen gårdmannskone f- 1843 Rødøy, bosattt Korsvik (i Meløy).
Døde 31.5.1907
Gravlagt og jordfestet 7.6.1907.
Ektemann Andreas M Petersen, 66 år. Korsvik.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1888-1907 (1837Q)

Olsen, Antonette

1930 avdød Antonette Olsen enke født 1848 Rødøy, Bosatt Neverdal.
Døde 12.3.
Gravlagt/jordfestet 20.3.
Gravlagt Meløy.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Olsen, Olaus Andreas Mikkelborg

1930 avdød Olaus Andreas Mikelborg Olsen, gift kårmand, født 1852 Rødøy. Bosatt Neverdal.
Døde 19.2.
Gravlagt/jordfestet 4.3.
Begravet Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Gnr 38

Olsen, Peder - bosatt på gården Melen 1801

"Engevikslekta", side 111:
Gift med enken Jonetta Jakobsdatter i 1789. Han nevnes født Bolga i Meløy

Olsen, Olea Jonette Gaarde Olsen Flatvær

(Datter av Ole Jakob Olsen Kleven og Maren Kirsine Lavina Jensdtr, Grinvær vestre i Rødøy).
1914 avdød Olea Jonette Gaarde Olsen Flatvær, husmannskone, født 1957 Engøy i Rødøy. Bosatt Flatvær.
Pårørende Johan Jakob Pedersen, husmann, Flatvær.
Døde 20.06.1914.
Gravlagt 27.6.1914.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Olsen, Teodor

1919 avdød Teodor Olsen gbr enkemann f. 1851 Sørfjorden i Rødøy. Bosatt Bolga.
Døde 15.03. 1919
Gravlagt 24.3.
Døde av hjertelammelse.
Meløy sogn
Kild: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

P

Paulsen, Eilert

1932 avdød Eilert Paulsen, kårmann, gift f. 1874 Meløy Bosatt Spildra.
Døde 30. 11. 1932.
Døde av "aldersom svakhet".
Gravlagt 10.12.1932, Jordfestet 01.11.1935.

Gnr 08

Pedersdtr, Ebba

(Datter av Petter Rasmussen på gården Langnes i Rødøy). Lenke dit.
1918 avdød Ebba Pedersdtr gift f. 1895 Langnes i Rødøy, Bosatt Aag.
Påørende Adolf Bendiksen gbr Aag.
Døde 26.09.1918
Gravlagt/jordfestet 5.10.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Pedersdtr, Elise Marie

1912 avdød Elise Marie Pedersdtr tjenestepike f. 1892 Kjetvik i Rødøy, Bosted Kjetvik i Rødøy. Pårørende Benjamin Kjetvik gbr
Døde 29.4.1911.
Gravlagt/jordfestet 12.12.1911.
Sogn/kirke: Meløy

Merknader:
Dissentere - Meløy evang. luth. frimenighet (Osa). Anmeldt 1912-01-26 av Helgelands politimester.

Andreas Pedersen

1912 avdød Andreas Pedersen ungkarl f. 1879 Sleipnes i Rødøy, bosatt Sleipnes.
Døde 19.9.1911.
Gravlagt/jordfestet 27.9.1911.
Sogn: Meløy

Merknader:
Dissentere - Tilhørte den evang. luth. frimenighet i Meløy (Osa). Anmeldt 1912-01-26 av Helgelands politimester.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Gnr 38

Pedersdtr, Kirsten

Født 1764 ca.
1801: 009 02 Kiersten Pedersdatter 37 Hans kone 1te ægteskab
I skifte etter sønnen Aron i 1827 - er oppgitt følgende:
Christiana Pedersdtr (58), mor, bosatt Spilderen.

Gnr 59

Pedersdtr, Beret Sofie

KIRKEBOKA VIET 1829: 13.09.1829.
Andreas Jakobsen, bosatt Tjong. 28 år. Sønn av Jacob Olsen. Beret Sofie Pedersdatter, Rørhagen?, 23, datter av Peder Olsen. Viet i Meløy kirke.
Hennes far: SKIFTER I MELØY:
Skifte Spilderen 1830 etter Peder Olsen. Ektefelle Anna Christianne Nn?. Barn: Hans Tønsberg Pedersen (23), Ole Pedersen (17) Beret Laurina Pedersdtr, gift med Andreas Jakobsen, Tiong i Rødøy.

Gnr 60

Pettersen, Elling

Skal være fra Selstad i Melø. Døde 16. november 1875 på gården Kila, men var 1865 bosatt på Tjong bnr 3.

Gnr 60

Pettersen, Konrad

1911 avdød Konrad Johan Lund Pettersen, ugift fisker, født 1892 Tjong i Rødøy. Bosatt Aag. Døde 19. juni 1911. Gravlagt 4. juli 1911. Jordfestet 8. oktober 1911.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Pettersen, Antonetta

1922 avdød Antonetta Pettersen, husmannsenke, født 1835 Rødøy, bosatt Herstad.
Døde 20.04.1922
Gravlagt 27.4.1922. Jordfestet samme dag.
Meløy sogn.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Petersdtr, Maren

1908 avdød Maren Petersdtr ugift fattiglem født 1830 Tjongsfjorden i Rødøy, bosatt Meløy.
Døde 1.3.1908.
Gravlagt 6.3.1908. Jordfestet 4.10.1908.
Sogn Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Pedersdtr, Berit Marie

1914 avdød Berit Marie Pedersdtr, født 1848 Rødøy. Bosed Osa.
Døde 11.9.1914.
Gravlagt 17.9. Jordfestet 25.10.

Merknader:
Samtidig begravet et dødfødt barn tilhørende Hanna Hansen, Brasætvik.
Kilde:
Merknader:
Samtidig begravet et dødfødt barn tilhørende Hanna Hansen, Brasætvik.

Pedersen, Benjamin

1920 avdød Benjamin Pedersen Kårmann gift f. 1847 Vågeng i Rødøy. Bosatt Skaret ( i Meløy).
Døde 2.7.1920.
Gravlagt/jordfestet 9.7.
Døde av "slag".
Meløy sogn.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

R

Ane Kristine Lovise Bang Rafaelsen

1927 avdød Ane Kristine Lovise Bang Rafaelse, født 1857 Rødøy, bosatt Lyngvær.
Ektemann er gbr og fisker og bosatt Lyngvær.
Døde 13.8. 1927.
Gravlagt/jordfestet 27.8.1927. Begravet i Meløy.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

S

Gnr 59

Svensen, Hans

1875: 012 01 Hans Svensen 1795 Melø Sogn Lægdslem ug Fuldt understøttet af Fattigvæsenet b

T

Tidemann, Petra

1915 avød Petra Tidemann gårdbrukerkone f. 1880 på Myken i Rødøy. Bosatt Bjerangen. Ektemann Haldor Tidemann gbr Bjerangen,
Døde 20.09.1915.
Gravlagt/jordfestet 29.09.
Meløy sogn
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Gnr 67 -06

Tollevsdtr Jenny Pauline Teodora

(Datter av Tollef Melkersen, Seinesbukt, Seines, lenke dit):
1916 avdød Jenny Pauline Teodora Tollevsdtr, barn, f. 1815(1915), Leines (Seines) Rødøy. Bosted Seines.
Pårørende Tollev Seines husmann
Døde 16.3.1916
Gravlagt/Jordfestet 24.3.1916.
Merknader: Disentere.
Sogn Meløy
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)