Mathiesens firma (2)

Fiskekjøp, handel og dampskibsekspedisjon

Det var to handelsmenn på Myken som gjorde det ekstra godt under den sterke oppgangen som var under den 1 verdenskrig. Den ene var Mathiesen, den andre var Johan Eliassen. Han omtales også under denne siden. Også Anders Eliassen hadde en handelsforretning.

Hovedsiden

1917-1918

Nordlandsposten 1917.
Året 1917-18

Formue over 30 000 1917

Formue, inntekt og skatt:

88 000 23400 1568 Rikard Røsok, Rødøy (drev fiskekjøp fra jakt)

71 700 17900 1190 Johan Falch, Tjong (drev videre til 1975)

68 900 9330 614 Jæger & Søn, Selsøyvik (konkurs 1930)

49 600 11 300 672 Johan Eliassen, Myken

42 200 10 250 673 Johan Mathisen, Myken (1923-1930 dødsbo, overskuddsbo)

38 000 48 260 3644 Marselius Lossius, Rødøy (konkurs 1926)

33 600 10 360 606 Sigurd Hagevik, Kila

Enda gode tider for inntekt og formue.

1915/1916 (?)

Anders Eliassen - fiskeforreting (ikke handel) 1050 4200.

Johan Eliassen - fiskeforretning og handel 3860 15 000.

Johan Mathiesen - fiskeforrettning og handel 5230 25000. 

Klipp fra Bryde (Norges handelskalender) for årene 1917-1918.

Inntekt og formue som brukes her må være fra den ligningen som skjedde året 1916, for året 1915/1916.

1914

1912 akkort

1912 august. NK.

Her går det dårlig med forretningsdriften, men han kom veldig sterkt tilbake økonomisk som vi ser foran her.