Gård Segelfore (63)

bnr 16 og videre

Tilbake til hovedsiden

63 16 Solbakken

Eier: Kristian Johan Johansen

Tomt, skyld av 1 øre.

63 17 Dalbakken

Eier: Bjørn-Ove Thyrhaug

'Tomt, skyld av 1 øre.
Kjøper huset fra foreldrene.

63 17 Dalbakken

Eier: Henry Thyrhaug

Får utskilt og bygger her.

Eier: Henry Thyrhaug

Tomt. skyld av 1 øre.

63 18 Havgry

Eier: Gunnar Borch Lund

Tomt, skyld av 1 øre.
Bolighus i tømmer som er bygd av Gunnar Borch Lund

63 19 Soltun

Eier: Johan Johansen

Tomt, skyld av 1 øre.

63 20 Granheim

Eier: Steinar Engen

Tomt utskilt fra bnr 1. (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr 1

Formelt den 18.2.1875.

63 21 Lyngheim

Eier: Gerd Thyrhaug

Eier: Odd Thyrhaug

Bebygget tomt som er utskilt fra bnr 3.

?

Opprinnelig eier Bjørn Thyrhaug?
Tomt, skyld av 1 øre.

63 22 Brendheim

Blendheim

Tomt til hus som er utskilt fra bnr 4

Eier: Frithjof Lorentsen

63 23

2001 Eier: Jimmy Krogh

Gnr 63, bnr 23 er solgt for kr 150.000 fra Edel Røberg til Jimmy Krogh (02.07.2001).

Eier: Edel Røberg

Tomt som er utskilt fra hovedbruket /bnr 1) til første eier Edel Røberg.

1983 Utskilt fra bnr 1

Formelt den 25.2.1983.

63 24

Eier: Henrik Engen

Tomt som er utskilt fra hovedbruket, bnr 1.

63 25

Eier: Einar Engen og Wilehlm Engen

Utskilt fra hovedbruket, bnr 1.

1983 Utskilt fra bnr 1

Formelt den 10.1.1985.

Øvrige hjemler

63 26 Wigdis E. Pedersen

Utskilt fra bnr 1 24.8.1990.

63 27 Odd Røberg

Utskilt fra bnr 1 den 7.1.1988.

63 28 Geir Engen

Utskilt fra bnr 1 den 30.5.1988.

63 29 Arne Engen

Utskilt fra bnr 1.

63 30 Gunner Lund

Utskilt fra bnr 3.

63 31 Kåre Roar Hafsmo

Utskilt fra bnr 3.

63 32 Steinar Engen

Utskilt fra bnr 1.

63 33Einar Engen og Hege Bang

Utskilt fra bnr 1.
Gnr 63, bnr 33 er solgt for kr 1000 fra Hanna Engen og Elly Solbjørg Engen til Einar Engen og Hege Aimee Bang (17.01.2001).