Blok (52)

Slektsbok "Fra Blokk til Bolga" - en slektshistorie fra Rødøy og Meløy.

© Karl-Ole Torissen 2006.

Undersider

Bruk nr. 1 B

Bernhard Martin Bloch, eier
Harald Lund Bloch, eier
Hans Martin Olai Ludvigsen, bosatt 1920
Ludvig Ebenhard Johnsen Bloch, eier

Bruk nr. 1 A

John Fælle Larsen, eier
Nils Veiland Nilsen, eier
Johannes Kristian Olsen, bruker her
Mons Peder Johannessen, innerste og sønn av bruker
Husmannsplass:
David Olsen

Bruk nr. 2 og flere

Mary-Ann Strømdahl, eier
Jarle Petter Johan Strømdahl, eier
Johan Bloch, eier
52 03 Bekkeng: RLK.
52 04 Waikiki: Bernhard Martin Bloch, eier
52 04 Waikiki, Oddmund Løbakk, eier
52 05 Perryplassen: Perry Strømdahl, eier
52 06 Tomt eid av Jann Torolf Strømdahl.
52 07 Tomt eid av Margot Jensen Iversen og Thorbjørn Jensen.
52 08 Tomt eid av Wenche Lillian Strømdahl.
52 09 Tomt eid av Mary-Ann Strømdahl.
51 01 Husmannsplassen Hopnes.

1801

Ole Christophersen, leilending bosatt her 1801.
Eik Christophersen, døde her før 1812.
TIDLIGERE BRUKER OG BOSATTE:
Disse personer over overført til PDF filer og lagret i egen database.

Personomtaler

Diverse

1917 Oldfunn

Oldfunn Blok

Paa Haakaringa i Rødøy er ifølge H.Bl. fundet 2 skiferkniver i brukket tilstand, og paa Blok er fundet 3 lignende. Slike ting findes ofte, men folk tar ikke vare paa fundene, eller forstaar ikke at gjenstandene har interesse. Paa Haakaringa er tidligere fundet 2 kniver og et spydskaft, alt av skifer, som nu opbevares i Tromsø musum. (NA 22.9.1917).

1886 Blok - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 52
•Gammelt matrikkelnr: 111
•Navn på gård: Blok
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 113 Blok Jon Larsen Fælle 1-23 0-2-4-4

1870

Innerste eller tjener?:
Fredrik Sivertsen (23 år) omkommer ved forlis i Lofoten 5. april 1870.
Det er da opplyst at han er bosatt Blok i Rødøy. Han etterlater seg fattige foreldre i Mo prestegjeld.

1846 avdød person

Fredrik Angel Iversen, f. 1846, bosatt ved død her på gården. Død 4.april 1870. ”Omkom under fisket i Lofoten (halvfemterømming). Ble ikke funnet.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1377 Hans 1 qværn i brug 8 s.
1378 Ole 1 qværn i brug 8 s.

1647 Skattematrikkel

Bloch 1 w.
Christenn 1 w.
Rødøe presteboell bygger.
3 ort.

1567 Navn

Gårdsnavnet

b.16, s.168

52. Blok. Udt. b£å1kken [fra Rødø opg. b£åkk]. -- Blotth
1567. Block 1610. 1614. 1661. 1723.

Samme Navn er vel Blokken i Sortland. Det er tvivlsomt, om Blokka, et Tjern i S. Odalen, og Blokketjern i N. Odalen, Eidskogen og Grue er be-slægtede Navne; forskjelligt er ialfald Gaardnavnet Blokkan i Meldalen og iHølandet ST., der er opstaaet ved Ligedannelse af en Stamme blik-. Gaarden her ligger under den høie Bloktind ved Blokvand. Ordet er efter S. B. vel det i Skriftsproget brugte Fremmedord Blok, anvendt som Fjeld-navn, jfr. svensk Dial. blokk n., "något ovanligt stort" (Rietz); jfr. Klippeblok,
Stenblok.

1653 - datter av bruker på Blok