Kila (61)

Bruk nr 2 B

Tilbake til hovedsiden

Ragnar Bjørnar Mikalsen
Harald Johan Hagevik
Jens Kvalvik/Ragna Hagevik
Sigurd Hagevik
Guttorm Hagevik f 1857

Til A-siden

61 02 1998

KILA

61/02

RAGNAR BJØRNAR MIKALSEN, eier

1998 hjemmel

Grunnboka 23.9.1998 - hjemmel til grunn - Ragnar Bjørnar Mikalsen (f.1961). Vederlag 250.000.

61 02 1950

KIlA

61/02

HARALD JOHAN HAGEVIK, eier

1950 matrikkel

Harald Johan Hagevik
Skyld av 04
Matrikkelutkastet av 1950.

61 02 1928

1928 Harald Johan Hagevik - eget bruk og hus

Harald får utskilt en større del av bruket her (2) - i et bruk som ble kalt for Kila Ytre. Det som nå i 2017 benevnes som "Haraldhuset".
Det skjedde med formell hjemmel i jordboken den 17.11.1928.

1928 Eindomoverdragelse

Skjøte av 20/11 1928, fra Gustav, Anna og Harald Hagevik til ANTON HAGEVIK på 1/2 delen av gnr 61. bnr 2 Kila, av skyld m 1,05 for kjøpesum kr 7500. samt den på gården hvilende 1/2 del av k¨r.

1928 Eiendomsoverdragelse

Skjøte datert 20.10. 1928 fra G. Hagevik til Th. Kruger på Nedre Kila, skyld 12 øre av gnr 61, bnr 2, verdsatt til kr 800.

61 02 1910

KILA

61/02

JENS JOHAN TOMASSEN KVALVIK

1910: 005 01 Jens Kvalvik 17.03.1879 Rødøy fl %hf% g Tømmerflødning f
JENS VAR FRA GÅRDEN KVALVIK (51)

1911 utvandrer

Utvandring 1911:
Ragna Bergine Kvalvik, gift kvinne, f. 1888, utvandra over Trondheim 22. november 1911. Linje Canadian og skip Zero. Hun skulle reise til mannen i Seattle, Wash. Hun har med seg datteren. Hun hadde med seg datteren Ragna Johanne f. 1910.

1909 yrke

Da han ble viet 1909 er det oppgitt som hans yrke.
Ved tellingen 1910 er han på "Tømmerfløting".
Han er da reist til Amerika for 2.gang.

1908 kjøper Kjetvik

Eier av gården KJETVIK bnr?
Skjøte fra Otelius Olsen til Jens Tomassen Kvalvik her på for kr 3100, datert 7.oktober 1907, tinglyst 7.januar 1908.

1901 utvandrer

Utvandret sammen til samme sted i Amrika:
1901 05 15 med billett betalt i Trondhjem.
Skulle til: Breckenridge, Minnesota
Skip Salmo og linje Stjerne.
Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 11: Emigrantprotokoll nr. 10, 1895-1902

David Johan Olsen (64) fra 'Vassdal i Rødøy.
Kaspara Olsdtr (hans ektefelle)
Jens Johan Tomassen (21) - en ungdom fra nabostedet Kvalvik.
Nils B. Johan Nikolaisen (24)
Bernt Severin Kristiansen (21)
Dorthea Olsdtr (19). Datter av David og Kaspara.

1900 folketellingen

Jens er bosatt år 1900 som 21 år gammel sønn og fisker hjemme hos foreldrene på gården Kvalvik 51-01.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ragna Hagevik g. Kvalvik

1910: 004 01 Ragna Kvalvik %Hagevik% 13.05.1888 Rødøy d %hm% g Datter b
1900: 005 01 Ragna Hagevik 1888 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1909 viet

Jens Tomassen Kvalvik inngikk ekteskap i Rødøy kirke den 5. juli 1909. Han ble viet til hjemmeværende datter Ragna Bergine Hagevik, født 1888 i Kila, datter av gårdbruker Guttorm Hagevik.

1910 døpt datter: Ragna Johanna

1910.10P 07.06.1910 10.07.1910 20.06.1910 Ragna Johanna E gdb Jens Johan Kvalvik Kila 1879
hust Ragna Bergine Hagevik 1888

Mer om RAGNA: "Lilt Ragna"

1910: 006 01 Ragna Kvalvik 1810!!.06.07 Rødøy D.d. ug Datter b
Ragna Johanne gikk under navnet ”Lilt Ragna”, da jeg traff henne i 1967 i Seattle.

61 02

KILA

61/02

SIGURD KRISTIAN HAGEVIK, kjøpmann

1910: 003 01 Sigurd Hagevik 04.04.1885 Rødøy s ug Landhandler b
1900: 003 01 Sigurd Hagevik 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

AVDØD:
1920 avdød Sigurd Hagevik, kjøpmann, født 1885, Kila, Rødøy, bosatt Kila.
Døde den 1.1. 1920.
Gravlagt 11. januar 1920. Jordfestet 16.1.
Merknader:
Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Sigurd Hagevik

RLA @ 2113.

61 02 1910

KILA

61/02

GUTORM MATHIAS KNUDSEN HAGEVIK, eier og bruker

1920 folketellingen (61 02 0046 Kila)

001 Gutorm Matias Knudsen Hagevik 01 1857-03-25 Selje - hp g Jordbruk S.
002 Hedvig Sofie Hagevik 01 1874-08-19 Meløy - hu g Husmor
003 Harald Johan Hagevik 01 1892-03-05 Rødø - s ug Handel med fiskeprodukter
004 Anna Sofie Hagevik 01 1896-04-07 Rødø - d ug Tjener uten fast løn, vanligt arbeide i huset hj
005 Gutorm Henry Johansen 01 1918-07-19 Rødø - Pleiesøn ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Gutorm Hagevik 25.03.1857 Selje hf g Gaardbr. not- og Væreier b
002 01 Dortea Karldatter 13.06.1849 Rødøy hm g Gaardmandskone b


007 01 Gustav Hagevik 22.01.1894 Rødøy s ug Søn b
008 01 Anna Hagevik 07.04.1896 Rødøy d ug Datter b
009 01 Aagot Hagevik 01.05.1898 Rødøy d ug Datter b
010 01 Pauline Jørgensdatter 1854??.03.20 Rødøy tj ug Tjenestepige hush. b
011 01 Johanna Kristofersdatter 1864?.12.26 Mo Helgel. tj ug Tjenestepige kreaturst. b

1910 folketellingen (midlertidig bosatt her)

015 01 Johan Hagevik 14.09.1851 Selje tj g Notarbeider, fisker mt
016 01 Peder Berntsen 25.03.1853 Rødøy el g Fisker, gaardbr. (forpagt.) mt
017 01 Edvard Havnø 23.04.1869 Rødøy el ug Fisker m.m.m. mt
018 01 Helge Olaisen 22.02.1894 Rødøy el ug Fisker mt
019 01 Kornelius Benjamensen 31.08.1878 Trænen el g Fisker gaardbr. mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 G. Hagevik 1857 Selø NB Hf e Gårdbruger S og fv.lærer b
002 01 Olga Hagevik 1883 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
003 01 Sigurd Hagevik 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Elias Hagevik 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
005 01 Ragna Hagevik 1888 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
006 01 Helga Hagevik 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
007 01 Harald Hagevik 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Gustav Hagevik 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
009 01 Anna Hagevik 1895 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
010 01 Sigrid Hagevik 1828 Eid i Nordfjord NB Bedstemor e Husstel b
011 01 Marie Arntsdatter 1878 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
012 01 Elisabeth Nilsdatter 1817 Rødøy herred* Lægdslem ug Lægdslem b

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: gård Kila (039) 122b.
001 Guttorm Knudsen Hagevik 1 1857 Selö Præstegj. - Familiens overhode g -
002 Antonettha Hagevik 000 1861 Rødøy - Hustru g -
003 Sigrid Knudsdtr. 000 1830 Selö Præstegjeld - Husfaderens Moder e -
004 Serine Hagevik. 000 1871 Selö Præstegjeld - Tjenestetyende ug -
005 Olga Hagevik 000 1883 Rødøy - Datter - -
006 Elias Hagevik 000 1886 Rødøy - Søn - -
007 Ragna Hagevik 000 1888 Rødøy - Datter - -
008 Helga Hagevik 000 1890 april Rødøy - Datter - -
009 Sigurd Hagevik 000 1885 Rødøy - Søn - -
010 Nils Hagivik 000 1853 Selö Præstegjeld - Selv Hovedperson, Inderst g -
011 Karen Hansdtr. 000 1854 Rødøy - Hustru, Inderstens Hustru g -
012 Anna Petersdtr. 000 1888 Rødøy - Inderstens Føsterdatter - -
013 Lovisa Petersdtr. 000 1826 Rødøy - Selv Hovedperson, Kårenke e -
014 Johan Olsen 000 1866 Rødøy - Logerende hørende til Familien ug

1886 Matrikkel

2 122b Kilen G. Hagevik, Lærer 2-41 1-1-11-11

Guttorm sin MOR Sigrid

1900: 010 01 Sigrid Hagevik 1828 Eid i Nordfjord NB Bedstemor e Husstel b

EKTEFELLE og BARN:

1917 Sønn: Ole Dahl Hagevik

Kila, Rødøy 1917 avdød Ole Dahl Hagevik, barn født 1917, Kila Rødøy, bosted Kila. Far gårdbruker G. Hagevik.
Født 1.1.1917. Dødsdato 1.1.1917.
Gravlagt 8.1.1917. Jordfestet samme dag.Merknader:
Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Ektefelle (2) Dorthea dør

KIRKEBOKA FOR MELØY SOGN:
1914 avdød Dorthea Lina Meyer Karlsen Hagevik Gbr kone f. 1849, Telnes Rødøy. Bosatt Kila, Rødøy. Pårørende G. Hagevik.
Døde 14. august 1914.
Gravlagt 24. august 1914. Jordfestet samme dag.

Dissentere - Tilhørte frimenigheten på Osa. Anmeldt av potlitimesteren i Helgeland 1915-01-18.
Kilde: Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Ektefelle (2): Dorthea Lina Meyer Karlsen, g.Hagevik

1910: 002 01 Dortea Karldatter 13.06.1849 Rødøy hm g Gaardmandskone b

.

1899 Antonette Andrea dør her

** Kila; Rødøy/1899
1911 Antonette Andrea K Hovedperson; Døde 26. oktober 1899.
Pareli
1912 Guttorm Mathias M Ektefelle
Knutsen Hagevik
1913 Olga Kristine K Datter; Født 23. juni 1883.
Hagevik
1914 Sigurd Kristian M Sønn; Født 4. april 1885.
Hagevik
1915 Elias Dal Hagevik M Sønn; Født 30. november 1886.
1916 Ragna Bergine K Datter; Født 13. mai 1888.
Hagevik
1917 Helga Marie Hagevik K Datter; Født 20. april 1890.
1918 Harald Johan Hagevik M Sønn; Født 5. marts 1892.
1919 Gustav Antonius M Sønn; Født 22. januar 1894.
Hagevik
1920 Anna Sofie Hagevik M Sønn; Født 7. april 1896.
1921 Aagaat Marie Hagevik K Datter; Født 1. mai 1898.
1922 Anton Benjamin M Sønn; Født 20. oktober 1899.
Hagevik

Ektefelle: Antonette Andrea Pareli Hagevik

Død før folketellingen 1900 - da han da nevnes som enkemann.

Datter: Olga Kristine Hagevik, g. Hugvik

1900: 002 01 Olga Hagevik 1883 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

Mer om Olga

Olga ble 96 år gammel og døde på Aag i Meløy 7. november 1979.

1898 Datter: Aagot Hagevik

1910: 009 01 Aagot Hagevik 01.05.1898 Rødøy d ug Datter b

1896 Datter: Anna Sofie Hagevik

Født her den 7.4.1896.
1910: 008 01 Anna Hagevik 07.04.1896 Rødøy d ug Datter b
1900: 009 01 Anna Hagevik 1895 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

Mer om ANNA fra 1932

Nordlands avis 1932: Fabrikkarbeider Aksel Andreassen, Korsvik, Glomfjord i Meløyg og Anna Sofie Hagevik, Tjongsfjord i Rødøy.

1894 Sønn: Gustav Hagevik

1910: 007 01 Gustav Hagevik 22.01.1894 Rødøy s ug Søn b
1900; 008 01 Gustav Hagevik 1893 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

1890 Datter: Helga Hagevik, g. Kruger

Helga født her den 20. april 1890.
1910: 012 01 Torsten Krüger 18.06.1877 Rødøy fl g Handelsbetj. (landhandel) f
1910: 013 01 Helga Krüger 20.04.1890 Rødøy fl g Datter b 006 01 Helga Hagevik 1900: 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
Hennes ektefelle, hun bodde hjemme 1910 med ektefelle:
1910: 014 01 Torolf Krüger 05.11.1909 Rødøy D.s. ug Søn b

Mer om Helga

Hun og mannen fikk utskilt et lite småbruk av hennes farsgård bnr 2. Det ble bnr 7 Nedre Kila. Hun ble gift med Torsten Kruger, opprinnelig fra Segelfore.

1885 Sønn: Sigurd Hagevik

1910: 003 01 Sigurd Hagevik 04.04.1885 Rødøy s ug Landhandler b
1900: 003 01 Sigurd Hagevik 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
Omtales med egen familie foran her.

1886 Sønn: Elias Hagevik

1900: 004 01 Elias Hagevik 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

Mer om han

Døde i en tragisk ulykke på Tjong Øvre som det senere skal omtales her.
Familien tilhørte Frikirken, men han ble konfirmert i Rødøy kirke sammen med Lina Hagland (Jentoft) som har omtalt han i den boka som Rødøy historielag har gitt ut.

1904 skifte

RLA @ 1872.

ANDRE personer 1910:

Andre i Hagevikgården ved tellingen 1910

Guttorm Hagevik -den forhenværende LÆRER, er nå blitt NOT og VÆR eier. Han har da også et notmannskap boende hos seg ved tellingen 1910.
MIDLERTIDIG BOSATT HER

Notarbeider: Johan Hagevik

1910: 015 01 Johan Hagevik 14.09.1851 Selje tj g Notarbeider, fisker mt

Peder Bertsen - fra Bakkeland u/Kjetvik

1910: 016 01 Peder Berntsen 25.03.1853 Rødøy el g Fisker, gaardbr. (forpagt.) mt

Fisker Edvard Jensen Havnø

1910: 017 01 Edvard Havnø 23.04.1869 Rødøy el ug Fisker m.m.m. mt

Fisker: Helge Olaisen

1910: 018 01 Helge Olaisen 22.02.1894 Rødøy el ug Fisker mt

Fisker: Kornelius Benjaminsen

1910: 019 01 Kornelius Benjamensen 31.08.1878 Trænen el g Fisker gaardbr. m

og i tillegg

Tjenestejente: Pauline Jørgensdtr

1910: 010 01 Pauline Jørgensdatter 1854??.03.20 Rødøy tj ug Tjenestepige hush. b

Tjenestejente: Johanna Kristoffersdtr

1910: 011 01 Johanna Kristofersdatter 1864?.12.26 Mo Helgel. tj ug Tjenestepige kreaturst. b

og 1900

Tjenestejente: Marie Arntsdtr

1900: 011 01 Marie Arntsdatter 1878 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

Lægdslem: Elisabeth Nilsdtr

012 01 Elisabeth Nilsdatter 1817 Rødøy herred* Lægdslem ug Lægdslem b

Utskilte/fradelte bruk:

KILA

61/02

1941 Bruk nr 32 Tun

Formell dato i jordboka er den 25.11.1941.

1941 Bruk nr 31 Nyvoll (Magvollen)

Formell dato i jordboka er den 23,10.1941.

1939 Bruk nr 26 Brendåsmo

Formell dato i jordboka er den 01.05.1939.

1939 Bruk nr 25 Bakken

Formell dato i jordboka er den 18.04.1939.

1939 Bruk nr 24 Kilavika

Formell dato i jordboka er den 23.3.1939.

1939 Bruk nr 23 Thorsheim

Formell dato i jordboka er den 3.2.1939.

1938 Bruk nr 21 Nyrud

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938.

1938 Bruk nr 20 Elvebakk

Formell dato i jordboka er den 12.9-1938.

1938/1939 Bruk nr 26 Brendåsmo

Skylddelingsforretning datert 8.12.1938
Bnr 2 opprinnelig skyld = 26 øre.
Skylden ble satt til 17 øre og gjenværende her ble 9 øre,

1938 Bruk nr 13 Vesterli

Det første som ble utskilt gården - på "Kilamyran".
Formelt skjedde det ved tinglysning av skjøte den 9.3.1938.

1929 Bruk nr 09 Aagotbakken

Formell dato i jordboka er den 23.11.1929. Tomt med skyld av 1 øre.

1928 Bruk nr 08 Ytre Kila

Formell dato i jordboka er den 17.11.1928.

1928 Bruk nr 7 Nedre Kila

Formell dato i jordboka er den 17.11.1928.

1922 Bruk nr 6 Fagerheim

Plassen "Bokkaasen" blir utskilt fra bruk nr 2 av gården Kila. Formelt i jordboken den 12.6.1922.

1886 Bruk nr 3 Staulen

Utskilt formelt i jordboken 8.6.1886. Eier er fortsatt eier av bnr 2 - G. Hagevik, jfr. matrikkel 1886.

og litt om hva det ble solgt for...

1942 Bnr 32 Tun

Salgssum var kr 2.500 kr ifølge skjøte av 5.2.1942.

16941 Bnr 31 Nyvoll (Magvollen)

Salgssum var kr 900 ifølge skjøtet datert 22.11.1941.

1941 Bnr 26 Brendåsmo

Salgssum var kr 2400 ifølge skjøte utstedt den 22. juni 1941.

1939 Bnr 25 Bakken

Salgssum var kr 1500 ifølge skjøte utstedt den 18.11.1939.