Gjerøy Søndre (77)

bnr 10 -12

Hovedsiden

77 10

GJERØY SØNDRE, Naustvoll

77/10

RØDØY FRIMENIGHET, eier

Sammenslått med bnr 12

Bnr 12 ble sammenslått med denne eiendom den 7.2.1995.

1950 Eier: Rødøy Frimenighet

Skyld av 9 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1894/1895: Utskilt fra bnr 2

Skyldsetting 18.1.1894, tinglyst den 6. juni 1895.
Skjøte av 19.9.1919 (Tinglyst).

Tinglyste hjemler:
Skyldsetting avhold 15. juni 1894, avhjemlet og tinglyst 6. juni 1895, hvorved en parsell ”Nøstvollen” kalt, tilhørende Chr. Jæger, er fraskilt og skyldsatt med 9 øre.

Utskilt herfra

Bnr 71 ble utskilt herfra den 1.3.1993 (jordboka).

Utskilt herfra

Bnr 73 ble utskilt herfra den 30.6.1995 (jordboka).

Omtale

Skylddeling 15. juni 1894 – hvorved en part Nøstvolden kaldet tilhørende Chr. Jæger er fraskilt og givet en Skyld af - Mark 9 Øre
Skjøte fra Anders Christensen til Rødø Frimenighetfor 260, kr, datert 2. september 1895
Det er jo merkelig at Anders Christensen krever betaling for noe som tilhører Jæger, så dette virker uklart. Etter dette hadde hovedbruket en skyld på 2 mark og 28 øre
På denne teigen ble Frikirka bygd, og ble vigslet 4. juni 1894. og på «Kokkhuset» kunne kirkegjengerne spise sin medbragte nistemat etter gudstjenesten. Mange hadde lang kirkevei fra øyene og fjordene. Det ble også anlagt en gravgård.

77 11

GJERØY SØNDRE, Sjøvolden

77/11

ODDVAR JENSEN, eie

Andre eiere fra 2010.

2010 - 5 eiere

Jordboka. Hjemmel 6.7.2010.
Eier med 1/5 hver:
Aina Marete Jensen
Ingjerd Jenen
Kjersti Cecilie Jensen
Ruth Marie jensen Kondrup
Pernille Jensen Østerås

Eier: Oddvar Jensen

Skyld av 9 øre

Omtale:

Oddvar Jørgen Jensen 8. januar 1944 gift med Gunn Inger Iversen f 1. september 1946
Barn
Ruth Jensen 3. september 1977
Pernille Jensen 22. januar 1979
Kjersti Jensen 8. april 1980
Ingjerd Jensen 18. oktober 1981
Gunn hadde også et barn før ekteskapet, Aina Jensen f 21. august 1974
Oddvar var lærer og rektor på Gjerøy skole. Han bygde et nytt og moderne våningshus, men den gamle stua fra Ole Kristensens dager er fremdeles meget velholdt. Alle de gamle bygningene er tatt vare på. I tillegg er det kommet opp et par hytter.
Oddvar flyttet snart videre til Hedmark, der han var rektor i Ringsaker til han ble pensjonist.

77 11 utskilte

GJERØY SØNDRE, Sjøvolden

77/11

Utskilt herfra bnr 69

Jordboka. Utskilt herfra bnr 69 den 8.6.1990

Utskilt herfra bnr 54

Jordboka. Utskilt herfra bnr 54 den 7.5.1982.

Utskilt herfra bnr 53

Jordboka. Utskilt herfra bnr 53 2.7.1980.

Utskilt herfra bnr 51

Jordboka. Utskilt herfra bnr 51 den 30.11.1979.

Utskilt herfra bnr 50

Jordboka. Utskilt herfra bnr 50 30.11.1979.

Utskilt herfra bnr 49

Jordboka. Utskilt herfra bnr 49 den 30.11.1979.

Utskilt herfra bnr 13

Jordboka. Utskilt herfra bnr 13 den 18.7.1925.

77 11 1950

GJERØY SØNDRE, Sjøvoll

77/11

ALF JENSEN, eier og bruker

Eier og bruker: Alf Jensen

Skyld av 9 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale:

Alf Jensen 10. desember 1904 – 21- august 1968 fra Skystua bnr 3
gift 28. desember 1934 med Else Kristensen (17. februar 1912 – 25. august 1993)
Barn
Arna Olea Jensen 25. september 1935
Aasta Julie Jensen 5. juni 1938
Oddvar Jørgen Jensen 8. januar 1944
Hans Edvart Jensen 11. november 1947

Alf drev som tradisjonell fiskerbonde og altmuligmann. Han var meget hendt med trearbeid, og kunne kunsten å bygge opp trebåter. Han hadde blant annet ei skøyte, «Pia», som ble solgt til Gustav Hoff.

77 11 1920

GJERØY SØNDRE, Sjøvoll

77/11

OLE BENJAMIN KRISTENSEN, eier og bruker

Utskilt fra bnr 2

Sjøvolden gnr 77, bnr 11
Skylddeling, hvorved en fraskilt parcel «Sjøvolden» er givet skyld 11 øre. Parcellen har ret til havnegang i utmarken og tomt til sommerfjøs, ... af landslot efter matrikulskylden, ret til tomt for torvsjaa og ...land for torven 22. september 1909
«Hovedbruket har ret til tomter for sjøhuse og vei til samme herpaa.»
Skjøte fra Anders Kristensen til Ole Kristensen for 400. kr datert 22. september 1909

Omtale:

Ole Benjamin Kristensen 5. oktober 1859 – 10. mai 1943
gift 4. mai 1909 med Anna Jensine Aakre (9. juni 1877 – 15. september 1967) fra Sandvika på Nordgjerøy. De hadde en datter
Else Kristensen neste bruker
Ole Kristensen og Anders Kristensen var brødre. Fradelingen av Sjøvolden var en måte å ordne farsarven på. Ole Kristensen var strengt religiøs og var meget aktiv i den nye frikirken på Gjerøy. Han virket også som emissær blant fiskerne i distriktet.

1920 folketellingen (77 11 0022 Sjøvolden)

001 Ole Benjamin Kristensen 01 1859-10-05 Rødøy - hp g Smaabruker S
002 Anna Jensine Kristensen 01 1877-06-09 Rødøy - hu g Husmor
003 Else Kristine Olsen 01 1912-02-17 Rødøy - d - Pf
004 Else Johanna Larsen 01 1881-08-01 Rødøy - med full kost ug Bortsat til forpleining av Rødøy fattigvesen helt arbeidsud.
005 Einar Pedersen Konstad 01 1901-07-28 Lødingen - l ug Kat. lærer ved Rødøy folkeskole

1938

77 12

GJERØY SØNDRE - SOLBAKKEN (eller bare BAKKEN)

EIET AV RØDØY FRIMENIGHET.
77/12

1950: Eier: Rødøy frimenighet

Skyld av 7 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale

Solbakken, gnr 77, bnr – til vanlig kalt «Bakken»
Skylddeling, hvorved er fraskilt en parcel Solbakken, der er git en slyld av 7 øre, med ret til torvmyr (overstreket) adkomstveie, avh. 16. mai, tinglyst 14. juni 1919.
Skjøte fra Anders Kristensen til Rødøy Frimenighet herpaa for kr 300 dat 24. og tinglyst 19. september 1919.
Bakken ble bolig for frikirkens forstandere, og ble bygd i 1918. Den første som flyttet inn var
A.B. Lauritsen, han «Gammal-Lauritsen».

1919: Skyldsatt

Skylddeling av Solbakken - fra bnr 2 - skjedde 16.mai, tinglyst 14. juni 1919.

1919

Tinglyste hjemler:
Skylddeling, hvorved er fraskilt en parsell ”Solbakken”, der er gitt en skyld av 7 øre, med rett til adkomstvei, avhold 16. mai, tinglyst 14. juni 1919.

77 12

GJERØY SØNDRE - SOLBAKKEN (eller bare BAKKEN)

77/12

AUGUST BERNHARD LAURITSEN, forstander

Forstander (1)

August Bernhard Lauritsen (16. juni 1872 – 9. mars 1953) var fra Selvær i Træna. Han giftet seg med Rakel Elise Ravnå (18. mai 1880 – 22. desember 1977) fra Langvassgrenda i Rana, hun var søster til den kjente frikirke-predikanten Petter Ravnå.
Barn
Olaf Lauritzen 23. januar 1907 – 19. desember 1990
Olaug Karoline Lauritzen 30. september 1909
Birger Elisa Lauritzen – Øyra Gjerøy, også forstander i Frikirken på Gjerøy
Hildur Anette Lauritzen – ugift Gjerøy
Ruth Lauritzen f 23. mars 1915 – ugift, Oslo
Gudrun Elisiv Lauritzen 11. desember 1917
Solveig Lydia Lauritzen 25. oktober 1920 – 27. januar 1995
Lauritz Martin Lauritzen – gift på Gjerøy
Åse Johanna Lauritzen 2. juni 1925
Tormod Lauritzen 12. desember 1926 – gift i Selvær.
Lauritsen var kjent for sin folkelige og fengende forkynnelse. Han var forstander i over 27 år, fra 1918 til 1945. Han var også smed. Slekten var også musikalsk og mange av Lauritsen-barna spilte instrumenter.

1920 folketellingen (77 12 0023 Solbakken"

001 August Bernhard Lauritzen 01 1872-06-16 Træna - hp g Forstander for Rødøy frimenighed
002 Rakel Elise Lauritzen 01 1880-05-18 Mo i Ranen - hu g Husmor
003 Olav Lauritzen 01 1907-01-20 Træna - s - Pf
004 Birger Elisa Lauritzen 01 1911-01-31 Træna - s - Pf
005 Olaug Karoline Lauritzen 01 1909-09-30 Træna - d - Pf
006 Hildur Anette Lauritzen 01 1913-08-13 Valnesfjorden Fauske - d - Pf
007 Ruth Lauritzen 01 1915-03-23 Valnesfjord Fauske - d - Pf
008 Gudrun Elisif Lauritzen 01 1917-12-11 Valnesfjord Fauske - d - Pf
009 Solveig Lydia Lauritzen 01 1920-10-25 Rødøy - d - Pf
010 Helga Dortea Antonsen 01 1896-05-24 Rødøy - tj ug Tjenestepike (Fjøs og indepike)

77 12

GJERØY SØNDRE - SOLBAKKEN (eller bare BAKKEN)

77/12

ARTHUR PARELI STAVNES, forstander

Forstander (2)

Neste forstander var
Arthur Pareli Stavnes 31. mars 1905 – 25. desember 1953 fra Åmøya i Meløy.
Han var forstander 1945 – 1950
Elling Andreas Kilvik 17. mai 1891 – 20. oktober 1964
Han var forstander fra 1951 til
Reinert Jansvik