Gård Sleipnes (66) - bnr 15 - 21

til hovedsiden

Bruksnr:
15 Oddvik
16 Mevold
17 Kiståsen
18 Nordgård
19 Vonheim
20 Nordvik
21 Åsmo

66 15 Oddvik

Kartverket 1836 66 15.

66 15 Oddvik

2011 eiere

Hjemmel 18.05.2011: Roger Johan Hansen og Vivian Y. Hilstad Hansen.

Borghild (Bolla) Knutsen

Selger 18.mai 2011 til foreannevnte.
Overtok hjemmel etter at ektefelle døde.

2001 Eier og bruker: Thorolf Pareli Knutsen

Født den 31.5.1910.
Døde på Rødøy sykehjem 28.6.2001.
Gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted.

1950 Eier og bruker - Thorolf Pareli Knutsen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra 3 og 4).

Hvor fra

Født den 31.05.1910 på gården Gjesøy. Sønn av Knut Andreas Benjaminsen, Gjesøy. Han var oppfostret på gården Seines hos slekt der.

Ektefelle: Borghild (Bolla) Jensen, g. Knutsen

Født den 8.12.1914 på gården Våga.
Døde 23.09.2011 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

Datter: Martha Mathilde Knutsen, g. Holger

Født 1949

Datter: Ella Knutsen, g. Hilstad

1933

Eiendommen er opprettet fra bnr 3. Den er utskilt fra bnr 3 og 4.
Hjemmel 22.07.1933.

66 16 - Mevold

Kartverket 1836 66 16

Senere eiere

1997 Rolf Mathisen, eier

Hjemmel 23.10.1997.

2007 Hans Magnus Sleipnes

Født den 5. august 1931 på Sleipnes.
Døde samme sted den 27.4.2007 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

Ektefelle: Vally Alise Sleipnes

Født den 15. mai 1929.
Død den 14. oktober 1994 og gravlagt Tjongsfjord nye gravsted.

Datter: Ann Britt Sleipnes

Datter: Lilian Sleipnes

1971 Karlot dør

Døde den 16.03.1971 og er gravlagt på Gjerøy gravplass. (foto støtte).

1950 Eier - Karlot Arntsen

Skyld av 50 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 2)

Hvem

Person født 3.3. 1885.

1936 utskilt fra bnr. 2.

Hjemmel for fradeling er 02.09.936.

Utskilt fra denne

Bruks nr 39 ble skilt ut herfra den 2.9.1997.

66 17 Kiståsen

Kartverket 1836 66 17

66 17 Kiståsen

2020

Ingen endring i hjemmel. Helga som døde 1981 står fortsatt oppført med hjemmel her.

Eier: Helga Jupdal Seines

Skilt ut fra bnr 3.
Helga Jesine var født den 27.7.1898.
Hun døde 1.8.1981.
Se mer under gården Seines 67-06 Seinesbukt.
Gift med Teodor Parelius Seines.

1950 matrikkelutkastet

Eier: Helga Seines Jupdal
Skyld av 5 øre.

1936

Ble skilt ut fra bruk nr 3 den 13.7.1936.

66 18 Nordgård

Kartverket 1836 66 18

66 18 Nordgård

2000 Rune Hansen, eier

f. 1970.
Tinglyst hjemmel i jordboka 27.3.2000.

Eier: Reidar Pedersen

Eier: Nordland fylkes landbruksstyre

Eiendommen er midlertidig overtatt for videresalg.

66 18 01 1940 Jens Bekkvik

1960 Jens dør

Født den 1. august 1894.
Jens dør den 31.7.1960.
Gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass (foto).

1950 Jens Edvard Bekkvik

1950 Matrikkelutkastet
Eier og bruker Jens Bekkvik.
Skyld av 10 øre.

1940 Jens Edvard Bekkvik, eier og bruker

Skilt ut fra bruk nr 3 den 15.01.1940.

1930

Avis 6163. 1930 07 11

66 19 Vonheim

Kartverket 1836 66 19

66 19 Vonheim

2008 Rune Hansen, eier.

Født 1970.
Hjemmel i jordboka den 23.10.2008.

Eier: Øyvind Antonsen

Skilt ut fra bnr 4.

1950 Matrikkelutkaset

Skyld av 9 øre,
Martin Antonsen, eier og bruker

1940

Utskilt fra bnr 4 den 15.01.1940.

Utskilt herfra

Bnr 44 den 21.07.2008.
Bnr 45 den 21.07.2008.

Dette bnr er en tidligere husmannsplass

Martin (Adolfsen) Antonsen, sønn av Adolf Antonsen, får den 5.1.1932 husmannskontakt på plassen LAPPKJELLAN. Det er brukerne Mathias Hansen og Helmer Pettersen som skriver kontakt med han.
KONTAKTEN OMTALES I SIN HELHET UNDER HUSMANNSPLASSEN,

66 20 Nordvik

Kartverket 1836 66 20

66 20 Nordvik

2000 Rune Hansen, eier

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

Reidar Levin Pedersen

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

Eier og bruker: Olav Lund Kilavik

Født den 2.10.1906
Døde den 30.11.1969.
Gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

1950 Eier og bruker - Olav Lund Kilavik

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 4).

Ektefelle: Bertha Helgfrida Kilavik

Født den 9.1.1910.
Døde 21.3.1989.
Gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

1940

Bruket er utskilt fra bnr 4 den 15.01.1940.

Utskilt herfra:

Bruk nr 36 er utskilt fra denne eiendommen den 14.10.1993.

66 21 Åsmo

Hans Kristian Hansen, eier

f 1979.
Gårdbruker på bnr 1 og 2 på gården Våga.
Hjemmel 20.11.2019 i jordboka.

Trond Aakvik sine sønner

Selger til Hans Kristian Hansen den 20.11.2019.

Trond Aakvik, eier og bruker

1950 Eier og bruker - Jørgen Jensen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
(Skilt ut fra bnr 2).

Våga

En del av bruket "Åsmoa" ble også kjøpt og utskilt på gården Våga - hvor "Sleipnesdelen" grenser til.

1942 Utskilt fra 66 02

Sleipnesdelen av Åsmoa er skilt ut fra 66 02 den 15.9.1942.