Kvitnesvik (37)

Bruk nr. 1

Til hovedsiden

37 01 1950

KVITNESVIK

37/01

JOHAN J. PLASSEN, eier

1950 matrikkel

37 Kvitnesvik
1 Kvitnesvik 0 mark 72 øre Johan J. Plassen

37 01 1920

KVITNESVIK

37/01

JOHAN JOHNSEN

1920 folketellingen (37 01 0019 Kvitnesvik)

001 Johan Martin Johansen 01 1865-09-25 I Rødøy - hp g Gaardbruker S
002 Anna Elise Anderssen 01 1874-10-24 Evenvik Sogn og Fjord. - hu g Husmor
003 Ledvin Andreas Johnsen 01 1899-02-10 I Rødøy - s ug Gaardsdreng hjemme hos far (uten fast løn)
004 Jenny Marie Johnsen 01 1907-02-08 I Rødøy - d ug Skolebarn
005 Jørgen Angell Johnsen 01 1913-04-13 I Rødøy - s ug Mindste barnet i familien

1910 folketellingen

001 01 Johan Johnsen 25.09.1862 Rødøy hf g Fisker og Gaardbruker selveier b
002 01 Anne Andersdatter 24.10.1874 Evenvik i Sogn hm g Hustru b
003 01 Ledvin Johansen 10.02.1899 Rødøy s ug Søn b
004 01 Olga Johansdatter 14.02.1903 Rødøy d ug Datter b
005 01 Jenny Johansdatter 08.02.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Eline Eliasdatter 30.09.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Johnsen 1865 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Elise Andersdatter 1864 Evendvig Gulen i Sogn Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jørgen Johansen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Ledvin Johansen 10.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Ole Eliassen 1876 Rødøy herred* Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
006 01 Eline Eliasdatter 1891 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b
007 01 Johan Danielsen 1887 Tjøttø i Helgl. Nor Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b

John - hvor fra

Født 18.9.1865 på gården Pladsen. Foreldre var Jon Johansen f. 1824 og Mette Johanna Pedersdtr f.1832.

EKTEFELLE:

Ektefelle - Ane Elise Andersen

KIRKEBOKA VIET 1895:
Viet 30.08.1895 - selvholder Johan Martinius Jonsen, Plassen, født Plassen 1866, 1.ekt. Sønn av kaarmand Jon Johansen. Ane Elise Andersen, f. Gulen prestegjeld 1874, konfirmert Gulen 1889, 1.ekt. Datter av ? Larsen Dyregrov.

BARN:

1913 Sønn: Jørgen Angell Johansen

Født her 13.04.1913. Kjøpmann i Sørfjorden i Rødøy 1957?

1907 Datter: Jenny Johansen

Født her 8.2.1907. Bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1907 Datter: Olga Johansen

Født her 14.2.1903. Bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1899 Sønn: Ledvin Andreas Johansen

Født her 10.2.1899. Bosatt her ved tellingen 1900.

1897 Sønn: Jørgen Meier Johansen

Født 26.1.1897 her.
Bosatt hjemme hos foreldrene år 1900 - 3 år gammel.

Eline Petrine Dahl Eliasdtr. pleiedatter

Født 30.9.1891 på gården Verang - datter av Einar Olai Daniel Hansen f. 1860 og ektefelle Massine Kristine Birgitte Lorentsdtr f.1852.

ANDRE personer:

1900 ft: Johan Danielsen, tjener

007 01 Johan Danielsen 1887 Tjøttø i Helgl. Nor Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
Finner foreløpig ikke mer om ham!

1900 ft: Ole Eliassen, tjener

005 01 Ole Eliassen 1876 Rødøy herred* Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
Vanskelig å finne noe å koble han til....

37 01 FAMILIE

KVITNESVIK

37/01

HANS DAVIDSEN, bosatt

Hans DAVIDSEN - hvorfra

Født her på gården den 20. mai 1855 som sønn av David Christian Jensen, hersteds.

Datter: Lovise Hansine Bertine Hansen

Født her 7. juni 1889.
Lovise er år 1900 bosatt som pleiedatter hos Albert Abelsen og kona Kristine Kristensen. De er bosatt som fiskerfamilie på gården Mælen 38-5, hos Kristian Nilsen.

37 01 (98) 1886

KVITNESVIK

37/01 (98)

DAVID KRISTIAN JENSEN, leilending

1886 Matrikkel

1 98 Kvitnesvik David Kr. Jensen 0-72 0-0-23-23

1875 folketellingen

001 01 Davidt Chr. Jensen 1828 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Fisker Leilen. b
002 01 Anna Lovise Hansdatter 1830 Rødø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Hans M. Davidtsen 1855 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
004 01 Thomas A. Davidtsen 1857 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
005 01 Johan M. B. Davidtsen 1862 Rødø Sogn og Pr. s b
006 01 Jens Olai Davidtsen 1865 Rødø Sogn og Pr. s b
007 01 Anton F. M. Davidtsen 1872 Rødø Sogn og Pr. s b
008 01 Berit Gurine Davidtsdatter 1869 Rødø Sogn og Pr. d b
009 01 Edel Johanna Eliasdatter 1856 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjænestepige b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Davidt Chr. Jensen
Utsæd: by1/2 po2 3/4
Husdyr: he1 ku3 få10 gj2

1865 folketellingen

001 01 David Jensen 38 Rødø Præstegj g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Hansdatter 36 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Hans Davidsen 11 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Tomas Davidsen 8 Rødø Præstegj deres Søn ug
005 01 Johan Davidsen 4 Rødø Præstegj deres Søn ug
006 01 Jenz Davidsen 1 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: David Jensen
Utsæd: by2/5 po3
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku2 få10 gj2

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Lovise Hansdtr

Hun er født i Kisten den 8.6.1830. Datter av Hans Henrik Abrahamsen og Marit Davidsdtr.

1860 Sønn: Iver Mathias Davidsen

Født her 16.5.1860. Han er nevnt videre som fostersønn hos Mathis Iversen. Først 1865 på gården Strømnes (Strømdal). 1875 på gården Tjong Nedre. Lenke dit.

37 01 1824

KVITNESVIK

37/01

ELIAS OLSEN, bosatt

1824 Skifte etter Elias Olsen, Kvitnesvik

Skifte gården Kvitnesvik 1824 etter Elias Olsen.
Ribor Einarsdtr, ektefelle.
Einar Elisassen (20) sønn.
Peder Eliassen (18) sønn.
Aren Eliassen (9) sønn.
Ane Eliasdtr (17) datter og
Maren Eliasdtr (15) datter. Formynder for Arent og søstrene er Brunaal Olsen, Mellen.

ELIAS - hvor fra

Sønn av forrige bruker her OLE OLSEN, se omtale nedenfor.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Riborg Kristina Einarsdtr

Hun ble født ca 1775 - med foreldre Einar Gregussen og Karen Danielsdtr på gården BØ. Det er skifte etter hennes far på gården Bø 1777. Det er også skifte på gården Bø 1818 etter en halvsøster av henne - Nicoline Arntsdtr.

1821 sønn: Einar Eliassen

Nevnt som 3 år ved tellingen 1801. Nevnes som 20 år gammel sønn i skiftet etter faren i 1824.

1820 sønn: Erik Eliassen

Erik døde hjemme i Kvitnesvik den 3. juli 1820 av "kikhoste".

1816 Arnt Eliassen

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 8 år gammel sønn. Arnt døde i fiskeværet Valvær den 20. februar 1875.

0000 Marta Maria Eliasdtr

Hun er ikke nevnt i skiftet etter faren 1824 og må være død før den tid.

1809 Maren Eliasdtr

Født ca 1809.
Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 15 år gammel datter.

KIRKEBOKA VIET 1850:
Nils Johannessen, Norfjordnes, født Kvalvik. 56 år. sønn av Johannes Nilsen. Maren Eliasdatter, født Kvalnesvik, 41 år, datter av Elias Arntsen. Nils er enkemann.

1807 datter: Anne Eliasdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 17 år gammel datter.

1806 Peder Eliassen

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 18 år gammel sønn.

37 01 EIERE AV GÅRDEN

KVITNESVIK

37/01

1890 eiere

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra O.S. Jæger til sine umyndige barnebarn Knut Alexander Jæger og Gurine Jæger på denne eiendom - værdsatt til kr 4500 kr - datert 24. februar 1883, med påtegning av 24.oktober 1886, tinglest 16. septemer 1890.

1838 37-01 Kvitnesvik - eier av gården

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

1838 Eier og bruker - Hartvig Johansen selger

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

37 01 1801

KVITNESVIK

37/01

HANS OLSEN, leilending

Bruker: Hans Olsen

Født ca 1741.
1801: 001 01 Hans Olsen 60 Husbonde Ugift Bonde, bruger jord og driver fiskeri
Han bor her som ugift bonde, men har en innerstefamilie bosatt hos seg, antagelig er bror av ham.

37 01 PLASS

KVITNESVIK

37/01 HUSMANNSPLASS

PEDER BERTELSEN, husmann

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1868-21:
Døde den 02.06.1868
Fattiglem. 68. Lillefjord.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 2 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Jektvik (Gangvik).

1844 viet

KIRKEBOKA VIET 1844:
Viet 29.09.1844. Peder Bertelsen, enkemanna, bosatt Værnes, men født Gangvik, 40 år og sønn av Bertel Olsen. Randine Andersdatter, født Værnes, 38 år gammel og datter av Anders Olsen.

1829 viet

KIRKEBOKA VIET 1829:
10.05.1829. Peder Bertelsen, enkemann, bosatt Einvik, 31 år, sønn av Bertel Olsen, Gangvik. Martha Marie Olsdatter, bosatt Einvik, 40 år.

1868 viet

1865

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som husmand uten jord på gården Kvitnesvik 37-01. Bor der med kona Arnegdine? Kona har i telllinga et vanskelig forståelig fornavn og ikke etternavn.

BARN:

1830 døpt datter: Kirsten Sophie Bergithe

1830.11 30.07.1829 02.05.1830 Kirsten Sophie Bergithe E huusmand Peder Berthelsen Einvik [Hjd]
kone Martha Christophersdatter