Hellervik (20)

Bruk nr 1 A

Hovedside

Henrik Larsen
Johan Paulsen
Paul Martines Johansen
Peder Olay Melkersen

Bnr 1 B

Tidligere brukere og familier

20 01 (81)

HELLERVIK

20/01 (81)

PEDER OLAY MELKERSEN, Kaarmand

1910 ft: Enken Maren Pedersdtr

BOSATT HOS SØNNEN - som føderaadsenke
009 01 Maren Pedersdatter 02.11.1827 Rødøy Bedstemor i huset e Føderaadsenke b

1900 ft: Enken Maren Pedersdtr

BOSATT HOS SØNNEN - som føderaadsenke
1900: 009 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødøy herred* Hfs Moder e Føderaadsenke b

1899 Omkommer på havet - Peder Olay Melkersen

Kårmann Peder Olai Mikalsen, Hellervik. Død 11/3 1899 - 78 år. Merknad: "Rokkkulig, kasta båten rundt". Skal her være Melkersen?

1875 folketellingen

001 01 Peder Melkersen 1821 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Leilænding Fisker b
002 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Benjamin Pedersen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Karl Pedersen 1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Peder Pedersen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
006 01 Andreas Pedersen 1870 Rødø Pr. s b
007 01 Antonette Pedersdatter 1848 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
008 01 Hanna Kristensdatter 1858 Radøy tj ug Tjenestepige b
009 01 Anders Melkersen 1826 Radøy Svigerbroder ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

P. Melkersen
Utsæd: by2/3 po3
Husdyr: ku4 ka1 få13 gj2
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

1865 folketellingen

001 01 Peder Melkiorsen 45 Rødø Præste Husf. g Leilæding, Fisker
002 01 Maren Pedersdatter 39 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Benjamin Pedersen 15 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Karl Pedersen 10 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
006 01 Andreas Pedersen 1 Rødø Præste deres Søn ug
007 01 Antonethe Pedersdatter 18 Rødø Præste Pleiebarn ug
008 01 Ane Pedersdatter 35 Rødø Præste ug Tjenestepige
009 01 Anders Melkersen 40 Rødø Præste Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Melkiorsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Leilæding, Fisker
Husdyr: ku4 få9 gj6

Hvor fra....

Peder Olay Melkersen ble født 27. mars 1821 på gården Våtvik. Forelddre var Melker Olsen og Maren Andersdtr.

EKTEFELLE og BARN, og andre

Maren er bosatt hos sønn

Maren er ved tellingen 1900 og 1910 bosatt som kaarenke hos sin sønn som er bruker her.

Ektefelle: Maren Pedersdtr

1875: 002 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Maren Pedersdatter 39 Rødø Præste hans Kone g

1871/1870 døpt sønn: Andreas Johan Myhre

1871.7 17.10.1870 18.05.1871 Andreas Johan Myhre E grdbr Peder Melkiorsen Hellervik 1821 [Gift sep 1851, Hjd]
Maren Pedersd 1828

Mer om ANDREAS (2):

1875: 006 01 Andreas Pedersen 1870 Rødø Pr. s
1865: 006 01 Andreas Pedersen 1 Rødø Præste deres Søn ug

1865 døpt sønn: Andreas Johan

1865.11 25.02.1865 11.06.1865 Andreas Johan E grdbr Peder Melkiorsen Hellervik
hstr Maren Pedersd

Mer om ANDREAS (1)

1862 døpt sønn: Peder Andreas

1862.47 27.09.1862 16.11.1862 Peder Mathias E grdbr Peder Melkiorsen Hellervik
Maren Pedersd

Mer om PEDER (2):

1875: 005 01 Peder Pedersen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
1865: 005 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug

1859 døpt sønn: Peder Mathias

1859.26 23.05.1859 19.06.1859 Peder Mathias E grdbr Peder Melchiorsen Hellervik
Maren Pedersd

Mer om PEDER (1)

1856 døpt sønn: Karl Olai

1856.4 25.03.1856 12.05.1856 Carl Olai E gdb Peder Melkersen Hellervik
kone Maren Pedersd

Mer om KARL:

1875: 004 01 Karl Pedersen 1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 004 01 Karl Pedersen 10 Rødø Præste deres Søn ug

1851 Sønn: Benjamin Pedersen

1875: 003 01 Benjamin Pedersen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
003 01 Benjamin Pedersen 15 Rødø Præste deres Søn ug

ANDRE:

1865-1900 Fisker - Anders Mathias Melkersen

Han er født 16. desember 1826 på gården Våtvik. Hans foreldre er Melker Olsen og Maren Andersdtr.
1900: 010 01 Anders Melkersen 1826 Rødøy herred* FL ug Inderst (husligt arbeide) b (Han er bosatt i huset til Benjamin Pedersen, hans nevø).
1875: 009 01 Anders Melkersen 1826 Radøy Svigerbroder ug Fisker b (han bor i huse til sin bror Peder).
1865: 009 01 Anders Melkersen 40 Rødø Præste Logerende ug Fisker (bor hos sin bror Peder).

14875/1865 ft: Pleiebarn/tjenestejente: Antonette Pedersdtr

1875: 007 01 Antonette Pedersdatter 1848 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
1865: 007 01 Antonethe Pedersdatter 18 Rødø Præste Pleiebarn ug

1875 ft: Tjenestejente: Hanna Kristensdtr

1875: 008 01 Hanna Kristensdatter 1858 Radøy tj ug Tjenestepige b

1865 ft: Tjenestejente: Ane Pedersdtr

1865:008 01 Ane Pedersdatter 35 Rødø Præste ug Tjenestepige

20.01 1865

HELLERVIK

20/01

PAUL MARTINES JOHANSEN, innerste

Logerende fisker-familie

Bosatt hos brukeren Peder Olay Melkersen

1865 folketellingen

010 02 Paul Johansen 31 Rødø Præste Logerende g Fisker
011 02 Berith Pedersdatter 41 Rødø Præste hans Kone g

Paul - hvor fra

Født den 22.4.1835 på gården Kvitnesvik 67. Sønn av Johan Paulsen og Ingeborg Maria Nilsdtr. Hans far omtales nedenfor her.

20.01 1863

HELLERVIK

20/01

JOHAN PAULSEN, kaarmand

1863 Minneliste - omkomne på havet

MINNELISTA 1863:
Johan døde på havet den 3.12.1863. 61 år gammel kårmand fra Hellervik. Ble ikke funnet. Kirkebokas nedtegnelse: "Drog line i stilt veier, men et hastig vindkast kom og fyldte båten som ikke kunne tømmes att - av mangel på auskar."

1835 Uekte barn av Paul: Paul Martinius Johansen

KIRKEBOKA DØPTE 1835:
Uekte barn f. 22.04.1835 med far Johan Paulsen, Hellervik og Ingeborg Maria Nilsdatter, Qvitnesvik.

EKTEFELLE og BARN:

1834 Viet

KIRKEBOKA VIET 1834:
02.11.1834. Johan Paulsen, født og bosatt Hellervik. 24 år gammel. Sønn av Paul Monsen, Hellervik. Rachel Lisabet Olsdatter, bosatt Strand, født Lille Vandet i Ranen, 35 år gammel og datter av Ole Jakobsen, Lille Vandet.

BARN i ekteskap:

1838 døpt sønn: Andreas

1838.8 07.03.1838 03.06.1838 28.03.1838 Andreas E Johan Paulsen Hellervik
kone Rachel Olsdatter

Mer om ANDREAS:

Født dem 7.3.1838 her. Døpt kirken 3.6.1838.

1835 døpt datter: Oline Andrina

1835.27 22.10.1835 08.11.1835 23.10.1835 Olina Andrina E grdmd Johan Paulsen Hellervik
kone Rachel Olsd

Mer om Oline

Født den 22.10.1835 her. Døpt kirken 8.11.1835.
Hun døde den 30.7.1855 og ble gravlagt på Telnes gravgård 4.8.1855.

20.01 (81) 1811

HELLERVIK

20/01 (81)

HENRIK LARSEN, leilending

1829 Skifte - Seselle Turesdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1829 etter avdøde Seselle Tursdatter.
Ektefelle - Clemet Larsen.
Sønn av Seselle: Anders Hendrichsen (32).

1811 Død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Henric Larsen, Hellerviigen, 53 aar.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Hendrich Larsen 56 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Sesel Turesdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Hendrichsen 18 Deres søn Ugift
004 01 Tore Hendrichsen 15 Deres søn Ugift
005 01 Anders Hendrichsen 5 Deres søn
006 01 Ane Pernella Hendrichsdatter 9 Deres datter
007 01 Necolina Olsdatter 4 Foster datter

Ektefelle: Sesel Turesdtr

1801: 002 01 Sesel Turesdatter 46 Hans kone 1te ægteskab

1797 Fosterdatter: Necolina Olsdtr

1801: 007 01 Necolina Olsdatter 4 Foster datter
KIRKEBOKA VIET 1831:
10.10.1831. Hans Christian Alexandersen, bosatt Sleipnes, født Sandaag (Meløy?), sønn av Alexander Johnsen Sandaag.
Nicoline Marie Olsdatter, født Sleipnes, bosatt Seines, 30 år, datter av Ole Nilsen Sleipnes.
Når barna deres blir døpt er de bosatt på gården Kila.

Bosatt som gift med familie - gård Kila

Hun fikk da barna:
Alexander Ola Hansen født 19. september 1833.
Ole Andreas Hansen født 15.mai 1837.

1796 Anders Henriksen

1801: 005 01 Anders Hendrichsen 5 Deres søn
Nevnes 1829 i morens skifte som 32 år gammel sønn av henne. Han er nevnt i mannskapsrullene 1830 som bosatt i Tømmerdal (12).
Han ser ut til være den neste av søskene som da lever.

1792 Anne Pernella Henrikdtr

1801: 006 01 Ane Pernella Hendrichsdatter 9 Deres datte
Kirkeboka for Rødøy - døde:1802. Pernilla Henricsdtr, Hellervig, 12 år.

1786 Sønn: Tore Hendriksen

1801: 004 01 Tore Hendrichsen 15 Deres søn Ugift

1783 Sønn: Lars Henriksen

Født her ca 1783
1801:003 01 Lars Hendrichsen 18 Deres søn Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Lars Henricsøn, Hellervik, 18 aar.