Gjervik (07)

bruk nr 2

Hovedsiden

07 02 1950

GJERSVIK

07/02

OTTAR HJALMAR JOHAN GJERSVIK, eier

Sønn av Jens Andreas Didriksen, eier og bruker her.

1950

Ottar Gjersvik
Skyld av 1 mark og 41 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07 02 1920

GJERSVIK

07/02

JENS ANDREAS DIDRIKSEN, selveier og bruker

1920 folketellingen (07 02 0022 Gjersvik)

001 Jens Andreas Didriksen 01 1878-03-05 Rødøy - hp g Gårdsbruk (S)
002 Alfhild Hedvik Berg Didriksen 01 1887-06-15 Rødøy - hu g Husmor
003 Einar Arthur Dahl Didriksen 01 1915-05-02 Rødøy - s - Barn i huset
004 Ottar Hjalmar Johan Didriksen 01 1919-01-27 Rødøy - s - Barn i huset
005 Mikaline Andrea Andersen 01 1838-02-28 Rødøy - Tante ug Tante af Gårdeieren pf
006 Aagot Bernhardsen 01 1901-03-12 Rødøy - tj ug Tjener (Budeie)

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Didriksen 10.03.1878 Rødøy hf ug Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Albert Didriksen 11.07.1871 Rødøy fl ug Fiskeri og gaardsarbeide b
003 01 Mekeline Andreasdatter 26.02.1839 Rødøy fl ug Intet erhverv, Fors. gbr., underholdes af sin familie b
004 01 Alfhild Jørgensdatter 15.06.1887 Rødøy tj ug Tjenestepike b
005 01 Magda Jørgensdatter 09.02.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b
006 01 Jens Eliassen 1899.?.? Rødøy Pleiesøn ug Pleiesøn, Fors. gbr. b

Født her 1878

Sønn av Didrik Lorents Andreassen, omtalt nedenfor her som bruker.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Alfhild Hedevig Berg

1919 døpt: sønn Otto (Ottar) Hjalmar Johan

Barn: Otto Hjalmar Johan Navn: Didriksen
1919.12G 27.01.1919 27.07.1919 27.01.1919 Ottar Hjalmar Johan E gdb Jens Didriksen Gjersvik 1878
hust Alvhild Hedevik Berg Jørgensen 1887

Mer

Overtar som bruker her etter faren, se foran.

1915 døpt: sønn Einar Arhur Dahl

Barn: Einar Arthur Dahl Navn: Didriksen
1915.15G 02.05.1915 25.07.1915 Einar Artur Dahl E gdb Jens Didriksen Gjersvik 1878
hust Alfhild Hedvik Berg 1877

07 02 1900

GJERSVIK

07/02

DIDRIK ANDREASSEN

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Didrik Andreassen 1838?? Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift gaardbruger Fiskeri (Selveier) b
002 01 Eline Sivertsen 1848 Rødøy herred* Hm g Husgjerning b
003 01 Albert Didriksen 1871 Rødøy herred* S ug Syg- underholdes af Forældrene b
004 01 Jens Didriksen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Olaf Didriksen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
006 01 Bernhard Didriksen 1885 Rødøy herred* S ug hjælper til med Husgjerningen b
007 01 Elise Didriksen 1873 Rødøy herred* D ug Spinder, Kokke b
008 01 Mathilde Didriksen 1888 Rødøy herred* D ug hjælper til med Kreaturstel b
009 01 Mekeline Andreasen 1841 Rødøy herred* Tyende ug Kreaturstel b

1886 Matrikkel

2 68b Gjersvik Didrik Andreassen 1-65 0-2-21-21

1875 folketellingen

001 01 Diderik Andreassen 1838 Rødø Pr. hf g Styrmand, Jordbr., Selveier, Fisker b
002 01 Eline Sivertsdatter 1848 Melø So. Hans Kone g b
003 01 Albert Dideriksen 1871 Rødø Pr. s b
004 01 Elise Dideriksen 1873 Rødø Pr. d b
005 01 Lovise Benjaminsdatter 1863 Rødø Pr. Pleiebarn Hos No. 1 b
006 01 Andreas Andresen 1859 Rødø Pr. tj ug Tjenestekarl b
007 01 Mekeline Andreasdatter 1840 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

D. Andreassen
Utsæd: by1 ha1/5 po4
Husdyr: he1 ku3 få12 gj6

Styrmann

Side med styrmenn og skippere

EKTEFELLE og BARN:

1901 ektefellen dør her

AVDØD:
1901.15P 27.10.1901 08.11.1901 gift Eline Bertine Sivertsdatter Støt Gjersvig 1848 Tuberkulose.

07 02 1865

GJERSVIK

07/02

ANDERS DØNNESSEN, selveier

og senere hans enke Ane Hansdtr

Andreas dør her:

AVDØD:
1858.17 16.08.1858 29.08.1858 gaardmand Andreas Dønnesen Gjersvig 56

1865 folketellingen

001 01 Ane Hansdatter 62 Lurø Præstegjd Husmodr e Gaardb. Selveier
002 01 Didrik Andreassen 27 Rødø Præstegjd hendes Søn ug hjælper Moderen md Jordbrgt
003 01 Pauline Andreasdatter 24 Rødø Præstegjd hendes Datter ug
004 01 Ane Andreasdatter 21 Rødø Præstegjd hendes Datter ug
005 01 Ane Melkiorsdatter 10 Rødø Præstegjd Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ane Hansdatter
Utsæd: by2 ha1 po6
Brukers yrke: Gaardb. Selveier
Husdyr: he1 ku4 få14 gj6

07 02 plass

GJERSVIK, husmannsplass

LORENTSE HANSDTR, husmannsenke

07/02 husmannsplass

1910 folketelingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lorense Hansdatter 06.09.1845 Mo Helgeland hm e Husmandsenke, pladsbrugerske b
002 01 Lotte Leonhardsdatter 03.12.1880 Rødøy d ug Datter b
003 01 Hans Leonhardsen 05.06.1883 Rødøy s ug Snedker f
004 01 Martin Leonhardsen 12.04.1886 Rødøy s ug Fiskeri f
005 01 Emil Leonhardsen 16.09.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
006 01 Jenny Jørgensdatter 26.11.1903 Mo Helgeland Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. gbr. b

07 02 plass

GJERSVIK, plass

07/02

JAKOB LARSEN, husmann

07/02 husmannsplass

1875 folketellingen

008 02 Jakob Larsen 1814 Alstadhaug Pr. hf g Husmand med jord Fisker b
009 02 Gurine Olsdatter 1816?? Kolvereid Pr. Hans Kone g b
010 02 Oluf Jakobsen 1861 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
011 02 Karen Jakobsen 1857 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen b

Utsæd/husdyr:

J. Larsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku1 ka1 få4

1858 sønn (?) dør her:

AVDØD:
1855.20 28.10.1855 31.10.1855 ægte barn Andreas Jacobsen Gjersvig 2u

GJERSVIK

1801 Bruker: Jakob Hansen

Omtales under "1801 og før".