Gård Myken (71)

Bruk nr 1

Til hovedside

© RLA.

 

 

Havnevesenets bilde av Myken med forrige århundreskifte.

 1836 - 3 bruk

  130

67

135a

Mygen  

Mygen

Jens Jørgensen

0 - 1 - 0

0 - 0 - 14  

  130

67

135b

Mygen  

Mygen

Johannes Andersen

0 - 1 - 0

0 - 0 - 14  

  130

67

135c

Mygen  

Mygen

Peder Nilsen

0 - 1 - 0

0 - 0 - 14  

 

I matrikkelen for 1838 er det bare 3 "gårdbrukere" på Myken. De er alle leilendinger, dvs at de betalte en sum i året til en godseier for å kunne bruke gårdene. Det første nye bruk som ble utskilt var bnr 4 Valvær - da det ble solgt fra godseieren til en privat mann i Rødøy. Mer om alt dette kommer her senere.

 

71 01 00 eiere

2012 Eiere: Ludvig Kyrre Holtvik og Christina Wår Hansen

Hjemmel fra 4.9.2012.

71 festetomter på bruket

2007 Overdradd...feste nr 7

Andel av gnr 71, bnr 1, fnr 7 er overdradd fra Alf Johan Gisle Nygård til Pauline I N Nygård (07.10.2002).

2007 Solgt...feste nr 7

Gnr 71, bnr 1, fnr 7 er solgt for kr 100.000 fra Pauline J N Nygård til Laila Toril Nygård (07.10.2002).

2006 Solgt...feste nr 8

Gnr 71, bnr 1, fnr 8 er solgt for kr 200.000 fra Jan Kristian Hansen og Annveig Hanna Kristensen til Hårek Magne Hansen (10.10.2006). Salget omfatter også andel av Gnr 71, bnr 40.

2011 Solgt....feste nr 13

Gnr 71. bnr 1. fnr 13 er solgt for kr 390.000 fra Johnny Knudsen til Geir Gjessing og Vera Stub Øverås (12.07.2011).

2009 Overdradd - andel av...feste nr 13

Andel av gnr 71, bnr 1, festenr 13 er overdradd fra Rita Benedicte Svenning Knudsen til Johnny Knudsen (14.04.2009).

1965 Hjemmel - feste nr 13

Hjemmel fra 14.6.1965.

Utskilte fra bnr 1

2013 Bnr 58

Utskilt herfra den 11.2.2013.

2006 Bnr 42

Utskilt herfra 5.10.2006

2006 Bnr 41

Utskilt herfra 5.10.2006

2006 Bnr 40

Utskilt herfra den 13.10.2006.

1973 Bnr 18

Bnr 18 er utskilt fra 1, 2, 3, 5, 14 og 15.

1949 Bnr 11

Utskilt herfra 28.4.1949.

1948 Bnr 10

Utskilt herfra den 12.7.1948.

1918 Bnr 6

Bruks nr 6 er utskilt fra nr 1, 2, 3 og 5. 23.11.1918.

1879 Bnr 5

Bruk nr 5 ble utskilt fra denne eiendom (bnr 1) 18.9.1879.

1872 Bnr 4

Bruk nr 4 ble utskilt fra bnr 1, 2 og 3 - den 4.5.1872.
Dette er fiskeværet Valvær - som først fradeles.

71 01 1950 Konrad Hansen

1950 Eier og bruker: Konrad Hansen

Skyld av 42 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

71 01 Nedregården 1920 Sivert Andreas Martnes Hansen

1920 folketellingen (71 01 0011 Nedregården)

71 01 011 Nedregården
003 Sivert Andreas Martnes Hansen 02 1884-10-12 Myken i Rødøy - hp g Fiskeri: Skreifiske og hjemmefiske (driver fiske paa Motorskjøite og Seilbaat)
004 Hilda Jonette Hansen 02 1887-09-21 Meløy - hu g Husmor
005 Konrad Kristian Martin Hanssen 02 1909-10-16 Myken i Rødøy - s - Pf
006 Herborg Alida Hanssen 02 1912-09-14 Myken i Rødøy - d - Pf
007 Olga Petrine Andrea Hansen 02 1917-09-26 Myken i Rødøy - d - Pf

71 01 00 1906 P. M. Hansten

1906 P. M. Hansteen

Matrikkel for Rødøy herred. 1 av 5 bnr.
Han var eier av gården her. Hans Johansen leide gården dvs. han av leilending.

71 01 00 1910 Hans Andreas Johansen

1920 folketellingen (71 01 0011 Nedregården)

001 Hans Andreas Johansen 01 1853-04-26 Myken i Rødøy - hp g Fiskeri: Skreifiske og hjemmefiske (driver fiske paa Motorbaat og Seilbaat)
002 Anne Kristine Johansen 01 1891-03-20 Meløy - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Johansen 26.04.1853 Rødøy hf g Grbr. bygselmand og fisker b
002 01 Anna Johansen 26.10.1846 Mosjøen hm g Gårdmandskone b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Johansen 1853 Rødøy herred* Hf g Fisker og Gaardbr.,Leilending b
002 01 Anna Kolbjørnsdtr. 1844 Vefsn Hm g Fiskerkone b
003 01 Adolf Hansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Olaf Hansen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og Skomager b
005 01 Hanna Hansdtr. 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning og Kreatursstel b
006 01 Sivert Hansen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker b
007 01 Harald Hansen 1887 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen

001 Hans Andreas Johansen 1 1853 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Anne Dorthea Kristine Kolbjörnsen 000 1846 Vefsen - Hustru g -
003 Johan Karoli Elias Hansen 000 1874 Rødøy - Søn ug -
004 Pauline Olea Hansdatter 000 1875 Rødøy - Datter ug -
005 Adolf Kristian Dahl Hansen 000 1877 Rødøy - Søn - -
006 Olaf Sigvald Hansen 000 1880 Rødøy - Søn - -
007 Hanna Dothea Hansen 000 1882 Rødøy - Datter - -
008 Sivert Andreas Martnes Hansen 000 1883 Rødøy - Søn - -
009 Harald Andreas Hansen 000 1886 Rødøy - Søn -

1891 folketellingen

001 Hans Andreas Johansen 1 1853 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Anne Dorthea Kristine Kolbjörnsen 000 1846 Vefsen - Hustru g -
003 Johan Karoli Elias Hansen 000 1874 Rødøy - Søn ug -
004 Pauline Olea Hansdatter 000 1875 Rødøy - Datter ug -
005 Adolf Kristian Dahl Hansen 000 1877 Rødøy - Søn - -
006 Olaf Sigvald Hansen 000 1880 Rødøy - Søn - -
007 Hanna Dothea Hansen 000 1882 Rødøy - Datter - -
008 Sivert Andreas Martnes Hansen 000 1883 Rødøy - Søn - -
009 Harald Andreas Hansen 000 1886 Rødøy - Søn -

1886 Matrikkel

1 135a Myken Hans Johansen 0-44 0-0-7-7

1875 Eier - Hans Johansen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Hans Johansen 1853 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbruger og Selveier, Driver Sjøbrug b
002 01 Anna Kolbjørnsdatter 1843 Vefsens S. og Pr. Hans Kone g Husmoder og Budeie b
003 01 Johan Hansen 1874 Rødø S. Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
004 01 Pauline Hansdatter 1875 Rødø S. Pr. Deres d I Forældrenes Brød b
005 01 Elen Kolbjørnsdatter 1856 Vefsens S. og Pr. Tjænestepig ug b
006 01 Randine Thomasdatter 1859 Rødø S. og Pr. Tjænestepig ug b

Utsæd/husdyr (Hans Johansen)

Utsæd: by1/2 po3
Husdyr: ku3 få15

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Kolbjørnsdtr

Født den 26.10.1846 i Mosjøen
1910: 002 01 Anna Johansen 26.10.1846 Mosjøen hm g Gårdmandskone b
1900: 002 01 Anna Kolbjørnsdtr. 1844 Vefsn Hm g Fiskerkone b
1875: 002 01 Anna Kolbjørnsdatter 1843 Vefsens S. og Pr. Hans Kone g Husmoder og Budeie b

1887 Sønn: Harald Hansen

1900: 007 01 Harald Hansen 1887 Rødøy herred* S ug Barn b

1883 Sønn: Sivert Hansen

1900: 006 01 Sivert Hansen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker b

1881 Datter: Hanna Hansdtr

1900: 005 01 Hanna Hansdtr. 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning og Kreatursstel b

1860 Sønn: Olav Hansen

1900: 004 01 Olaf Hansen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og Skomager b

1879 Sønn: Mathias Bernhard Angel Hansen

1879.35G 15.08.187912.10.1879 22.08.1879
Mathias Bernhard Angel E
indst Hans Martines Johansen 1839Mykøen
hstrNikoline Eline Matisdatter? 1857

1875 Datter: Pauline Hansdtr

1875: 004 01 Pauline Hansdatter 1875 Rødø S. Pr. Deres d I Forældrenes Brød b

1877 Sønn: Adolf Hansen

1900: 003 01 Adolf Hansen 1877 Rødøy herred* S ug Fisker b
Bosatt ved tellingen 1910 som gift fisker og strandsitter på plassen "Remmen". Lenke dit-

1874 Sønn: Johan Caroli Elias Hansen

1875: 003 01 Johan Hansen 1874 Rødø S. Pr. Deres s I Forældrenes Brød b

1875.5 16.11.1874 17.05.1875
Johan Caroli Elias E
indst Hans AndreasJohansen 1851 Mykøen
Anne Dorthea Christine Kolbensd 1844

ANDRE:

1875 Tjenestepige: Elen Kolbjørnsdtr

1875: 005 01 Elen Kolbjørnsdatter 1856 Vefsens S. og Pr. Tjænestepig ug b

1875 Tjenestepige: Randine Tomasdtr

1875: 006 01 Randine Thomasdatter 1859 Rødø S. og Pr. Tjænestepig ug b

71 01 00 1875 Nikolai Pedersen

1891 folketellingen

001 Nekolai Pedersen 1 1851 Vefsen - Familiens overhode g -
002 Mortine Olava Marie Pedersen 000 1850 Rødøy - Hustru g -
003 Thommas Andreas Nikolaisen 000 1869 Rødøy - Søn ug -
004 Josefine Alfrea Johanna Nikolaisen 000 1871 Rødøy - Datter ug -
005 Edvard Tobias Nikolaisen 000 1874 Rødøy - Søn ug -
006 Martin Normand Nikolaisen 000 1879 Rødøy - Søn - -
007 Johan Andreas Nikolaisen 000 1883 Rødøy - Søn - -
008 Peder Kristian Nikolaisen 000 1886 Rødøy - Søn - -
009 Eddel Augusta Johanna Nekolaisen 000 1890 mai Rødøy - Datter -

Bosatt 1875 i huset hos Hans Johansen

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
007 02 Nikkolay Pedersen 1848 Vefsens S. og Pr. hf g Driver Sjøbrug b
008 02 Morthine Thomasdatter 1848 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
009 02 Thomas Nikkolaysen 1869 Rødø S. og Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
010 02 Josephine Nikolaysdatter 1870 Rødø S. og Pr. Deres d I Forældrenes Brød b
011 02 Edvard Nikkolaysen 1873 Rødø S. og Pr. Deres s I Forældrenes Brød b
012 02 !! Nikkolaysen* 1875 Rødø S. og Pr. Deres s b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: sv1

Sønn: Bertrand Johan Nikolaisen

Druknet på havet

Død 13.10.1901, 20 år. Kollsigling. Attfunnet og Gravlagt 31.5.1902.
(sønn av Nikolai Jørgen Pedersen Myken).

71 01 00 1841 Jens Jørgensen

1841 Jens dør her - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Myken 1841 etter Jens Jørgensen. Randine Rasmusdtr, ektefelle. Rasmus Jensen (2) barn.

1836 Eier: Jens Jørgensen

Gårdmatrikkel for Rødøy herred 1838. Skyld: 0-1-0, 0-0-14.
1 av 3 bruk. Alle 3 bruk har lik skyld.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGA 1801:
Jens er bosatt på Myken, 11 år gammel. Han er fostersønn til Rasmus Olsen og kona Ane.

Skifte 1835

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Myken 1835 etter Else Catrine Jensdtr. Søren Erichsen, ektefelle. Randina Sørensdtr, datter, gift med Jens Jørgensen Myken.

Ektefelle (2): Randina Sørensdtr

1831 viet

KIRKEBOKA VIET 1831:
25.09.1831 Jens Jørgensen, bosatt Myken, født Selvåg, 40 år, sønn av Jørgen Eliassen? Ranadina Norum Sørensdatter, født og bosatt Myken, 25 år gammel. Datter av Søren Erichsen, Myken. Jens er enkemann.

1827 Ektefelle Martha dør her

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Myken 1827 etter Martha Abrahamsdtr. Jens Jørgensen, ektefelle. Rasmus Jensen (11) sønn.

Ektefelle (1): Marta Abrahamsdtr