Storstenøren (68)

- 1801 og før

Hovedsiden

Denne siden forteller noe av historien om gården her - om de som bodde her ved tellingen 1801 og før den tid.

68 00 1801

STORSTENØREN

LARS HENRIKSEN, leiledning

1801 folketellingen

Han er det første brukeren av gården ved årsskiftet 1700/1800.

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Lars Hendrichsen 72 Husbonde 3de ægteskab Bruger jord og bereder skind feller
002 01 Giertrue Johana Jonsdatter 48 Hans kone 1te ægteskab

Brukeren

Ved tellingen 1801 er han nevnt som gift i sitt 3dje ekteskap, men han siste kone ikke har vært gift før.

Om

Lars Henriksen, født ca. 1729 (Folketellingen 1801), - 1734 etter rullene i 1769. Han kom til Tiurleik/Storsteinør i 1761 da han giftet seg med Marit Einersdtr, og fikk overta 1 pund bygsel etter sin nye svigermor. Han kom da som enkemann fra Rana. Foruten av jorden, livnærte han seg som skinnbereder.
Er det noen som har mer opplysninger om denne Lars Henriksen? Hvor og når var han egentlig født? Hvem var hans første hustru? Lars blir enkemann for 2. gang i 1800 og gifter seg samme år med «finnetøsen» Gjertrud Johanna Jonsdatter, født ca. 1753 (FT-1801). Etter dette ser paret ut til å forsvinne fra området. Hvor ble de av? (Denne Gjertrud Jonsdatter kan være den «lappetøsen» Gjertrud som i 1792 ble dømt for 3. gangs leiemål. Hun oppgav å være født i Saltdal, oppvokst i Gildeskål, oppholdt seg på Åmnes i Meløy i 1791 og på Esjeholmen i Rødøy året etter - fødselsår, ifølge alder oppgitt ved rettsaken, var ca. 1762).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Giertrud Johanna Jonsdtr

1801: 002 01 Giertrue Johana Jonsdatter 48 Hans kone 1te ægteskab

68 00 1801

STORSTEINØREN

JØRGEN EINARSEN, leiledning

Leilending (1 av 2)

1801 folketellingen

003 02 Jørgen Ejnersen 65 Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og driver fiskeri
004 02 Bereth Olsdatter 50 Hans kone 1te ægteskab
005 02 Karen Jørgensdatter 15 Deres datter Ugift
Tellingskrets

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Olsdtr

1801: 004 02 Bereth Olsdatter 50 Hans kone 1te ægteskab

Datter: Karen Jørgensdr

1801: 005 02 Karen Jørgensdatter 15 Deres datter Ugift
Tellingskrets

68 00

EINAR ANDERSEN, bruker

Felleshistorien side 219

FELLESHISTORIA, side 219:
Tølløken (Storstenøer) - som hadde vært ryddet av samen Einar Andersen og nå var bebodd av hans enke, skulle ikke kunne fø mere enn 1 ku og 4 til 6 geiter i tillegg til en hest, selv om den ble taksert til 1 pund.

68 00 1721

OLE LARSEN, leiledning

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Olle
Etternavn: Larsen
Merknader: Forarmed
Gård: Stor Steenør
Fjerding: Mæløe

Meløe fjerding

1721 - nevnt under Meløe fjerding.
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711jb: Bruker (ene): Ole Larsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Larssen
Gård: Stor Steenør
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt
(Registert inn under Meløy fjerding).

Gård i Meløy med samme navn (?)

Storstenøren

Navnet er fra en eldre gård i Meløy. Den er nevnt bl.a. 1696 som øde. Se under

Jordboka 1696

Gård: Stor Steenæren
Løpenr 18
Merkander: Øde
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi
Fjerding: Mæløe

Omtalt

2018 06 11 Terje Pedersen

Rødøy før og nå:
Terje Pedersen Arild Lorentsen, Litt pedanteri i tilknytning til det du skrev; Plassen ble skyldsatt 25. juni 1755 og fikk da navnet Storstenør, oppkalt efter gården i Holandsfjorden. Skylden ble satt til 1 pd fiskes leie. Eier var Johan Hvid. Under likvidasjonen i 1705 var det en Ole Larsen som bodde der, han var skydig Jens Sørensen 1 RD. Ole bor fortsatt der i 1718, da ble han innstevnet av Jochum thommesen Juel for en restgjeld. 6/5 1754 fikk finnen Einer Andersen bygselbrev på 18 mk. Da plassen ble skyldsatt året efter var Einer død - det ble da sagt at det var han som ryddet plassen. såvel i 1790 som i 1791 og 1795 ble det opplyst at plassen var øde og overgroet.