Gård Blok (52)

Personomtaler

til hovedsiden

1977 - Ikke "Ørnes-pike", men en "Blok-pike"

© RLA. (2686). 1977.

1934 - "På hengende hår".

Om John Bloch fra Blok i Rødøy.

Båtsmand Alfred Ludvigsen

© RLA. (2104).

Reportasje om en fra Rødøy som ble drept ved overfall i Brooklyn. Han hette Alfred Ludviksen og var fra Blok i Rødøy.


Klipp mottatt fra Dagfinn Kleftås, fra en protokoll med klipp som Daniel Nilsen hadde laget.. Videre noe løse skrifter ellers som også ble skannet.

Hanna Regine Bloch, Kristiansund

Bilde som er skannet fra boka: "Fra Blokk til Bolga".

Hanna Regine Johnsen Bloch, datter av John Felde Larsen (1825-1899) og Gruine Pernilla Nilsdtr (1837-1881).

Hanna Gjertsen f, 24.05.1875, folketelling 1910.

Hanna er gift med Ragnvald Gjertsen Daae, f. 2.11.1855 i Madsfjods prestegjeld.  Han nevnes 1910 å være agent for Allers familie journal.  Hanna er her nvnt som Hanna Gjertsen, født 24.5.1875, Rødø, Nordland.  De har datteren Gunhild Gjertsen f. 12.10.1905 i Trondhjem.

Familien er bosatt i Stavanger kjøpstad. De er bosatt i Opheimsgate 56, et våninghus med 4 personlister og 18 hjemmehørende personer.  Familien her er bosatt 2. etasje og betaler kr 168 i husleie pr. år.

Ragnvald Gjertsen er år 1900 bosatt som ugift i Østre Gad 93 i Lillestrand ladested.  

Det har vært vanskelig å finne Hanna, trolig her, ved tellinga 1900.

Hun er også beskrevet slik i slektsboka som er nevnt ovenfor her:

"Hanna Regine Johnsdatter Bloch (f.24.5.1875-d.1938) bodde i Kristiansund. hvor hun var gift med Ragnvald Gjertsen Daae (f.02.11.1856-d.1914.). De fikk tre barn sammen, i tillegg hadde hun en sønn fra tidligere."

Lise Emilie Johnsdtr

Veronica RagnvaldsenBolga i gamle dager - 2. august 2017.

Tor Sigmund Svendsen Lise Emelia Svendsen (born Johnsdatter) fra Blok og hennes mann Peder Andreas Svendsen fra Bolga. Deres barn Ingbert Bjarne Normann Swensen, Ivar Sten Svendsen, Gudrun Jenny Helene Svendsen, Petter Levin Swensen, Anton Henrik Svendsen, Astrid Ragnhild Heidi Eliassen (born Svendsen) og Eivind Martin Swensen.