Handelsstedet i Losvika - i Lossius tid...

Losvika 1911. John Hals.

© RLA

Bildene viser det - det var STOR  virksomhet noen svært gode tiår her i Losvika, men det endte med akkord og konkurs, og etterfølgende rettsak og domfellelse, den såkalte "Rødøysaken" som var landskjent på 1920-tallet. NB: Lossius var ikke tiltalt for noe.

Det rammet ikke bare Rødøya, men hele kommunen, og stor uenighet var det - om det som skjedde i etterkant av konkursen og staffeforfølgelsen. Alt fra Nils Kristensen som dømt uskyldig eller som skurk.

Det ble handlet her senere - da Nils Kristensen kom tilbake etter sonet straff i 1926.  Det stod en kort melding om det i avisene. Det var også en kort notat i avisene da han døde 1935.

Høsten 1935 kom Rossvoll og kjøpte bygningene fra Norges Bank og driftet stedet videre med tre generasjoner med handlende.  Det er en annen historie.

og mer...

© RLA.

Losvika - fra andre siden...

1920

1920 folketellingen (74 01 0017 Losvik)

001 Jens Marselius Lossius 01 1847-05-01 Stamnes - hp g Grosserer Kjøbmand sild fisk tran skibshandel lager av tønder og salt
002 Regine Lossius 01 1850-08-24 Rødøy - hu g Husmor
003 Nils Kristian Kristensen 01 1870-06-08 Rødøy - tj ug Prokurist
004 Edvin Olai Ingvaldsen 01 1888-02-28 Rødøy - tj g Brygmand
005 Torval Johan Johansen 01 1895-10-07 Gilleskaal - tj g Brygmand
006 Nilsine Bernharda Nilsen Johansen 01 1900-03-04 Gilleskaal - hu g Husmor
007 Ole Johan Pedersen 01 1857-04-30 Rødøy - tj ug Gardsarbeider
008 Lulla Albertine Sivertsen 01 1896-06-02 Bodø - tj ug Kontorfrøken
009 Harda Eline Bergitte Nilsen 01 1894-06-14 Øksnes i Vesterålen - tj ug Innepike
010 Hildur Alhilda Hansen 01 1900-03-19 Rødøy - tj ug Passer Rikstellefon
011 Dagmar Ingerta Rask 01 1892-06-24 Beiaren Nordl. - tj ug Butikfrøken
012 Anna Emelia Soffie Jensen 01 1893-12-27 Rødøy - tj ug Kåkkepige
013 Mathilde Oline Konstanse Nilsen 01 1890-06-23 Gilleskaal - tj ug

Handelsmannen og de som opphold seg her

1910 folketellingen

001 01 Marselius Lossius 01.05.1847 Samnes hf g Handelsmand b
002 01 Regine Kristensdatter 24.08.1850 Rødøy hm g Handelsmandsfrue b
003 01 Nils Kristensen 08.06.1870 Rødøy fl ug Handelsfuldmægtig f
004 01 Rikard Andersen 16.12.1882 Rødøy tj ug Handelsbetj. b
005 01 Jens Lorntsen 1884 Rødøy tj ug Bryggedreng b
006 01 Martin Antonsen 10.07.1885 Rødøy tj ug Tjenestedreng b
007 01 Hans Antonsen 22.02.1890 Rødøy tj ug Tjenestedreng b
008 01 Ole Johansen 04.09.1819 Værdalen %tj% e Erhversudygtig, underholdes frit av handelsmand Lossius b
009 01 Johan Abelsen 17.03.1867 Rødøy Lf. g Snedker mt
010 01 Jenny Johansen 24.08.1886 Rødøy tj ug? Tjenestepike b
011 01 Jenny Andreasdatter 16.09.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b
012 01 Emma Antonsen 16.03.1884 Rødøy tj ug Telefonistinde b
013 01 Helga Antonsen 25.02.1896 Rødøy tj ug Pleiedatter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGA 1900:
001 01 Marselius Lossius 1847 Stamnæs Helgeland Nor Hf g Landhandel og Jordbrug Handelsmand b
002 01 Regine Lossius 1850 Rødøy herred* Hm g Handelsmands Hustru b
003 01 Lotte Olsdatter 1880 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning f
004 01 Arthur Hanssen 1887 Rødøy herred* Pleie-S. ug Barn b
005 01 Rikard Andersen 1882 Rødøy herred* Tj ug Bryggedreng b
006 01 Peder Pedersen 1878 Rødøy herred* Tj ug Bryggedreng b
007 01 Kristine Mikkelsen 1844 Rødøy herred* Tj ug Budeie b
008 01 Ane Kristiansdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b
009 01 Olava Kristensen 1863 Rødøy herred* FL ug Syerske b
010 01 Knudt Vinje 1876 Gimsø Lofoten Nor Tj ug Bager b

Ektefelle: Regine Kristensdtr

1910: 002 01 Regine Kristensdatter 24.08.1850 Rødøy hm g Handelsmandsfrue b
1900: 002 01 Regine Lossius 1850 Rødøy herred* Hm g Handelsmands Hustru b

ANDRE personer:

1910 ft: Pleiedatter: Helga Antonsen

1910: 013 01 Helga Antonsen 25.02.1896 Rødøy tj ug Pleiedatter b

1900 ft: Pleiebarn: Arthur Hansen

1900: 004 01 Arthur Hanssen 1887 Rødøy herred* Pleie-S. ug Barn b

1910 ft: Ervervsudyktig person: Ole Johansen

1910: 008 01 Ole Johansen 04.09.1819 Værdalen %tj% e Erhversudygtig, underholdes frit av handelsmand Lossius b

Losviksundet

RLA 11073.

Ansatte

1920 ft: Nils Kristian Kristensen

003 Nils Kristian Kristensen 01 1870-06-08 Rødøy - tj ug Prokurist

1920 ft: Edvin Olai Ingvaldsen, bryggemand

004 Edvin Olai Ingvaldsen 01 1888-02-28 Rødøy - tj g Brygmand

1920 ft: Torvald Johan Johansen, bryggemand

005 Torval Johan Johansen 01 1895-10-07 Gilleskaal - tj g Brygmand

1920 ft: Nilsine Bernharda Nilsen g. Johansen

Kona til bryggeformann Torvald Johan Johansen:
006 Nilsine Bernharda Nilsen Johansen 01 1900-03-04 Gilleskaal - hu g Husmor

1920 ft: Ole Johan Pedersen, gårdsarbeider

007 Ole Johan Pedersen 01 1857-04-30 Rødøy - tj ug Gardsarbeider

1920 ft: Lulla Albertine Sivertsen, konforfrøken

008 Lulla Albertine Sivertsen 01 1896-06-02 Bodø - tj ug Kontorfrøken

1920 ft: Harda Eline Bergitte Nilsen, innepige

009 Harda Eline Bergitte Nilsen 01 1894-06-14 Øksnes i Vesterålen - tj ug Innepike

1920 ft: Hildur Alfhild Hansen, passer Rikstelefon

010 Hildur Alhilda Hansen 01 1900-03-19 Rødøy - tj ug Passer Rikstellefon

1920 ft: Anna Marie Sofie Jensen, kokkepige

012 Anna Emelia Soffie Jensen 01 1893-12-27 Rødøy - tj ug Kåkkepige

1920 ft: Mathilde Oline Konstanse Nilsen, budeie

013 Mathilde Oline Konstanse Nilsen 01 1890-06-23 Gilleskaal - tj ug Budeie

1910

1910 ft: Handelsfullmektig: Nils Kristensen

1910: 003 01 Nils Kristensen 08.06.1870 Rødøy fl ug Handelsfuldmægtig f
1900: 015 02 Nils Kristensen 1870 Rødøy herred* Tj ug Handelsfuldmægtig b

1910 ft: Handelsbetjent: Rikard Andersen

1910: 004 01 Rikard Andersen 16.12.1882 Rødøy tj ug Handelsbetj. b

1910 ft: Bryggedreng: Jens Lorentzen

Han er fra Gjerøy Nordre - plassen Ytre Sandvik - hvor husmanns enken - hans mor Anne Pedersdtr er bosatt 1900 og 1910.
1910: 005 01 Jens Lorntsen 1884 Rødøy tj ug Bryggedreng b

1910 ft: Tjenestedreng: Martin Antonsen

1910: 006 01 Martin Antonsen 10.07.1885 Rødøy tj ug Tjenestedreng b

1910 ft:Tjenestedreng: Hans Antonsen

1910: 007 01 Hans Antonsen 22.02.1890 Rødøy tj ug Tjenestedreng b

1910 ft: Midlertidig som snekker: Johan Abelsen

1910: 009 01 Johan Abelsen 17.03.1867 Rødøy Lf. g Snedker mt

1910 ft: Tjenestepike: Jenny Johansen

1910: 010 01 Jenny Johansen 24.08.1886 Rødøy tj ug? Tjenestepike b

1910 ft: Tjenestepike: Jenny Andreassen

1910: 011 01 Jenny Andreasdatter 16.09.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike

1910 ft: Telefonistinde: Emma Antonsen

1910: 012 01 Emma Antonsen 16.03.1884 Rødøy tj ug Telefonistinde b

Ansatte 1900

1900 ft: Baker: Knudt Vinje

1900: 010 01 Knudt Vinje 1876 Gimsø Lofoten Nor Tj ug Bager b

1900 ft: Syerske: Olava Gurine Kristensen

Olava er født 27.5.1863 på Gjerøy Søndre 77.02. Datter av Kristen Jørgensen, bruker der.
1900: 009 01 Olava Kristensen 1863 Rødøy herred* FL ug Syerske b

1900 ft: Bryggedreng: Rikard Andersen

1900: 005 01 Rikard Andersen 1882 Rødøy herred* Tj ug Bryggedreng b

1900 ft: Arbeider i huset: Lotte Olsdtr

1900: 003 01 Lotte Olsdatter 1880 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning f

1900 ft: Kokkepike: Ane Kristiansdtr

1900: 008 01 Ane Kristiansdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b

1900 ft: Budeie: Kristine Mikkelsen

1900: 007 01 Kristine Mikkelsen 1844 Rødøy herred* Tj ug Budeie b

1900 ft: Bryggedreng: Peder Pedersen

1900: 006 01 Peder Pedersen 1878 Rødøy herred* Tj ug Bryggedreng b

Også en "Storhurra" her

RLA 11071.

Det store hvite huset med tre ark - er nok blitt bygget som "erstatning" for brygga på Smiholmen som brant ned. Se foto nedenfor som er tatt før og hvor det på tomta bare er noen mindre skur.

I Losvika

Bilde lagt på nettsiden av Sture Enevoldsen. Fjesboka.

Foran fra venstre er Nils Krisensen, så ekteparet Lossius.  Ektefellen var født Kristensen og søster av Nils. 

Helt til venstre sitter en dame som er veldig lik hans søster Olava Kristensen, gift Rennemo. Olava bor her ved tellingen 1900, ble utdannet seg til diakonissesøster ble gift og bodde i Trondheim. Foto av henne under omtale sammen med foreldrene, se lenke under her.

 

 

74.01 - hos handelsmannen - i egen husholdning

1900 FT

OM denne familien - og hvor fra

Her er 1900 fire søsken "Kristensen" fra Gjerøy søndre:
Regine Kristensen, g. Lossius.
Lyder Kristensen, "kinamisjonær" og bare en kortere tid hjemme i Rødøy
Nils Kristensen - handelsfullmektig og senere den som driver firmaet.
Olava Gurine Kristensdtr - som er bosatt her 1900 som syerske
I tillegg er byggedrengen Rikard Andersen en nevø av disse fire søsken.

1900 FT

Kinamisjonær - Lyder Kristensen

011 02 Lyder Kristensen 1866 Rødøy herred* FL g Kinamissionær f
012 02 Anna Kristensen 1866 Frænen Romsdalen Rom FL g Kinamissionærs Hust f
013 02 Lydia Kristensen 1897 Kina FL ug Barn b
014 02 Elias Kristensen 1898 Kina FL ug Barn b
015 02 Nils Kristensen 1870 Rødøy herred* Tj ug Handelsfuldmægtig b
016 02 Olea Jansdatter 1859 Rødøy herred* Tj ug Barnepige b

Lossius dør

Avis 2563

1935

Avis 3402.

Losvika - handelsstedet før bryggebrann

RLA 11074.

1923 - akkord og senere konkurs...

© RLA. Utsnitt av et postkort (3619). Her ser man landgangen over til Smiholmen. Brygga der brant ned og det ble bygget en stort hus innenfor.

Kommunestyre/formsannskapssaker: 1923.

Sak 111. Referertes Formannskapets beslutning i møde den 4. September d. å. ang. stemmegivningen i M. Lossius Akkordforhandlingsbo av Rødøy Formannskap her vedtatt paa kommunens vegne.

M. Lossius akkordforslag der gaaer ut paa, fuld dekning til sine uprioriterte kreditorer i følgende terminer:

      10%   den  1/12 - 23

      15%   den  15/1 - 24

       25%   den  1/7   - 24

       20%   den  15/1 - 25

       20%   den  1/7   - 25

      10%   den  1/12 - 25

         og rentefritt fra akkordens aapning.

 

Besluttet: 

Herredsstyret tiltreder i alle dele formannskapets vedtak.  

Beslutningen enstemmig.

1926 konkurs

Dok 7406.

Handelsfirma M. Lossius konkursbo 1926-1932.

Se også de opplysninger som går fram av ”Rødøysaken” og som skapte grunnlag for akkord og senere konkurs hos den på denne tid i Rødøy mest formuende handelsmann.

22.september 1926 annonserte Rana skifterett firmaets konkurs.  Konkursbo nr 10/1926.

 

År 1932 den 10. november ble konkursboet avsluttet med sluttoppgjør:

 

Av dette går fram i en forenklet fremstilling:

Brutto aktiva

 

119.215

 

Omkostninger i forbindelse av konkursen,

Det var svært mye utestående kompliserte fordringer – med pant i ca 200 bruk i Rødøy

 

88.184

 

Netto overskudd i boet

 

31.031

 

7 stk prioriterte fordringshavende som fikk 10 eller 20 % av det de hadde tilgode

 

-27400

271.906

121 ikke prioriterte fordringshavende

Disse fikk 0,9 % av fordringer på 403.517

 

-3631

403.517

Utbetaling fra boet, som spesifisert ovenfor

 

-31.031

Samla TAP for fordringshavende.

Det egentlige tapet var jo mye større da de hadde rentetap på pengene de åra – som for mange var fra 6 – 10 år

 

-644.392

Netto konkurs kr -644.392 sett i forhold til dagens pengeverdi ut fra

Konsumprisindeksen ved Statisk Sentralbyrå.  

644 392 kr. i januar 1932 tilsvarte 18.803.028.10 kr. i desember 2004. Dette tilsvarer en prisstigning fra januar 1932 til desember 2004 på 2817.9 prosent.

-18 803 028

 

Dette er fakta tatt fra et brev fra Rana skifterett fra 1926 om firmaets konkurs og kopier fra Rana skifteretts skifteprotokoll fra året 1932. ”Rødøysaken” og den etterfølgende dundrende konkurs - var så betent i sin tid - at det fremdeles snakkes og skrives lite om det.

Det har vært snakk om en appelsinplantasje som det var investert i, og at Christensen hadde lurt denne unna i booppgjøret?  Det er noe av mytene at det var dette som til sist gjorde at kommunene fikk sine penger.  Det vet jeg foreløpig ikke noe om.

 

Rødøy kommune hadde til gode 33.233 og fikk sine 0,9 % - kr 299 i 1932

Opplysninger gitt fra Trond Aakvik.

Rødøy-saken fikk også et annet etterspill på 1930-tallet. Enkemannen Jens Lossius, tidligere eier av Rødøy handelssted, gikk bort en sommerdag i 1933 og hadde han sørget for at den dømte svogeren Nils Christensen skulle være enearving.  Prokurist Christensen fikk ingen langvarig glede av arven, for et drøyt år senere avgår han selv ved døden og en dødsboauksjon i 15 dager finner sted.  Fra Rødøy herredsstyre 1935

 Også Rødøy herred hadde fordringer i Lossius/Christensens dødsbo. Over vises vedtak i herredsstyret i august 1935.