Kjetvik (54)

bruk nr 1 s2

Til hovedsiden

54 01 09 0000 Gabriel Mathisen
54 01 08 1920 Benjamin Olai Benonissen
54 01 07 1927 Lars Andreas Krog Olsen

54 01 09 1955

KJETVIK

54/01/09

GABRIEL KRISTIAN MATHISEN, eier

Gabriel dør her

Døde 02.11.1955.
Gabriel ble den første som ble gravlagt på den nye gravgården ved kapellet på Tjong Øvre.

1959 Utskilt herfra

Bruks nr 6 ble utskilt herfra 07.11.1959.

1958 Utskilt herfra

Bruks nr 5 ble utskilt herfra 29.12.1958.

1950 Eier og bruker - Gabriel Mathisen

Skyld av 54 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

1920 folketellingen (54 01)

002 Gabriel Kristian Matisen 02 1877-03-26 Rødø - hp g Fiskeri med motorbaat, Lofoten og Finmarken
003 Anna Emilie Petersdatter 02 1887-01-10 Rødøy - hu g Husmor
004 Eilif Johan Johansen 02 1912-09-07 Rødø - d!! ug Pf

1900 folketellingen

Bosatt år 1900 hjemme hos foreldrene på gården Verang 43-02 som ugift fisker.

Kom fra

Gabriel kom fra gården Verang (43) - som sønn av en gårdeier der. Lenke dit.
Han var født 26.3.1877 der. Faren var Mathias Gabriel Pedersen.
Døpt Rødøy kirke 21. mai 1877.

Skjøte på bruket

Han kjøpte gården fra enken etter forrige eier - som var Benjamin Benonissen.
Skjøte fra Benjamin Benonissens enke Jonetta Benonissen til Gabriel Mathisen og hustru herpå for kr 5000.-. Påtegning fra Rødøy lensmannsattest på at Jonetta
Benonissen hensitter i uskiftet bo, datert 19.7. og 20.desember 1924, tinglyst 28. mars 1925.

Kårbrev hvoretter Gabriel Mathisen påtar seg å yte Jonetta Benonissen kår av 5-årlig værdi kr 1000.-., datert 23.juli 1924, tinglyst 28.mars 1925.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna-Emilie Petersdtr g. Mathisen

Anna døde på Rødøy sykehjem den 23. mai 1976.
Hun var født 10. januar 1887 på gården Kjetvik bnr 2.
Døpt Rødøy kirke 10. juli 1887 og var datter av Peter Jakob Kristian Hansen f. 1851 og ektefelle Maren Sakarine Hansdtr f.1853.

Anna-Emilie sin sønn:

Eilif Johan Bang f. 7.september 1912. Han var sønn av Johan Jørgen Pedersen f. 26. januar 1896, død 1992? Eilif omtales nærmere under Kjetvik 54-06 Haugartun hvor han var eier/bruker.

(JB) Mener fødselsåret til Eilifs far kan være feil, er så ung da han får barn????? Det står slik i slektstavle utarbeidet av Jan Langeland.

BARN I EKTESKAP:

Datter: Gudrun Mathisen

Gudrun Mathisen f. 2. november 1921 på gården Kjetvik.
Gudrun ble gift med en som hette Erling Nilsen fra Ibestad, og flyttet til Tomma.

Gudrun og Erling bodde på gården her en tid og fikk flere barn her hvorav huskes Dagny (1944), Elly (1945) og Jorun (1951

Sønn: Peder Martin Mathisen

Født 20. mai 1926.

Sønn: Møller Mathias Mathisen

Født?
Død Kjetvik 24. april 1928. Gravlagt Tjong Nedre 2.mai 1928.

Datter: Anna Kristine Mathisen

Født den 13. juni 1929.
Hun ble gift med Torolf Birger Johansen og er omtalt med familie under Reppen Nedre 56-04 Skog.

Foto fra Kristine Mathisen g. Moe, søster til Gabriel. Bak er skrevet "Lillemor Kjettvk".
Niesen "Lilt Anna".

54 01 08 1920

Foto 1149. Fotograf: Trond Aakvik Har også skrevet teksten.

Benjamin Olai Benonissen

Som gravmonumenter er obelisker heller sjeldne, og da spesielt over personer fra allmuen. Men to slike obelisker er å finne på den gamle gravgården i Tjong. Den ene har falt ned, men den andre kan fortsatt beskues. Medregnet sokkelen er den hele xx (skal måles eksakt) meter høy og må ha vært både svært kostbar og strevsom å få satt opp. Tiden tann har fjernet inskripsjonene, men spor av rissene i steinen kan tydes som "Benjamin Olai Benonisen Kilvik * 6-3-1853 †10-1-1920". Benjamin bodde på Kjetvik i Reppen, var frikirkemann, fisker og gårdbruker og hadde slått seg frem fra å være en dreng boende i en kårbolig. Spesielt gjorde Benjamin gode penger på sitt landnotbruk etter sild. I 1879 giftet han seg med jevngamle Jonetta Johansdatter fra Mo, men deres ekteskap ble barnløst. Så uten arvinger var det vel like greit å bruke en del av oppspart kapital til en gedigen bauta over seg selv. Dette trolig for ikke å bli glemt, og her lyktes du Benjamin.

Enken Jonetta selger og får kår

Skjøte fra Benjamin Benonissens enke Jonetta Benonissen til Gabriel Mathisen og hustru herpå for kr 5000.-. Påtegning fra Rødøy lensmannsattest på at Jonetta
Benonissen hensitter i uskiftet bo, datert 19.7. og 20.desember 1924, tinglyst 28. mars 1925.

Kårbrev hvoretter Gabriel Mathisen påtar seg å yte Jonetta Benonissen kår av 5-årlig værdi kr 1000.-., datert 23.juli 1924, tinglyst 28.mars 1925.

1920 folketellingen (54 01)

001 Jonette Johansen 01 1853-10-13 Mo i Ranen - hp e Jordbruk S

1920 Benjamin dør her

Benjamin Olai dør den 10.01.1920.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Benjamen Benonisen 06.03.1853 Rødøy hf g Gaardsbrug, selveie, noteie b
002 01 Jonette Johansdatter 13.10.1853 Mo, Helgel. hm g Husholdningsvæsen b
003 01 Anna Petersdatter 1887??.01??.10?? Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b
004 01 Lise Pettersdatter 25.03.1892 Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b
005 01 Johan Pedersen 26.01.1896 Mo i Helgel. tj ug Fiskeri og gaardsarbeide b
006 01 Maren Tomasdatter 02.05.1872 Rødøy fl ug Søm mt
007 01 Anton Olsen 19.09.1852 Rødøy fl g Fiskeri og jordbrug mt
008 01 Albert Lorntsen 04.06.1853 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
009 01 Hans Hartvigsen 20.02.1879 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
010 01 Olaf Sørensen 07.02.1890 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt
011 01 Sjønning Tollefsen 09.05.1880 Borge Lofoten fl g Fiske og selveie mt

1902 Bruk nr 3 går fra her

Bnr 3 er matrikulert og tinglest 24.9.1902.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Benjamin Benonisen 1853 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Jonetta Johansdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Benoni Olsen 1821 Rødøy herred* Bedstefar e Uformuende b
004 01 Jørgen Kristiansen 1881 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiesøn (fisker) b
005 01 Anna Pettersdatter 1886 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b
006 01 Elise Pettersdatter 1892 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

Benjamin sin FAR:

1891 ft: 003 Benoni Olsen 000 1820 Rødøy - Husfaderens Fader e-mand -

1891 folketellingen (115 a)

001 Benjamin Benonisen 1 1853 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Jonette Johandtr. 000 1853 Mo i Helgeland - Hustru g -
003 Benoni Olsen 000 1820 Rødøy - Husfaderens Fader e-mand -
004 Jörgen Krestiansn 000 1881 Rødøy - til Opfostring - -

1881 Eier av gården

Benjamin kjøpte gården fra forrige eier - Lars Andreas Olsen.

1881 Kår

Kår til Lars Andreas Olsen, vesentlig bestående av bruken av jordstykket ”Klubben”, ifølge kontrakt, datert og tinglyst 16.juni 1881.

1881 skjøte

Skjøte fra Lars Andreas Olsen til Benjamin Olai Benonissen Breivik på den eiendom for kr 600 og kår av årlig verdi 20 kr., datert og tinglyst 16.juni 1881.

1875 folketellingen

Året 1875 er Benjamin og hans senere kone Jonetta begge tjenestefolk hos kårmann Ole Sandberg Alexandersen på Reppen Nedre

1865 folketellingen

Året 1865 er Benjamin bosatt som 13 år gammel sønn hjemme hos sin far som er bosatt som enkemann og fisker på gården Årnes 58-01, hos gårdbruker Jakob Olsen.

EKTEFELLE:

1910 ft: 002 01 Jonette Johansdatter 13.10.1853 Mo, Helgel. hm g Husholdningsvæsen b
1900 ft: 002 01 Jonetta Johansdatter 1853 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
1891 ft; 002 Jonette Johandtr. 000 1853 Mo i Helgeland - Hustru g -

Diverse:
JB opplyser at han har en spesiell KAVEL som hans far Linas fikk hos Jonetta.

1926 Jonetta dør

Dør her 7.2.1926.
Gravlagt Tjong Nedre 13.februar 1926.
Benjamin og Jonetta var frikirkefolk.

PLEIEBARN:

Ved tellingen 1900 er det tre "pleiebarn" hos denne familien.

PLEIESØNN: Jørgen Bang Kristiansen

Jørgen Olai Bang Kristiansen f. 7.juli 1881 på gården Breivik 57-02.
Jørgen var sønn (og nr 10 av barna) av Kristian Lorents Tønder Sørensen, gårdbruker på gården Breivik 57-02. Hans mor Oline Johannesdtr døde noen uker etter hans fødsel i 1881 og han kom hit på oppfostring.
Nevnes her ved folketellinga 1900 som tjener og fostersønn.
Jørgen utvandra til Amerika 1904, til Seattle.
1900 ft: 004 01 Jørgen Kristiansen 1881 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiesøn (fisker) b
1891 ft: 004 Jörgen Krestiansn 000 1881 Rødøy - til Opfostring - -

PLEIEDATTER: Anna-Elise Petersdtr

Anna Emilie Petersdtr f. 10.januar 1887 på gården Kjetvik 54.
Omtales nærmere under neste bruker på gården, som hun ble gift med.
1910 ft: 003 01 Anna Petersdatter 1887??.01??.10?? Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b
1900 ft: 005 01 Anna Pettersdatter 1886 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b

PLEIEDATTER: Elise Petersdtr

Elise Petersdtr f. 1892 i Rødøy.
Døde på gården Kjetvik 29. november 1911. Gravlagt/jordfestet Tjong Nedre 12.desember 1911. Døde i barsel.
1910 ft: 004 01 Lise Pettersdatter 25.03.1892 Rødøy H.?? f. ug Hus- & gaardstell b

1910 ft: DRENG Johan Pedersen

1910 ft: 005 01 Johan Pedersen 26.01.1896 Mo i Helgel. tj ug Fiskeri og gaardsarbeide b

PERSONER - ikke fast bosatte:

1910 fs: Sjønning Tollefsen (Tangstad)

1910 ft: 011 01 Sjønning Tollefsen 09.05.1880 Borge Lofoten fl g Fiske og selveie mt

1910 ft: Olaf Sørensen

1910 ft: 010 01 Olaf Sørensen 07.02.1890 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt

1910 ft: Hans Hartvigsen

1910 ft: 009 01 Hans Hartvigsen 20.02.1879 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt

1910 ft: Albert Lorentsen

1910 ft: 008 01 Albert Lorntsen 04.06.1853 Rødøy fl ug Fiskeri og landbrugsarbeide mt

1910 ft: Anton Olsen

1910 ft: 007 01 Anton Olsen 19.09.1852 Rødøy fl g Fiskeri og jordbrug mt

1910 ft: Maren Tomasdtr

1910 ft: 006 01 Maren Tomasdatter 02.05.1872 Rødøy fl ug Søm mt

Benjamin og Jonette

Benjamin og Jonette på sine eldre dager.
Foto fra Bjørg og Jan Langeland (ral 1997).

54 01 1927

KJETVIK

54/01/07

LARS ANDREAS KROG OLSEN, bruker, senere husmann

Lars dør

Lars dør 16.november 1927 som husmann på gården Kjetvik.
Gravlagt 27.november 1927. (Han er her nevnt som ”husmann”, ikke ”Kaarmann”.)
Kan han ha vært husmann på ”Klubben” de siste åra av sitt liv?

Eier og bruker: Lars Andreas Krog Olsen

Lars var sønn av Ole Larsen f. 1819, d.1845. og hans ektefelle Anne Margrethe Andreasdtr 1814-1870.

1920 folketellingen (54 01 Klubben)

001 Lars Andreas Olsen 01 1844-06-17 Rødø - hp g Offentlig understøttet
002 Lorentse Jørgine Lornsen 01 1857-09-20 Rødø - hu g Husmor
003 Aksel Lund Larsen 01 1898-01-17 Rødø - s ug Fisker, motorbaate i syd og nord langs kysten
004 Jens Larsen 01 1902-08-03 Rødø - s ug Fisker, motorbaate i syd og nord langs kysten
005 Levie Josefine Larsen 01 1903-12-27 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i hus og fjøs

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
012 02 Lars Olsen 17.06.1844 Rødøy hf g Kaarmand, bidrag fattigvæsn b
013 02 Lorentse Lorntsdatter 1857 Rødøy hm g Hus- og fjøsstell b
014 02 Bernt Larsen 11.03.1882 Rødøy s ug Fiskeri og snedkerarbeide b
015 02 Inga Larsdatter 1892??.07.07 Rødøy d ug Husstell f
016 02 Jens Larsen 1902??.08.03 Rødøy s ug Søn b
017 02 Levie Larsdatter 20.12.1904 Rødøy d ug Datter b
018 02 Peter Olsen 14.04.1820 Rødøy fl e Off. understøttelse b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
Nevnt bosatt "Føderomshuset"
007 02 Lars Olsen 1845 Rødøy herred* Hf g Føderaadsmand b
008 02 Lorense Lorentsdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Føderådskone b
009 02 Ole Johan Larsen 1888 Rødøy herred* S ug søn b
010 02 Inga Larsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter b
011 02 Mathilde Larsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Datter b
012 02 Martin Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Søn b
013 02 Aksel Larsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b
014 02 Signe Larsdatter 08.06.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

1891 folketellingen (115a)

001 Lars Olsen 1 1844 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Lorentse Lorentsdtr 000 1857 Rødøy - Hustru g -
003 Konstanse Larsdtr 000 1879 Rødøy - Datter - -
004 Jens Larsen 000 1880 Rødøy - Søn - -
005 Berent Larsen 000 1882 Rødøy - Søn - -
006 Ole Larsen 000 1888 Rødøy - Søn - -
007 Peter Larsen 000 1890 mars Rødøy - Søn - -

1881 Salg

Skjøte fra Lars Andreas Olsen til Benjamin Olai Benonissen Breivik på den eiendom for kr 600 og kår av årlig verdi 20 kr., datert og tinglyst 16.juni 1881.

Kår til Lars Andreas Olsen, vesentlig bestående av bruken av jordstykket ”Klubben”, ifølge kontrakt, datert og tinglyst 16.juni 1881.

1877 - 1879

Skjøte fra handelsmann Johan Jensen Havnø til Lars Andreas Olsen på denne gård for kjøpesum kr 560.-, datert 24., tinglyst 25.september 1877.

Pantobligasjon fra Lars Andreas Olsen på denne gård til Johan Jakob Johannessen Segelfore for kr 200 med 1.prioritets pant i denne eiendom, datert 24., tinglyst 25.september 1877.
Pantobligasjon fra Daniel Nilsen Tjong for kr 200 med 2.prioritets pant i denne eiendom, datert 5. juni, tinglyst 16.juli 1879.

1875 folketellingen

År 1875 er han bosatt som logerende ugift fisker på plassen Vasdal 74. Han er bosatt hos husmann Peter Olsen, bror til hans stefar Anders, som på denne tid er flytta fra Vasdal til Meløy. Hans mor ble som enke gift med Anders Peder Olsen og døde på plassen Vasdal 17.mai 1870.

1870 skifte mor

Skifte etter Anne Margrethe Andreasdatter, Vasdal i Rødøy
Ektefelle: Anders Olsen. Internt skiftenr: 19749. Skiftet åpnet: /-1871. Døde 17. mai 1870.
Arvinger:
Anders Olsen, Vasdal i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Anne Margrethe Andreasdatter.
Lars Andreas Krog Olsen, Vasdal i Rødøy, 24 år Sønn av avdøde.

1865 folketellingen

Ved folketellinga 1865 er Lars bosatt hos husmann Petter Olay Olsen på plassen Vasdal 74. Hans senere hustru er også bosatt der.

UEKTE BARN: Dina Christine

1876.56 25.08.1876 08.10.1876 Dina Christine U ungkl, fisker Lars Olsen Kila 1845 Opgivet af barnets fader.
pige Elen Eline Danielsd Kila 1857

EKTEFELLE og BARN:

1877 VIET

Lars ble viet Rødøy kirke 14.oktober 1877 til Lorentse Jørgine Lorentsdtr
f. 10.september 1857 på gården Rønvik 48 som datter av Lorents Andreas Olsen f.1836 og kona Serine Gulbrandsdtr f. 1835. Hun var ved inngåelse av ekteskap bosatt på MYKEN 71.

1906 (1904) døpt datter: Mathilde Kristine Zahl Larsdtr

1906.11P 11.06.1904 08.07.1906 14.10.1904 Matilde Kristine Zahl E fisker Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorentse Jørgine Lorentsdat 1858

Mer om MATHILDE

JB: Bodde i Bjærangen. Hun var gift med Gerhard Rystad.

1906(1903) døpt datter: Levie Josefine Larsdtr

1906.10P 27.12.1903 08.07.1906 Levie? Josefine E fisker Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorentse Jørgine Lorentsdat 1858

Mer om LEVIE:

Hun var gift og bodde i Rana. Døde i 1989.(JB)

1906 (1901) døpt sønn: Jens Bertinus Larsen

1906.20G 03.08.1901 08.07.1906 Jens Bertinus E fisker Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorentse Jørgine Lorentsdat 1858

Mer om JENS:

Konfirmert Rødøy kirke 10.juni 1917.
Jens ble sjømann og ”Kom bort” i USA.

1906 (1898) Døpt sønn: Aksel Lund Larsen

1906.14G 17.01.1898 25.06.1906 14.02.1898 Aksel Lund E fisker Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorentse Jørgine Lorentsen 1858

Mer om AKSEL:

Bosatt samme sted år 1900.
Konfirmert 1913 og var da bosatt på gården Verang.
Bodde senere på Finnmarka (Køllefjord).

1903 (1900) døpt datter: Signe Marie Lund Larsdtr

1903.23P 08.06.1900 23.08.1903 20.10.1900 Signe Marie Lund E kaarm Lars Olsen Kjettvik 1844
Lorentse Lorentsdatter 1857

Mer om SIGNE:

Konfirmert 1915 med bosatt Flatøy.
Ekteskap:
Viet 2.1.1922 i Rødøy kirke: fisker Haakon Adelsten Strøm, født Grindvær 1903, konfirmert 1918, bosatt Flatøy, sønn av båtbygger Jakob Strøm, Grindvær. Signe Marie Lund Larsen, født Kjetvik 1900, konfirmert 1915, datter av innerste Lars Olsen, Kjetvik. Merknad: Brudgommen har fylkesmannens tillatelse av 10.12.1921 til å inngå ekteskap før lovbefast alder, likeså sine foreldre.
Haakon foreldre: B 75/22990

De hadde bl.a. sønnen Einar Strøm f.. 5.juni 1921 på Flatøy (75-07) Megård. Til sammen hadde de 10 barn.

1906 (1896) døpt sønn: Martin Luther Larsen

1906.15G 01.09.1896 25.06.1906 29.09.1897 Martin Luther E fisker Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorentse Jørgine Lorentsen 1858

Mer om MARTIN:

Sjømann. Ugift. Død 17.juni 1920 i Kjøbenhavn. Begraves på Allmennkirkegård i Kjøbenhavn. Hans foreldre nevnt i skifte som skjer 1920.

1894 datter: Mathilde Larsen

Bosatt her 1900.

Døpt datter: Inga Elise Meyer Larsen

1893.28P 11.07.1892 13.08.1893 13.08.1892 Inga Elise Meyer E husmand Lars Andreas Olsen Kjettvik 1847
Lorense Jørgine Lorensdtr 1859

Mer om INGA:

Hun ble gift med Martin Konrad Johan Eliassen, se nærmere under Bjerga 53-01 Kjettholmen.

1890 døpt sønn: Peter Olai Larsen

1890.28G 30.03.1890 27.07.1890 Peter Olai E husm Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
Lorense Jørgine Lorensdtr 1858

Mer om PETER:

Bosatt 1900 som pleiesønn på Sleipnes 66-01 hos gårdbruker Ole Edvard Olsen
f. 1839 og kona Kristense Andreasdtr f. 1838

1888 døpt sønn: Ole Johan Angel Larsen

1888.20G 23.02.1888 29.07.1888 19.03.1888 Ole Johan Angel E kaarm Lars Andreas Olsen Kjettvik 1845
Lorense Jørgine Lorensen 1858

Mer om OLE:

Bosatt her år 1900.
Ole skal ha vært gift og Bodø. Han er nevnt som druknet på Bodø havn.

Døpt sønn: Peder Olai Bang Larsen

1886.8G 04.10.1885 06.06.1886 Peder Olai Bang E kaarmand Lars Andreas Olsen Kjettvik 1845
Lorense Jørgine Lorensdatter 1857

Mer om PEDER:

Døpt Rødøy kirke 6. juni 1886. Død ung, før 1890, da en yngre bror får hans navn (NB. Sjåvik 1885?).

1884 døpt datter: Petra Elise Angel Larsen

1884.41P 23.02.1884 03.08.1884 11.05.1884 Petra Elise Angel E husmand Lars Andreas Olsen Kjettvik 1845
Lorense Jørgine Lorensdtr 1857

Mer om PETRA:

Hjemmedøpt av Hans Jakobsen, stadfestet i kirken 3.august 1884.

Petra er år 1900 bosatt som pleiedatter hos Ludvik Johnsen og kona Anne på gården Blok 52-01.

Petra utvandra til Amerika.

1882 døpt sønn: Bernt Andreas Meyer Larsen

1882.12G 11.03.1882 02.07.1882 Bernt Andreas Meyer E kaarmand Lars Andreas Olsen Kjettvik 1846
h Lorense Jørgine Lorentsdtr 1857

Mer om BERNT:

Ugift. Død Kjetvik 14.november 1914, 32 år gammel. Gravlagt 20.november 1914 på Tjong Nedr

1880 døpt sønn: Jens Bertinis Angel Larsen

1880.37G 01.02.1880 05.09.1880 04.02.1880 Jens Bertinus Angel E gaardbruger Lars Andreas Olsen Kjettvik 1844
Lorentse Jørgine Lorentsdatter 1857

Mer om JENS:

Døpt hjemme av sin mor.
Død helt ung – i 2-3 års alder.

1870 Døpt datter: Kontanse Olea Pedrikke

1879.15P 23.01.1879 30.06.1879 24.01.1879 Konstance Olea Pedrikke E grbr Lars Andreas Krog Olsen Kjettvik 1845 [*]
hustr Lorentse Jørgine Lorentsdtr 1857

Mer om KONSTANSE:

Hjemmedøpt av Ingebrigt Olsen Reppen.
Bosatt 1900 som tjenestepike hos gårdbruker Henrik Jakobsen på gården Engen 19-01 i Meløy kommune. Henrik var fra gården Årnes 58. Hun ble gift med Johan Ulrik Kristiansen, som omtales nærmere under Reppen Øvre 55-04 Lillevik.

1877 døpt datter: Anna Maria Eide Larsdtr

1877.60 01.07.1877 05.08.1877 Anna Maria Eide U ungkl, grdbr Lars Andreas Krog Olsen Kjettvik 1845 Tillysning til ægteskab er før bekjent. Opgivet af barnets fader. Hans 2.leiermaal.

Mer om ANNA

År 1900 er hun bosatt som pleiedatter hos Anders Tobias Benonissen og hans hustru Nilsine Kristine Nilsdtr på plass under gården Kila 61. Hun forpleies for det offentliges regning.