Styrmenn og skippere

Sortert etter gårdsnr

00 er en tidligere gård i Rødøy.

00 Jens 1647

Selwer
Jenns 3 w. Giffuer schipperschatt.
Bygger og eiger det sielff.

00 Jens Durup

Selvær B 0 Jens Selvær Jens Selvær 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.

01 Betaler av Skipperskatt: Hanna (i Nesøen)

03 Størker Sundøen

Sundøen 3 Størker Sundøen Størker Sundøen 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.

04: Styrmann: Markus Jensen

04: Styrmann - Henrich Olsen

1801: 009 01 Hendrich Olsen 35 Ugift Styrmand og tiene
Arbider hos jekteskipper Ole Hartvig Hvid på Selsøyvik.

04.00: Jekte-skipper - Ole Hartvig Hvid

1801: 001 01 Ole Hartvig Hviid 50 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Borger skipper og giæstgiver

07 02: Styrmann Didrik Andreassen, Gjersvik

1875: 001 01 Diderik Andreassen 1838 Rødø Pr. hf g Styrmand, Jordbr., Selveier, Fisker b

30 00. Hermann på Telnes

1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.
Telnes 30 Hermann Telnes Hermann Telnes 1613 177 1612-13 Rødøy fjerding - fuldleding: 1.vog.

Gnr 31 1600 Størker Einvik

Edsvig 42 Størker Størker Einvik 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.

46 1801: Styrmann og gårdbruker - Peder Pedersen Berg

FOLKETELLINGEN 1801 (Vernesosen):
001 01 Peder Pedersen Berg 39 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og styrmand

54 03: Jægte-styrmand Peder Bertnsen

Nevnt med slik tittel da han inngitt ekstskap 1891. Han bodde da midlertidig i Otervær, men ble senere varig etablert på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Lenke dit.

61 1801: 1745-1823 Tomas Melkersen

Sønn av Melker Bertelsen og Beret Mouritzdtr på gården Kila.
Nevnt i tekst som styrmann både i Rødøy og senere i Lurøy.

61 1801 Styrmann - Jørgen Norum Svendsen

Bosatt 1801 på gården Kila. Lenke dit.
008 01 Jørgen Norum Svendsen 62 Inderste Ugift Styrmand og nærer sig af fiskeri

61 1801 Jekte-skipper - Svend Hermandsen

Bosatt på gården Kila ved tellingen 1801. Nevnt i manntall som "Jekteskipper".

63 1801 Sølfast på Segelfore

Lenke og mer omtale - 1600 tallet.

69 1801 Borger og jektskipper Peder Juul

73 01 Styrmann Carsten Olsen

Nevnt som "Styrmann til Bergen" - manntall 1755.

74 01 Styrmann Petter Jensen -

Hos Sognepræst Munch

76 02 plasser: Jens O. Jensen f.1850.

Bosatt på husmannsplass under gården Gjerøy Nordre.
1875 ft: 004 02 Jens O. Jensen 1850 Melø S. og Pr. Logerende ug Styrmand b

76 02 plasser: Lorents Jensen f. 1851

Bosatt på husmannsplass under gården Gjerøy Nordre.
1875 ft: 006 04 Lorntz Jensen 1851 Melø S. og Pr. Logerende ug Styrmand b

76 01-02 plasser 1: Thorbjørn Aakre

Thorbjørn Aakre (mann) 1845 Kvindherred Hf g Skipperhyre og Jordbrug, Jægteskipper, Husmand Rødø: Sandvik, 1900

77 02: Gabriel Danielsen, jektstyrmaqnn