Gård Bø (49)

bnr 2 Moen

Til hovedsiden

1949- Eier og bruker: Godleif Johansen
1928-1949 Eier og bruker: Edvard Jakobsen
1911-1928 Eier og bruker: Albert Antonsen
1901-1911 Eier og bruker: Birger Edvard Olsen
1875-1900 Husmann Ole Pettersen

49 02 2013

BØ, Moen

49/02

TORALD KRISTIAN HEEN

2013 Eier og bruker: Toralf Kristian Heen

Hjemmel av 17.1.2013.

49 02 1950

BØ, Moen

49/02

JENS SUNDBERG, eier og bruker

1950 matrikkel

Jens Sundberg
Skyld av 23 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Eier også bnr 3

49 02 1949

BØ, Moen

49/02

GODLEIF JOHANSEN

1949 Skjøte

Edvard Jakobsen f. 6.2.1905 selger gnr 49 02 Moen av skyld 23 øre til GODLEIF JOHANSEN f. 25.6.1917 . Datert 27.8.1949. Kjøpesum kr 1400.

1949

49 02 1949

BØ, Moen

49/02

EDVARD JAKOBSEN, eier og bruker

1949 Skjøte - salg

Edvard Jakobsen f. 6.2.1905 selger gnr 49 02 Moen av skyld 23 øre til GODLEIF JOHANSEN f. 25.6.1917. Datert 27.8.1949. Kjøpesum kr 1400.

1928 Skjøte - kjøp

Auksjonsskjøte til Edvard Jakobsen herpå for kr 1400, datert 24.oktober, tinglyst 3. november 1928. Pantsatt med kr 1000 til Rødøy Sparebank 1930.

1915 Brann

Klipp NA 1915. © RLA.

49 02 1911

BØ, Moen

49/02

ALBERT JOHAN MEIER ANTONSEN. eier og bruker

Lenke til hans senere bosted

1928 Nyetablering på gården Kjetvik

Han omtales mer der.

1928 Auksjonsskjøte - salg

Auksjonsskjøte til Edvard Jakobsen herpå for kr 1400, datert 24.oktober, tinglyst 3. november 1928. Pantsatt med kr 1000 til Rødøy Sparebank 1930.

1923 Reperassjon av stuebygning

Albert Antonsen
Aar 1923 den 14. Septemberholdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy.
Sak 116: Albert Antonsen Bø ansøger om kommunegaranti for et laan kr.500,00 fra arbeiderbruk og boligbanken til repetion av sin stuebygning.
Beslutning:
Oversendes arbeidsnævnden til behandling og uttalelse.

1920 folketellingen (49 02 0014 Moen Bø)

001 Albert Johan Antonsen 01 1887-04-25 Gjærøy i Rødø - hp g Driver fiskeri paa motorbaat
002 Helga Kristine Johansen 01 1891-03-20 Bø i Rødø - hu g Husmor
003 Ester Petrine Antonsen 01 1911-09-06 Bø i Rødø - d - Barn
004 Alma Jertine Antonsen 01 1913-08-16 Bø i Rødø - d - Barn
005 Gunvor Kristine Antonsen 01 1915-08-27 Bø i Rødø - d - Barn
006 Berna Alida Antonsen 01 1917-05-04 Bø i Rødø - d - Barn
007 Alida Helmine Antonsen 01 1919-04-16 Bø i Rødø - d - Barn

1918/1917 Skjøte - kjøp

Skjøte fra M. Lossius til Albert Antonsen herpå for kr 1243.52, datert 5. desember 1917, tinglyst 12. januar 1918.

1914 Skjøte - salg

Skjøte fra Albert Antonsen til M. Lossius Rødøy herpå for kr 750, datert 19.september 1912, tinglyst 30.september 1914.

1911 Skjøte - kjøp

Skjøte fra Birger Olsen til Albert Antonsen på denne eiendom for kr 750, datert 23. mai, tinglyst 8. juni 1911.

1910 ft: Bosatt hos sin svigerfar bnr 3 Frydenlund

011 02 Albert Antonsen 25.00.1887 Rødøy el ug Fisker b
012 02 Helga Johansdatter 20.03.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

EKTEFELLE og BARN:

Han ble gift her og fikk mange barn men de bodde her. Omtales senere.

49 02 1901

BØ, Moen

49/02

BIRGER EDVARD OLSEN, eier og bruker

Omkommer på havet 5.4.1924.

MINNELISTA 1924:
År 1924, den 5.4 omkommer han på havet mellom Risøy og Nesøy. Var da sammen med ungkar Egil Olai Olsen, Risøy. Selv bodde han da på Risøy. Begge ble ikke funnet.

1911 Selger

Skjøte fra Birger Olsen til Albert Antonsen på denne eiendom for kr 750, datert 23. mai, tinglyst 8. juni 1911.

1910 ft: Nordnesøy - er bosatt hos svigerfamilien

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Kristensen 14.01.1848 Træna hf g Gaardbruker selveier, Fiskeri og Jordbruk b
002 01 Anne Kristensen 1858.??.28 Rødøy hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Harald Kristensen 04.10.1877 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
004 02 Birger Olsen 31.01.1876 Rødøy fl svigersøn g Fiskeri, Inderst b
005 02 Marianna Olsen 28.06.1875 Rødøy fl d g Fiskerkone, husgjerning, Matlavning, strikning, syning b

1902 Pantsetting

Pantobligasjon fra Birger Olsen til M. Lossius for kr 300 med pant i denne eiendom, datert 30. september 1902, tinglyst 15.mai 1903.

1901 Skjøte

Skjøte fra Hans Hansen Bø (eier av bnr 1) på denne eiendom til Birger Olsen Bø for kr 312 datert og tinglyst den 8. juni 1901.

Lån i Hemnes sparebank

Obligasjon fra Birger Olsen Bø til Hemnes Sparebank for kr 100 med pant i dette bruk med hus, datert og tinglyst 8. juni 1901.

Birger Edvard Olsen

FOLKETELLINGEN 1900 (Bøosen):
001 01 Birger Olsen 1877 Rødøy herred* S ug Jordbruger og fisker b
SØNN AV HUSMANN OLE PETTERSEN, omtalt nedenfor her.

49 02 1900

BØ, Moen

NYTT BRUK

1900 Utskilt fra bnr 1

Formelt matrikulert og utskilt fra bnr 1 den 27.9.1900.
Trolig er det plassen nedenfor som er blitt utskilt/matrikulert og solgt.

49 01 1900

BØ, Bøosen, plass

Husmannsplassen Bøosen.

1900 Føderaadsmann: Ole Pettersen

002 01 Ole Petersen 1831 Rødøy herred* Hf g Føderaadsmand og husmand b
003 01 Elen Olsdatter 1833 Hemnes i Helgeland Nor Hm g Føderaadskone b

1875 folketellingen

001 01 Ole Petersen 1832 Rødø hf g Husmd. Fisker b
002 01 Elen Olsdatter 1833 Hemnæs Kone g b
003 01 Peter Olsen 1859 Rødø s ug Hjælper Faderen b
004 01 Ole Chr. Olsen 1872 Rødø s b
005 01 Anne Olsdatter 1867 Rødø d b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Petersen
Utsæd: bl1/3 po1
Husdyr: ku1 få3 sv1

HVOR fra

Født 25.3.1831 på gården Rangsund. Sønn av Petter Andreas Pedersen og Bente Jacobea Jensdtr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Anna Olsdtr

Hun var fra Hemnes, lenke.

1866 Viet

KIRKEBOKA VIET 1866-09:
16.september. Enkmann Ole Johan Petersen (35) Rangsund-Strømsvik, sønn av Peter Andreassen. Pige Elen Anna Olsdatter (34), Hemnes, datter av Ole Hansen.

1877 Sønn: Birger Edvard Olsen

KB 1876.35. Født her 1.2.1876. Døpt kirken 2.7.1876.
Omtale som bruker overfor og senere på Nordnesøy.

1871 Sønn: Ole Kristian Hveding Olsen

KB 1871.40. Født 13.6.1871, døpt kirken 17.9.1871.

Mer om OLE:

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 09.12.1900 - fisker Ole Kristinan Hveding Olsen, bosatt Bø, født Bø 1871, 1.ekt. Sønn av husmann Ole Johan Petersen. Tjenestepike Gisken Antonette By Olsdtr, bosatt Bø, født Risøy 1874, 1.ekt. Datter av gårdbruker Ole Mikal Olsen.

1868 Datter: Ane Oline Kristine Oldtr

Født 13.4.1868

1. ekteskapet

Ektefelle (1): Anne Bergitte Kristensdtr

1859 døpt sønn: Peter Olai Bernhard

1859.57 19.09.1859 09.10.1859 Peter Olai Bernhard E indste Ole Johan Petersen Rangsund
Anne Birgitha Christensdatter

Mer om PETER: