74 04 RORBUER i Valvær (2)

Hovedsiden

Denne side: P - Å navn

Sorter på etternavn

Til A - O side - navn

Sorter på etternavn

© Bernt Arntsen, Rødøy.

P side navn

1932 Arne Pedersens arvinger

Hjemmel for rorbu i Valvær:
Skjøte fra selvskiftenede arvinger ? etter Arne (Anne?) Pedersen: Christian Nilsen, Signe Hansen, Albine Markussen og Konrad Nilsen til Olaf Branum på rorbod m/kai og hjellmaterialer på INDERØEN for kr 500. , datert 27. november, tgl. 17. desember 1932.
Pantobligasjon til Rødøy Sparebank på samme beløp, tgl. samme dag.

.

1889 Nils Pedersen, Halsa i Meløy

Kontrakt/festeseddel fra Elias Eliassen, Telnes til Nils Pedersen Halsa, hvorved de gives rett til at have sin rorbod stående på MAASØEN og til sammesteds hvorsomhelst de måtte ønske at oppføre et kai, datert 29.5., tgl. 1.8.1889

.

1878 Anders Pedersen, Sandvik og (Anton Eliassen) Rendal i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Anton Eliassen Reindal og Anders
Pedersen Sandvig på tom til oppførelse av en rorbod med
hjellbruk på MAASØEN, datert 24. mars 1877, tgl. 4. juni 1878

.

1875 Christopher Pedersen (og Peder Olsen)

Festeseddel fra Lars Ribe til Christoffer Pedersen, Bjærangen og Peder Olsen, Omnes, paa en rorbodtomt på INDERØEN, datert 8. februar, tgl. 28.9.1875.

VW-navn

1921 Petter Nilsen Vaageng

Pantobligasjon fra P. N. Vaageng til Nils Christensen Rødøy for kr 25.000 med pant i bygninger, herpaa kjøpt nettopp av enkefru Anna Hagevik, datert 8. desember 1920, tgl. 10/1 1921.

S-navn

1892 Johan Sørensen, Åmøyhavn

Skjøte fra Johan Sørensen Åmøyhavn til P. M. Olsen på bl.a. en
bygning med kai i Valvær på Elias Eliassen Telnes grund for kr
10.600 kr, datert 21. oktober, tgl. 1.mars 1892. Obligasjon fra P. M. Olsen til Johan Sørensen Åmøyhavn for 6000 kr med pant bl.a. i trandamperi i Valvær med tilbehør, datert 9.9., tgl.1.11.1892.

Tillegg:

NB: Johan Sørensen flyttet på dette tidspunkt fra Åmøyhavn til Støtt.
Han nevnes som den som først begynte å dampe medisintran på Helgeland, se fiskerihistorien for Meløy.

.

1877 Thomas, David og Mathis STRØMDAL

Festeseddel fra Lars Ribe til Thomas og David Ivarssønner, Strømdal, samt Mathis Ivarsen, Tjong paa tomten til den halve Rorbod, der før har tilhørt Nils Baruksen, Bolgen, med rett til at oppføre Hjellbruk, datert 26. juni, tgl. 2. juli 1877.

,

1877 Olaus Sivertsen, Selvåg

Kjøbekontrakt hvorved Theodor Arntsen Valvær til Olaus Sivertsen Selvaag selger sin på YTTERØEN stående rorbod for kr 100, datert 16. mars, tgl. 7. juni 1877.

Fra Falcharkivet.

Mikal Baruksen og Johan Falchs rorbuer

© RLA. (5686). Johan Falch.

Johan Falch er ikke med på bildet av fiskekjøperne i været.  Det er imidlertid den som kjøpte fisk for han i Valvær - Nikolai Evertsen fra Tjong Nedre. Personen helt til høyre nederst. Bildet er på DIV siden.

1921 Tillegg

Et kai foran nedre bod oppført av trematerialer og er 40 kvadratmeter stort.
Kaiets branntaktst 1921 er kr 1500. .

Øvreboden og nedreboden står 8,5 m. fra hverandre. Nedreboden står 1 m. fra nabohus hvori er indrettet trandamperi. Fra øvreboden til trandamperiet er 13 m.

.

1921 Nedreboden

Under boden, som er anbrakt på stolper, dels på stenla, er
innrettet salteri (fiskesalteri), 2 m. høyt.
I rorboden er ikke inlagt loft, idet der i boden er oppsatt
bæler til sovesteder.
Bygningen har 5 døre og 3 vinduer. Under huset er ingen
grunnmur eller kjeller. 2 ovner med rørgange av stopjernsovn.

Bygningens branntakst var 1921 ialt 7700, inkludert ovn med rør kr 200 og murverk kr 100. .

Øvreboden

Bygning oppført av tømmer og reisverk, tekket med bord, never og torv (ældre hus).

Størrelsen er 12,5 m. lang, 4,9 m. bred og 2 m. høyt til taket,indelt i 1 etasje og består av 3 rom. I hver ende av boden erbrukrom i reisverk, men beboelsesrom i midten er tømret.

Huset (rorboden) er utvendig bordkledd og malt. I huset er 3
dører og 2 vinduer. 1 ovn med rørgang av esjerør.

Under huset er ikke grunnmur eller kjelder. I bygningen er ikke indl.loft,idet sovepladsene er på bæler i boden.
Bygningen branntakst 1921 var 4400 kr, hvorav ovn og rørledning kr 130. .

.

1920 salg

Ut fra Falchs selvangivelse for inntektsåret 1920 kan det se slik ut at han har solgt en rorbod i Valvær for kr 50. . Johan Falchs hadde rekvirert kjøpmann Vaageng som til fullmektig under taksten.

.

1918 Anne Helene Mikalsen

Gavebrev, hvorved Mikael Baruksen skjænker Anna Helene Mikalsen
en ham tilhørende rorbud med hjellbruk på Sjaaholmen, datert
25.10.1917, tgl. 16/1 1918.

.

1873/1877 Mikal Baruksen

Festeseddel fra A. Meyer til Mikael Baruksen og Nils Baruksen
på en rorbutomt på "Sjaaholmen", datert 12. mai 1869, tinglyst
3. juni 1873.

Den halvdelen som tilhører Nils Baruksen overtas av Strømdal
ingene ved festeseddel fra Lars Ribe av 26. juni, tgl. 2.juli
1877, med rett til å oppføre Hjellbruk der.

Fæsteseddel fra Lars Ribe til Mikael Baruksen, Tjong på tomt til
en rorbod og med hjellbruk på Sjaaholmen, datert 7. april, tgl.
7. juli 1877.