Gjerøy Søndre (77)

77 03 1886

GJERØY SØNDRE

77/03

PEDER RIBE, selveier

1886 ny eier av bruket

Skjøte fra O. S. Jæger til Hans M. Jæger på denne med flere eiendommer for kr 4500, datert 24.februar 1883, tinglyst 1. april 1886.

1889 Kår til enken

Kår til enke Elen Ivarsdatter av verdi kr 30, ifølge kontrakt fra Hans Jæger, datert 19. august, tinglyst 11.september 1889.

Peder Ribe dør

Paret fikk 6 barn men alle døde i ung alder. Peder Ribe kom seg aldri på trygg økonomisk grunn, var en ulykkelig mann, og som det står i kirkeboken «forkortede han sit Liv ved Drukning». Etter tradisjonen på Gjerøy fylte han lommene med stein og hoppet i sjøen på Gjerøyvågen der hvor det heter «Ribenakken». Navnet er fra ham. Nedenfor Ribenakken er det brådjupt og fint å legge til med båter. Midtigården hadde fra gammel tid sjøhus der.

Omtale:

Peder Ribe Christensen fra Gjersvik (1815 – 7. august 1889)
Han fikk skjøte på gården den 1. september 1847, men kom i pengeknipe og måtte selge til O. S. Jæger allerede 5. september 1854
Barn med Alette
Christian Antoni Pedersen 9. september 1846 – 14. januar 1917 - gift i Kisten
Bernt Edvard Gaarde Pedersen 13. februar 1849 – 5. september 1881 – gift på Hestøya/Selsøyvik
Caroline Christine Pedersdatter 9. juni 1851 – 20. mars 1852
Benoni Andreas Pedersen 26. oktober 1852 – 13. februar 1883 – gift på Engøy, omkom på Lofothavet
Etter at Peder Ribe var blitt enkemann, giftet han seg med Elen Martine Iversdatter fra Stod, Nord-Trøndelag
(1823 – 9. oktober 1907)
Paret fikk 6 barn men alle døde i ung alder. Peder Ribe kom seg aldri på trygg økonomisk grunn, var en ulykkelig mann, og som det står i kirkeboken «forkortede han sit Liv ved Drukning». Etter tradisjonen på Gjerøy fylte han lommene med stein og hoppet i sjøen på Gjerøyvågen der hvor det heter «Ribenakken». Navnet er fra ham. Nedenfor Ribenakken er det brådjupt og fint å legge til med båter. Midtigården hadde fra gammel tid sjøhus der.

Gårdeieren Edvard Jæger solgte Skystua til broren Hans Jæger på Nordgården den 1. april 1886 for kr 4500.

Mathias Myhre Jensen kjøpte Skystua for 1500 kr den 20 september 1898 av Hans Jæger. Det kan se ut som Hans Jæger var en dårlig forretningsmann, men det ligger nok et internt oppgjør mellom brødrene i den første prisfastsettelsen.

1886 Matrikkel

3 141c Gjerøen søndre Peder Ribe Kristensen 2-26 0-1-14-14

1818: Skifte etter faren

Foreldre til Peder Ribe: Kristen Pedersen 1774 c - 1817 og Karen Einarsdtr. Gjersvik.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1818 Gjersvik vedrørende Christen Pedersen.
Ektefelle Karen Ejnersdtr,
formynder for barna er Michel Pedersen Hjart.
Michel Christensen (9) sønn.
Peder Ribe Christensen (1 1/2),
Elen Christensdtr (5 1/2). Hjemme.

1875 FT bruker: Peder Ribe

FOLKETELLINGEN 1875 (141c):
001 01 Peder Ribe 1815 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Elen D. Iversdatter 1822 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristian Pedersen 1846 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
004 01 Andreas Pedersen 1852 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
005 01 Martines Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
006 01 Anne Pedersdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
007 01 Antonethe Pedersdatter 1859 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
008 01 Edvard Pedersen 1863 Rødø S. og Pr. Fostesøn b
009 01 Ottine Jonsdatter 1866 Rødø S. og Pr. Fostedatter b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po4
Husdyr: fø1 ku3 ka1 få12

1865 FT bruker: Peder Ribe

001 01 Peder Ribe 51 Rødø Præsteg. Husfader g Gbr. Leilænding
002 01 Elen Iversdatter 43 Inderøen Præsteg. hans Kone g
003 01 Kristian Pedersen 19 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
004 01 Bent Pedersen 17 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
005 01 Andreas Pedersen 14 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Edvin Pedersen 8 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
007 01 Anne Pedersdatter 11 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
008 01 Thea Pedersdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Ribe
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po5
Brukers yrke: Gbr. Leilænding
Husdyr: he1 ku4 få11

1864

Tinglyste hjemler:
Skifte etter Martha Andersdtr, hvorunder denne eiendom er utlagt sterboenkemanden Peder Ribe Christiansen, datert og tinglyst 6.september 1864

1854 Selger eller MÅ selge?

Skjøte fra Peder Ribe Kristiansen til handelsmann Ole Jæger på denne eiendom for 150 spesidaler, datert 5., tinglyst 6.september 1854.

1854 Leiledning

Bygselsbrev fra handelsmann O. S. Jæger til Peder Ribe Kristiansen og eventuelle enke, datert 5., tinglyst 6.septmber 1854.

1847 skjøte

Skjøte fra Anders Nilsens arvinger til Peder Ribe Kristensen, datert 1., tinglyst 3. september 1847.

EKTEFELLER og BARN:

1889

Kår til enke Elen Ivarsdatter av verdi kr 30, ifølge kontrakt fra Hans Jæger, datert 19. august, tinglyst 11.september 1889.

Ektefelle (2): Elen D. Iversdtr

1875: 002 01 Elen D. Iversdatter 1822 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Elen Iversdatter 43 Inderøen Præsteg. hans Kone g

1853 viet:

KIRKEBOKA VIET 1853:
Viet Rødøy kirke 09.10.1853 (1853/14) Peder Ribe Christensen, bosatt Gjerøy, født Gjersvik, 38, sønn av Christen Pedersen. Elen Iversdtr, født Inderøen, (30), datter av Iver Hansen.

.

1862-1862 sønn: Kornelius Pedersen

Født 6.3.1862. Døpt 21.4.1862.
KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1862:
Døde 18 uker gammel av kikhoste.

.

1860-1862 datter: Iverine Johanna Pedersdtr

Født 4.6.1860 og død 2.7.1862.

.

1859 datter: Antonethe Mathea (Thea) Pedersdtr

Født 8.3.1859. Døpt 25.4.1859.
1865:008 01 Thea Pedersdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
1875: 007 01 Antonethe Pedersdatter 1859 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b

.

1857-1874 sønn: Edvin Pedersen

Født 12.05.1857.
1865: 006 01 Edvin Pedersen 8 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
Kirkeboka døde: ungkar Edevin Pedersen - død 9.8.1874.
Merknad: "Omkom ved Herø hvor de paa en listerbåt fiskede og sank i dypet".
Det samme skjedde med "ungkar og snedker" Hans Hermann Christoffersen og Sven Rafaelsen Susog (av Sparbo). Alle bosatt på Gjerøy.

.

1854 datter: Anne Bergitta Pedersdtr

Født 1854.
1865: 007 01 Anne Pedersdatter 11 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
1875: 006 01 Anne Pedersdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b

.

1854 sønn: Martines Olai Pedersen

Født den 3.2.1854
1875: 005 01 Martines Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b

EKTEFELLE og BARN 1ste ekteskapet

Ektefelle 1. ekt - Alethe (Nelle) Johanne Andersdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1853 etter Nelle Johanne Andersdatter, døde 19.november 1853. Peder Ribe Christensen, ektefelle. Christen Pedersen (8) sønn. Bentz Edvard Pedersen (4) sønn. Benoni Andreas Pedersen (1). Formynder for de umyndige Jens Amundsen Gjerø.

Lenke til hennes mor Giertrue Johanna Bentsdtr, bosatt Nordnesøy.

.

1852 sønn: Benoni Andreas Johan Pedersen

Født 26.10.1852.
Familien er omtalt nedenfor her - ektefelle og barn.

,

1851 sønn: Andreas Pedersen

Født 1851.
1865: 005 01 Andreas Pedersen 14 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
1875: 004 01 Andreas Pedersen 1852 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b

.

1851-1852: Karoline Kristine Pedersdtr

Født 9.6.1851. Kirkeboka-døde: Pigebarn Caroline Christine Pedersdtr 3/4 år. Døde 20.3.1852. Begravet 22.4.1852.

.

1845 sønn; Bent Edvard Gaarde Pedersen

Født 13.2.1849. Døpt 29.4.1849.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 17 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Gjerøy Søndre 77-03. Hjelper faderen med gården.
FOLKETELLINGA 1875:
Bosatt som strandsitter uten jord og er fisker på plass Selsøgård under handelstedet Selsøyvik 04-01. Bor der med kone og 3 barn

.

1846 sønn: Kristian Antoni Pedersen

Født den 9.9.1846 her.
1865: 003 01 Kristian Pedersen 19 Rødø Præsteg Deres Søn ug hjælper Faderen med Gaardsbruget
1875: 003 01 Kristian Pedersen 1846 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Forældrene, med Fiskeri b
Videre opplysninger om ham finnes på gården Kisten, se lenke dit.

FOSTERBARN:

1875 FT: Fostersønn Edvard Pedersen

1875: 008 01 Edvard Pedersen 1863 Rødø S. og Pr. Fostesøn b

1875 FT: Fosterdtr: Ottine Jonsdtr

1875: 009 01 Ottine Jonsdatter 1866 Rødø S. og Pr. Fostedatter b

77 03

GJERØY SØNDRE

77/03

BENONI ANDREAS JOHAN PEDERSEN, familien

Sønn av brukeren her Peder Riibe.
Finner ikke noen tilknytning til noen bruk/plasser for han, omtales her foreløpig.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sara Anna Larsdtr

Kirkeboka viet Rødøy:
Benoni Andreas Pedersen, bosatt Gjerøy Nordre, 25 år, sønn av Peder Ribe,Gjerøy. Sara Anna Larsdatter, bosatt Melfjord, 23 år, sønn av Lars Andersen Storvannet?

1884 datter: Elise Martine Jensine Benonissen

Kirkeboka døpte Rødøy:
f.13.02.1882, dpt 18.05.1882 - Elise Martine Jensine, ektefødt barn av forendre - inderste Benoni Andreas Johan Pedersen, Gjerøy, f. 1852, og hustru Sara Andrea Larsdtr, f.1854.

1877 sønn: Jens Andras Gaarde Benonissen

?

77 03 1830

GJERØY SØNDRE

77/03

ANDERS NILSEN, eier og bruker

1847 Arvinger selger bruket

Skjøte fra Anders Nilsens arvinger til Peder Ribe Kristensen, datert 1ste, tinglyst 3. septermber 1847.

1845 Anders dør

LINES:
1845.23
10.10.1845
19.10.1845
gaardmand Anders Nielsen Gjerø 65
Omkom paa søen.

1830/1832: kongelig skjøte

Kongelig skjøte til Anders Nilsen for 70 spd, datert 22.10.1830, tinglyst den 26. juni 1832.

Omtale:

Da Niels Danielsen døde i 1827 uten arvinger, ble gården ledig, og inn kom Anders Nielsen fra Gjesøya. ( 1786 – 10.oktober 1845). Han fikk skjøte på Skystua den 22. oktober 1830. Han var gift med Gjertrud Johanna And Bentsdatter Gording fra Selvær (1787 – 2. februar 1860) De hadde en datter, Alette Johanna Andersdatter f ca 1820 – 19. november 1853 som 26. juli 1846 ble gift med neste bruker