PASTOR JOHANSEN

Helgeland, bladet, den 19 06 1924.

Pastor Johansen er nevn som ny konstituert sogneprest til Rødøy - i avisa HELGELAND den 19 06 1924. Han var der juli 1924 da han er med på året konfirmasjonsbilde.

Sogneprest Brekke slutta formeldt i Rødøy, omtalt i avisa den 12 11 1921.
Etter det var det sogneprest vikar "Pastor Landmark" og vikar stiftskappelan S. Austvoll som var her, men har ikke tidsrom, men det var fra 1.1.1922.

Pastor Ivar A. Johansen er ikke prest i Rødøy etter at har fått permisjon fra prestegjerningen fra 1.1.1926.
HAN BLIR DA ANSATT SOM REISESEKRETÆR FOR REDNINGSSELSKAPET.

Utsnitt av konfirmasjonsbilde fra året 1924.

(7606) Pastor Johansen er sognepresten 1925. Her fra konfirmasjonen, utsnitt. Else er jenta som nr 2 fra venstre.

1926 02 16

Avisa Ofoten tidende 1926 02 16.

Avisa Nordkapp 1926 05 25.

Avisa Nordkapp 1926 05 25.

Avisa Nordkapp 1926 05 25.

1926 06 29

Avisa Vestfinnmarken 1926 06 29.

1926 mai 01

Pastor Johansen har er innvilget permisjon og kommer ikke tilbake.
Fra 1. mai 1926 og ett år videre betjenes prestegjeldet av pastor R. Sandstad.

1926 02 09

NA 1926 (17785):
Vedk, Rødøy tinglag:
Eksekursjon avhold 13.2.26 hos pastor Ivar Johansen Rødøy for gjeld til Helgelands privatbank kr 2940,90 m. utlegg i mulig tilkommende optjent lønn av statskassen med 20 prosent.

I et brev (Falcharkivet) datert 10 02 1926 er det nevnt at pastor Johansen skulle komme til Rødøy på den tid i anledning en sak som lensmann Losvik arbeidet med i forhold til pastoren og Helgelands sparebank.

1926 01 08

NA 1926 8. januar
Sogneprest Johansen, Rødøy, har søkt og fått permisjon i 3 maaneder fra begynnelsen av dette aar. Prost Norseth, Lurøy, og sognepresten i Meløy skal vikariere.

1926 02 09

1925 august 08

Santalmisjonsstevne på Tjong 29. og 30. august.
Deltakelse av PASTOR JOHANSEN.
Avis Bodø tiende.

1925 august 01

PASTOR JOHANSEN. Rødøy, er valgt til FORMANN i Nordland krets av Santalmisjonen.
Avis Bodø tidende.

1925 juli 17

NA 1925 - 17. juli.
Nordlands indremissjon har holdt aarsmøte paa Bø i Vesteraalen og gjenvalgt kjøpmann Angel Johansen, Fauske til formann og som styremedlemmer Hans Karlsen, Rønvik og pastor Johansen, Rødøy.

1925 juni 20

Bodø tidende:
På distriktsmøte for Redningsselskapets 6. distrikt, gjenvalgtes havnefogd Weidemann som formann, OG SOM NESTFORMANN PASTOR J.A. JOHANSEN, rØDØY.

1925 juni 02

OPMERKSOMHETEN
henledes paa annonsen i dagena nr om festligheten paa Rødøy 7. juni.
Talen for dagen holdes av overrettsaksfører Eilertsen og PASTOR JOHANSEN TALER FOR UTFLYTTERFOLKET.
PROGRAM FOR DAGEN - KLIPP NEDENFOR.
Avisa: Bodø tidende.

1925 04 23

Bodø tidende:
Artikkel i bladet "Til folket i Tromsø stift". Av Sogneprest Johansen
Angående at det Norsk-amerikanske folk skal feire 100-årsjubileum til sommeren. osv.

1925 04 18

Bodø tidende: Indremisjonsmøte i Bodø. Sogneprest Johansen er en av talerne.
Taler her i flere dager for innsamling av penger til misjonen.

1925 mars 28

BODØ INDREMISJON
holdt fest i "Betania" torsdag for ganske godt hus.
Festen ble ledet av sekretær M. Martinussen.
PASTOR JOHANSEN (Rødøy) HOLDT EN UDMERKET OG AUSLAAELIG OPBYGELIG TALE, hvorefter sekretør Køhn, sang et par solonummer, akompagneret av klokker Sund. osv.

1925 mars 06

BODØ INDEMISSION
avholder fest i Betania i aften (torsdag kl 08 1/2)
Tale av PASTOR JOHANSEN Rødøy. Solosang og musikk av sekretør Køhn og klokker Sund. En del gjenstander utloddes. Bevertning. Endte 0,50.
Avisa Bodø Tidende.

1925 februar 03

FRA MYKEN skrives det til "Bodø Tidende".
Her på Myken synes at være en gild og velsignet aandelig rørelse.
Pastor Johansen er på besøk her ute. Møtene har vært godt besøkt. Hans hjeretevarme og gripende forkyndelse skaper ild og begeistring for Jesu Kristi sak. Måtte bare mange bli brakt ind i Jesu favn og op til hans frelsehjerte.
SE HELE SAKEN NEDENFOR.

1925 januar 22

FRA RØDYA skrives det til "Bodø Tidende".
Det velges menighetsråd 1925-1927.
Kirkesanger M. J. Bikset
Faneunker F.B. Andersen
Bonde Ludvig Esjeholm
Misjonsekretær frøken Anna Jensen,
Fisker S. O. Engøy,
Lærinne, fru Josefine Aakre,
Bonde Hans Johansen, Nordnesøy,
Bonde Ivar Mathisen, Tjong.
Til formann valgtes SOGNEPREST IVAR A. JOHANSEN, og nestformann M. J. Bikset.

1925 januar 17

Bodø tidenden 17 01 1925: Artikkel av Pastor Johansen, Rødøy. "Bryllupsringen paa alteret", en lang historie....

BT 1925 06 02

Norsk Amerikaner og sogneprest i Rødøy.

Helgeland blad 1925 09 14. Skrevet av Reidar Andersen-Næss. Lærer ved Tjong skole i noen år.
Tok senere en doktergrad. Medlem av Rødøy historielag fra 1982 og frem til han døde. Han bodde senere i livet i Oslo. Da hadde han kontakt med sine tidligere elever/losjemedlemmer fra Mathisenfamilien på Tjong.

1924 desember 09

PASTOR JOHANSEN,
Rødøy, som nylig fikk tom måneders permisjon for at reise til Amerika efter sin familie, kom sist fredag med sin familie tilbake.
Pastor Johansen fortsetter igjen i Rødøy kirke, den 14. desember.
Avis Bodø tidende.

1924 09 25

SANTALSTEVNET I TJONGSFJORDEN.
Referat fra møtet, hvor det ble samlet inn kr 777,08.
"En takk til Pastor Johansen, Rødøy, for hans deltagelse som gjorde det hyggelig for oss alle".
Bodø Tidende (D.E.M. NILSEN).

1924 august 23

FRA TJONGSFJORDEN
Til Santalmissionsstevnet lørdag og søndag den 30-31 august vil pastor Johansen, Rødøy, samt sekretær Bjørgum, Trondheim og emissær Tomter, Larvik, også komme og delta.
Avis Bodø tidende.

1924 juli

Var sogneprest i Rødøy og ble med på konfirmasjonsbildene, første gang 1924.