Gård Storselsøy (02)

bruk nr 11 - 12

Til hovedsiden

Omtale av brukene:
Nyheim
Solvika

02 11 Nyheim

1950: Eier og bruker: Hans Kristian Leganger Gjersvik

Matrikkelutkastet av 1950:
Skyld av 15 øre

1920 folketellingen (02 11 0011 Nyheim)

001 Hans Kristian Sjursvik 01 1883-06-05 Rødøy - hp g Indrednings snikker
002 Hansine Andrea Sjursvik 01 1885-04-06 Rødøy - hu g Husmor
003 Ole Torvald Johan Sjursvik 01 1914-09-20 Rødøy - s - Pf
004 Einar Leonard Sjursvik 01 1916-02-25 Rødøy - s - Pf
005 Anskar Thorberg Sjursvik 01 1919-09-29 Rødøy - s - Pf
006 Ingeborg Petrine Danielsen 01 1857-08-11 Rødøy - l e Pf
007 Petra Kristine Olsen 01 1895-04-01 Rødøy - l ug Pf

Mer

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket: side 364.

1982

Foto fra NP 1982.

Nordlandsposten

Forsiden

02.12 Solvika

Omtale

Utskilt og skyldsatt som egen bruk 6. mai 1920.

02.12.03 Per M. Våheim

Eier: Per M. Våheim

En av første eiers sønner.

02.12.02 Otho Olai Johansen Selsø

Eier og bruker: Otho Olai Johansen Selsø

Kilde side 407.

02.12.01 Amandus Bang Larsen

Eier og bruker: Amandus Bang Larsen

Kilde: side 407