Seines (67)

1801 bare

Førsteside

67 00 1823

SEINES

67

MORITS PEDERSEN, leilending

1823 Mauritz Pedersen - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Seines 1823 etter Morits Pedersen.
Ektefelle Marta Pedersdtr (Samuelsdtr?).
Barn: Samuel Moritsen (4), formynder moderen med tilsyn av Peter Hansen, Sleipnes.

1816 Sølvskatten

Fornavn: Moritz
Etternavn: Pedersen
Innskudd: 15-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Sejnæs
Dato: 1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Martha Samuelsdtr

Datter av Samuel Pedersen - brukeren nedenfor her.

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 11 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Seines 67-1.
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Seines 1802 etter avdøde Samuel Samuelsen. Gjenlevende ektefelle Maren Johansdtr. Døtre: Pernilla Johanna Samuelsdtr (15) og Martha Samuelsdtr (12).

Sønn: Samuel Mauritzen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Seines 1836 etter Samuel Morisen, ugift person. Marta Samuelsdtr, mor, gift med Christopher Andersen, Seines. Christian Christophersen (7) og Ane Gurine Christophersdtr (5) halvsøsken.

Mauritz var fra

Sønn av lensmann Peder Karstensen på gården Hæyvåg - og Anne Melkersdtr.
Lenke dit.

67 00

SEINES

ARNT HENRIKSEN,

Født ca. 1801

Ektefelle: Olava Malene Arntsdtr

ENGEVIKSLEKTA, side 100: Olava var født Arhaug i Meløy 1802, død Ting i Meløy 1881, datter av Arnt Melkersen, født Sandvik i Meløy 1776, død Grønås i Meløy 1835.

1821 Datter Ane Bergitte Arntsdtr

Ane Bergitte døde Melø

1914 avdød Arntsdtr, Ane Bergitt Arentsdtr, Forøy Husmannsenke, fattiglem, født 1821 Seines i Rødøy. Bosted Forøy.
Pårørende Per Benoni Andreassen Tjong, bosatt Tjong.
Døde 14.01.1914.
Gravlagt 23.1.
Sogn Meløy
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 100: Ane ble viet i Meløy kirke den 24.09.1843 til Peder Benoni Andreassen Krøger, født Aspnæs i Meløy, døpt Meløy kirke 28.9.1817, død Ting i Meløy 7.7.1867. Ane Birgitte var en liten og vever kvinne. Meget flink med hendene, broderte, stikket og heklet. På sine gamle dager hadde hun god tid og spesielt oldebarnet Kathinca, som ofte var på besøk hos sine morforeldre - hvor Ane oppholdt seg - tok hun seg av. OSV.
Hun døde på Furøy i Meløy.

67 00 1802

SEINES

SAMUEL PEDERSEN, leilending

1814 Maren Johansdtr - 3dje ekteskap

I skiftet etter datteren Pernella oppgis det at hennes mor Maren er gift med Sven Larsen Seines.

1802 Skifte etter - Samuel Pedersen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Seines 1802 etter avdøde Samuel Samuelsen. Gjenlevende ektefelle Maren Johansdtr. Døtre: Pernilla Johanna Samuelsdtr (15) og Martha Samuelsdtr (12).

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Samuel Samuelsen 51 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Maren Johansdatter 52 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Niels Pedersen 22 Hændes søn Ugift
004 01 Benjamen Pedersen 17 Hændes søn Ugift
005 01 Pernella Samuelsdatter 14 Deres datter Ugift
006 01 Martha Samuelsdatter 11 Deres datter Ugift

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Maren Johansdtr

Maren ble som enke gift med Samuel Pedersen, Seines.

Deres datter: Pernella Johanna Samuelsdtr

Mer om Pernella

Døde på gården Seines 1813, 25 år gammel.
Skifter i Rødøy:
Skifte Seines 1814 etter Pernilla Samuelsdtr.
Maren Johansdtr (MOR) gift med Sven Larsen Seines.
Martha Samuelsdtr, søster.
Benjamin Pedersen, halvbror, Jenslund.
Marta Pedersdtr, halvsøster, gift med Johannes Pedersen Sperstad.
Johanna Pedersdtr, halvsøster.
Elen Pedersdtr, halvsøster, død.
Barn av Elen: Peder Olsen (15), Else Olsdtr (12), Maren Olsdtr (8) og Karen Olsdtr (2).

Hennes sønn: Benjamin Pedersen

I skiftet etter broren Kristian, gårdbruker på Sleipnes, nevnt som 40 år og bosatt på Jenslund i Meløy.

67 00 1799

SEINES

Brodkorbs gods

1799 Brodkorbs gods

Johan Brodkorb
Skifte etter forrige eier N. G, Brodkorb 12. juni 1798, tinglest 24. juni 1799. Realpanteregisteret nr 2.