Gård Høyvåg

brukene 3 - 5

Hovedsiden

73 03 VESTRE HØYVÅG

73 03 1953

GURINE HØYVÅG, eier

Grunnboka, hjemmel den 17.10.1953.

73 03 1950

LORENTS LORENTSEN, eier

Eiendom som ble utskilt fra bnr 1 den 26.10.1918.

1950 Eier: Lorents Lorentsen

Skyld 60 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1939 Auksjonsskjøte

Tvangsauksjon på bnr 73 nr 3 forlangt av Bolig og småbrukerbanken. Saksøkt var Lorents Lorensten. Auksjonsgrunnlag var pantobligasjon av 8/2, tinglyst den 26/4 1919. Skjøte utstede til den tidligere eier som er født 6.6.1872.

1920 folketellingen (73 03 0010 Vestre Høyvåg)

001 Lornts Andreas Lorntsen 01 1872-06-06 Rødøy - hp g Driver fiske paa motorbåt
002 Gurine Johanna Andreassen 01 1884-07-05 Rødøy - hu g Husmor
003 Gunnar Lorentsen 01 1906-04-19 Rødøy - s ug Pf
004 Gærda Lorentsen 01 1910-05-05 Rødøy - d ug Pf
005 Marrit Lorntsen 01 1912-03-03 Rødøy - d ug Pf
006 Alf Lorntsen 01 1914-04-21 Rødøy - s ug Pf
007 Olaf Lorntsen 01 1916-07-14 Rødøy - s ug Pf
008 Helge Lorntsen 01 1920-08-17 Rødøy - s ug Pf

1910 ft: Folketelling

Bosatt som fisker på Leirviknes under Flatøy.
005 02 Lornts Lorntsen 06.06.1872 Rødøy el hf g Fisker b

HVEM?

I folketellingen 1900 der det en person i Rødøy med dette navn, født 1872. Han er ugift fisker og bosatt på husmannsplassen Kilholm under gård Flatøy 72.02. Hans far er Lorents Olsen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gurine Johanna Andreasdtr

Flatøy 75 04:
1910 ft: 006 02 Gurine Andreasdatter 05.07.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b
Høyvågen:
1920 ft:002 Gurine Johanna Andreassen 01 1884-07-05 Rødøy - hu g Husmor

1922 døpt: Datter Tora

1923.12P 10.09.1922 22.07.1923 Tora E grbr Lornts Lorntsen Høyvåg 1872
hustru Gurine Andreassen 1884

.

1920 døpt: Sønn Helge

1920.34G 17.08.1920 10.10.1920 Helge E grbr og fisker Lornts Andreas Lorntsen Høyvåg 1872
hust Gurine Johanna f: Andreasen 1885

1920 ft: 008 Helge Lorntsen 01 1920-08-17 Rødøy - s ug Pf

.

1917 døpt: sønn Olaf

1917.30G 14.07.1917 21.10.1917 Olaf E fisker Lorents Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Andreasdatter 1885

1920 ft: 007 Olaf Lorntsen 01 1916-07-14 Rødøy - s ug Pf

.

1915 døpt: Sønn Alf

1915.21G 21.04.1915 05.09.1915 Alf E fisker Andreas Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Johanna 1884

1920 ft: 006 Alf Lorntsen 01 1914-04-21 Rødøy - s ug Pf

.

1912 døpt: Datter Marit

1912.15P 03.03.1912 14.07.1912 Marit E Lorents Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Andreasdatter 1884

1920 ft: 005 Marrit Lorntsen 01 1912-03-03 Rødøy - d ug Pf

.

1910 døpt datter: Gerda

1910.23P 09.05.1910 21.08.1910 Gerda E fisk Lorents Andreas Lorentsen 1872 Flatø
h Gurine Johanna Andreasdat 1885

1920 ft: 004 Gærda Lorentsen 01 1910-05-05 Rødøy - d ug Pf
Bosatt 1910 folketellingen Flatøy 75 04:
009 02 Gerda Lorntsdatter 05.05.1910 Rødøy d ug Datter b

.

1908 døpt datter: Helga

1908.29P 09.06.1908 02.08.1908 Helga E fisker Lorents Lorentsen 1872 Flatø Gurine Andreasen 1884

1910 ft Flatøy 75 04: 008 02 Helga Lorntsdatter 09.06.1908 Rødøy d ug Datter b

.

1906 døpt sønn: Gunnar

1906.18G 19.04.1906 01.07.1906 Gunnar E fisker Lorents Andreas Lorentsen 1872 Flatø Gurine Johanna Andreasdatter 1885

1920 ft: 003 Gunnar Lorentsen 01 1906-04-19 Rødøy - s ug Pf
1910 ft Flatøy 75 04: 007 02 Gunnar Lorntsen 19.04.1906 Rødøy s ug Søn b

73 04 RISVIK

Omtale

På grunn av omfattende historikk er det laget egen side for dette bruket.

SISTE EIERE

ØYSTEIN HØYVÅG, eier

Jordboka 12 01 2018 eier hele bnr nå.

2017 Øystein Høyvåg

ANDEL av Gnr 73 bnr 4 er overdradd fra Paul Johan Langstrand til Øystein Høyvåg (09.11.2017).

2015 Eneeier ? - Øystein Høyvåg

3 andeler overdratt fra andre.

2015 Eier (andel) Hagar Juliane Mellum

ANDEL av gnr 73. bnr 4 er overdratt fra Hagar Juliane Mellum til Øystein Høyvåg (20,10,2015).

2015 Eier (andel) Solveig Anna Petrine Høyvåg

Andel av gnr 73, bnr 4 er overdratt fra Solveig Anna Petrine Høyvåg til Øystein Høyvåg (20.10.2015).

2015 Eier (andel) Eva Anette Jensen

ANDEL av gnr 73, bnr 4 er overdratt fra Eva Anette Jensen til Øystein Høyvåg (20.10.2015).

1950 Eier: Johan Langstrand

Skyld av 25 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Grunnboka: Opprettet fra bnr 2 den 21.10.1938.

1834 Kjøper bruket

Skjøte fra det kongelig norske regjerings Kyrke- og Undervisningsdepartement - til Johan Landstrand, for kr 1000, hvorav 333 er betalt. Datert 19. mai 1934. Skjøtet er over to tettskrivne sider med tekst.

1933 Skyldsettingforretning

Husmannsplass som blir skyldsatt med bnr 4 og navn Risvik. Det skjedde den 27. september, tinglyst den 21. oktober 1933.

73 05 AUSTRE HØYVÅG

2013

Grunnboka 13.06.2013.
Eier: Solveig Beate Lorentsen (f.1982).

1950 Opplysningsvesenets fond

Skyld av 40 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.