Aarnes (58)

Bruk nr 1 B

08 Jakob sine etterlatte
07 Jakob Olai Jentoft Aarnes
06 Helmer Hagerup Jakobsen
05Jakob Andreas Olsen
ANDRE:
08 Gustav Strømsvik, se egen side
05 Benoni Olav Olsen, innerste, senere Kjetvik

Bruk nr 1 A

04 Lars Nikolai Nilsen, bruker
03 Nils Olsen, bruker
02 Karen Birgitta Larsdtr, eier og bruker
01 Nils Nilsen

Bruk nr 2

05 Johans arvinger
04 Johan Vold Johansen, bruker
03 Johan Karl Wold Olsen, brukerr
02 Ole Andersen, bruker
01 Jæger O.S. og to barnebarn, eiere

1801

Om Gustav Strømsvik

Div

1886 Aarnes - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 58
•Gammelt matrikkelnr: 117
•Navn på gård: Aarnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 119a Aarnes Jakob Olsen 0-64 0-1-21-21
2 119b Aarnes Johan Olsen 0-72 0-1-23-23

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1386 Niels 1 qværn i brug 4 s.

1765 Avdød Ingeborg Nilsdtr

Avdød 1765 Ørnes Ingebor Nilsdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 47 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1723 Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.169
58. Aarnes. Udt. ø2rnés. -- Arneß 1661. Aarness 1723.

Mulig sms. med Fuglenavnet &bmaapeno;rn, jfr. Lurø GN. 39. Efter Formen kunde 1ste Led dog lige godt være orri m., Aarhane, som i MA. ogsaa oftere findes brugt som Mandstilnavn, og som nu i Helgeland skal udtales
Ørre. Gaarden ligger paa et høit Nes, som falder brat af mod Fjorden.

1647 Skattematrikkel

A a r n e s l pd . Jacob I pd .
R ød øe pr esteboell bygger .

Uplasserte

Adm

Det kan i dette materiale være at Aanes og Aarnes er blitt blandet.

1847 avdød

1847.18 19.05.1847 30.05.1847 ind John Eriksen Aarnæs 71
Mer omtalt under Gjerøy søndre 77.07 - under sønnen Lars Jonsen, bosatt der.
Hadde også en sønn som hette Jon Jonsen

1853 avdød

1853.1 19.02.1853 09.05.1853 fattiglem Elisabet Pedersd Aarnæs 68