Stensland (09)

bnr 1

Hovedsiden

Anders Johansen
Angel Peder Martin Benjaminsen
Benjamin Stensland
Isak Stensland
Nils Benjaminsen
Nils Stensland

09 01 1950

STENSLAND

NILS STENSLAND, eier 1/2 part

ISAK STENSLAND, eier 1/2 part

1950 matrikkel

Nils og Isak Stensland
Matrikkelutkaset av 1950.
Gård Stensland (9), bruk nr. 1 Stensland.
Skyld: 90 øre
Hjemmelsinnehaver: Nils og Isak Stensland.

09 01 1920

STENSLAND

09/01

ANGEL PEDER MARTIN BENJAMINSEN, selveier

1920 ft: 001 Angel Peder Martin Benjaminsen 01 1887-06-14 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'

1920 folketellingen (09 01 0001 Stensland)

001 Angel Peder Martin Benjaminsen 01 1887-06-14 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Hedvik Emelie !! 01 1879-03-09 Rødøy - hu g Husmor
003 Anna Petrine !! 01 1861-08-01 Rødøy - Tante ug Utfører husligt arbeide hjemme for sine slægtninger uten kontant lønn
004 Borghild Johanna !! 01 1903-05-24 Rødøy - d ug Utfører huarbeide hjemme for sine foreldre uten kontant lønn
005 Nils Dahl 01 1915-01-12 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene
006 Isak Martin !! 01 1916-02-28 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene
007 Ragnild Jensine !! 01 1907-02-13 Rødøy - Pleiedatter ug Privat forsørget
008 Hans Julius Evensen 01 1850-01-16 Mo i Ranen - Forpleiet e Fattigunderstøttet, forpleiet

1910 folketellingen (20 01 Hellervik gaard)

Bosatt som sønn hos Benjamin Pedersen:
007 Angel Benjaminsen 01 1887-06-14 Rødøy f s ug Fisker

ANDRE personer:

Hans Evensen, jordarbeider

1910: 006 01 Hans Evensen 16.01.1850 Hemnes el e?? Jordarbeider mt

.

1920: Hans Julius Evensen

1920: 008 Hans Julius Evensen 01 1850-01-16 Mo i Ranen - Forpleiet e Fattigunderstøttet, forpleiet

.

1920 Ragnhild Jensine - pleiedatter

1920: 007 Ragnild Jensine !! 01 1907-02-13 Rødøy - Pleiedatter ug Privat forsørget

.

Anna Petrine - tante

1920: 003 Anna Petrine !! 01 1861-08-01 Rødøy - Tante ug Utfører husligt arbeide hjemme for sine slægtninger uten kontant lønn

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hedevik Emilie

.

1903 datter: Borghild Johanna

1920: 004 Borghild Johanna !! 01 1903-05-24 Rødøy - d ug Utfører huarbeide hjemme for sine foreldre uten kontant lønn
1910: 003 01 Borghild Benjamensen* 24.05.1903 Rødøy d ug Datter b

.

1915 sønn: Nils Dahl

1920: 005 Nils Dahl 01 1915-01-12 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene

.

1916 sønn: Isak Martin

1920: 006 Isak Martin !! 01 1916-02-28 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene

09 01 1910

STENSLAND

09/01

NILS BENJAMINSEN, selveier

1910: 001 01 Nils Benjamensen 29.09.1863 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) b
1900: 001 01 Nils Benjamsen 1863 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Fiskeri Gaardbruger S b

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nils Benjamensen 29.09.1863 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) b
002 01 Hedevik Haagensdatter 09.03.1879 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Borghild Benjamensen* 24.05.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anna Benjamensen 01.08.1861 Rødøy fl ug Arbeide i huset b
005 01 Aagaat Nilsdatter 26.10.1897 Rødøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. gbr. b
006 01 Hans Evensen 16.01.1850 Hemnes el e?? Jordarbeider mt
007 01 Peder Angel Benjamensen 1887 Rødøy tj ug Dreng, gaardsarbeide b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Benjamsen 1863 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Hedevik Haakensdr. 1879 Rødøy herred* Hm g Spindr- Husgjerning b
003 01 Sigrid Nilsen 22.02.1900 Rødøy herred* D ug b
004 01 Olava Nilsen 1823 Rødøy herred* Husfaderens mor FL e Spinding b
005 01 Anna Nilsen 1861 Rødøy herred* Husfaderens Søster FL ug Kreaturstel- Husgjerning b
006 01 Martin Olsen 1877 Rødøy herred* Tjener ug Fiskeri, Gaardsdrift b
007 01 Amanda Olsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kreaturstel, Spinding Kokke b

ANDRE personer:

Anna Benjaminsen, arbeider i huset

1910: 004 01 Anna Benjamensen 01.08.1861 Rødøy fl ug Arbeide i huset b

.

Aagot Nilsdtr, pleiedatter

1910: 005 01 Aagaat Nilsdatter 26.10.1897 Rødøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. gbr. b

.

Peder Angel Benjaminsen, dreng gårdsarbeide

1910: 007 01 Peder Angel Benjamensen 1887 Rødøy tj ug Dreng, gaardsarbeide b

.

Olava Nilsen, husfaderens MOR

1900: 004 01 Olava Nilsen 1823 Rødøy herred* Husfaderens mor FL e Spinding b

.

Anna Nilsen, husfagerens SØSTER

1900: 005 01 Anna Nilsen 1861 Rødøy herred* Husfaderens Søster FL ug Kreaturstel- Husgjerning b

.

Martin Nilsen, tjenestedreng

1900: 006 01 Martin Olsen 1877 Rødøy herred* Tjener ug Fiskeri, Gaardsdrift b

.

Amanda Olsen, tjenestejente

1900: 007 01 Amanda Olsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kreaturstel, Spinding Kokke b

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hedevik Haagensdtr

1910: 002 01 Hedevik Haagensdatter 09.03.1879 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Hedevik Haakensdr. 1879 Rødøy herred* Hm g Spindr- Husgjerning b

.

1900 datter: Sigrid Nilsen

1900: 003 01 Sigrid Nilsen 22.02.1900 Rødøy herred* D ug b

09 01 1892

STENSLAND

09/07 (70a)

BENJAMIN NILSEN, leilending

Født den 06 05 1829 Årnes 58. Døde 08 11 1892 Kristiania.
Sønn av Nils Olsen Årnes og Oldervik.
1891 001 Benjamin Olai Kristian Nilsen 1 1826 Rødøy - Familiens overhode g -
1875 001 01 Benjamin Nilsen 1826 Rødø Pr. hf g Gaardbr., Leilænding, Fisker b
1865 001 01 Benjamin Nilsen 44 Rødø Præste Husfdr g Gaarbr. Leiledg Fisker

Ifølge kirkeboka for Rødøy døde Benjamin den 8.11.1892 på Rikshospitalet i Kristiania hvor han er begravet. Han ble i den anledning nevnt som gift gårdbruker, født Ørnes 1826, bosatt Steinsland.

1892.26.1G 08.11.1892 gift gaardbruger Benjamen Olai Nilsen Ørnnes Steinsland Kristiania 1826
Død paa rigshospitalet i Kristiania hvor han er begravet.

1891 folketellingen (B. Nilsen Stensland 70a)

001 Benjamin Olai Kristian Nilsen 1 1826 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Olava Nilsdattr 000 1824 Rødøy - Hustru g -
003 Anna Petrene Benjaminsdr 000 1861 Rødøy - Datter ug -
004 Nils Jorde Benjamsen 000 1863 Rødøy - Søn ug -
005 Elise Dorthea Mare Lorntsdr 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Olava Marie Johansdr 000 1815 Rødøy - Logerende hørende til Familien e

1886 Matrikkel

1 70a Steinsland Benjamin Nilsen 1-75 0-2-21-21

1875 folketellingen

001 01 Benjamin Nilsen 1826 Rødø Pr. hf g Gaardbr., Leilænding, Fisker b
002 01 Olava Nilsdatter 1824 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Grethe Benjaminsen 1859 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældrene b
004 01 Anna Benjaminsen 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
005 01 Nils Benjaminsen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Forældrene b
006 01 Mathis Kristensen 1855 Rødø Pr. tj ug Tjenestekarl b

Utsæd/husdyr:

B. Nilsen
Utsæd: by2 ha1/5 po2
Husdyr: he1 ku4 ka2 få13 gj6
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

1865 folketellingen

001 01 Benjamin Nilsen 44 Rødø Præste Husfdr g Gaarbr. Leiledg Fisker
002 01 Olava Nilsdatter 49 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Grethe Benjamsdatter 7 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Anna Benjamsdatter 5 Rødø Præste deres Datter ug
005 01 Nils Benjamisen 3 Rødø Præste deres Søn ug
006 01 Mathias Kristiansen 11 Rødø Præste Pleiebarn ug
007 01 Hans Olsen 28 Rødø Præstgjæld ug Tjenestekarl
008 01 Jakobie Johansdatter 28 Rødø Præstgjæld ug Tjenestepige
009 01 Ane Benjamnsdatter 6 Rødø Præstgjæld hendes Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Benjamin Nilsen
Utsæd: by1 ha1/2 po5
Brukers yrke: Gaarbr. Leiledg Fisker
Husdyr: he1 ku4 få13 gj4

ANDRE personer:

1891 FT: Elise Dortea Marie Lorentsdtr, tjenestejente

1891: 005 Elise Dorthea Mare Lorntsdr 000 1874 Rødøy - Tjenestetyende ug -

.

1891 ft: Olava Marie Johansdtr, logerende

1891: 006 Olava Marie Johansdr 000 1815 Rødøy - Logerende hørende til Familien e

.

1875 ft: Mathis Kristensen, tjenestekarl

1875: 006 01 Mathis Kristensen 1855 Rødø Pr. tj ug Tjenestekarl b
1865: 006 01 Mathias Kristiansen 11 Rødø Præste Pleiebarn ug

.

1865 ft: Hans Olsen, tjenestekarl

1865: 007 01 Hans Olsen 28 Rødø Præstgjæld ug Tjenestekarl

.

1865 ft: Jakobie Johansdtr, tjenestepike

1865: 008 01 Jakobie Johansdatter 28 Rødø Præstgjæld ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olava Nilsdtr

1891: 002 Olava Nilsdattr 000 1824 Rødøy - Hustru g
1875: 002 01 Olava Nilsdatter 1824 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Olava Nilsdatter 49 Rødø Præste hans Kone g

1865 HENNES DATTER (?)
009 01 Ane Benjamnsdatter 6 Rødø Præstgjæld hendes Datter ug

.

1868 døpt sønn: Ole Johan Christian Benjaminsen

1868.12 16.03.1868 28.06.1868 Ole Johan Christian E grdbr Benjamin Nielsen Steinsland [Hjd] hstr Olava Nielsd

.

1864 døpt sønn: Nils Gaarde Benjaminsen

1864.3 29.10.1863 16.05.1864 Niels Gorde? E grdbr Benjamin Nielsen Steinsland [Hjd] Olava Nielsd

Sønnen overtar som bruker etter sin far - som selveier ved tellingen 1900 og 1910.
1891: 005 01 Nils Benjaminsen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Forældrene b: 004 Nils 1875: Jorde Benjamsen 000 1863 Rødøy - Søn ug -

.

1861 døpt datter: Anne Petrine Benjaminsdtr

1861.40 01.08.1861 08.09.1861 Anne Petrine E grdbr Benjamin Nielsen Steinsland Olava Nielsd

1891: 003 Anna Petrene Benjaminsdr 000 1861 Rødøy - Datter ug -
1875: 004 01 Anna Benjaminsen 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
1865: 004 01 Anna Benjamsdatter 5 Rødø Præste deres Datter ug

.

1859 døpt datter: Grethe Susanna Marie Benjaminsdtr

1859.24 12.03.1859 05.06.1859 Grethe Susanna Marie E grdbr Benjamin Nielsen Steinsland [Hjd] Olava Nielsd

1875: 003 01 Grethe Benjaminsen 1859 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældrene b
1865: 003 01 Grethe Benjamsdatter 7 Rødø Præste deres Datter ug

09 01 1826

STENSLAND

09/01

ANDERS JOHANSEN,

EKTEFELLE og BARN:

Viet

KIRKEBOKA VIET 1826:
04.01.1826 Anders Jansen, Steinsland, 40 år, sønn av Jan Jensen. Hustru: Johanna Sophie Klæboe, Gjerøy, 28 år, datter av Marcus Johnsen.
HUN var datter av Markus Jonsen og Dorthea Jonsdtr Liljendal, Bosatt 1801 på gården Selsøyvik.

Ektefellen - hvor fra

HUN var datter av Markus Jonsen og Dorthea Jonsdtr Liljendal, Bosatt 1801 på gården Selsøyvik.