1540 - 1677 SOGNEPRESTER RØDØY

Hovedsiden

1648 - 1677 Jon Nielsen Todal
1612 - 1648 Maurits Madsøn Rasch
1676 - 1612 Peder Ellingsen
1540 - 1576 Elling Pedersen Oxe

Sogneprestene fra 1677

1730-1756 Sogneprest Jakob Hermann Munch
1714-1713 Sogneprest Reinholt Jakobsen Tostrup
1677-1714 Sogneprest Peder Danielsen Strømer

1648 - 1677 Jon Nielsen Todal

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om han

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Som kapellan her

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Kilde

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om Todal

Omtale

1648-1680 (eller helst 1677)
Sogneprest - John Nilsen Thodal
Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"John Thodal var gift med Aarsille Krabbe. I 1679 giftet hun seg med provst Hans Tausen. 3 børn, av hvilke datteren Kristine ble gift med sogneprest Peder Danielsen Strømer. (Se nedenfor nr. 7 .)."
Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).

Kapellan og bosatt på Gjerøy Nordre

Omtalt der som kapellan og bruker av gården der. Skal ha vært der fra 1640.

Fra annen kilder (NERMO):

Der er det opplyst at han var født 1610 (Johan?) Todal, Aure, Nordmøre.
Død 1677 Rødøy, NO?
Sønn av NILS JONSEN TODAL som var bonde i Aure.
Født 1583, Lindås, Todal, Aure, Nordmøre (noen usikre foreldre er nevnt)
Død 1648, Todal, Aure, Nordmøre.

EKTESKAP og BARN:

1. ekteskap:

Gift med Kirsten Mauritsdtr Rasch, f. 18 oktober 1611 og død 1648 i Rødøy. Gift før 1645. Faren var tidligere sogneprest i Rødøy.

2. ekteskap

Viet etter 1848 til Aarsille Pedersdtr Krabbe.
BARN:
1) Kirsten Jonsdatter Todal
2)Niels Jonsen Todal
3)Christopher Jonsen Todal
4) Susanne Jonsdatter Krabbe Todal
5) Marithe Jonsdatter Todal
6) Anne Jonsdatter Todal
7) Dorothea Jonsdatter Todal

Sønn: Nils Jonsen Todal

Bodde på gården Gjerøy Nordre 76.1600. Var kapellan. Og bruker av gården. Se omtale foran under faren.

1612 -1648 Sogneprest Maurits Madsøn Rasch

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om sogneprest Rasch

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om Rasch

Kilder

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"Mauritz Madsøn Rasch. Fra 1612. Han døde den 7. april kl. 5 efm. 1645 og blev begravet udi Rødø kirke foran alteret. Fra 1639 provet over Helgeland."

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø prestegjeld for tiden 1612-1648.

1647

Skattematrikkel

R ø d ø e hof fuit p r estegaard . P r e st ens r esidentz .

Kilde - Todal og Rasch

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

1576-1612 Peder Ellingsen

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om Ellingsen

Flere kilder

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Han nevnes her som Elling Pedersen (Oxe?) - åra 1537-1576.

1540 - 1576 Sogneprest Elling Pedersen Oxe

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Mer om OXE

Kilder

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
Peter Ellingsen Oxe blev ved Axel Gyntelbergs kaldsbrev på almuens vegne sogneprest her (i Rødøy) 1576. (Se. katalog over biskop D. Gunneriussen bogsamling.). Han døde 1612.

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Han nevnes om Peder Ellingsen - sogneprest 1576-1612.

Kilde for Oxe og Ellingsen

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

Var han prest i Rødøy eller ikke ?

Sogneprest - Helge Samuelsen

Kilde: Rødøy Menighetsblad 1956 nr. 3.
"Helge Samundsen, præst i Rødhø, forekommer i et diplom af 3. mai 1472 i universitetets samling".

Annen kilde

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson). I denne kilde er ikke presten Helge Samuelsen nevnt, presterekken begynner med Elling Pedersen (Oxe?) i tiden 1537-1576.