Gård Vasvik (14)

Bnr 5 og flere

Hovedsiden

14 05 VOLDEN

14 05 2001

2001 Eiere

Flere har hjemmel med 1/6 dels, 17.01.2001:
Hans Samuel Jakiobsen
Josefine Helene Jakobsen
Steinar Bernhard Jakobsen
Solveig Sara Lien
Sandra Hallgerd Oliva Lunde
Marie Torgunn Senning

14 05 1950

HALVDAN HANSEN, eier

1950 Eier og bruker: Halvdan Hansen

Skyld av 34 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1941 Skjøte

Skjøte fra Hans Jakobsen født 26.3.1865 til Halvdan Hansen f. 6.7.1906.
14.05 av skyld 34 øre.
Kjøpesum kr 610.
Datert den 15.11.1941.
Vitner er Jørgen Jakobsen og Harald Karstensen.
Merknad: Hustruen er død.

14 05 1939

HANS JAKOBSEN, eier

1939 Auksjonskjøte

Hans Jakobsen får eiendommen overdratt til seg fra Rana Namsrett den 29. mars 1939. Antas å være eid av denne person også før, og igjenkjøpt for kr 700.

1911 Matrikulert som bruk

Tinglest 1.4.1914 - utskilt fra bnr 2.

1920 folketellingen (14 05 0023 Volden)

001 Hans Jakobsen 01 1865-03-22 Rødøy - hp g Smaabruker 'S'
002 Josefine Sahl 01 1881-08-19 Rødøy - hu g Husmor
003 Sara Jørgine !! 01 1867-06-28 Rødøy - Søster ug Utfører husarbeide for sin bror uten kontant betaling. (Indepike)
004 Halfdan Johan !! 01 1906-07-06 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene
005 Jørgen Andreas Sahl 01 1908-02-04 Rødøy - s ug Forsørges av foreldrene
006 Gurine Lydie Dahl 01 1911-07-29 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
007 Sandra Kristine !! 01 1913-01-31 Rødøy - d - Forsørges av oreldrene

1910 folketellingen

001 01 Hans Jakobsen 22.03.1865 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Josefine Larsdatter 1881??.08.19 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Halvdan Hansen 06.07.1906 Rødøy s ug Søn b
004 01 Jørgen Hansen 04.02.1907 Rødøy s ug Søn b
005 01 Sara Jakobsdatter 1867.?.? Rødøy tj ug Tjenestepike b

14 05 1900

JENS ANDREAS PETTERSEN, husmann

1900 ft: 001 01 Jens Petersen 1830 Rødøy herred* Hf g Husmand m J Fiskeri b
1875 ft: 011 03 Jens Petersen 1831 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
1865 ft: 001 01 Jens Petersen 31 Rødø Præstegjæld Husf. g Husmd md Jord Fisker

Tidligere PLASS "Volden"

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "Volden":
001 01 Jens Petersen 1830 Rødøy herred* Hf g Husmand m J Fiskeri b
002 01 Malene Markusen 1833 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Marit Jensdatter 1870 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kokke b

1875 folketellingen

011 03 Jens Petersen 1831 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
012 03 Malene Markusdatter 1831 Rødø Pr. Hans Kone g b
013 03 Jørgine Jensen 1859 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældre b
014 03 Marith Jensen 1869 Rødø Pr. d b
015 03 Anna Jensen 1872 Rødø Pr. d b
016 03 Benjamine Jensen 1874 Rødø Pr. d b
017 03 Mathias Jensen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Forældre b
018 03 Edvard Jensen 1865 Rødø Pr. s Hjælper Forældre b
019 03 Karen Nilsdatter 1832 Rødø Pr. Logerende ug Ernærer sig ved at undervise Smaabørn f

Utsæd/husdyr:

J. Petersen
Utsæd: po2
Husdyr: ku1 få7 gj2

1861 Datter: Regina Maria Kristine Jensdtr

Født her 24 . mai 1861.
1875: Hun er pleiedatter på gården Tømmerdal hos Ole Mikal Pedersen.
1865: 004 01 Regine Jensdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

1865 folketellingen

001 01 Jens Petersen 31 Rødø Præstegjæld Husf. g Husmd md Jord Fisker
002 01 Malene Markusdatter 31 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Jørgine Jensdatter 7 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Regine Jensdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Mathias Jensen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
006 01 Edvart Jensen 1 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
007 01 Marit Markusdatter 23 Rødø Præstegjæld ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jens Petersen
Utsæd: po1 1/2
Brukers yrke: Husmd md Jord Fisker
Husdyr: ku1 få7 gj3

Jens - hvor fra

Peter Jonsen - skifte
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Kvalvik (16) etter Peter Johnsen. Døde 13. februar 1873.
Marit Amundsdtr, ektefelle.
Amund Petersen (44) Vasvik (bor som også er her).
1873 skift etter far: Jens Petersen (40) Vasvik.

ANDRE personer:

1875 Karen Nilsdtr

019 03 Karen Nilsdatter 1832 Rødø Pr. Logerende ug Ernærer sig ved at undervise Smaabørn f

1865 Marit Markusdtr, tjenestejente

1865 ft: 007 01 Marit Markusdatter 23 Rødø Præstegjæld ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Malene Markussen

1900 ft: 002 01 Malene Markusen 1833 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
1875 ft: 012 03 Malene Markusdatter 1831 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865 ft: 002 01 Malene Markusdatter 31 Rødø Præstegjæld hans Kone g

.

1874 døpt datter: Benjamine Pedrikke Zahl

1874.41 08.05.1874 02.08.1874 Benjamine Pedrike Zahl E husmd Jens Andreas Petersen Vassvik 1834 [Gift jul 1858]
Malena Christine Marcusd 1834

1875 ft: 016 03 Benjamine Jensen 1874 Rødø Pr. d b

.

1872 døpt datter: Oleanna Fredrikke Dahl

1872.37 11.05.1872 07.07.1872 Oleanna Frederike Dahl E h Jens Petersen Vassvik 1834 [Gift jul 1858]
Malena Christine Marcusd 1834

1875 ft: 015 03 Anna Jensen 1872 Rødø Pr. d b

.

1869 døpt datter: Marith Kirstine Jensdtr

1869.34 30.06.1869 01.08.1869 Marith Kirstine E husmd Jens Petersen Vassvik [Hjd]
Malena Christine Marcusd

1900 ft: 003 01 Marit Jensdatter 1870 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kokke b
1875 ft: 014 03 Marith Jensen 1869 Rødø Pr. d b

.

1868 døpt sønn: Saras Andreas Hagen

1868.6 16.03.1868 Saras Andreas Hagen E huusmd Jens Petersen Vassvik [Db, Hjd]
Malene Christine Marcusd

AVDØD:
1868.20 21.04.1868 23.06.1868 ægtef hjmdbt ba Saras Andreas Hagen Jensen Vasvik 5u

.

1865 døpt sønn: Edvard Johan

1865.22 31.03.1865 16.07.1865 Edvard Johan E h Jens Andreas Petersen Vassvik [Hjd]
Malene Christine Andrea Marcusd

1875 ft: 018 03 Edvard Jensen 1865 Rødø Pr. s Hjælper Forældre b
1865 ft: 006 01 Edvart Jensen 1 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

.

1863 døpt sønn: Jens Mathias Myhre

1863.12 14.01.1863 07.06.1863 Jens Mathias Myhre E huusmand Jens Andr Petersen Vassvik
Malena Christine Andrea Markusd

1875 ft: 017 03 Mathias Jensen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Forældre b
1865 ft: 005 01 Mathias Jensen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

.

1861 døpt datter: Regine Maria Kirstine

1861.34 24.05.1861 28.07.1861 Regine Maria Kirstine E huusmd Jens Andreas Petersen Vassvik
Malena Christine Andrea Marcusd

1875: Hun er pleiedatter på gården Tømmerdal hos Ole Mikal Pedersen.
1865: 004 01 Regine Jensdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

.

1859 døpt datter: Jørgine Kristine Andrea

1859.16 03.03.1859 22.05.1859 Jørgine Christine Andrea E indste Jens Andreas Petersen Oldervik
Malena Christina Andrea Marcusd

1875 ft: 013 03 Jørgine Jensen 1859 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældre b
1865 ft: 003 01 Jørgine Jensdatter 7 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

14 06 ØVREVOLDEN

14 06 2007

2007 Eier: Sigbjørn Øvrevold

Hjemmel 5.2.2007.
Vederlag 0.
Merknad: Har eid andel tidligere.

14 06 1992

KAURIN ØVREVOLL, eier

1992 Bruksrett

Tinglyst bruksrett den 24.4.1992 for Kaurin Øvrevoll f. 260716 og hans hustru.

1950 Eier og bruker - Kaurin Øvrevoll

Skyld av 21 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1914 Matrikulert bruk

Utskilt fra bnr 2 - tinglyst den 15.9.1914.

14 06 1920

SIGURD MARTIN KYRRE ANTONSEN, selveier

1920 ft: 001 Sigurd Martin Kyrre !! 01 1886-10-18 Rødøy - hp g Smaabruker 'S'
1910 ft: 006 02 Sigurd Antonsen 18.10.1886 Rødøy fl g Fiskeri Inderst b

1920 folketellingen (14 06 0024 Øvrevolden)

001 Sigurd Martin Kyrre !! 01 1886-10-18 Rødøy - hp g Smaabruker 'S'
002 Josefine Mathilde Meyer 01 1884-04-28 Rødøy - hu g Husmor
003 Jens Ragnvald Eide 01 1902-09-03 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for sine foreldre uten kontant lønn.
004 Elise Amanda !! 01 1904-06-03 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn
005 Borghild Arnolda Johanna !! 01 1908-01-11 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
006 Kristine Kanutte !! 01 1910-07-02 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
007 Alfhild Kaspara !! 01 1913-04-03 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
008 Kaurin Toralf Berner 01 1916-07-26 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
009 Ingeborg Alida Eide 01 1920-02-14 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen (inderst under bnr 2):

FOLKETELLINGEN 1910:
006 02 Sigurd Antonsen 18.10.1886 Rødøy fl g Fiskeri Inderst b
007 02 Josefine Johansdatter 28.04.1884 Rødøy fl g Fiskerkone b
008 02 Jens Bernhardsen 03.09.1902 Rødøy fl ug Søn b
009 02 Lise Bernhardsdatter 03.06.1904 Rødøy fl ug Datter b
010 02 Borghild Sigurdsdatter 12.01.1908 Rødøy fl ug Datter b
011 02 Kristine Sigurdsdatter 02.06.1910 Rødøy fl ug Datter b

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Josefine Mathilde Johansen

Født den 28.4.1884 på gården Nordfjordnes 26-01.
Datter av Johan Peder Kristian Martens Johansen og Amailie Birgitha Hagen Haagensdtr.

1910: 007 02 Josefine Johansdatter 28.04.1884 Rødøy fl g Fiskerkone b
1920 ft: 002 Josefine Mathilde Meyer 01 1884-04-28 Rødøy - hu g Husmor
Josefine døde den31.05.1964 på gården Vasvik

.

1920 døpt datter: Ingeborg Alida Eide

1920.21P 14.02.1920 01.08.1920 08.03.1920 Ingeborg Alida Eide E fisker Sigurd Martin Kyrre Antonsen Vassvik 1886 [Uh]
h Josefine Mathilde f: Johansen 1884

1920 ft: 009 Ingeborg Alida Eide 01 1920-02-14 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

.

1916 døpt sønn: Kaurin Torolf Berner

1916.29G 26.07.1916 03.09.1916 Kaurin Torolf Berner E fisker Sigurd Anthonsen Vassvik 1886 Døpt i Sørfjordens Kappel.
hust Josefine Johansen 1884

1920 ft: 008 Kaurin Toralf Berner 01 1916-07-26 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

.

1913 døpt datter: Alfhild Kaspara

1913.12P 03.04.1913 13.07.1913 20.04.1913 Alvhild Kaspara E fisker Sigurd Anthonsen Vassvik 1887
hust Josefine Johansen 1884

1920 ft: 007 Alfhild Kaspara !! 01 1913-04-03 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

.

1910 datter: Kristine Kanuthe

1920 ft: 006 Kristine Kanutte !! 01 1910-07-02 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
1910 ft: 011 02 Kristine Sigurdsdatter 02.06.1910 Rødøy fl ug Datter b

.

1908 døpt datter: Borghild Arnold Johanne Antonsen

1908.22P 12.01.1908 19.07.1908 20.01.1908 Borghild Arnolda Johanna E fisker Sigurd Anthonsen Melfjord 1886 Josefine Johansdatter 1884

1920 ft: 005 Borghild Arnolda Johanna !! 01 1908-01-11 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
1910 ft: 010 02 Borghild Sigurdsdatter 12.01.1908 Rødøy fl ug Datter b

.

JOSEFINE SINE BARN FRA 1.EKT:

KIRKEBOKA VIET 1901:
Viet 29.11.1901 - fisker Bernhard Johan Eide Jensen, bosatt Mosnæs, f. Mosnæs 1872, 1.ekt. Sønn av husmann Jens Olsen. Hj.da. Josefine Mathilde Meier Johansdtr, bosatt Nordfjordnes, f. Nordfjordnes 1884, 1.ekt. Datter av husmann Johannes Martens Johansen.

1904 datter: Elise Amanda BERNHARDSDTR

1920 ft: 004 Elise Amanda !! 01 1904-06-03 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn
1910 Ft: 009 02 Lise Bernhardsdatter 03.06.1904 Rødøy fl ug Datter b

.

1902 sønn: Jens Ragnvald Eide BERNHARDSEN

1920 ft: 003 Jens Ragnvald Eide 01 1902-09-03 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for sine foreldre uten kontant lønn.
1910 FT: 008 02 Jens Bernhardsen 03.09.1902 Rødøy fl ug Søn b

14 07 Fredvang

1958 Eier: Anton Kåre Pedersen

Hjemmel 12.4.1958.
Født den 14.3.1925.

14 07 - Simon M. Vasvik

1950 Eier og bruker: Simon M. Vasdvik

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1950 Matrikulert bruk

Utskilt fra bnr 2. Tinglyst 21.11.1950.

Parti fra gården Vasvik (14)

(11927). Lagt ut nettet av Trond Pedersen.

Fjesboksiden:

Lagt ut av: Trond Pedersen,

Tre av brukene her.

1 er huset til Jørgen og Sandra Jakobsen.

1 tilhører idag Sigbjørn og er bygget av hans far Kaurin Øvreboll

14 08

2012 Hjemmel til grunn: Merete Jakobsen

Født 21.9.1972.

1976 Bruksrett

Rettighetshaver: Pedersen
Tormod, Sigfred, Helga, Idar, Svanlaug, og Synnøve Mikalsen.

1979 Utskilt fra bnr 2

Tinglyst den 12.7.1979.
Også registeringer om båt/byggeplass og adkomstvei.