Kila (61)

Bnr 1 B

Hovedsiden

Einar Johan Aga
Kristine Bang Aga
Berge Olsen Aga
Kjøpmann Kvarsnes - tomt her

Bruk nr 18 Kila Indre

Tre brødre - Einar, Olav og Torbjørn drev bnr 1 fra tunet som er avbildet nedenfor.

1938 ble de mye endringer - med kort versjon.
Einar Aga fikk bruk nr 1 og bygde nytt hus ca hvor det gamle tunet før Aga var.
Torbjørn ble eier av området hvor "Aga-tunet" var - det ble gitt bnr 18 med skyld 62 øre.

Olav fikk plassen Forsmo som ble gitt bnr 17 også fikk skyld av 62 øre.

Det ble samtidig solgt husmannsplassene
Gjerde (14),
Dyrås (15) og
Dyråsmo (16).

Mer informasjon under det enkelte bruk.

Det første gårdstunet til Aga-familien (utskilt som bnr 18)

Parti fra gården Kila (del av et postkort). Her ser en også den 4. brygga i Kilaosen (?), den som blåste ned en stormnatt i 1918 (?). Vi ser også det tidligere bolighus på gården Kila bnr. 1 og overfor Kvarsnesgården. © RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).

 

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet fra 1950. Gården KIla 61. Klipp © RLA.

 

 

 

61 01

KILA

61/01

Einar Johan Aga, eier og bruker

61 01

KILA

61/01

Einar Aga, eier og bruker

Skyld av 62 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
NB. Det har her enda 62 øre i skyld. Det samme som Formo (17) og Kila Indre (18) hadde opprinnelig ved delingen og utsalg av plassen 1938.

61 01

KILA

61/01

BERGE AGA, og senere KRISTINE AGA, eier og brukere

1920 folketellingen (61 01 0045 Kila)

001 Kristine Marie Martine Aga 01 1861-08-15 Rødø - hp e Gaardsbruk S. Enke efter gaardbruker S.
002 Gudrun Kilskar 01 1890-02-20 Rødø - d e Tjenestepike uten fast løn hos moderen, alskens huslige gjøremaal. Enke efter fisker
003 Konrad Fredrik Bang 01 1865-09-01 Rødø - tj ug Gaardsgut (Sveiser)
004 Sigurd Aga 01 1903-07-30 Rødø - s ug Tjenestegut uten fast løn, alleslags gaardsarbeide hos moderen
005 Elly Antona Bang 01 1911-05-05 Tromsø - Pleiebarn ug Pf
006 Johan Edvard Kilskar 01 1913-12-17 Rødø - Dattersøn ug Pf
007 Sakarias Kilskar 01 1917-05-25 Rødø - Dattersøn - Pf
008 Oluf Jakob Bang 01 1856-12-22 Rødø - Forpleies privat ug Privat forpleining
009 Kornelia Marie Johansen 01 1879-05-07 Meløy - tj e Tjenestepike uten fast løn- arbeider i huset med alt forefaldende. Enke efter husmand
010 Johanna Johansen 01 1919.04.!! Meløy - Paa forpleining ug Pf
011 Torjuls Aga 01 1883-08-25 Rødø - s ug Reder -Koresponderende. Kontorist
012 Torbjørn Aga 01 1899-05-11 Rødø - s ug Fartøifører - motorfartøi i kystfart
013 Einar Aga 01 1900-08-02 Rødø - s ug Motormand paamotorfartøi i kystfart

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kristine Aga 15.08.1861 Rødøy hm g Gaardb. postaabn. dampsk. exp.?? b
002 01 Olaf Aga 29.07.1880 Ullensvang s ug Landbrugsarbeider f
003 01 Torgils Aga 28.08.1883 Rødøy s ug Betj. ved d/s exped. gaardsbest. b
004 01 Laura Aga 18.03.1888 Rødøy d ug Tjenestepige, hush. b
005 01 Gudrun Aga 20.02.1890 Rødøy d ug Tjenestepige, kreaturst. b
006 01 Berge Aga 09.09.1892 Rødøy s ug Gaardsarbeider, snedker b
007 01 Lars Aga 15.05.1895 Rødøy s ug Søn b
008 01 Odin Aga 07.08.1897 Rødøy s ug Søn b
009 01 Torbjørn Aga 11.05.1899 Rødøy s ug Søn b
010 01 Einar Aga 02.08.1900 Rødøy s ug Søn b
011 01 Sigurd Aga 30.07.1903 Rødøy s ug Søn b
012 01 Laura Bang 14.10.1831 Trondhjem Bm. fl e Føderaad b
013 01 Oluf Bang 23.12.1857 Rødøy tj ug Gaardsgut %tjenestegut% b
014 01 Konrad Bang 01.09.1865 Rødøy fl ug Gaards- og landbrugsarb. f
015 02 Ludvig Justad 1883.09??.11 Tjøtø hf g Landhandler b
016 02 Anna Justad 29.01.1887 Værø hm g Landhandlerfrue b
017 02 Ragna Klæbo 21.08.1896 Værø tj ug Tjenestepige b

Oluf Bang (Jakob Oluf Bang)

1910: 013 01 Oluf Bang 23.12.1857 Rødøy tj ug Gaardsgut %tjenestegut% b
1900: 012 01 Oluf Bang 1857 Rødøy herred* Tj ug Gårdstjener b
Bror av huskona Kristine Aga. Lenke til Æsvika hvor han kom fra.

Mer om han

Døde på gården Kila den 24.09.1922.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Berge Aga 1848 Ullensvang Hf g Gårdbruger S og Dampsk. ekspedit. b
002 01 Kristine Aga 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Torgils Aga 1883 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Anders Bang Aga 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn f
005 01 Laura Aga 1888 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
006 01 Gudrun Aga 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
007 01 Berge Aga 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Lars Aga 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
009 01 Odin Aga 1897 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
010 01 Torbjørn Aga 11.05.1899 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
011 01 Einar Aga 02.08.1900 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
012 01 Oluf Bang 1857 Rødøy herred* Tj ug Gårdstjener b
013 01 Petrine Johansdatter 1865 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
014 01 Sara Johansdatter 1875 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
015 02 Vigtor Bloch 1872 Rødøy herred* Hf ug Handelsmand. Landhandel b
016 02 Petter Nilsen 1877 Rødøy herred* Tj ug Handelsbetjent b

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: gård Kila (038) 122a.
001 Berge Aga 1 1848 Ullensvaug Hardanger - Familiens overhode g -
002 Krestine Aga 000 1861 Rødøy - Hustru g -
003 Lovise Lorentsdtr 000 1860 Rødøy - Tjenestetyende ug -
004 Oluf Bang 000 1859 Rødøy - Tjenestetyende ug -
005 Sara Andersdtr. 000 1845 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Olaf Aga 000 1880 Ullensvaug - Søn - -
007 Torjuls Aga 000 1883 Rødøy - Søn - -
008 Anders Aga 000 1885 Rødøy - Søn - -
009 Laura Aga 000 1888 Rødøy - Datter - -
010 Gudrun Aga 000 1890 Febr 90 Rødøy - Datter - -
011 Anders Samuelsen 000 1816 Melö Herred - Familiens overhode g -
012 Ane Andreasdtr 000 1831 Rødøy - Hustru g -
013 Ane Andersdtr. 000 1872 Rødøy - Datter ug -
014 Nikolai Andersen 000 1866 Rødøy - Søn ug

1886 Matrikkel

1 122a Kilen Berge Olsen Aga 2-68 1-2-4-4

1880 Eier og bruker - Berge Olsen Aga

Kjøpekontrakt hvorved Lensmand B.F. Motzfeldt paa "Vedkommendes Vægne" selger d. Grd til Skipper Berge Olsen Aga for kr 1810.oo, osv...datert 30.juni, tinglyst 15. juli 1880.

61 01

Noe fra 1938 - utskiftet

1938 KILAOSEN

Kilaosen
”Deretter gikk utskiftningsretten med eiere av bnr 1, 17 (Forsmo) og 18 (Kila Indre) ut i marka og avmerka det sjøgrunnsområde disse bruk har på Ytre Kilen, bnr 8, ved Kilaosen”.

”Videre søktes avmerka sjølendet i ”Vikran”, men her gjorde Olav Aga igjen oppmerksom på, med tilslutning til av Einar og Torbjørn Aga, de rettigheter som bnr 1, 17 og 18 har i dette område. Således kunne han ikke godta den grense som en tidligere var blitt stående ved, nemlig bergveggen mellom Høydalsvika og Kilavik.”Formannen uttalte at bnr 1, 17 og 18 er hjemla sjølendeområde ved offentlig utskriftning over Kilen, begynt 1871. På den tid var det bare 2 bruk – bnr 1 og nr 2.”
Det ble her vurdert slik ut fra tidligere opplysninger at Ole Chr. Johannessen erholdt alt land på den søndre delen av den i teksten beskrevne grenselinje.
Dette ble forstått slik at bnr 2 ble eneeier av alt land i Vikran der dette sjølende ligger.

Det er 1 unntak fra dette beskrevet 1871:
”A. Bang har den samme rett som før i ”Vikran”, så vel hva angår sin bryggetomt og vei til samme som hva angår bekvemmelighet ved hans sjødrift og skipsbruk som tidligere”.

Dette ble tolket slik:
A. Bang rettighet ved dette unntak er stedfesta til han gamle bryggetomt med vegrett til samme. Dessuten ”bekvemmelighet” til sjødrift og skipsbruk som tidligere. Bekvemmelighet vil si rett til opplegg og oppsett langs stranden, og da først og fremst i nærheten av bryggetomten. A. Bang fikk ikke større rettigheter i Vikran enn som er nevnt i unntaket, nemlig sin gamle bryggetomt med vegrett og ”Bekvemmelighet” ved sjødrift og skipsbruk som tidligere. Her må en også merke seg at Anders Bang, som en stor jekteeier, ikke drev sin forretning på Kilen, men fra grannegården Esvik.

Bnr 1 Kila - Tomt

Peder Mikal Andreassen KVARSNES. 

Kvarsnes er født 20. mars 1873 i Gildeskål.  Han var gift med Marie Kruger f. 17. august 1880 på Segelfore, datter av Johan Jabob Johannesen (Kruger), gårdbruker der.

Kvarsnes var en av initiativtakerne til det ungdomslaget som ble starta i 1908 for Æsvik, Tjong og Kila. Se artikkelen som ble skrevet i årbok nr. 4.

Etter Bloch sin konkurs er det behov for en ny handelsforretning i Kila.

Kvarsnes sitt firma "P. Kvarsnes" ble formelt registert den 6. desember 1901.

Kvarsnes leier lokale for sin forretning av Kristine Aga.

I folketellinga 1911 er han nevnt som P. Kvarsnes, fortsatt bosatt i Kila. Nevnt som født 1873?? 03.20.  Han nevnes nå som "forhenværende" landhandler.
De har en pleiedatter som heter Anna Edvardsdtr f. 1. august 1893 i Rødøy.

Kvarsnes dør i Kila 9. mai 1911.
 

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 P. Kvarsnes 1873??.03.20 Gilleskaal hf g Forhenv. landhandler f
002 01 Marie?? Kvarsnes 17.08.1880 Rødøy hm g Husfrue b
003 01 Anna Edvardsdatter 08.01.1893 Rødøy P.d. ug Datter b