Gård BLOK (52)

52 02 03 1979

Mary-Ann Strømdahl

Overtok bruket fra foreldrene 06.12.1979.
Faren døde i 1977, men var lenge før fraflytta bruket.

2009 fradeling

Brukts nr. 9 ble fradelt her 29.10.2009.

1990 fradeling

Bruks nr. 8 ble fradelt her den 13.06.1990.

1982 fradeling

Bruks nr. 6 ble fradelt her den 12.10.1982.

1979 fradeling

Bruks nr. 5 ble fradelt her den 05.09.1979.

52 02 02 1977

JARLE PETTER JOHAN STRØMDAHL

f. 28. februar 1925 på gården Strømsnes 39-01.
Jarle døde 18. november 1977 .

1956 fradeling

Bruk nr. 3 ble fradelt her den 20.01.1956 (tomt).

Bruket ble fraflytta av familien på 1970-tallet, da familien flytta til Kila 61-37 Granhaug som de da hadde kjøpt

1962 sønn: Jarl Rune Strømdahl

Jarl-Rune Strømdahl f. 7. april 1962 på gården Blok 52-01. Musiker og fraflyttet kommunen.

1959 datter: Mary-Ann Strømdal

Mary-Ann Strømdal f. 19.mai 1959 på gården Blok 52-01.
Overtar som bruker.

1954 datter: Wenche Lillien Strømdahl

Wenche Lillian Strømdal f. 27. januar 1954 på gården Blok 52-01. Skuespiller og bosatt Trondheim.

1949 sønn: Pery Bjørn Strømdahl

Perry Bjørn Strømdahl f. 29. april 1949 på gården Blok 52-01. Elverksjef og bosatt Gildeskål.

1947 datter: Lillian Thale Strømdahl

Lillian Thale Johanne Strømdahl f. 28.juli 1947 på gården Strømdal 52-01. Hun døde der 18. november 1947. Gravlagt 28.november 1947.

1945 sønn: Jan Torolf Strømdahl

Jan Torolf Strømdahl, f. 2.September 1945 på garden Blok 52-01

52 02 01 1973

JOHAN BLOCH

Født 1893
Sønn av bruker på bruk 1 her - Ludvig Bloch.
Johan døde på gården Blok 52-01 (?) den 3. desember 1973, 80 1/2 år gammel.
Dødeannonse: Begraves fra Tjongsfjord kapell 12.12.1973.

1950 Matrikkelutkastet

1950 Eier og bruker - Johan Bloch
Velg lenke
Johan er i matrikkelutkastet fra 1950 nevnt med hjemmel på bruk nr 2 på gården - MYRLAND, med skyld av 35 øre.

Bruk 2 skylddeling

Skyldeling hvor en fraskilt parsell ”Myrland” er gitt skyld 35 øre med bestemmelser om havnegang, landslot, veie, sjøtomt, løypestreng og rett til ener på ….? Bruket ble oppretta med formell fradeling den 23.11.1935.

Bosatt Bjerga 1915-1939

Johan flytta til Bjerga i 1915 da han gifta seg med Thale.
Familien bodde i ”Butikken” til Nils Tomassen. De flytta tilbake til gården Blok i 1939.

EKTEFELLELLER:

Ektefelle (2) Lotte Ingvarda Kristine Nilsdtr, g. Bloch

Johan var gift i andre ekteskap med Lotte Ingvalda Kristine Nilsdtr f. 16. januar 1898 på gården Bjerga 53-01. (g. Arntsen i 1.ekteskap) som var søster til forannevnte Thale. Lotte bodde på Tonnes.

Johan flytta til Tonnes i Lurøy da han gifta seg med Lotte.

I Johans dødeannonse er Reidar nevnt som stesønn. Han er sønn av Lotte.

Sønn av LOTTE: Reidar Artsen

Sønn fra et tidligere ekteskap.

Ektefelle (1): Thale Bertine Tønder Nilsdtr

Johan ble viet Rødøy kirke 9.mai 1915 til Thale Bertine Tønder Nilsdtr, f. 13.mai 1896 på gården Bjerga 53-01, eldste datter av Nils Johan Tomassen f.1866 og Lina Randine Lorentsdtr f.1875.

BARN 1ste ekteskapet:

1920 døpt datter: Jorun Lina Tønder Bloch

1920.4P 05.04.1920 06.06.1920 Jorun Lina Tønder E fisker Johan Ludvigsen Blok Bjerga 1893
hust Thale Nilsen 1896

Jorunn Lina Tønder Bloch f. 5.april 1920 på gården Bjerga 53.
Døpt Rødøy kirke 6.juni 1920.
Gift med neste bruker av gården Jarle Strømdahl

.

1917 døpt datter: Linken Nordås Bloch, g. Kvalvik

1917.28P 18.06.1917 29.07.1917 Linchen Nordås E fisker Johan Ludviksen Block Bjerga 1893
h Thale Nielsen 1896

Bosatt Kvalvik

Født den 18. juni 1917 på gården Bjerga.
Linken ble gift med Frithjof Kvalvik f. 9.oktober 1913 på gården Kvalvik 52-01.
Omtales nærmere der.

.

1915 døpt datter: Anne Sofie Bloch, g. Storøy

1916.17P 24.07.1915 06.08.1916 11.12.1915 Anne Sofie E fisker Johan Viler? Antoni Blok Bjerga 1893
hust Thale Bertine Tander Nilsdat 1896

Anne Sofie Bloch, f. 24.juli 1915 på gården Bjerga 53.
Gift med Georg Storøy.
OMTALES I EGEN SIDE.

52 03 01

Bekkeng

Opprettet fra bnr 2 den 20.01.1956.
Eier fra og med 12.5.1956 Rødøy Lurøy Kraftverk.
Hjemmel i jordboka fremdeles i april 2021.

52 04 02

Waikiki

Tomt som ble utskilt fra bnr 1 den 16.10.1967.
Den første eier av tomta vav Oddmund Løbakk.
Overtatt for kr 130 000 av Bernhard Martin Bloch den 14.9.1992.

52 05 01

Perryplassen

Opprettet fra bnr 2 til Perry B L Strømdahl. Hjemmel 28.09.1979.

52 06 01

Tomt

Utskilt fra bnr 2 til Jann Torolf Strømdahl (0209459. Hjemmel den 12.10.1982. Utskilt uten vederlag.

52 07 01

Tomt

Utskilt fra bnr 1 til Margot Jensen Iversen og Thorbjørn Jensen.
Hjemmel 17.10.1991.
Opprettet fra bnr 1 09.08.1990.

52 08 01

Tomt

Opprettet fra bruk nr.2 til Wenche Lillian Strømdahl. Hjemmel 18.06.1990.

52 09 01

Tomt

Opprettet fra bnr 2 til Mary-Ann Strømdahl, selv eier av bnr 2. Hjemmel den 06.12.1979.

52 01

Husmannsplassen Hopnes