Breivik (57)

bruk nr 4 Bjerkeli

Til hovedsiden

Berglunds arvinger
Berglund (Lorentsen) Bjerkeli
Tomas Bertinus Olsen Bjerkeli
Ole Mathias Tomassen Bjerekeli

57 04 05 2015

BJERKELI

57/04

2021

Hjemmel 18 06 2021
Anita Nilsen Bjerkeli (1972) 1/8
Håvard Bjerekeli (1971) 1/8

1917 utskilt

Bruks nr. 22 utskilt med hjemmels dato 02 11 2017.

2015 Søsken Bjerkeli

Hjemmel 01 12 2015:
Bjørn Petter Bjerkeli (1945) 1/4
Grethe Elisabet Bjrkeli (1948) 1/4
Terje Christian Bjerkeli (1944) 1/4

57 04 04 2015

BJERKELI

57/04

BERGLUND BJERKELI, eier og bruker

Født den 12.7.1919 på gården Segelfor.
Sønn av Lorents Johan Hagerup Lorentsen.
Berglund ble oppfostret hos sin tante (farens søster) Petra Lorentsen, g. Bjerkeli. Han overtok bruket etter henne.

Berglund og Bodil flytta til Meløy - der to av barna var bosatt. Det skjedde etter at de var blitt så gamle at det var vanskelig å bo hjemme i Breivika hele året.
Berglund døde der 02 09 2015 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

1950

Bjerkeli
Berglund Bjerkeli
Skyld 36 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Ektefelle: Bodil Lund, g. Bjerkeli

Født 25.02.1918 Notodden (?)
Døde i Meløy den 05 11 2014 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass

1949 Tormod Bjerkeli

Født den 23 09 1949.
Bosatt i Meløy.

1948 Grethe Elisabeth Bjrkeli

Født den 09 03 1948.
Bosatt i Meløy.

1945 Bjørn Petter Bjerkeli

Født den 21 09 1945.

1944 Terje Christian Bjerkeli

Født den 05 02 1944.

57 04 03 1977

BJERKELI

57/04

PETRA JAKOBIA LORENTSDTR BJERKELI

Petra var født den 17 04 1885 på Bjerga.
Hun døde 30 01 1977.

Ektefelle Tomas B. O. Bjerkeli døde 11 01 1932.
Hun var bosatt her videre.
Hun ble samboer med Arnt Falch, en bror av handelsmann Johan Falch på Tjong.

1953 Arnt dør

Arnt døde her 25. februar 1953. Gravlagt Tjong Nedre 7.mars 1953.

1933 Tomas Olsens enke Brandtakst (2/3)

1933 april 04 - gård 57 04 Tomas Olsens enke.
Viste til den tidligere forsikringen av 8 9 1931 Ole og Tomas Olsen.
2/3 stue bygning, som nr 1 for 5000.
Tømmer og bord. Papp, næver og torv tak.
7,10 lang. 4.20 bred- 3,20 u/taket. 1 1/2 etasje
Stue, 1/2 kjøkken og 1/2 gang.
2 piper og to ovner.
Takst 1800.
1 FjØS-bygning. Som nr. 2 2600 kr.
Tømmer og bord. Næver og Torv.
12,60 lang, 6 bred og 3,60 høy. 1 1/2 etasje. Fjøsrom, lade og gang.
Takst 2000.
1/2 vedskur. Tømmer og bord. Næver og torv-
2.60 lang, 3.90 bred og 2,40 under taket. Vedskur og loftrom. Takst 175.
1/2 KJELDER hus bygning. 2 x 3,50 og 2,10 høy. Et rom. Takst 200.
Mellom stue og fjøs er ca 10 m. Mellom kjeller og vedskur 15 m.
Fast brandtakstmann: Nils Benjaminsen.
15 04 1933 Leonhard Losvik.

FELLES EIE MED ANDRE.

1950 Brannkassen

1950 9. mai forlanger Arnt Falch branntakst på 57 04. Han er da oppgitt som eier av bruket (?).

En STUE bygning. Takst før 0.00.
Tre tømmer og bord. Tekt med bord og takpapp.
5,5 m lang, 3,5 bred og 2,70 høy under raftene.
1 etasje: Et kjøkken og en stue osv.
Verdien av nytt hus 6000. Takst 4500.
Tidligere forsikrede bygning av Arnt Falch skal utgå. Forsikringsum tidligere 800.
En tidligere forsikret bygning ikke tatt med: 1 stuebygniing feilaktig oppført på bnr 7, riktig skal være bnr 4.
Bygningen her er oppført 5 meter fra et hus som eies av Berglund Bjerkeli, forsikret i Brandkassen 8/9 1921. (Ole og Tomas Olsen). LEONARD LOSVIK, Rødøy lensmannsbestilling, Gjærøy.

ARNT FALCH, samboer

Arnt Falch, enkemann, var samboende med Petra etter at Tomas døde i 1932.
Han var født den 21 04 1874 på Husvik i Tjøtta. Han kom tidlig til Tjong Øvre til en tante (morsøster) som var gift med Mikal Baruksen.

57 04 02 1932

BJERKELI

57/04

TOMAS BERTINUS OLSEN BJERKELI, eier og bruker

Født den 12.03.1879 Reppen nedre, sønn av Ole Mathias Tomassen.

Død 11.01.1932. Gravlagt Tjong Nedre 26.januar 1932.

1921 Brannkassen

1921 09 08 Bjerkeli 57 04 Ole og Tomas Olssønner.
Branntakst for:
STUE bygning - takst 5000.
FJØS bygning - takst 2600
Takst foretatt av: S. Olsen, Peter M. Tjong og Edvard J. Havnø.
Datert av lennsmann Leonhard Losvik den 20 10 1921.

1922/1921 skjøte

Skjøte fra Ole Tomassen til Tomas Olsen herpå for kr 2000, datert 13.desember 1921, tinglyst 23.januar 1922.

1920 folketellingen (57 04)

001 Tomas Bertinus Olsen 4 01 1879-03-12 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Petra Lornsdatter 01 1884-04-17 Rødø - hu g Husmor
003 Johannes Martin Nilsen 01 1904-09-16 Rødø - tj ug Gaardsdreng- alt forefalende arbeide paa gaarden
004 Artur Nilsen 01 1907-05-09 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
005 Johannes Davidsen 01 1909-01-25 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
006 David Davidsen 01 1911-03-05 Rødø - l, Skolegut) ug Pf

1910 folketellingen

006 02 Tomas Olsen 12.03.1879 Rødøy hf g Fisker b
007 02 Anna Johansdatter 1887@22.02.1886 Melø hm g Hustru (husvæsen)

1905

I 1905 utvandra han til Amerika, fra gården Reppen, til staten Mississippi. Thomas kommer tilbake fra Amerika og blir bruker her etter sin far.

1900 folketellingen

Thomas er 1900 bosatt som 21 år gammel fisker hjemme hos foreldrene.

.

Ektefelle (2): Petra Jakobia Lorentsdtr

Tomas ble gift med Petra Jakobia Lorentsdtr f. 19.april 1885 på Bjerga
53-01. Hun var datter av Lorents Kristian Lorentsen og kona Everine. Tomas og Petra hadde ingen barn selv.

.

Ektefelle (1): Anna Johansdtr

Født 22 02 1886 i Meløy.
AVDØD:
1912.4P 01.03.1912 11.03.1912 inderskone Anna Tomine Dal Johansdatter Tjong 1887

1910folketellingen
007 02 Anna Johansdatter 1887@22.02.1886 Melø hm g Hustru (husvæsen)

.

Fostersønn (nevø): Berglund Lorentsen Bjerkeli

Omtalt som neste bruker av gården hr.

ANDRE personer:

1920 folketellingen:

003 Johannes Martin Nilsen 01 1904-09-16 Rødø - tj ug Gaardsdreng- alt forefallende arbeide paa gaarden. Han er fra Bjerga, og blir senere også bosatt der med familie. Bror til Artur nevnt nedenfor.

004 Artur Nilsen 01 1907-05-09 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
Sønn av Nils Johan Tomassen på Bjerga. Bror til Johannes.

005 Johannes Davidsen 01 1909-01-25 Rødø - l, (Skolegut) ug Pf
Sønn av David Tomassen på Reppen Nedre bnr 1,

006 David (Hagelstrøm) Davidsen 01 1911-03-05 Rødø - l, Skolegut) ug Pf
Sønn av David Tomassen på Reppen Nedre bnr 1.

57 04 01 1933

BJERKELIG

57/04

OLE MATHIAS TOMASSEN, eier og bruker

Ole ble født 10.07.1851 på gården Kvalvik 51 i Rødøy.
Han døde 4.12.1933.
Gravlagt Tjong Nedre gravsted den 14. desember 1933.

1920 ft: 001 Ole Tomasen 01 1851-07-10 Rødø - hp g Føderaad
1910 ft: 001 01 Ole Tomasen 10.07.1851 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
1900 ft: 001 01 Ole Tomassen 1851 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
1891 ft; 006 Ole Tomasen 000 1851 Rødøy CB Selv Hovedperson g (bnr 3).
1875 som gift hos foreldrene på Reppen Nedre:
I 1875 er Ole bosatt som gift mann hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre.
i 1865 er Ole bosatt hos foreldrene på plassen Vasdal Øvre.

1922 Utskilt herfra

Nye bruks nr. 6 og 7.
Skylddeling, hvorved er fraskilt en parsell Seljenes og en parsell Indre Bjerkeli, der hver er gitt en skyld av 31 øre, med rett til utmark, skog, torvmyr, havnegang og landslott – likt med hovedbruket, avholdt 8.september 1921, tinglyst 23.januar 1922

1922

Skjøte fra O. S. Jæger & Sønn til Ole Tomassen herpå for kr 800, datert 30.mars tinglyst 24. april 1922?

1920 folketellingen (57 04)

001 Ole Tomasen 01 1851-07-10 Rødø - hp g Føderaad
002 Guri !! 01 1849-12-22 Sell - hu g Husmor
003 Ole Rønneberg Olsen 01 1884-08-20 Rødø - s ug Jordbruk S
004 Enok Davidsen 01 1907-01-06 !! - Skolegut ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Tomasen 10.07.1851 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) fisker b
002 01 Guri Olsdatter 22.12.1849 Sell hm g Gaardmandskone b
003 01 Olga Olsdatter 02.04.1881 Rødøy d ug Datter b
004 01 Ole Olsen 20.08.1884 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Ragnhild Olsdatter* 20.02.1894 Rødøy d ug Datter b
006 02 Tomas Olsen 12.03.1879 Rødøy hf g Fisker b
007 02 Anna Johansdatter 1887@22.02.1886 Melø hm g Hustru (husvæsen) b
008 03 Anton Olsen 30.03.1889 Rødøy hf g Fisker b
009 03 Rikardine Rafaelsdatter 30.04.1889 Melø hm g Hustru (husvæsen) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Tomassen 1851 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Guri Olsdatter 1849 Sel, Gudbrandsdal Hm g Gårdmandskone b
003 01 Thomas Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn Fisker b
004 01 Olga Olsdr. 1881 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
005 01 Ole Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Tobias Olsen 1887 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Anton Olsen 1890 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Ragnhild Olsen 1894 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1893

Han eide først halvparten av bruk 3 og blir alene eier av dette bruk. Han er fortsatt nevnt som eier i matrikkelen 1906.

I 1883 blir dette bruket utskilt fra bnr. 3 ”Breivik Ytre”, og gitt navn Bjerkeli.
Begge bruk får lik skyld. Skylddelingsforretning tinglyst 20. september 1893.

1891 folketellingen (118 C = 57 03)

Bosatt sammen ved svogeren Jens Jensen, Ole og han er gift med søstre. De driver gården i lag en tid. Samuel Olsen og kona Karen har kaar hos dem og bosatt i husholdningen.

006 Ole Tomasen 000 1851 Rødøy - C B Selv Hovedperson g -
007 Guri Olsdtr. 000 1849 Vaage Præstegjeld - Hustru g -
008 Tomas Olsen 000 1879 Rødøy - Søn - -
009 Olga Olsdtr. 000 1881 Rødøy - Datter - -
010 Ole Olsen 000 1884 Rødøy - Søn - -
011 Tobias Olsen 000 1887 Rødøy - Søn - -
012 Anton Olsen 000 1890 mars Rødøy - Søn - -

1883

Eide halve bnr 3 og var bosatt der 1883 - 1893.

1875 folketellingen

I 1875 er Ole bosatt som gift mann hjemme hos foreldrene på gården Reppen Nedre.

1865 folketellingen

Ole er bosatt hjemme hos foreldrene på plassen Vasdal Øvre under prestegården på Rødøy. Det var han også da han gifta seg i 1875, noe før folketellinga, da han bodde Reppen nedre.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Guri Olsdtr Fagerlien

Guri var født den 22. februar 1849 i Sel i Gudbrandsdalen.
Hun døde 27.mars 1928 og ble gravlagt på Tjong Nedre gravplass 5. april 1928.

1920 ft: 002 Guri !! 01 1849-12-22 Sell - hu g Husmor
1910 ft: 002 01 Guri Olsdatter 22.12.1849 Sell hm g Gaardmandskone b
1900 ft: 002 01 Guri Olsdatter 1849 Sel, Gudbrandsdal Hm g Gårdmandskone b
1891 ft: 007 Guri Olsdtr. 000 1849 Vaage Præstegjeld - Hustru g -

1875 viet

Ole ble viet i Rødøy kirke 5.september 1875 til Guri Olsdtr Fagerlien
f. 22.februar 1849 i Sel i Gudbrandsdalen., datter av Ole Jakobsen Fagerlien. Hun nevnes som født Vaage prestegjeld.

.

Søster Ragnhild og Oline

Hun er søster til Ragnhild som er gift med Jens Jensen og til Oline som var gift på Årnes. Begge søstrene arbeidet 1875 som tjenestejenter i Strømdal.

.

Bror Guttorm

Hun hadde også en bror, Guttorm Olsen Fagerlien f. 1846, som var bosatt som farmer i Amerika. Han var minst 2 ganger tilbake til Norge, siste gangen (?) returnerte han 17. april 1912 sammen med nevøen, og søstera Olines sønn, Anton Johan Peder Johansen Aarnes.

BARN:

1894 døpt datter: Ragnhild Olea

1894.5P 20.02.1894 Ragnhild Olea E gaardbr Ole Matias Thomassen Breivik 1851
hustr Gurine Olsdatter 1849
Merknad: Tilhører intet ordnet samfund.

Hun utvandra til Amerika 1916, fra gården Breivik til staten Minnesota.
Broren Tobias som reiste første gang 1906, reiste nå sammen med henne.
1910 ft: 005 01 Ragnhild Olsdatter* 20.02.1894 Rødøy d ug Datter b
1900 ft: 008 01 Ragnhild Olsen 1894 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

.

1890 døpt sønn: Anton Johan Meier

1890.12G 30.03.1890 08.06.1890 Anton Johan Meier E grdbr Ole Matias Tommesen Breivik 1851
Guri Olsdatter 1849

Anton ble bruker av 57 06 Seljenes og er omtalt der.
1910 ft: 008 03 Anton Olsen 30.03.1889 Rødøy hf g Fisker b
1910 ft: 009 03 Rikardine Rafaelsdatter 30.04.1889 Melø hm g Hustru (husvæsen) b
1900 ft: 007 01 Anton Olsen 1890 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
1891 ft: 012 Anton Olsen 000 1890 mars Rødøy - Søn

.

1887 døpt sønn: Tobias Andreas Dahl

1887.47G 22.08.1887 16.10.1887 Tobia Andreas Dahl E inderst Ole Matias Tomassen Breivik 1851
Guri Olsdatter 1849

År 1906 utvandra han fra Breivik til Amerika – staten Minnesota. Nevnes som farmer der. Var hjemme i 1916 og reiste ut igjen sammen med søsteren Ragnhild
1900 ft: 006 01 Tobias Olsen 1887 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
1891 ft: 011 Tobias Olsen 000 1887 Rødøy - Søn

.

1884 Ole Rønneberg

1884.42G 20.08.1884 21.09.1884 Ole Rønneberg E grdbr Ole Matias Tommasen Breivik 1849
Guri Olsdatter 1851

Ole ble neste bruker av 57 04 Bjerkeli.
1920 ft: 003 Ole Rønneberg Olsen 01 1884-08-20 Rødø - s ug Jordbruk S
1910 ft: 004 01 Ole Olsen 20.08.1884 Rødøy s ug Fisker b
1900 ft: 005 01 Ole Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
1891 ft: 010 Ole Olsen 000 1884 Rødøy - Søn

.

1881 døpt datter: Olga Marie Georgine

1881.30P 02.04.1881 10.07.1881 02.05.1881 Olga Marie Georgine E dreng Ole Matias Tomesen Reppen 1851
Guri Olsdatter 1849

Hun utvandra 1905 til Canada, og oppgir da Reppen som utreisegård. Hun reiste sammen med Agnethe Hansen og Harald Alfred Hansen.
Olga kom tilbake og ble gift i Neverdal i Meløy.
1910 ft: 003 01 Olga Olsdatter 02.04.1881 Rødøy d ug Datter b
1900 ft: 004 01 Olga Olsdr. 1881 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
1891 ft: 009 Olga Olsdtr. 000 1881 Rødøy - Datter

.

1879 døpt sønn: Thomas Bertinus

1879.1G 12.03.1879 04.05.1879 Thomas Bertinus E tjener Ole Mathias Thomassen Reppen 1854
hustru Guri Olsdatter 1849

Thomas blir det etterfølgende bruker her.
1910 ft: 006 02 Tomas Olsen 12.03.1879 Rødøy hf g Fisker b
1910 ft: 007 02 Anna Johansdatter 1887@22.02.1886 Melø hm g Hustru (husvæsen) b
1900 ft: 003 01 Thomas Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn Fisker b
1891 ft: 008 Tomas Olsen 000 1879 Rødøy - Søn -

.

1877 Olai Rønneberg

1877.22 27.04.1877 21.05.1877 Olai Rønneberg E indst Ole Mathias Thomassen Reppen, Nedre 1854 [Gift sep 1875]
Guri Olsdatter 1849

AVDØD:
1883.16G 13.12.1883 17.12.1883 æf. barn Olai Rønneberg Olsen Reppen Bredvik 27.4.1877 Halsesyge.

.

1876 døpt sønn: Thomas Bertinus

1876.1 10.02.1876 Thomas Bertinus E tjener Ole Mathias Thomassen Reppen 1854 [Gift sep1875, Db, Hjd]
Guri Olds 1849

AVDØD:
Døde 16.februar, 6 dager gammel. Gravlagt/jordfestet 14.mai 1875.