Nordnesøy (1)

flere hjemler

Til hovedsiden

Bnr 29 - 49

NORDNESØY

1997 Bnr 29 Nystad

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Se nedenfor.
Tekst: Solgt videre til Anita Tustervatn og Bjørn Magne Otheliussen i 1997.
Påbygd i 2010.

Bnr 29 Nystad

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Se nedenfor. Tekst: Solgt til Asbjørn Mediå og Randi Sakshaug i 1988,

Bnr 29 Nystad

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
To bilder på side 34.
Tekst: Oppført av Johan og Dagmar Hågensen i 1953.
Bilde av et uthus - bygd av Johan Hågensen.

Bnr 29 Nystad

Slyld av 2 øre og eid av Johan B. Hågensen

Bnr 30 Noreng

Opprinnelig bnr 20 da det omfattet hele gården. men huset og tomten er nå fraskilt. Oppført av Edvard Sivertsen ca 1912. Sønnen Eldor Sivertsen eide bygningen fra ca 1960 til sin død i 1977. Huset drives nå som feriested for turister og eies av Inger Marie Harstad og Jon Terje Siverstsen under navnet: "Efusine, etter den gamle husfuens navn. Fem barn vokste opp her. Eldor bodde her. Emilie bodde her. Bjarne bodde på Nyrård. Lilly døde som barn. Oskar flyttet til Tjongsfjorden.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.

Bnr 30 Noreng

Skyld av 2 øre.
Eier er Eldor Sivertsen.

Bnr 31 Solbakken

Skylde av 6 ære.
Eid av Odd Hågensen.
Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde av huset. Solbakken. "Lille Syrækren". Oppført av Ole, Kristine og Odd Hågensen i 1954-55. Ole og Kristine hadde fire barn: Ester, Jorunn. Hildur og Odd. Eies av Heidi Martinsen, benyttes som feriested. Også bilde av et tilhørende uthus.

Bnr 32 Solstad

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde av huset på siden 17 i boka. Tekst: Oppført av Alf og Evelyn Staulen 1988 etter at deres første hus ble totalskadd i brenn året før. Feriehus.

Skyld av 1 øre (Tomt)
Eid av Alf Staulen.

Bnr 33 Sjøholt

Skyld av 1 øre (tomt).
Eier- Karin og Erling Kapstad.

Bnr 34 Ly

Skyld av 1 øre.
Eier: Rødøy evangeliske frikirke.
Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Kapellet. Oppført som skolebygning ca 1905 og fungerte som skole frem til 1971. Påbygd og innviet som kapell i 1977. Se gammelt bilde 174 i boka.

Bnr 35 Nordtun

Gnr 1, bnr 35 er overdradd fra Arnt Roger Johansen, Kåre Magnus Johansen og Torgunn Marie Johansen til Kåre Magnus Johansen (19.10.2000).
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Staulosen. Oppført av Mikal og Klara Johansen. Alf og Åse Johansen i 1967.
Eier og bebos av Kåre Johansen (2013).

Bnr 35 Nordtun

Skyld av 2 øre.
Eier - Alf Johansen.

Bnr 36 Høgmo

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde av huset på side 17. Tekst: Oppført i 1964 av Jarl og Bjørg Storøy. Feriehus. Videre bilde av naust (s 18) som hører til Høgmo, bnr 76.

Skyld av 2 øre.
Eier - Jarl T. Storøy.

2017 Bnr 37 Skogly

Gnr 1, bnr 37 er solgt for kr 300.000 fra Einar Eivind Sivertsen til Kenneth Didriksen og Stine Marita Alsli Didriksen (28.11.2017)

Bnr 37 Skogly

Skyld av 4 øre.
Eier - Einar Siverstsen
Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Bolighus oppført i 1965 av Einar og Ruth Sivertsen. Beboes av dem (2013).
Einar Eivind Sivertsen er født 25.6.1934 på bruk nr 20 Nergård. Lenke dit.

Bnr 38 Sjåheim

Skyld av 2 øre.
Eier - Hjalmar Olsen.
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Staulosen. Opprinnelig bygd på Risøy av Julius Olsens (Fagerheim) far Mikal Johansen fra Træna 1880.
Overtatt av Johan og Josefa Ludvigsen i 1906.
Hjalmar og Magnus Olsen flyttet fra Lurøysunder og kjøpte huset ca 1955. Det ble flyttet fra Risøy til Staulosen i 1966. Eies nå av Ernst Djupvik. Ingen beboere (2013).

Bnr 39 Gammelstutomten

Skyld av 1 øre
Eier - Ludvig Lydersen

Bnr 40 Fjelldal

Skyld av 1 øre.
Eier - Charles Olsen
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Oppført av Charles og Kirsten Olsen ca 1969. Eies av deres barn: Ketil, Martin og Hugo Olsen. Ingen faste beboere pr da (2013).

Bnr 41 Bakkely

Skyld av 1 øre.
Eier - Knut Mikkelborg.
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Oppført av Per Lydersen i 1971-72. Overtatt av Rødøy kommune ca 1981 som lærerbolig og kommunal utleiebolig. Kjøpt av Røy Otheliussen og Elinor Kroken 2010 og beboes av dem.

Bnr 42 Høgtun

Eier - Rødøy kommune
Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde på side 18 i boka. Nordnesøy skole. Oppført i 1972 av byggmester Aga. (Sverre).

Bnr 43 Kroken

Skyld av 1 øre.
Eier - Jann Danielsen

Bnr 44 Utsikten

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune.
Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde på side 18 i boka. Tekst: Bygd som lærerboliger i 1974-75. To leiligheter. Eies og bebos av Hans Aksel Graarud og Cathrine Johansen. Oppført av byggmester Aga, Tjongsfjorden.

Bnr 45 Skoglund

Skyld av 2 øre.
Eier - Jarl Olsen
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Staulosen. Oppført av Jarl og Solveig Olsen 1977.
Eies og bebos nå av Hjalmar og Hanne Martinsen Olsen.

Bnr 46 Skogli

Skyld av 1 øre.
Eier - Jarl Olsen.
Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Oppført av Tormod og Gunvor Mediå 1984-1985.
Overtatt av Asbjørn Mediå i 2005. Halve huset (stuedelen) 1. etg) er bygget i plank av fra Jarl og Solveig Olsens første hus i Steinskaret, som var flyttet fra Lurøysundet. Feriehus.

Bnr 47 Fredheim

Skyld av 1 øre.
Eier - Ellinor Herseth.
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Oppført av Åge og Ellinor Herseth i 1978.
Kjøpt av Bjørn og Nadia Brødreskift i 1988. Nyttes som feriehus.
Bilde av huset og et uthus.

Bnr 48 Soltun

Skyld av 1 øre.
Eier - Ole Staulen
Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde av hus side 23. Tekst: Oppført av Ole og Torill Staulen 1978. Beboes av Torill Staulen og Inge Olsen.

Bnr 49 Bjørklund

Skyld av 1 øre.
Eier - Tore Jentoft.
Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilder av bolighus og garasje. Eies og bebos av Tore og Toril Jentoft. Oppført 1979.

Bnr 50 - 69

NORDNESØY

Bnr 50 Fiskebrukberget

Gnr 1, bnr 50 er overdradd for kr 1000 fra Rødøy kommune til Angellbruket as (03.09.2008).

Bnr 50 Fiskebrukberget

Skyld av 1 øre (tomt).

Bnr 51 Midtnatsol

Midtnatsol Nordnesøy. Eies av NIL&UL Midtnatsol. Oppført tidlig på 1980-tallet. Påbygd med storsal 1993. Ungdoms- og idrettslaget ble konstituert den 8. januar 1977.

Bnr 53 (Grimsland)

Bolig oppført av Harald og Mary Olsen 1981-1982. Ingen faste beboere pr dato (2013).
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).

Bnr 54 Berg

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Hytte. Staulosen, Opprinnelig Ole Hågensen (se Solbakken 23). Landhandel på "Sjystranda", (omtrent på Strandlia, se side 37) og ble flyttet og oppført som landhandel av Albert Kristiansen ca 1920, Nesøya samvirkelag leide huset av Hilda Kristiansen og startet sin egen virksomhet her 1947 og drev til 1952-1953, Senere brukt som feriested for Albert og Hilda sine etterkommere. Har hatt flere eiere siden. Nåværende eier (2013) er Svein Arne Heløe, Nordvernes.

Bnr 55 Nordnesøy handel

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bilde side 33. Tekst: Nordnesøy handel. Oppført av Ernst Dypvik og Unni Jørgensen, åpnet i september 1985. Eies og drives av Cecilie Vigeland (Stengt 30. april 2013).

Bnr 57 2019

Gnr 1, bnr 57 er solgt for kr 700.000 fra Svanhild Johanne Lorentsen til Tony Andrè Olsen (04.07.2019)

Bnr 57 Høgsett

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av to hus, bolig og uthus. Fagerheim. Ragnar og Gerd Johansen. Oppført ca 1960. Påbygging en gang på 1980-årene. Ingen beboere (2013).

Bnr 58 Fagerheim

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Bnr 58 Fagerheim. Foto av hus. Oppført av Ole Johan Olsen (fra Ålesund) og Hanna Isaksen (Grimsland) Nordnesøy. Ca. 1880. Ole Johan Olsen ble enkemann like etter århundreskiftet og giftet seg med Julius og Parelius sin søster Olea. De fikk sønnene Alf og Harald. Alf ble jo kjent som "Kjøtt Olsen" i Sandnessjøen der han startet slakterforretning. Senere startet han restaurant Fraskati.
Huset ble overtatt av Parelius og Borghild Olsen ca 1935.
Magnus Johansen med familie bodde mange år i 2dre etasje fra ca 1940 til c 1955. Senere hybelhus for fiskearbeidere hos Ole Olsen (se side 177). Påbygningen til venstre skjedde i forbindelse med dette.
Eies av Åshild Nilsson (Oles datter) og nyttes til feriehus.
På siden 51 er bilde av et naust "Ole Johan naustet".

Bnr 61 Øvergården

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Øvergården. Cecilie Vigeland og John Johansen. Oppført i "Selsøystein" av Karolius Jørgensen.
Videre en "kjeller". Opprinnelig grunnmuren til Jørgen Karoliussens stabbuer og snekkerverksted. Også bilde av en hytte. Tre bilder sdide 32.

Bnr 62 Staulosbrygga

Eier - Tormod Mediå og senere Asbjørn Mediå.

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Fargefoto side 41.
Tormod Mediå kjøpte brygga av Rødøy kommune i 1983. Nåværende eier (2013) er Asbjørn Mediå.

Bnr 62 Staulosbrygga

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Kjøpt av Nordnesøy ungdomslag v/Eluf Andersen i 1956 som grunnlag for ungdomshus, som det ikke ble noe av.

Bnr 62 Staulosbrygga

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Overtatt av Rødøy kommune fra ca 1954.

Bnr 62 Staulosbrygga

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Oppført av Albert Kristiansen ca 1920 som fiskemottak og lager for hans landhandel. Senere nyttet av til lager for Nesøya samvirkelag første butikk i årene 1947-1952, som leide Kristiansens landhandel. Gnr 1, bnr 54 Berg). og denne brygga.

Bnr 63

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av nytt og pent hus: Paul Olsen og Ann-Mary Lydersen. Oppført 1998.

Bnr 64 Fagerheim - butikk

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Butikkbygning, oppført i "Selsøystein" av Angell Olsen 1965-1966. Påbygd - den lave delen 1972-1973. Eies og drives av Henny Gurine Nilsen.

Bnr 65

Gnr 1, bnr 65, seksjon 1 er solgt for kr 70.000 fra Henny Gurine Nilsen til Lars Gunnar Herseth og Silje Marie Johansen (05.03.2009).

Bnr 67

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Fagerheim. Oppført av Ole og Alfhild Olsen 1957. Bebos av Thomas Olsen (2013).

Bnr 67

Gnr 1, bnr 67 er solgt for kr 290.000 fra Sigmund Bjørnar Olsen til Linn Anja Olsen (12.03.2003).

Bnr 70 - 89

NORDNESØY

Bnr 74 Nygård

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av hus og fjøs. Oppført av Jørgen Jonassen fra Staulen i 1905 (Se Solvang bnr 23).
Senere bebodd av Hans Antonsen fra Dørvær og Katrine Antonsen.
Senere Konrad Mikalsen og Katrine (Antonsen) Mikalsen.
Overtatt av Bjarne og Ruth Sivertsen Nygård (Konrad og Katrines datter). ca 1938.
Eies nå av Atle og Ruth Nygård, Bjerka. Resturert. Feriehus.

Bnr 72 Strandlia

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Oppført 1983 av Guttorm og Anita Didriksen. Beboes av dem (2013).
Tilhørede garasje.

Bnr 76

Gnr 1, bnr 76 er solgt for kr 1000 fra Asbjørn Amandus Solvang til Jarl Torfinn Storeøy (08.11.2006).

Boka: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013/Asbjørn Mediå).
Bilde på side 18. Tilhører bnr 36 Høgmo.

Omtale av Hellstø

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Det er på sidene 28-29 flere fargebildet av huset og det tidligere hus på stedet. Tekst: Opprinnelig bygd på Ytre Svinøy ca 1880 av Jørgen Hansen Svinø fra Buksnes. Han flyttet til Løkta og solgte huset til Aksel og Bertine Andersen i 1918. Det ble flyttet til Hellstøa 1920-21. Påbygd og restaurert av Eluf Andersen 1978, Nåværende eier er Per Helge Hågensen. Feriehus.

Gnr 77 Hellstø

Gnr 1, bnr 77 er overdradd for kr 125.000 fra Einar Eivind Siveretsen, Arnt Karl Siversen og Charles Leif Sivertsen til Per Helge Haagensen (03.12.2008).

Gnr 77 Hellstø

Gnr 1. bnr 77 er overdradd fra Norvald Sivertsen til Einar Eivind Sivertsen, Arnt Karl Sivertsen og Charles Leif Sivertsen (03-12-2008).

Bnr 79 Grimsland

Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Foto av et hvitt hus. Tekst: Oppført av Hans og Anne Karin Grimsland i 1982. Beboes av Anne Karin Grimsland.