Om bøker som kilder og hva er skrevet inn her

FELLESHISTORIEN

Side 000 - 199

63 1801

Side 067

Sølfast på Segelfore

Side 77 - Stensland

Brønild Stensland omtalt.

Side 77 - Vasvik

Nils i Sørfjorden og Vasvik

Side 77 - Per i Sørfjorden

Omtalt 1625

01 1700

Side 090

Kristen Jonsen, Nordnesøy

01 1700

Side 100

Kristen Jonsen, Nordnesøy

70 1700 A

Side 196

FELLESHISTORIA, side 196: "Klaus Jakobsen og Ole Kristensen, oppsitterne på Myken, brøt opp lensmann Hermann Hansen Norums;s fiskehus der i 1702.

Side 200 -

Gnr 13 1801

Side 207

Omtale fra 1711. Jakob 'Andersen, Sørfiord.

Gnr 52 1801

Side 208

Om Gregus Jensen fra Blok.

79 1801

Side 209

Felleshistoria 209: Anders Paulsen, Ytre Rengen, tidligere forarmet, var død 30 år gammel i 1719.

Gnr 31 01

Side 211

Felleshistoria 211: ..."Einvik er regnet som rydningsplass da samen Hans Jørgensen skattet der i 1723."

77 1600

Side 213

"Per Borgersen, sønn til Borger Trondsen

77 1600

Side 213

Felleshistoria 213: ..."Borger Trondsen, oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720". Han døde da.

40 1801

Side 214

40.00 Per Albertsen omtalt.

68.01

Side 216

68.01 samen Einar Andersen som bruker der.

53 1700

Side 216

Hans Gregersen omtalt, bruker av gården Bjerga 53 (1700).

20 1700

Side 217

Tomas Amundsen Hellervik nevnt her.

Gnr 36 1801

Side 217

1755 Samen Sjur

66 1700

Side 234

Omtale av Peder Sørensen, Sleipnes.

Gnr 40 1801

Side 235

Felleshistoria 235;...."Jon Størkesen Mælen beskylte Jon Arntsen Kisten for å la løypet never og barn i hans skog i 1733."

76 1801

Side 236-237

76.00 Kristen Kristensen, Gjerøy Nordre, omtale.

Gnr 36 1801

Side 240 og 249

1759 Samen Anders Johansen

Gnr 71

Side 245

Nils Jukumsen Juul

Gnr 65

Side 245

Nils Jukumsen Juul

Gnr 19 1801

Side 248

Paul Olsen og Gulla Hansdtr omtalt.

Gnr 77 1801 B

Side 248

Hans Andersen omtalt der - bosatt der 1757

20 1700

Side 248

Peder Tomassen, Hellervik, omtalt.

Side 276 (57 1700) Hans Olsen Breivik

Side 278 (57 1700) Kristoffer Hansen, Breivik

17 1801

Side 293

Karen Tønnesdatter, bosatt her Hellervik, men død Skivik.

Side 293

SLEIPNES 66 1700:
FELLESHISTORIA 293: " Fattigblokkene ble åpnet og pengene ble tildelt som en kirkelig handling: Sommeren 1757 i Rødøy kirke ble følgende tildelt penger;.....Anders Pedersen Sleipnes, spedalsk"

15 1801

Side 295

15.00 Ole Henriksen. Gjervalen, omtale.

Gnr 73 1801

Side 313

Lensmann Peder Carstensen, Hæyvåg, omtalt der 1750.

Gnr 30 1801

Side 313

Anders Mogensen (Monsen) Telnes omtales. Lensmann.

300 -

Side 301

Husbonden i Sandvika (23) og hans tjenestejente. Mye omtale fra rettsak.

Gnr 72 1801

Side 305

FELLESHISTORIA 305;...."Jakob Abrahamsen Gjessøy, som var godt over 70 år da han trakk seg i 1754, fikk en attest hvor det bl.a. fremgikk at han hadde vært "en strevsom og flittig mann" i undervisning av ungdommen i både katekisme og "barnelærdom" i 27 år."

Gnr 25 1801 A

Side 301

Bruker Nils Andersen, Melfjorden.

76 1801

Side 304

76.00 Kristen Kristensen, Gjerøy Nordre,

65 1801 A

Side 311

Jon Gabrielsen, Våga.

65 1700

Side 316 - Nils fordelsen

FELLESHISTORIA 316:
....."Nils Fordelsen og Lars Mikkelsen, begge av gården Våga, takserte dødsboet etter Tordel Hansen sammesteds i oktober 1758".

65 1801

Side 316 - Lars Mikkelsen

FELLESHISTORIA 316:
....."Nils Fordelsen og Lars Mikkelsen, begge av gården Våga, takserte dødsboet etter Tordel Hansen sammesteds i oktober 1758".

76 1801

Side 321-322

76.00 Kristen Kristensen, Gjerøy Nordre.