Tømmerdal (12)

Denne side - under her

Hans Olai Andersen
Hartvig Peter Angel Karlsen

Bruk nr 1

Alf Pedersen
Anders Haagensen
Anton Olsen
Elling Andersen
Jakob Andersen
Kristen Kristensen
Nils Kristensen
Olaf Jakobsen

Bruk nr 2 og flere

Ole Pedersen
Ole Mikal Petersen
Petter Olsen
Torvald Berg

1801 og før

Alle familiene er lastet ned og lagt i PDF filer i en egen database.

Div

Uplassert person

AVDØD:
1857.26 12.06.1857 22.06.1857 inderstenke Beret Kirstine Jonsd Tømmerdal Hjelpekirkegaarden 95

1886 Tømmerdal - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 12
•Gammelt matrikkelnr: 71
•Navn på gård: Tømmerdal
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 73 Tømmerdal Jakob Andersen 1-23 0-2-8-8

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1337 Christen 1 qværn i brug 4 s

1647 Skattematrikkel

T h ø m m e r d a l
1/2 w .
Mons 18 mk.
Arnne 18 mk.
Kongen bygger.
1 1/2 ort.

Husmannsplasser

TØMMERDAL, husmannsplass

Under 12 01 (73)

HANS OLAI ANDERSEN, husmann

1891 FT: Husmann Hans Olai Andersen

001 Hans Olai Andersen 1 1837 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Hanna Kristianne Hansdr 000 1837 Rødøy - Hustru g -
003 Sara Eusia 000 1881 Rødøy - Datter - -
004 Andrs Mekal Mathesen 000 1876 Hemmes i Helgeland - Tjenestetyende ug -
005 Mortin Martenus Barg Johnsen 000 1860 Rødøy - Familiens overhode g -
006 Marianne Alfhilde Sahl Hansdr 000 1869 Rødøy - Hustru, no 5 manden. g -
007 Hilda Marie Hagen Mortensdr 000 1889 aug. Rødøy - Datter - -

1875 folketellingen

007 02 Hans Andersen 1830 Rødø Pr. hf g Husmd. md Jord, Fisker b
008 02 Hanna Hansdatter 1830 Rødø Pr. Hans Kone g b
009 02 Hartvig Hansen 1865 Rødø Pr. s b
010 02 Mariane Hansen 1869 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

H. Andersen Utsæd:
Husdyr: ka2 få3 gj2

1865 folketellingen

001 01 Hans Andersen 30 Rødø Præstgjeld Husf. g Husmd md Jord Fisker
002 01 Hanna Hansdatter 30 Rødø Præstgjeld hans Kone g
003 01 Hartvig Hansen 1 Rødø Præstgjeld deres Søn ug
004 01 Ane Pedersdatter 10 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

1865; Bruker: Hans Andersen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmd md Jord Fisker
Husdyr: ku1 få5

Hvorfra

Født 1836 som sønn av Anders Hågensen og Karen Oline Eriksdtr - brukere av gården Tømmerdal.

1865 ft: Pleiedatter: Anne Pareli Pedersdtr

Hun er født den 8.4.1855 på gården Skivik, datter av Peder Benjamin Olsen og Johanna Klæboe Larsdtr. lenke dit.

1865: 004 01 Ane Pedersdatter 10 Rødø Præstgjeld Pleiebarn ug

EKTEFELLE og BARN:

1882 døpt datter: Sara Kaia

1882.19P 24.03.1882 23.07.1882 Sara Kaia? E grdbr Hans Olai Andersen Sørfjord 1835
Hanna Kristine Hansdatter 1835

Mer om SARA:

1869 døpt datter: Mariane Alvilde Zahl

1869.43 07.10.1869 07.11.1869 Mariane Alvilde Zahl E husmd Hans Olai Andersen Tømmerdal
Hanna Christiana Hansdatter

Mer om MARIANE:

1865 døpt sønn: Hartvig Peder Angell

1865.30 12.06.1865 30.07.1865 Hartvig Peder Angell E indst Hans Olai Andersen Øresvik
hstr Hanna Christianna Hansdatter

Mer om HARTVIG:

12 01 plass

TØMMERDAL, husmannsplass

12/01

HARTVIG PEDER ANGEL HANSEN, bosatt her

1891 folketelling

008 Hartvik Pedr Angel Hansen 000 1865 Rødøy - Familiens overhode g -
009 Benjamine Andrea Johnsdr 000 1857 Rødøy - Hustru g -
010 Jenny Marie Eide 000 1889 april Rødøy - Datter - -
011 et udøbt Drengebarn 000 1890 sept. Rødøy - Søn - -
012 Sara Jørgine Jakobsdr 000 1867 Rødøy - Tjenestetyende, bos no 8 ug -

Hartvig Peter Angel Hansen

Sønn av husmannen omtalt her - Hans Olai Andersen.
Han er bosatt som innerste i Sørfjorden - ved dåp av barn.

1889 viet

1889.11 29.08.1889 selvholder Hartvik Peder Angel Hansen Øresvik Sørfjord 1865
Benjamine Andrea Jonsen Sørfjord 1859

1889 døpt: datter Jenny Marie Eide

1889.30P 12.04.1889 15.09.1889 Jenny Marie Eide U inderst Hartvik Peter Angel Hansen Sørfjord 1865 Anmeldt af barnefaderen. Senere viede.
Benjamine Andrea Jonsen 1859

1890 døpt: Sønn Helmer Hagen Hansen

1891.12G 26.09.1890 21.06.1891 09.01.1891 Helmer Hagen E inderst Hartvik Peder Angel Hansen Sørfjord 1865
Benjamine Andrea Jonsen 1860

1894 døpt: Sønn Hartvig Lyder Angel

1894.16G 16.02.1894 08.07.1894 Hartvig Lyder Angel E inderst Hartvig Hansen Sørfjord 1865
hustr Benjamine Johnsen 1859