Meløy - TIL og FRA A-P

A

Amanda Nilsdtr

1910:002 01 Amanda Nilsdatter 29.07.1883 Melø hm g Gaardmandskone b
Gården Breivik i Rødøy, bnr 1.

77.05

Albertine Danielsdtr

Albertine er år 1900 bosatt som fiskerkone på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun er født på gården Gjerøy søndre (77-04-05).

Gnr 14.01

Albert Martinussen (Hansen)

Bosatt Vasvik 14.01 ved tellingen:
1875: 004 01 Albert Martinusen 1872 Melø Pr. s b

Gnr 66-05

Anna Larsdtr

Født ca 1838 i Meløy
1900: 002 01 Anna Larsdatter 1838 Melø Nor Hm g Fiskerkone b

Gnr 66 -02

Alberta Pedersdtr

Født den 12.3.1892 i Meløy.
1910: 002 01 Alberta Pedersdatter 12.03.1882 Melø hm g Gaardbrugerkone b

Gnr 66-02

Agnes Pedersdtr

Født 13.8. 1887 i Meløy.
1910: 012 03 Agnes Pedersdatter 13.08.1887 Melø hm g Hustru, husholdn. b

Gnr 06-01

Alette Catrina Maria Kristensdtr

Flytta med hele sin familie til Meløy og nevnes der i tellingen 1875 og 1900.

Gnr 65-04

Anne Baruksdtr

1875: 002 01 Anne Baruksdatter 1821 Melø Sogn Kone g b
Gift med brukeren Andreas Monsen på gården Våga 65-04.

Gnr 17-01

Anton Kristian Eide Pedersen

FOLKETELLINGA MELØY 1900: Anton er bosatt som husmand med jord, fisker og skomaker på plassen Myren under gård 65-1 i Meløy kommune. Kona Regine er født 1854 i Lurøy kommune. Alle 5 barn er også født i Lurøy kommune.

Gnr 70-01 A

Anne Rebekka Jensdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-06: 11.oktober. Ungkar Kristian Jakob Hermandsen (25), Venvik i Meløy - Otervær, sønn av Herm. Chr. Munthe af Venvik. Pige Anne Rebekka Jensdatter (34), Voldvik i Melø, datter av Jens Christophersen, Voldvik.

Gnr 63-00 HS

Anna Olea Edvardsdtr

Født den 8.10.1858 i Meløy.
1910: 002 01 Anna Edvardsdatter 08.10.1858 Melø hm g Husmandskone b
Bosatt Segelfore.

Gnr 59.60 1801

Anders Eriksen

Skifte etter søster Kirsten Eriksdtr, Meløy, 1808.
Anders Erichsen, halvbror av avdøde, død.
Barn av Anders: Peder Andersen, Meløen, gift.
Erich Andersen, Jerset, gift.
Maren Andersdtr, Neverdalen, gift.

Gnr 63.01

Anders Jonsen

Fornavn: Anders Etternavn:Jonsen Gård: Sejelfor Alder: 40
Fødested: her i gieldet paa Aabudsvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Amund Larsen lap

BOSATT 1769 GJESØY (72.1801).
Han er nevnt som 21 år i 1769 og er da født ca 1748.
Nevnt født Spilderdalen (som vel da kan vurderes å være i Meløy).
Nevnt som frisk og før, mødte iche, var syg, gaar i skole.

B

67-01

Bereth Andersdtr

Rødøy1875: 002 01 Berith Andersdatter 1825 Melø Sogn Kone g b
Hennes mor er bosatt hos henne 1875. En sønn Konrad er født 1873 i Meløy.

Gnr 65-04

Bernt Korneliussen

1875: 006 01 Bernt Korneliussen 1862 Melø Sogn Pleiesøn b
Bosatt på gården Våga 65-04 - hos brukeren Andreas Monsen.

66 1700

Bereth Sophie Larsdtr

Datter av Lars Pedersen Sleipnes. Hun ble 1785 gift med Melker Jakobsen Fore.

Gnr 66-02

Beret Nikolaisdtr

Datter av tjenestejenta Maren Pedersdtr:
1875: 009 01 Berith Nikolaisdatter 1862 Melø Sogn d af Foreg. b

Gnr 03 03

Beret Kristine Olsdtr

Hun er ved tellingen 1900 bosatt i Meløy gnr 66 Stien. Gift og barn. Datter av Ole Hansen og Anna Pedersdtr, Sundøy 03-03.

Brynil Johannesen

Gård Gjesøy 72.02 losjerende fisker:
1875:005 02 Brynil Johannesen 1840 Melø S. og Rødø Pr. Logerende g Indst. Fiskeri b

D

01.02: Dagmar Rikhardsen

007 01 Dagmar Rikhardsen 26.02.1904 Meløy Adoptivdatter ug Delvis ophold hos addoptivforældrene og delvis understøtet av det offentl. b

Gnr 60.02

Daniel Larsen

Født ca 1808 på Tjong Øvre 60.02 - død Meløy 1882.

Gnr 70-01 B

Dina Raphelsen

Født Otervær i Rødøy, flytta til Meløy sammen med foreldrene.

Gnr 77-01

Dortha Olsdtr

Født ca 1809 på gården Gjerøy søndre. Datter av Ole Danielsen der.

E

Gnr 59.01

Ebba Annie Dorthea Aag, g. Mathisen

Født den 23.09.1918 på gården Aag i Meløy.
Datter av Adolf Johan Aag (1883-1952) og Ebba Marie Pernille Rasmusdtr, g. Aag (1895-1918).
Bosatt Tjong Nedre bnr 1 (Gift med Edvard Mathisen).

Gnr 14.01

Eline Østensdtr

Bosatt gården Vasvik 14-01 ved tellingen:
1875: 006 01 Eline Østensdatter 1858 Melø Pr. tj ug Tjenestepige b

Gnr 65-03

Evert Berteus Pettersen

Født på gården Våga og nevnt der tellingen 1865, 1900 bosatt med familie i Meløy.

Gnr 65-02

Else Pernille Benonisdtr

Født 22.8.1841 på gården Våga bnr 2 som datter av Benoni Andreas Kristoffersen og Mali Larsdtr.

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt som gift kone på Vall nedre (lnr. 183) i Meløy kommune. Gift med Benjamin Hansen f. 1837 i Meløy. Husmann/Leilending? og fisker. Har en datter og en fosterdatter som er nevnt 1875.

F og G

Gnr 59 1801

Gregus Olsen

Stilling/stand:Dreng Aarsdreng Fornavn: Gregus Etternavn: Olsen
Gård: Ner KiongSivilstand og barn: UgiftAlder:30
Fødested:i Mellø Fiering paa Aag

H

75 1801

Hans Jensen

Bosatt Aag i Meløy 1751, skifte ette foreldrene Jens Jonsen og Synnøve Hansdtr, Flatøy-

60.01

Hans Fredrik Pettersen, f. 26.2.1854.

Flytta fra Tjong Øvre 60.01 til gården Aag i Meløy.
Også sønnen Gustav.

Gnr 05-01

Halvor Andreas Karenius Hansen

Født den 7.1.1890 på gården Vernes Nordre. Sønn av Hans Peder Karlsen og Ane Bergitte Benjaminsdtr, omtalt under gården Ransund 052-01.
Bosatt Meløy ved tellingen 1900.

Gnr 05-01

Hans Peder Karlsen

FOLKETELLINGA 1900:
Hans er i tjeneste med fiskeri og gårdsarbeide hos gårdbruker Iver O.Tomassen på gården Gåsvær 74-1 i Meløy kommune. Han er enkemand. Har sønnen Halvor A.K. Hansen boende sammen med seg.

Gnr 66-05

Hans Olsen

Født ca 1875 i Meløy.
1900: 003 01 Hans Olsen 1875 Melø Nor S %%Stedsøn%% ug Fisker b

Gnr 52-01

Hans Andreas (Norum) Nilsen

Uekte sønn av Gjertrud Bertelsdtr (Jektvik) og Nils Norum Nilsen Wejland. Han en senere bruker av gården Blok 52. Lenke dit.
Bosatt i Meløy ved tellingen 1875.

Gnr 77-01

Hanna Maria Monsdtr

Født den 22.3.1840 på gården Gjerøy søndre 77-01. Uekte barn. Bosatt 1865 på gården Aag i Meløy. Mor Dorthea Olsdtr/far Mons Andersen

59.60 1801

Henrik Eriksen

Da hans ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er han nevnt slik:
Bror: Henrich Erichsen, død.
Barn av Henrich: Erich Henrichsen, gift, bor Bogt i Meløy.
Lars Henrichsen (25) Spilleren.
Andrea Henrichsdtr (28) tjener Halsa.
Jacobia Henrichsdtr, gift og bosatt Svinvær.

51 1801

Hemming Tomesen

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn:Heming
Etternavn:Tomesen
Gård:Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 34
Fødested:
i Meløe Fiering paa Korsvig
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

I

68.04

Inger Nilsdtr

1875: 004 01 Inger Nilsdatter 1813 Melø Sogn Konens Moder e Understøttes af Svigersønnen b (Bosattt hos Lorents Ingebrigtsen 68.04).

Gnr 66-05

Ingeborg Olsdtr

Født ca 1874 i Meløy
1900: 004 01 Ingeborg Olsdatter 1874 Melø Nor D %%Steddatter%% ug Husstel (spind, kale o.s.v) b

Gnr 66-02

Ingeborg Hansdtr

1910: 010 02 Ingeborg Hansdatter 18.01.1842 Rødøy hm g Føderaadskone b
1900: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1842 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
1875: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1841 Melø Sogn Kone g b
1865: 002 01 Ingebor Hansdatter 24 Rødø Præstegj hans Kone g

J

Jens Olai Jensen

Bruker på Haakaringen i Rødøy, bnr 1.
1910: 001 01 Jens Jenssen 26.01.1850 Meløy hf g Gaardbr. og tilsynsmand ved fyrlygter b

03.02

Johanna Henriksdtr

Folketellingen 1910 Sundøy 03.02 Tobias Pedersen.
1910: Tjenestepige (budeie) Johanna Henriksdtr, f. 1855-03-21 Meløy.

Gnr 17-01

Jakobine Kristine Pedersdtr f. 1846.

FOLKETELLINGA 1900:
Jakobine er bosatt som gårdbruker og fiskerkone på Meløysund 82-1 i Meløy kommune. Hun er gift med Jakob Olsen f.1850 i Lurøy, bosatt som selveiende gårdbruker. 2 hjemmeboende barn i år 1900.

Gnr 70-01 A

Johan Kristian Jaabæk Kristiansen

Johan er bosatt som ugift tjenestedreng ved gårdbruk, hos Knut Jeremiassen på gården Bolgen 2-2 i Meløy kommune.
Født på gården Otervær i Rødøy (70-01), Ble senere bruker på Bolga.

Gnr 54 Plass

Jenny Kristine Tønder Benonisdtr

Født 9.3.1879.
Kirkeboka for Rødøy - viet:
21.07.1902. fisker Tobias Johan Gabrielsen, født Reppen 1880, bosatt Svinvær, sønn av husmann Gabriel Tomassen. Jenny Kristine Tønder Benonissen, født Bø 1879, datter av snekker Benoni Jensen.
Familien er ved tellingen 1910 bosatt i Meløy gnr 2, bnr 11 Olderøy. Det er da oppgitt 5 barn. Hennes søster Signe er i arbeide hos henne.

Gnr 64-01

Johan Norum

Født 1875 på gården Aag i Meløy. Flytta straks etter med foreldrene til gården Vågeng i Rødøy.

77 04-05

Johanna Danielsdtr

Johanna er år 1900 bosatt som 24 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun arbeider med husgjerning og kreaturstell. Datter av Daniel Johan Kristian Abelsen 77 04-05 (senere Meløy)-

Gnr 57.03

Josefine Kristine Emilie By Johansdtr

Kirkeboka for Rødøy - bosatt Breivik 57-03.
1906.4 29.07.1906 fisk Jens Johan Jensen Strømdal Breivik 1877
Josefine Kristine Emilie By Johansd Melø Valla, Melø 1884

Gnr 63.03

Johan Iversen

Bosatt 0042 Tyrhaug gnr 6 bnr 1 i Meløy.
Gårdbruker og bokkolportør
Født den 1865-07-11 i Rødøy.

Gnr 59.60 1801

Jocum Eriksen

Da hans ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er han nevnt slik:
Bror av avdøde: Jocum Erichsen, død.
Erich Jocumsen, gift, Spilleren.
Jens Jocumsen (26) Engevigen.
Kiersten Jocumsdtr (22) Engevigen.
Karen Jocumsdtr (20), Engevigen.

08.01 Johan Lindegaard Andreassen

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Fisker, huseier, husmann med jord. Bosatt på Haugen 200 b i Melø i Rødø. Gift med Kirsten Johnsdtr f. 1836 i Melø i Rødø. 5 barn er nevnt 1875

K

17.02: Karen Larsdtr

Gård Gjesøy 72.02 losjerende familie:
1875: 006 02 Karen Larsdatter 1854 Melø S. og Rødø Pr. Hans Kone g b

01.02: Karl Antonsen

Hos bruker Hans Johansen.
003 01 Karl Antonsen 26.01.1891 Meløy Stedsøn til hf ug Husmandsøn, deltar i fiskeri og jordbruksarbeidet f

03.01 Karl Ringkjøb

Bosatt hos Johan Andersen Sundøy bnr 1.
1875: 006 01 Karl E. %Karel% Ringkjøb@Renkjøb 1870 Melø S. Rødø Pr. Fostegut ug

14.01 Konrad Martinussen (Hansen)

Bosatt på gården Vasvik ved tellingen:
1875: 005 01 Konrad Martinusen 1874 Melø Pr. s b

66.05 Kristen Petersen f. 1816 ca

Født ca 1816 i Melø sogn.
1875: 003 01 Kristen Petersen 1816 Melø Sogn tj g b

70.01 A Kristine Fredrikke Kristiansdtr

Født på gården Otervær i Rødøy 70.01.
HERMANDSENSLEKTA: Gift 11051902 i Meløy med Teigland Albinius Græger Teodorsen, f. 22041879 i Bolga.

59-60 1801 Kirsten Eriksdtr

SKIFTER I MELØY:
Skifte gården Gjerset i Meløy 1808 etter Kjersten Erichsdtr, ugift
Var fra Tjong i Rødøy.

L

Lars Jonsen

Kan være en sønn av han som nevnes under han. Lars Joensen (6) Abudsvig, frisk, mdøte iche. Nevn under anntatt far Joen Jensen (36) Gjerøy Nordre.

Gnr 49-01

Lars Nikolai Johansen

og ektefelle Alette Catrina Maria Kristensdtr

Gnr 70-01 B

Ludvig Johansen

Født den 27.3.1852 på gården Æsvik i Rødøy.
1865: 003 01 Ludvig Johansen 14 Rødø Præstegjeld hendes Søn ug (Otervær).

Meløy

Lars Larsen

Viet 1782: brudgom Lars Larsen, ungkar, født og bosatt Bolgen. Brur Martha Pedersdtr. Viet 01.03.1782. (03.1.1782).
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Gnr 60.1700

Lars Tolløvsen

Stilling/stand: Bonde brug Fornavn:Lars Etternavn: Tolløvsen
Gård:Øver KiongSivilstand og barn: Gift
Alder: 37 Fødested:i Mellø Fiering paa Hersta
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

M

77.01

Mathias Hansen

1875: 016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b (77-01)

Gnr 14.01

Martinus Hansen

Født og død Meløy, bosatt på gården Vasvik 14.01 ved tellingen 1875:
001 01 Martinus Hansen 1850 Melø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b

Gnr 14.01

Mathilde Lund Hansen

KIRKEBOKA VIET 1897:
15.09.1897 - fisker Johannes Mikal Hansen, født Snyen i Melø 1875, bosatt Snyen i Melø, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Hans Olai Olsen. Mathilde Lund Martiniusdtr (Hansen), født Vasvik 1875, 1.ekt. Datter av gårdbruker Martinus Johan Hansen. Merknad: Brudens heim er Bolgvær i Melø.

Gnr 60-01

Martina Olea Gerhardine Pettersdtr

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Martine er gift med selviende gårdbruker og smed, tildels snekker, Iver Haagensen, på gården Halsa 171bb i Melø. Bor der med mann, 3 barn og tjener. Tjenestejenta er Kristine Pettersen f. 1853 i Rødø og er mulig en søster av henne?

Gnr 66-05

Mikkeline Olsdtr

Født ca 1821 i Melø sogn.
1875: 004 01 Mikkeline Olsdatter 1821 Melø Sogn tj g b

Gnr 70-01 A

Magdalene Nilsdtr

Født på Bjerga i Rødøy og har også bodd på gården Otervær (70-01) i Rødøy.
FOLKETELLINGA 1900:
Magdalene er bosatt som "familie losjerende" og føderådsenke hos gårdbruker Knut Jeremiassen på gården Bolgen 2-2 i Meløy kommune.

Gnr 59.60 1801

Marthe Eriksdtr

Da hennes ugifte halvsøster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er hun nevnt slik:
Marith Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Marith: Erich Olsen, gift, Herstad.
Peder Olsen (10) og
Kjerstin Olsdtr, enke, Solstad i Meløe.

Gnr 59.60 1801

Maren Eriksdtr

Da hennes ugifte søster Kirsten døde i 1808 i Meløy - er hun nevnt slik:
Maren Erichsdtr, søster av avdøde, død.
Barn av Maren: Ole Johnsen (26), Halsa.
Erich Johnsen (20) Skare.
Ane Johnsdtr (24) og
Karen Johnsdtr (40).

Meløy

Martha Pedersdtr

Viet 1782: brudgom Lars Larsen, ungkar, født og bosatt Bolgen. Brur Martha Pedersdtr. Viet 01.03.1782. (03.1.1782).
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

N

Gnr 65-04

Nikoline Pedersdtr

1875: 005 01 Nikoline Pedersdatter 1855 Melø Sogn tj ug b
I tjeneste hos bruker Andreas Monsen på gården Våga 65-04.

Nils Andreas Johannesen

Bosatt Bjerga 53.01 B:
Konfirmert i Rødøy kirke, 18 år gammel, bosatt Bjerga, men født Meløeskagen 3.5.1816, sønn av Johannes Nilsen og Ingeborg Olsdtr, Meløeskagen.

O

14.01

Olaf Martin Rønne Hsnsen

Olaf er år 1900 bosatt som voksen sønn hjemme hos mora, selveier og enke på Olderøen 2-11 i Meløy kommune.

63-00 HS

Oluf Emil Dahl Olaussen

Kirkeboka for Meløy - døpte:
1874 19.april. Oluf Emil Dahl f. 18.01.1874, uekte sønn av ungkar Olaus Danielsen Tjong og Pige Lydia Dorthea Olsdtr. Faddere: Ole Eliassen Aag m/kone. Ole Danielsen ib. Mikal Pedersen Tjong. Beret Korneliusdtr, ib.

23.01

Ole Edvard Olsen

Ole er i tellingen 1900 nevnt som født i Meløy i 1858. Bosatt Sandvik 23.

Meløy

Ole Jakobsen - viet Rødøy kirke 1782

1782 ung karl Ole Jakobsen, født og bosatt Meløen, brud Ane Glad, Bodøle Fierding (født og bosatt). Kan det være Rødøy?
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Olea Brynildsdtr

Gård Gjesøy bnr 2 - Losjerende familie (Brynild Johannessen)
1875:007 02 Olea Brynilsdatter 1875 Melø S. og Rødø Pr. d b

P

67-01

Pedeer Kristensen

1875 Rødøy: 001 01 Peder Kristensen 1828 Melø Sogn hf g Husmd. Fisker b

Gnr 40 1801

Paul Andersen

Fødested:
her i gieldet Meløe Fiering paa Tin

Gnr 65-03

Pernella Hansdtr

Født ca 1833 i Meløy og var bosatt på gården Våga 65-03 1865. Gift med Petter Andreas Andersen som også var fra Meløy.

Gnr 65-03

Petter Andreas Andersen

Bosatt på gården Våga 65-03 som bruker ved tellingen 1865.

Gnr 73.01

Petter Hansen Lilliendal

Flytta fra gården Høyvåg til gnr 68 Sørfore, omtalt gårdshistoien "Gård og Grend", sde 565.