74 04

RØDØY, Selvågen

REIDUL JULLEN JØRGENSEN, eier og bruker

EKTEFELLE og BARN:

Rødøy (74)

Bruk nr 4 Selvågen

HUSMENN OG BRUKER HER

Hovedsiden

74 04 2003

RØDØY, Selvågen

74/04

2003 Eiere: tre brødre

Gnr 74, bnr 4 er overdradd fra Judith Margrethe Jørgensen til:
John Martin Jørgensen,
Rolf Jørgen Jørgensen, og
Frank Magnus Jørgensen
(28.01.2003).

74 04 1900

RØDØY, Selvågen

KNUT AMUNDSEN, husmann

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Knut Amundsen 1859 Vaage Hf g Fisker og jordbrugende Husmand b
002 01 Anna Olausdtr. 1863 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Augusta Nilsdtr. 1889 Rødøy herred* Pleiedatter ug Barn b
004 01 Guri Knutsdtr. 1835 Aal i Hallingdal Bu FL e Føderaad - Kreaturstel b
005 01 Ragnhild Hansdatter 1823 Vaage FL e Spinder og strikker b
006 01 Mathias Amundsen 1866 Vaage FL g Fiskeri, Jordbrugsarbeide b
007 01 Kristine Olausdtr. 1873 Rødøy herred* FL g Fiskerkone b
008 01 Arild Mathiassen 1895 Rødøy herred* FL ug Barn b
009 01 Ragnhild Mathiasdtr. 1898 Rødøy herred* FL ug Barn b

1891 folketellingen (072 Rødø Selvaag 138)

003 Knud Amundsen 000 1858 Sels Sogn Gudbransden - Logerende hørende til Familien g -
004 Anna Bergithe Olausdattr 000 1863 Rödø Sogn - Datter, no 3s Hustru g -
005 Ragnild Hansdattr 000 1824 Sels Sogn Gudbr. Vaage H. - Logerende hørende til Familien, mortil No 3 e -
006 Mathias Amundsen 000 1866 Sels Sogn Gudbr. - Logerende hørende til Familien ug -
007 Knud Andreas Benjaminse 000 1875 Rödø Sogn - Tjenestetyende ug

74 04 1900

RØDØY, Selvågen

74/04

MATHIAS KLINGENBOERG AMUNDSEN, innerste og fisker

Bosatt her som gift mann, da tre barn ble døpt 1895-1903.

1900 folketellingen

006 01 Mathias Amundsen 1866 Vaage FL g Fiskeri, Jordbrugsarbeide b
007 01 Kristine Olausdtr. 1873 Rødøy herred* FL g Fiskerkone b
008 01 Arild Mathiassen 1895 Rødøy herred* FL ug Barn b
009 01 Ragnhild Mathiasdtr. 1898 Rødøy herred* FL ug Barn b

1891 folketellingen (072 Rødø Selvaag 138)

006 Mathias Amundsen 000 1866 Sels Sogn Gudbr. -
Logerende hørende til Familien ug -

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Marie Olausdtr

Født 1873 ca.

.

1903 døpt datter: Thora Eugenie

1903.32P 02.10.1903 01.11.1903 Thora Eugenie E fisker Matias Amundsen Selvåg 1866
Kristine Marie Olausen 1873

.

1898 døpt datter: Ragnhild Gurine

1898.10P 01.05.1898 26.06.1898 02.06.1898 Ragnhild Gurine E inderst Matias Amundsen Selvåg 1866 [Uh]
Kristine Marie Olausdtr 1873

1900 folketellingen, hos foreldrene:
009 01 Ragnhild Mathiasdtr. 1898 Rødøy herred* FL ug Barn b

.

1895 døpt sønn: Arild

1895.3G 20.04.1895 03.06.1895 04.05.1895 Arild U ugift fisker Matias Klingenberg Amundsen Selvåg 1866 Anmeldt af barnefaderen. Senere viede.
Kristine Marie Olausen 1873

1900 folketellingen, hos foreldrene.
008 01 Arild Mathiassen 1895 Rødøy herred* FL ug Barn b

74 04 1875

RØDØY, Selvågen

OLAUS SIVERTSEN, husmann

1891 folketellingen (Rødø Selvaag 138)

001 Olaus Sivertsen 1 1822 Throndhjems By - Familiens overhode g -
002 Guri Knudsdattr 000 1835 Aals Sogn Hallengdal - Hustru g -

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Olaus Sivertsen 1821 Trondhjem hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Guri Knudsdatter 1835 Aals S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Knud Olausen 1860 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Far m. Jorden b
004 01 Anna Olausdatter 1863 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
005 01 Kristine Olausdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Anne Amundsdatter 1849 Sel S. Vaage Pr.

Utsæd/husdyr;

Utsæd: by3/4 po3
Husdyr: ty1 ku3 få10??

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Olaus Sivertsen 44 Klæbu Præsteg Husfader g Husmand med Jord
002 01 Guri Knudsdatter 31 Aals Præstegd hans Kone g

003 01 Marie Olausdatter 11 Rødø Præstegd Deres Datter ug
004 01 Anna Olausdatter 3 Rødø Præstegd Deres Datter ug
005 01 Knud Olausen 6 Rødø Præstegd Deres Søn ug
006 01 Jakobi Eriksdatter 19 Rødø Præstegd ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Olaus Sivertsen
Utsæd: by1/2 ha1/8 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku3 få12 gj3

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Guri Knutsdtr

Nevnt med familie på gården Forsdal i Rødøy - se lenke dit. 1854 Ole Knutsen.

.

1873 døpt datter: Christine Marie

1873.58 30.06.1873 05.10.1873 Christine Marie E husmd Olaus Sivertsen Selvåg 1822 [Gift okt 1854]
hstr Guri Knutsd 1834

.

1866 døpt datter: Thea Christine

1866.18 13.05.1866 15.07.1866 Thea Christine E huusmd Olaus Sivertsen Selvåg
hstr Guri Knutsd

.

1863 døpt datter: Anna Bergithe

1863.39 28.03.1863 02.08.1863 Anna Birgithe E huusmd Olaus Sivertsen Selvåg
hstr Guri Knutsd

.

1860 døpt sønn: Knut Andreas Olaussen

1860.6 10.02.1860 28.05.1860 Knut Andreas E huusmd Olaus Sivertsen Selvåg
Guri Knutsdatter

.

1855 døpt datter: Oline Maria

1855.28 14.06.1855 29.07.1855 Oline Maria E huusmd Olaus Sivertsen Selvåg
hstr Guri Knudsd

74 04 1865

RØDØY, Selvågen

JEREMIAS KNUDSEN, logerende arbeidsmand

Til gården OTEERVÆR

Jeremias flytta til Otervær 70-01 og omtales mer der.

1865 folketellingen

007 02 Jeremias Knudsen 25 Evindvik (Aals Præstegj) Logerende g Arbeidsmand
009 02 Mariane Jeremiasdatter 1 Rødø Præsteg Deres Datter ug
008 02 Magdalene Nielsdatter 35 Rødø Præsteg hans Kone g
011 02 Anna Martha Vig 27 Thronhjem ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

74 04 1875

RØDØY, Selvågen

74/04 Husmannsplass uten jord.

JON JONSEN, husmann

1875 folketellingen

001 01 Jon Jonsen 1812 Tønsets S. og Pr. hf g Husmd. uden Jord, Fisker b
002 01 Kristianna Benjaminsdatter 1812 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr:

Jon Jonsen
Utsæd: po1
Husdyr: få6 gj6

1865 folketellingen

001 01 Jon Jonsen 54 Moe Præstegjed Husfader g Husmand uden Jord Fisker
002 01 Kristiane Benjamisdatter 54 Rødø Præstegjed hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jon Jonsen
Utsæd: po1/2
Brukers yrke: Husmand uden Jord Fisker
Husdyr: få8 gj7

EKTEFELLE:

Ektefelle: Kristiane Benjaminsdtr

Født ca 1811. Datter av gårdbruker på Tjong Øve bnr 2 Benjamin Mathisen og hans første ektefelle Marens Kristensdtr.

74 1750

RØDØY, Selvågen

PEDER JENSEN, bosatt her 1750

1750 viet

Brudgom Peder Jensen f/b Rødøen og Ranni Nielsdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)