Kvalvik (16)

1801 og før

Til hovedsiden

Familiene:
1801 Kiel Israelsen
1770 Nils Andersen
1744 Anders Nilsen
1726 Peder Bentsen
1721 Ole Henriksen
1711 Ole Pedersen
1701 Gregus Kristoffersen
1696 Joen
1669 Ole Matsen (samme som bnr 15?)

Til tidligere brukere

16 01 1801

KVALVIK (16)

16/00

KJELL ISRAELSEN, leilending

1801: 001 01 Kiel Israelsen 58 Husbonde 2dt ægteskab Bonde, gaardbruger og fiske

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Kiel Israelsen 58 Husbonde 2dt ægteskab Bonde, gaardbruger og fisker
002 01 Ane Nielsdatter 40 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Amund Nielsen 19 Foster søn Ugift
004 01 Niels Jensen 3 Foster søn
005 01 Marith Nielsdatter 49 Tjeneste pige Ugift
006 01 Synøv Andersdatter 25 Tjeneste pige Ugift
007 01 Kiersten Amundsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

Hvor fra

Sønn av Israel Pedersen og Malie Kjellsdtr, Øresvik. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Ane Nielsdtr

Født ca 1761. Gift 1. ekt. Bosatt her sammen med ektefellen ved tellingen 1801.

1792 skifte ektefelle Kirsten Kristensdtr

Skifte Kvalvik i Rødøy 1792.
Gjenlevende ektefelle Kjell Israelsen.
Kristen Kristensen, far til avdøde. Dalen I Meløy.

Ektefelle (1) Kirsen Kristensdtr

I skifte etter henne 1792 er nevnt at hennes far var: Kristen Kirstensen, Dalen i Meløy.

ANDRE:

1801 FT: Fostersønn NILS JENSEN

Nevnt som fostersønn og er 19 år gammel ved tellingen 1801, dvs. født ca. 1782.

Dør Vasvik 31.10.1855. Gravlagt Telnes.

Nils - konfirmert

KIRKEBOKA KONFIRMERTE:
Amund Nielsen Qvalviigen, 1800, 17 aar.

Nils - sønn av:

Døpt 1803: Andreas Amundsen, barn Kvalvik. Far: Amund Qvalvig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Nils - mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE RØDØY 1809-1835:
Nevnes en gang som dreng på gården Strand 1818, 12 år gammel. Nevnes også 1827-1831 som dreng på gården Strand. "Er en tufs". Født Quvalvig. 27 år gammel i 1831.

1801 FT: Tjenestejente: Synnøv Andersdtr

FOLKETELLINGA 1801: Tjenestejente hos gårdbruker Kjell Israelsen og kona Ane Nilsdatter på gården Kvalvik 16-1. 25 år gammel og ugift.

1801 FT: Tjenestejente: Kirsten Amundsdtr

Nevnt som 15 år ved tellingen 1801 er er da født ca 1786.
Tjeneste her 1801.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Kirsten Amundsdtr, Kvalvik, 24 aar.

1801 FT: Tjenestejente - Marit Nilsdtr

Født ca 1742. Bosatt her ved tellingen 1801.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1806. Marith Nielsdtr, Kvalvik, 57 aar.

16 01 1755

KVALVIK (16)

16/00

NILS ANDERSEN, leilending

1775 Nils Andersen

Nevnt 1775 som gjenlevende ektefelle etter Marit Andersdtr. Kvalvik i Rødøy.

1770 skattemanntall

Fornavn: Niels
Etternavn:Andersøn
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Qvalvig
År 1770
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 mantall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Nils
Etternavn: Andersen
Gård: Qvalvigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested: I Ran
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

1755 manntall: I Ran

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Andersdtr

Skifte etter Marite Andersdatter, Kvalvik i Røødy. 1775.

Sønn: Amund Nilsen

Nevnt som sønn av Marie Andersdtr, som dør her 1775. Alder ikke oppgitt.

Datter: Marit Nilsdtr

Nevnt som datter av Marie Andersdtr, som dør her 1775. Alder ikke oppgitt.
Hun er nevnt som gift og bosatt her.

16 00 1744

KVALVIK (16)

16/00

ANDERS NILSEN, leilendning

1744 jb: Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (ene): Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1742 døpt sønn: Nils Andersen

Barn Niels Andersen, ekte. Far Anders Nielsen, Qvalvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

16 00 1726

KVALVIK (16)

16/00

PEDER BERNTSEN, leilendning

1726 jub: Bruker (ene): Peder Bentsen

Fornavn: Haagen
Etternavn: Bentsen
Gård: Qvalvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

16 00 1732

KVALVIK (16)

16/00

HAAGEN BERNTSEN, bosatt her

1729-1732

Kvalvik 16 Haagen Bentsen Hågen Bentsen 2 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Kvalvik 16 Haagen Bentsen Hågen Bentsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

16 00 1721

KVALVIK (16)

16/00

OLE HENRIKSEN, lellending

1721 Øde gaard

Merknader: Nu øede

1721 ekstraskatt

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichsen
Rolld: Person
Gård: Qvalvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Mulig sønn her (?): Gregus Olsen

Fødested:
i Sørfiorn paa Qvalvigen
Bruker av Sørvernes 1755.

16 00 1711

KVALVIK (16)

16/00

OLE PEDERSEN, leilendning

1711 SK: bruker (ene) Ole Pedersen

Fornavn: Olle
Etternavn: Pederssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ny bruker

Ved manntallet 1701 var Gregus Kristoffersen bruker her, nå må det være Ole Pedersen som har overtatt som enebruker her.

16 00 1701

KVALVIK (16)

16/00

GREGUS KRISTOFFERSEN, leilending

1701 MT: Bruker (ene) Gregus Krisstoffersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Christophs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 65
Gård: Qvalwig.

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: sønn Kristoffer Gregussen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Gregusen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn

16 00 1696

KVALVIK (16)

16/00

JON KVALVIK, leilendning

1696 jb: Bruker (ene): Joen

Fornavn: Joen
Gård Qvalvig i Rødøe Fjerding.
Løpenr: 163
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

I manntallet 1701 - 5 år senere er en annen bruker her.

16 00 1668

KVALVIK (16)

OLE MATSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

OBS

Samme navn som på bruker som foregående gård?

16 00 1612

KVALVIK (16)

NILS KVALVIK, Ødegaardsmann

1612

Kvalvik 16 Nils Kvalvik Nils Kvalvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.

16 00 1613

KVALVIK (16)

16 00 Husmannsplass

OLUF KVALVIK, husmann

1612-1613

Kvalvik 16 Oluf Kvalvik Oluf Kvalvik 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Kvalvik 16 Oluf Kvalvik Oluf Kvalvik 1613 180 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.