Rangsund (05)

- bruk nr 2

Til hovedsiden

05 02 1950

RANGSUND

05/02

LAURITS KRISTIAN SAHL HANSEN, bruker

1950 matrikkel

Matrikkelutkastet av 1950:
Gård Rangsund, bruk nr. 2 Rangsund.
Skyld: 2 mark og 37 øre.
Hjemmelsinnehaver: Lauritz Hansen.
Lauritz Hansen f.1867 er også nevnt som eier og bruker her ved folketellingen 1910.

1920 folketellingen (05 02 0026 Rangsund)

001 Laurits Kristian Sahl Hansen 01 1867-03-17 Rødøy - hp g Gårdsbruk - fiskeri - Lofoten (S)
002 Benjamine Emelie Sahl Hansen 01 1866-09-14 Rødøy - hu g Husmor
003 Emma Gurine Eide Hansen 01 1895-10-31 Rødøy - d ug Hjemme i huset. Indepike
004 Leif Bernhof Hansen 01 1899-05-23 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri
005 Axel Edvard Bang Hansen 01 1904-04-28 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri
006 Hanna Johanna Sandberg Tårnesvik 01 1900-08-22 Rødøy - l, P.t. lærerinde ved folkeskolen i Rangsund ug Lærerinde sa
007 Eilif Pareli Johannesen 01 1910-09-23 Rødøy - b - Hjv barn
008 Anna Marie Johannesen 01 1912-04-16 Rødøy - b - Hjv barn
009 Einar Andreas Kalås 01 1912-05-15 Rødøy - l - Hjv barn
010 Petra Olea Pettersen 01 1910-08-21 Rødøy - l - Hjv barn
011 Karlot Nikolai Knudsen 01 1911-02-24 Rødøy - l - Hjv barn
012 Ester Gurine Mathisen 01 1910-01-24 Rødøy - l - Hjv barn
013 Mathilde Kristine Mathisen 01 1911-10-24 Rødøy - l - Hjv barn
014 Olga Brynhilda Ovidia Berg Hansen 01 1908-04-08 - - l - Hjv barn
015 Hermod Hansen 01 1910-11-19 Sørvågen Lofoten - l - -

1910 folketelingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Laurits Hanssen 17.03.1867 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Mina (Benjamine) Benjaminsdatter 14.09.1867 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Signe Lauritsdatter 1892.02??.04 Rødøy d ug Datter f
004 01 Emma Lauritsdatter 31.10.1895 Rødøy d ug Datter b
005 01 Leif Lauritsen 23.05.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Lauritsen 28.04.1904 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Laurits Hanssen 1867 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Benjamine Benjaminsdat 1866 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Signe Lauritsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Emma Lauritsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Leif Lauritsen 23.05.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Edvin Sørensen 1884 Rødøy herred* Tj ug Fiskeri b
007 01 Matea Melkersdatter 1874 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

05 02 1910

RANGSUND

05/02

MELKER MELKERSEN, fisker og innerste

Han er i folketellingen 1910 bosatt på gården Seløyvik, fortsatt som innerstefamilie.

1900 folketellingen (66b)

FOLKETELLINGEN 1900:
008 02 Melker Melkersen 1839 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Inderst b
009 02 Ingeborg Hansdatter 1850 Bindalen Nor Hm g Inderstkone b

1886 Matrikkel

2 66b Rangsund Melkior Melkiorsen 2-37 0-1-22-22

1875 folketellingen

008 03 Melker Melkersen 1838 Rødø Pr. hf g Kjendtmand og Fisker, Inderst b
009 03 Maria Hansdatter 1850 Vatsaas Pr. Bindalens Pr. Søndre Helgeland kaldes ogsaa Vatsaas Hans Kone g b
010 03 Mathea Melkersdatter 1874 Rødø Pr. d b

Melker Melkersen - hvorfra

Sønn av Melker Benoni Melkersen, Rangsund.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Marie Hansdtr

.

1885 døpt datter: Petra Gurine Elise

1885.5P 01.02.1885 25.05.1885 Petra Gurine Elise E inderst Melker Benoni Melkersen Rangsund 1838 Ingeborg Marie Hansdatter 1850

AVDØD:
1893.8P 02.02.1893 29.04.1893 ægte Petra Gurine Elise Melkersdtr Rangsund Rangsund 1885 Difterit.

.

1879 døpt datter: Johanna Albertine Klæbo

1879.14P 06.04.1879 30.06.1879 06.04.1879 Johanna Albertine Klæbo E inderst Melcher Melchersen Rangsund 1838 hustru Ingeborg Marie Hansdtr 1850

.

1876 døpt datter: Lotte Inga Christine

1876.18 21.02.1876 05.06.1876 Lotte Inga Christine E jægtstmd? Melkior Melkiorsen Rangsund 1838 [Gift jun 1873] Ingeborg Maria Hansd 1849

,

1874 døpt datter: Mathea Henriette Eline

1874.62 06.10.1874 25.10.1874 Mathea Henriette Eline E indste, styrmd Melkior Melkiorsen Rangsund 1838 [Gift jun 1873] Ingeborg Maria Hansd 1849

05 02 1891

RANGSUND

08/02

LORENTS NILSEN, gårdbruker

1891 skifte

Skifte etter Lorents Nilsen, Rangsund i Rødøy
Ektefelle: Inger Melkersdatter. Internt skiftenr: 19268. Skiftet åpnet: /-1892. Dobbeltskifte. Døde 2. desember 1891.
Arvinger:
Inger Melkersdatter, Rangsund i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær familie/slektning av avdøde. Ektefelle: Lorents Nilsen. Død tidligere.
Trygve Sverdrup Tollefsen, Rangsund i Rødøy, 9 år Dattersønn av avdøde. Værge faderen Tollef Norum, Kvinen.
Tollef Norum, Kvinen i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Verge og far til Trygve Sverdrup Tollefsen

1891 Lorents dør her

SAVDØD:
1891.19G 02.12.1891 28.12.1891 enkemand, gaardbruger Lorens Didrik Nilsen Rangsund Rangsund 1825

Lorents Didrik Nilsen, bruker her

Nevt som gaardbruker her da sønnen Martines døpes 1860.

1886 Matrikkel

2 66b Rangsund Lorents D. Nilsen 2-37 0-1-22-22

1875 folketellingen

001 01 Lorents Nilsen 1820 Rødø Pr. hf e Gaardbr., Leilænding Fisker b
002 01 Elerine Lorentsdatter 1856 Rødø Pr. d ug b
003 01 Hanna Melkersdatter 1832?? Rødø Pr. tj ug Husholderske b
004 01 Johan Kristensen 1858 Rødø Pr. tj ug Tyende b
005 01 Eilert Davidsen 1863 Rødø Pr. Pleiebarn Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

L. Nilsen
Utsæd: by1 ha1/2 po6
Husdyr: he1 ku5 få24

1865 folketellingen

001 01 Lorntz Nielssen 38 Rødø Præstegjd Husfdr. e Gaardbr. Leilænding Fisker
002 01 Elerine Lorntsdatter 10 Rødø Præstegjd hans Datter ug
003 01 Johan Kristensen 8 Rødø Præstegjd Pleiebarn ug
004 01 Niels Danielsen 76 Rødø Præstegjd hans Fadr e Føderaadsm.
005 01 Hanna Melkersdatter 30 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige bestyrer Husholdningen
006 01 Olava Petersdatter 38 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
007 01 Hans Karlsen 5 Rødø Præstegjd hendes Søn ug
008 01 Melker Melkersen 26 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lorntz Nielssen Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po6 1/2
Brukers yrke: Gaardbr. Leilænding Fisker
Husdyr: he1 ku6 få23 sv1
Hage og frukttrær:
Kjøretøy og maskiner:

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Inger Katrine Melkersdtr

Hun er datter av Melker Pedersen, tidligere bruker her på Ransund bnr 2.

1860 INGER dør her

AVDØD:
1860.13 30.07.1860 02.08.1860 kone Inger Catrine Melchiorsdatter Rangsund 33 Døde paa barselseng.

.

1860 døpt sønn: Martines Mikkelborg

1860.32 30.07.1860 Martinus Mikelborg E grdbr Lorentz Diderik Nielsen Rangsund [Db, Hjd]
Inger Catrine Melchersd

AVDØD:
1860.20 07.08.1860 23.09.1860 ægtefødt hjmdbt drba Martinus Mikkelborg Lorentzsen Rangsund 9d

.

1858 datter: Karen Helene

AVDØD:
1858.14 20.06.1858 11.07.1858 pigebarn Karen Helene Lorensd Rangsund 10d

.

ANDRE personer:

1865 ft: Tjenestejente Olava Pettersdtr

1875 er hun bosatt hos bruker Peder Olai Johansen på gården Bø 49.

05 02 1879

RANGSUND

05/02

KARL KRISTOFFERSEN, innerste

OBS DENNE MÅ SEES MER PÅ SENERE

Kan være noe som ikke stemmer her.

Karl dør her

AVDØD:
1889.2G 28.02.1889 inderst, gift fattiglem Karl Kristofersen Nordværnæs Rangsund 1779-1789

1875 folketellingen (66b) innerste

006 02 Karl Kristoffersen 1795 Rødø Pr. hf g Ernærer sig ved Fiske Inderst b
007 02 Else Olsdatter 1804 Rødø Pr. Hans Kone g b

OBS

Dreng her 1814-18:
En Karl Kristoffersen er i mannskapsrullene nevnt som dreng Breivik 1814-1818. Han er født 1797 og sønn av Christopher Hansen. Ikke bruker med samme navn på gården Breivik, men en slektning med samme navn på gården Nordvernes. De nevnes begge år 1801. Karl blir 1818 konfirmert og nevnt bosatt her på Breivik. Tror at navnet Breivik her skyldes gnr 3 på gården Håkaringen som i kirkeboka også nevnes som ”Breivik”.

1865 folketellingen

Bosatt i huset til bruker Lorents Nilsen:
009 01 Karl Kristephersen 70 Rødø Præstegjd Logerende g Fisker
010 01 Else Olsdatter 60 Rødø Præstegjd hans Kone g tjæner paa Gaarden

Karl Kristoffersen - hvor fra

Karl er født på gården Vernes Nordre av foreldre Kristoffer Hansen og Sofia Hemmingsdtr. Lenke dit. 1801 og før.

EKTEFELLE og BARN:

1854 Marta dør her

AVDØD:
1854.30 09.11.1854 19.11.1854 inderstkone Martha Danielsd Rangsund 70

Ektefelle: Martha Danielsdtr

Født ca 1781.

1821 viet

Rødøy kirkebok 12.08.1821: Bondekarl Kahl Christophersen, Breivik, 24. Pige Martha Danielsdtr, 40.

.

1823 døpt datter: Karen Johanna

1823.3P 03.03.1823 30.04.1823 Karen Johanna E husmd-folk Carl Christophersen Tjong [Hjd] Martha Danielsd

05 02 1875

RANGSUND

05/02

KLEMMET SCKJURSEN, same med reinflokk

1875 folketellingen (66b)

011 04 Klemmet Sckjulsen 1841 Sorselle i Sverige hf g Lever af sine Rensdyr mt
012 04 Andrea Andersdatter 1856 Sorselle i Sverige Hans Kone g mt

Rensdyr:

Husdyr: re73

Same

Kilde:
Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550

Mer

Clemet Sjulsson, född 1842-06-12 i Ran, Sorsele. Bosatt i Kjemphei Mo, Norge.
Mo Inflyttade 1862: Sjul Monsson med kone Eline og son Clemet fra Sverige. Folketelling 1865 för Hemnäs Norge: Tjenstedräng åt Nils Johansson i Hemnäs Norge. Vigde i Mo 1874-10-25: Uk lap från Stensele Clemet Sjulsson 32 år med lappiga Ane Marie Andersdt 18 år född i Sorsele. Förlover: Strandsidder Iver Olsen og uk Sven? Christophersen begge af Mo.
Folketelling 1875 Rödöy, Rangsund: Klemmet Schjulsen född 1841 i Sorselle i Sverige Lever af sine Rensdyr. Hustru Andrea Andersdatter född 1856 i Sorselle. Midlertidlig bosted Lorents Nielsens gaard. FT 1900 Gildeskaal Feldaavatnet: Klemmet Sivertsen lap med rensdyr född 1842 i Sorsele Sverige og kone Anne Gabrielsdatter född 1838 i Mo.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefellen: Anna Maria Andersdtr

Anna Maria Andersdotter, född 1856-03-08 i Norska Ran, Sorsele. Bosatt i Kjemphei Mo, Norge. Dop Sorsele 1856-03-22.
Konfirmerad Hemnäs 1872-06-23: Anne Maria Andersdtr född 1856-03-08 og döbt i Sorsele Sverige 1856-03-28. Dotter till lap Alenius Johansen og kona Marie Andersdtr. (Enligt Sorsele dopbok döpt den 22 Mars 1856, påsklördag).
Vigde i Mo 1874-10-25: Uk lap från Stensele Clemet Sjulsson 32 år med lappiga Ane Marie Andersdt 18 år född i Sorsele. Förlover: Strandsidder Iver Olsen og uk Sven? Christophersen begge af Mo.
Nordlands Avis II, 13 august 1929: "Anders Alenius og Lappmarja si eldste dotter - var det Sara ho heitte? Eg tykkjer då minnest so greidt å ha hoyrt av Mor mi, at ho heitte Ane. Gift med Klemet var ho, sikkert nok. Kor lenge dei heldt seg her i landet veit eg ikkje, men sist eg spurde tidend av dei, var dei i Sverik. Det var i 1890 eller 91 at ei av dotterene deira - Marja heitte ho, trur eg, var framme her heime hjå oss, ho skulde til Tverrbekklia og vitja mostera si, ho Elen. Ei anna dotter åt Klemet og Sara (?), heitte Elen Anna Margrete, har eg sett på Mo umkring same tid - det var eit tiendebyte. Ho kom frå Vik i Nesna, der ho hadde vore gjetar um sumaren og vist rekna seg for å hoyra heime. Eit eldre kvende, som var i lag med henne, sa meg kven ho var. Sjolv vilde ho ikkje vita um lapp-ætta si, fortalde ho".

.

Datter: Sara Albertine Clemetsdotter,

Sara Albertine Clemetsdotter, född 1876-07-10 i Mo, Norge, död 1897-04-01 i Melfjord Rödö, Norge. Bosatt i Melfjord Rödö, Norge. Dop Mo Norge 1876-08-06. Begravd Rödö Telnäs 1900-08-05.
Mo 1876: Född 10/7 dop 6/8 Sara Albertine dotter till Lapmand Clemet Sjulsson (Sternjörrli?) 35 år och Ane Maria Andersdatter 30 år gifta i 2 år. Faddrar: Fru Hanna Meijer, ungkarlerne lap Peder Larsen, Ole Johansen Altermark, Bernhard Hansen og pige Julianna Hansdatter begge af Strömdal, lappige Gjertrud E Andersdatter.
Rödö 1897 döde: Sara Albertina Klemetsdtr född 1876 i Hemnäs död af täring 1897-04-01 och jordfäst 1900-08-05 i Telnäs. Lapp, ugift. Döde hos lappen Anders Johansson i Melfjord.

.

Datter: Elen Anna Margrethe Clemetsdotter, född 1878-01-15

Elen Anna Margrethe Clemetsdotter, född 1878-01-15 i Kjemphei Mo, Norge. Dop Mo Norge 1878-02-24.
Mo 1878: Född 15/1 dop 24/2 Elen Anna Margrethe dotter till Lap Clemet Sjulsson Kjemphei 37 år och Ane Maria Andersdatter 28 år. Faddrar: Gardbruger Ole Pederösebs og hustru Anne Marie Pedersdatter, ungkarl Ole Olsen og pige Anne Jensdatter, lappige Ane Gabrielsdatter alla af Kjempehei, ungkarl Even Christophersen Övre Mo.

05 02 1865 Nils Danielsen

RANGSUND

05/02

NILS DANIELSEN,

1868 Nils dør her

AVDØD:
1868.26 26.06.1868 12.07.1868 enkemand Niels Danielsen Rangsund 84

Nils Danielsen, bruker

Bosatt ved dåp av barn:
1820 Sperstad = innerster
1822 Sperstad = innerster
1825 Rangsund

1865 folketelligen

1865 : 004 01 Niels Danielsen 76 Rødø Præstegjd hans Fadr e Føderaadsm.
Bosatt hos sønnen Lorents Didrik Nilsen.

Nils Danielsen - hvor fra

Sønn av Daniel Larsen og Karen Nilsdtr, Tjong Øvre. Gnr 60 "1801 og før".

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Danielsdtr

Født ca 1794 på gården Sperstad.
Datter av Daniel Nilsen og Lisabet Pedersdtr, Sperstad.
Lenke til 1801 og før for gården Sperstad.

1864 ELEN dør her

AVDØD:
1864.10 08.03.1864 26.04.1864 kone Elen Danielsd Rangsund 70

.

1825 døpt sønn: Lorents Didrik

1825.6G 06.08.1825 11.09.1825 Lorents Didrik E Niels Danielsen Rangsund
kone Elen Danielsdatter

Lorents er omtalt som en senere bruker her på gården bnr 2.

.

1822 døpt datter: Dorthea Bergitha

1822.12P 05.02.1822 16.05.1822 09.02.1822 Dorthea Bergitha E Niels Danielsen Sperstad
Elen Danielsd

.

1820 døpt datter: Karen

1820.13P 24.06.1820 26.06.1820 Karen E inderster Nils Danielsen Sperstad [Db]
Elen Danielsd

05 02 1839

RANGSUND

05/02

MELKER BENONI PEDERSEN, familien

1839 skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Øygaarden (Rangsund) 1839 etter Melcher Pedersen. Ektefelle Else Olsdtr.
Barn: Inger Melchersdtr (10).
Ane Melchersdtr (8) og
Hanna Melchersdtr (5).
Formynder for alle er Niels Danielsen, Rangsund.

Melker Pedersen - hvor fra

Melker Benoni er født på gården Sjåvik 33-02. Han er sønn av Peder Arntsen og Karen Dorthea Larsdtr, Sjåvik. Lenke til foreldrene der.

EKTEFELLE og BARN:

1892 Else Anna dør her

AVDØD:
1892.22P 11.11.1892 18.11.1892 inderstenke, fattiglem Else Anna Olsdtr Pladsen Rangsund 1804

Ektefelle: Else Anna Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1828:
20.7.1828 Melcher Benoni Pedersen, Plassen, 28 år, sønn av Pder Joh? Jansvik?, Else Anne Olsdatter, Plassen, 25 år, datter av Ole Henriksen, Plassen.

Else Anna - hvor fra

Født ca 1803 på gården Pladsen (44). Datter av Ole Henriksen og Inger Malene Pedersdtr, bosatt der. Lenke dit.

.

1839 døpt sønn: Melker Benoni

1839.21 19.08.1839 18.09.1839 Melker Bennoni E Melker Peersen Øigaard? kone Else Olsd

Omtalt med egen familie på denne siden. Han var bosatt i Rangsund helt til han flytta til Selsøyvik.

.

1834 døpt datter: Hanna Edrikka

1834.19 02.08.1834 24.08.1834 Hanna Edrikka E inderst Melcher Benoni Pedersen Rangsund hustrue Else Anna Olsdatter

.

1831 døpt datter: Anna Dortea

1831.24 17.07.1831 07.08.1831 Anne Dortea E inderst Melcher Benoni Pedersen Plassen kone Else Anna Olsd

.

1829 døpt datter: Inger Catharine

1829.7P 17.04.1829 28.05.1829 Inger Catharine E inderstfolk Melcher Pedersen Plassen hustrue Else Anna Olsdatter

Inger ble viet til:

Lorents Didrik Nilsen, en av brukerne her på gården.

AVDØD:
1860.13 30.07.1860 02.08.1860 kone Inger Catrine Melchiorsdatter Rangsund 33 Døde paa barselseng.