Rødøy (74)

1600-tallet: Andre enn den geislige personer

Hovedsiden

Det flyttes flere hit fra de andre sider her.

74.00 1692

RØDØY

74/00

NILS OLSEN, handverchis karl

1695

Fogderegnskap, nr. 4505, Helgeland fogderi, 1693-1696, side 377, 1695.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Rødøe/Rødøe.
Navn: Niels
Stilling/stand: Handverchis karl, Schredder
Skatt: 2 Rd.

1694

Fogderegnskap, nr. 4505, Helgeland fogderi, 1693-1696, side 256, 1694.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Distrikt: Rødøe.
Navn: Niels
Stilling/stand: Handverchis karl, Schredder i Rødøen
Skatt 2 Rd.

1693

Fogderegnskap, nr. 4505, Helgeland fogderi, 1693-1696, side 104, 1693.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Rødøen/Rødøen.
Navn: Niels
Stilling/stand: Handverchis karl, Skredder i Rødøen
Skatt: 2 rd.

1692

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 240, 1692.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Rødøen/Rødøen.
Navn: Niels Olsen
Stilling/stand: Handtverchis karl
Skatt: 2 Rd.

74 00 1691

RØDØY

74/00

NILS OLSEN, skredder

1691

Skredder og skatt
Skattemanntall - Niels Olsen - håntverker
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

207 1692 Rødøe Rødøe Niels Olsen Rødøen 1 rd Handtverchis kar
l376 1693 Rødøe Rødøe Niels 2 rd Handverchis karl, Skredder i Rødøen
470 1694 Rødøe Rødøe Niels 2 rd Handverchis karl, Schredder i Rødøen
559 1695 Rødøe Rødøe Niels Rødøen 2 rd Handverchis karl, Schredder

74 00 1612

RØDØY

74/00

OLUF PEDERSEN, husmann (?)

1612

Rødøen 74 Oluf Prise (Persen?) Oluf Persen 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.