Ringen Indre (80)

bnr 2 og flere

Til hovedsiden

2:
Godtfred Ringen
Greger Pettersen
Enken Anna Olsdtr
3:
Ivar Johansen
4:
Ivar Johansen
Jørgen Johansen
osv.

80 02 1950

RINGEN INDRE

80/02

GODTFRED RINGEN, eier

1950 matrikkel

Godtfred Ringen
Skyld av 57 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

80 02 1920

RINGEN INDRE

80/02

PARELIUS ANDREAS PETTERSEN, eier

1920 folketellingen (80 02 0034 Ringen Øvre)

001 Parelius Andreas Pettersen 01 1886-11-12 Rødøy - hp ug Fiskeri. Lofotfiske med motorbaat. Hjemmefiske med seilbaat
002 Helga Petra Pettersen 01 1901-04-27 Rødøy - tj ug Styrer huset for sin bror
003 Anna Sofia Johansen 02 1857-07-05 Nesna - hp e Føderaad

80 02 1920

RINGEN INDRE

80/02

GRÆGER PETTERSEN, selveier

1920 folketellingen (80 02 0033 Ringen øvre)

001 Græger Edvin Meyer Pettersen 01 1884-10-19 Rødøy - hp g Fiskeri i Vinterfiske Myken og Røst med motorbaat. Hjemmefiske med seilbåt
002 Hilda Laurine Pettersen 01 1890-04-30 Rødøy - hu g Husmor
003 Aksel Arne Grægersen 01 1912-06-23 Rødøy - s ug Pf
004 Gotfred Grægersen 01 1915-04-30 Rødøy - s ug Pf
005 Petter Andreas Grægersen 01 1918-02-20 Rødøy - s ug Pf
006 Elise Kristine Grægersen 01 1919-10-08 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Græger Petersen 19.10.1884 Rødøy hf g Gaardbruker Selveier og fisker b
002 01 Hilda Zakariasdatter 30.04.1889 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b

80 02 1910

RINGEN INDRE

80/02

ANNA OLSDTR, enken

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
003 02 Anna Olsdatter 05.07.1857 Nesna fl hm e Føderaadskone f
004 02 Parelius Petersen 12.11.1886 Rødøy s ug Fisker b
005 02 Jenny Petersdatter 10.01.1890 Rødøy d ug Tjenestepike b
006 02 Inga Petersdatter 21.12.1897 Rødøy d ug Datter f
007 02 Helga Petersdatter 27.04.1901 Rødøy d ug Datter b

80 03

RINGEN INDRE. Vollan

80/03

METTE HARTVIKSEN, eier ANDEL

ANDEL fra Kurt Storhaug til Mette Hartvigsen

11. desember 2012: Andel av Gnr 9, bnr 70 er overdratt fra Kurt Storhaug til Mette Hartviksen.

Overdragelsen omfatter også Gnr 80, bnr 3.
Overdragelsen omfatter også gnr 80, bnr 4. Kilde: Kartverket.

KURT STORHAUG, eier ANDEl

80 03 1950

RINGEN INDRE, Vollan

80/03

IVAR JOHANSEN, eier

1950 matrikkel

Ivar Johansen
Skyld av 49 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

80 04 2012

RINGEN INDRE, NAUSTBERGÅKEREN

80/04

2012 ANDEL fra Kurt Storhaug til Mette Hartvigsen

11.12.2012

80 04 1950

RINGEN INDRE, NAUSTBERGÅKEREN

80/04

IVAR M. JOHANSEN, eier

1950

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

80 04 1939

RINGEN INDRE, NAUSTBERGÅKEREN

80/04

JØRGEN ANTONSEN, eier

1939 Skjøte fra Anton Johansen til Jørgen Antonsen

Skjøte datert Ringen 1. august 1939.
Undertegnede Anton Johansen, født 24. ? 1850, overdrar og skjøter herved, herr Jørgen Antonsen Ringen, født 12. mai 1878, en parsell, "Naustbergakeren", gnr. 80, bnr. 4, av skyld mark 8 øre i Rødøy herred, med herligheter og rettigheter som nevnt i skylddelingsforretning av 26.mai, tinglyst 17. juni 1933.

Kjøpesummen kr 400,oo er ordnet etter avtale. Vitner: R. Andersen, poståpner, Emma Andersen.

80 04 1939

RINGEN INDRE, NAUSTBERGÅKEREN

80/04

ANTON JOHANSEN, eier

1939 Skjøte fra Anton Johansen til Jørgen Antonsen

Skjøte datert Ringen 1. august 1939.
Undertegnede Anton Johansen, født 24. ? 1850, overdrar og skjøter herved, herr Jørgen Antonsen Ringen, født 12. mai 1878, en parsell, "Naustbergakeren", gnr. 80, bnr. 4, av skyld mark 8 øre i Rødøy herred, med herligheter og rettigheter som nevnt i skylddelingsforretning av 26.mai, tinglyst 17. juni 1933.

Kjøpesummen kr 400,oo er ordnet etter avtale. Vitner: R. Andersen, poståpner, Emma Andersen.

80 05 1950

RINGEN INDRE, NEDRE RINGEN

80/05

1950 ?

Skyld av 56 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

80 06

RINGEN INDRE, NØKKVATNET

80/06

1950 Eier ?

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.