Flatøy (75)

Bruk nr 1B - første del av 1800-tallet

Tilbake til 1. del av bruks nr 1 ( 1 A)

Hovedsiden

75 01 1858

ØSTRE FLATØY

KRISTOFFER GARDMANN THETING

Dør 19.11.1858. Gravlagt 25.04.1859 - holdsmand Christopher Garmann Theting Fladø 63

Kaarmandsenke - Beret Maria Theting - død 1889

Død 5.2.1889. Gravlagt 24.4.1889. Født 1797 Mo præstegjeld. Flatø.

BARN:

1798 Datter: Beret Maria Pederdtr

Født 1798 i Ranens præstegjeld.
008 01 Beret M. Pedersdatter 1797 Mo S. og Pr. Kaarkone e Forsørges af Eieren? (har Kaaret in natura) b

1841 Datter - Beret Marie Theting

Født på gården Faltøy 7.10.1841.

Værøy 1900, Skau Kaarøen 10-03:
001 01 Nils Helgesen 1834 Melø Helgeland hf g Af Handelsmand? fv. Handelsmand Privat Understøttelse b
002 01 Marie Helgesen f Theting 1841 Rødø Helgeland hm g Husgjerning b
003 01 Helge Helgesen 1876 Melø Helgeland s ug Handelsbetjent b
004 01 Helene Helgesen 1884 Værøy d ug Strikkeforretning b
005 01 Anna Helgesen 1885 Værøy d ug Husgjerning b

.

1839 Sønn: Fredrik Kristian Theting

Født 22.4.1839 på gården Flatøy.

1875:
Gjerøy søndre 141aa
001 01 Fredrik Theting 1839 Rødø S. Pr. hf ug Gaardb. Selveier, Udskiftnings %Opmaalings% Assistent b
002 01 Lorentse Kristensen %Theting% 1825 Rødø S. Pr. Søster %tj% e Styrer Huset b

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som logerende utskriftningsassistent hos føderådsenke Elisabet Olsdatter på gården Gjerøy Søndre 77-01. 27 år gammel og ugift.

Mer om Fredrik - 1900

FOLKETELLINGA SKJERSTAD 1900: Bosatt som utskiftningsformand på gården Fauske vestre g.nr 103 i Skjerstad. Gift med Thora Petrine f.1861 i Trondhjem. Barna Frida Theodora 1894) og Thora Fredrikke (1898)

.

1837 Sønn: Gerhard Kristian Baade Theting

Født 13.05.1837 på gården Flatøy.
Død 14.02.1850, gravlagt 14.7.1850 - ukonfirmert dreng Gerhard Christian Theting, Flatøyen, 13 år.

.

1833 Datter: Petermilla Jakobia Bang Theting

Født 27.06.1833 på gården Flatøy.
Død10.05.1860. Gravlagt 28.05.1860 pige Peternilla Jacobia Bang Theting Fladøen 25

.

Sønn: Matias Bonsack Krog Theting

Født 6.4.1831 på Flatøy.
Folketellinga for Lødingen 1865:
Mathis B.K.Theling (Theting), Huusfader, gift, forpakter, f.1831 i Rødøy Prestegjeld. Ektefelle er Bergithe Johnsdatter, hans kone, gift, f. 1831 i Vefsens prestegjeld. De har sønnen Gerhard B. Theling f. 1860 i Vefsens prestegjeld. Videre sønnen Johan Jakob Theting f. 1862 i Rødøy prestegjeld. Datter Mathia L. Theling f. 1858 i Vefsens Prestegjeld. Datteren Kristine L. Theling f. 1864 i Lødingens Prestegjeld. Videre er hans søster Cathrine bosatt der som Tjenestepike. Hun kalles der Kolrine J.B. Hans "Matmor", Beret Marie Theling f. 1797 i Ranens prestegjeld er også bosatt der. Hun er enke. Familien har 2 tjenestepiker.

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1873. Død 20. februar 1873. Begravet 6.4.1873. Matias Bonsaxk Krogh Theting. F. 1831. Bosatt Sandnæs I Heimnes. 42 år. Død i febersygdom.

.

1825 Datter: Kathrine Johanne Baade Theting

Født 5.8.1829 på gården Flatøy.

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1845:
1845-06. Pige Kathrine Johanne Baade Theting, 16, til -----?, fra Lødingen, født Rødø. Flatø.

FOLKETELLINGA LØDINGEN 1865:
Katrine er bosatt som tjenestejente hos sin bror Mathias B.K. Theting. Hun nevnes her som "Kolrine J.B.Theling". F. 130 i Rødøy prestegjeld.

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1845:
1845-06. Pige Kathrine Johanne Baade Theting, 16, til -----?, fra Lødingen, født Rødø. Flatø.

FOLKETELLINGA LØDINGEN 1865:
Katrine er bosatt som tjenestejente hos sin bror Mathias B.K. Theting. Hun nevnes her som "Kolrine J.B.Theling". F. 130 i Rødøy prestegjeld.

Bosatt Lødingen præstegjeld - Buvigen 49 a
001 01 Andreas Olsen Falling 1839 Stods P. hf g Huseier Fisk. Dagar. b
002 01 Katrina Johanna Theting 1829 Rødø P. Kone g b
003 01 Magdalene Amalia Andreasdatter 1867 Offersøe Lødingen d b
004 01 Johanna Fredrikke Andreasdatter 1871 Augenholm d b
005 01 Antonethe Kristine Andreasdatter 1874 Augenholm Lødingen d b

.

1927 Sønn: Hans Baade Theting

Født 5.9.1827 på gården Flatøy.

1900: Hemnes herred: Hemnesberget 65 01
008 02 Hans Theting 1827 Rødø Nor hf g Folkeskolelærer og Kirkesanger b
009 02 Katrina Theting 1848 Løddingen Nor hm g Husgjerning b
010 02 Fredrik Theting 1881 Tromsø Tr s ug Privat Lærer b
011 02 Dyveke Theting 1882 Hemnes d ug Husgjerning b
012 02 Ragnvald Theting 1890 Hemnes s ug Søn b
013 02 Matilde Nilsen 1878 Hemnes tj ug Tjennestepige Husgjerning b

1875: Bosatt samme sted som i 1865 - Tromsø
001 01 Hans Baade Theting 1827 Rødø hf g Almueskolelærer b
002 01 Katrina. Baade Theting* f Ellingsen 1848 Lødingen hans Kone Hustru g b
003 01 Laura Christine Baade Theting* 1863 Tromsø deres Datter b
004 01 Karl Kristian Baade Theting* 1869 Tromsø s b
005 01 Dagny Marie Baade Theting* 1875 Tromsø d ug b
006 01 Gerhard Baade 1860 Wefsen Husfaderens Brodersøn Gaar i Malerlære b
007 02 Hanna Jonsen 1825 Lenvik hm f Vaskerkone b
008 02 Adolf 1852 Tromsø s ug Seilmager b
009 02 Robert 1863 Tromsø s b
010 02 Johanna 1850 Tromsø d ug Søm og Strygning b
011 02 Hansine Rasmussen 1858 Tromsø Tjeneste ug Tjener for Løn b
012 02 Gustav Pleym 1862 Rødø Logerende skoleelev ug Skoleelev f

1865: Bosatt Tromsø præstegjeld, Nordre Strandgate 380.280.
001 01 Hans Baade Theting 39 Rødø Præstg. Nor hf g Skolelærer
002 01 Cattrina Johanna Theting* f Baug 38 Eddingens Præstg. Nor Kone g
003 01 Laura Christine Theting* 3 Tromsø d ug
004 02 Søren Sølfester 51 Finmarkens Amt hf g Snedkermester??
005 02 Christine Sølfester* f Iversen 42 Bergens By Kone g
006 02 Tolline Sørensdatter* 18 Tromsø d ug
007 02 Søren Albert Christian Sørensen* 9 Tromsø s ug
008 02 Frits Johan Sørensen* 7 Tromsø s ug
009 03 Bernt Johannesen 39 Nordre Trondhjems Amt hf g Tømmermand
010 03 Marianne Johannesen* f Andersen 30 Nordlands Amt Kone g
011 03 Anne Henriette Berntsdatter* 7 Tromsø d ug
012 03 Gustav Adolph Marin Berntsen* 1 Tromsø s ug

1826 Datter: Maren Anne Theting

Født 15.4.1826 på gården Flatøy.
Dør her 26.03.1859 Gravlagt 08.05.1859 pige Maren Anna Theting Fladø 33 Datter af Christopher Theting.

1825 Datter: Lorentse Kirstine Theting

Født 27.5.1825 på gården Flatøy.

1875 - Sør Gjerøy 141 aa
001 01 Fredrik Theting 1839 Rødø S. Pr. hf ug Gaardb. Selveier, Udskiftnings %Opmaalings% Assistent b
002 01 Lorentse Kristensen %Theting% 1825 Rødø S. Pr. Søster %tj% e Styrer Huset b

Mere om henne...

FOLKETELLINGA 1900: Lorentse er bosatt som enslig losjerende hos gårdbrukerenke Lorentse Jensdatter på Gjerøy søndre (77-5) Selsøyvolden.

71 01 1816

ØSTRE FLATØY

75/01

BØSCHEN HR,

Sølvskatten 1816

Fornavn:!!
Etternavn:Bøschen
Stilling/stand: Hr.
Innskudd: 5-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Fladøen
Dato: 1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

Hr - person i forhold til kirken

75 00 1786

ØSTRE FLATØY

75/00

LAURITS CHRISTIAN THETING.

Usikker på plassering av denne person

Har nok tilknytning til Flatøy hvor "Theting" familie bodde.

Viet 1786

Fornavn: Laurents Christian
Etternavn: Theting
Rolle: brudgom
Rolle: brur
Navn: Chatarina Johanna Baade
Stilling/stand: JOMFRUA
Hun nevnt som både født og bosatt i Rødøy.
Forlovet 8, juli
Mer om brudgom:
Stilling/stand: CAPPELAN
Bosted: Theting
Fødested: CAPPELAN TIL RAN
Viet 17.7.1786.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Cappelan til Ran