Gård MYKEN (71)

Mathiesen - om BÅTENE

Hovedsiden

Skjøyten "AURORA"

ANNONSE i BODØ TIDENDE 11.07.1905.

En skjøyte som det ikke finnes så mange opplysninger for, ivertfall foreløpig.

27 tons drægtig, i noenlunde god stand.

Det er nok ganske sikkert en seilskjøyte uten motor.  Motor var ikke vanlig i Rødøy før 1910, og det var trolig bare en i 1905, og det var en annen.

1911 - ny salgsannonse

Annonsert til salg 1905, men ble ikke solgt.  Annonseres på ny 22 07 1911.   Det henvises også til Ivar Thomassen, Storselsøy.  De var i nær slekt.  Om han var medeier eller bare drifta båten vites ikke.

1914

LP 1914 12 07 145.

N 17 R "PIA"

Mer om båt N 17 R PIA

Årbok for Rødøy “Rødøy”, nr 2. (1985). Artikkel ”Motorbåten kommer” av Kolbjørn Lorentzen:

N. 17. R. PIA.

Størrelse: 36' lang 12' 10" bred 6' 10" dybde.

M/S PIA ble bygget i Rana i 1916.

Motor: Dan 14 hk. (1915).

Eiere: Kristian Benjaminsen, Gjerøy og Johan Mathiesen, Myken.

1920 Annonsering

NP 1920 03 20.

M/S "PIA" forsøkes solgt - det annonseres tre ganger i Nordlandsposten bl.a. den 20. mars 1920. Det lyktes ikke.

Johan Mathiesen gikk imidlertid ut som eier i 1929, mens Rudolf Benjaminsen Gjerøy ble ny medeier. M/S PIA ble senere solgt til Alf Jensen Gjerøy som i 1952 fikk båten helt oppbygget og innsatt en 22 hk. Rappmotor.

M/S PIA ble i 1953/54 solgt til Gustav Hoff. Gustav Hoff fikk i 1960 ny motor i PIA - en 40 hk. Rapp. Dette var nok den siste Rappen som kom ny til Rødøy.

PIA ble strøket av merkeregistret i 1967, ettersom den var kondemnert.

N 38 R "ELSE"

Myken havn omkring 1960. Til venstre Telnesbua. I fortøyningen m/s "Else". Bildet er tatt av Bjørn Skauge.

Skjøyta: "Else"

Byggeår: 1913 Størrelse: 37,4 - 13,2 - 5,5

Bruttotonn: 13. Netto: 3. Motor: Rapp 24 fra 1933.

Båter: Eier/eiere: Bjarne Arntsen, Myken. MR: 1971.

Diverse kilder ellers (se også N 17 R PIA). Årbok for Rødøy ”Rødøy” nr 2 (1985). Artikkel ”Motorbåten kommer” av Kolbjørn Lorentzen. N. 38. R. ELSE. Størrelse: 37' 4" lang 13' 2" bred 5' 5" dybde.

M/S ELSE var bygd på Hemnesberget 1913.

1929 Båtene selges fra boet, av skifteretten, uten at det i boets papirer finnes papirer på det. Formelt oppgjør av boet skjer 1.2.1930. 

Mer om båtene "PIA" og "ELSE"

Hovedoppgave i historie, Tromsø 1981. ”Omlegginga til motor i fiskeflåten i Rødøy 1900-1920. Magnus S. Mathisen. Side 106: „...... I et tilfelle har vi imidlertid førstehånds kjennskap til hvordan finansiering gjennom handelsmann skjedde. Dette gjelder en av våre informanter, Kristian Benjaminsen. I 1916 finansierte handelsmann Johan Mathisen, Myken, den 36 store kravellbygde skøyta ”Pia” for en fisker fra samme plass: Det skjedde etter at fiskeren hadde fått avslag på søknad om kommunegaranti for lån i Havfiskefondet. (1). Som sikkerhet til handelsmannen utstedte han en pantobligasjon med sikkerhet i fast eiendom (2). Kjøpmannen har allikevel stått som medeier av båten, da han samme år stiller denne i pant for et restbeløp til båtbyggeren (3).

Fiskeren reiste etter kort tid ut fra bygda og ble erstattet av Kristian Benjaminsen Gjerøy, som leide båten med sikte på kjøp (4). Han forteller følgende om betingelsene: Handelsmannen fikk båtslottene, men ingen bestemte avdrag. Benjaminsen betalte en rente på avdragene som han karakteriserte som ”rimelig”. Han fikk ingen ekstra lott for å drive båten. Handelsmannen skaffet bruk og annet utstyr. Det eksisterte ingen avtale om levering av fangst.

Da båten var halvt nedbetalt, døde handelsmannen og noen år senere kjøpte Kristian Benjaminsen båten av boet (5). Benjaminsen mener at det neppe kunne være noe særlig innbringende for handelsmannen å finansiere båtkjøpet”.

1. Kommunestyreprotokoll 1912-19.

2. Realpanteregisteret 1916 Statsarkivet.

3. Personalpanteregisteret 1916 Statsarkivet.

4. I merkeregisteret av 1920 finner vi begge som eiere av båten.

5. Intervju med Kristian Benjaminsen og broren Rudolf høsten 1978. Sistnevnte kom inn som eier da broren kjøpte båten i 1929.

Side 95: ”…… I årene 1914-1918 da flere større motorskøyter ble anskaffet i kommunen, later det til at prisene for disse er gjennomgående høye (1). Eksempelvis kan nevne motorskjøyta ”PIA” som ble kjøpt i 1916, ifølge en av eierne, kosta om lag 9000 kroner (2). Denne var 36 ’,kravellbygd og hadde installert en 14 hk Dan.” 1. Vi finner flere båter pantsatt i disse årene mellom 10 000 og 15 000 kroner). 2. Intervju med Kristian Benjaminsen, Gjerøy, høsten 1978.

Skjøytene selges

Skjøytene selges

Handelsmann Johan Kristian Mathisen dør den 20.12.1923. Det skjer en registreringsforretning på Utheim den 11.april 1924.

Under aktiva er nevnt en ½ del av m/s Pia verdsatt til kr 2500 og en½ del i Else med kr 2500.

Brødrene Benjaminsen nevnes her som skyldnere med kr 2840,91.

Olav Arntsen med skyld kr 1127,90 (Else).

1927 Petter Moe og Jakob Jakobsen oppgir pr 1.juli 1927 bruksretten ifølge tidligere kontrakt, og er da ute av det som har med motorbåtene å gjøre.

1929 Båtene selges fra boet, av skifteretten, uten at det i boets papirer finnes papirer på det.

1930: Formelt ferdig skifteoppgjør i Mathisen dødsbo skjer 1.2.1930.

Begge båter er da avvikla. 1936, 1938, 1940 Merkeregistret: 36 -12,8 - 6,8 Kristian Benjaminsen m/flere Gjerøy. (Kolbjørn nevner henne som 36 lang, 12,10 bred og 6,10 dyp?) Ombygd senere?