Aanes (36)

familier før år 1800

Lillefjorden - Aanes eller Forsdal

Her er "Lillefjorden" omtalt som Aanes, mens det i Realpenteregisteret er nevnt at Lillefjorden er alternativnavnet til gården Forsdal. Før de gamle plassene her ble matrikulert var nok dette navn felles for begge de senere gårder.

Hovedsiden

36 00 1823

AANES

1823: Nevnt bosatt Lillefjord

PEDER HANSEN

1823 SKIFTE FAR TIL EKTEFELLEN

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Aanes 1823 etter Peder Jensen.
Ektefelle Karen Johnsdtr.
Barn: Margrethe Pedersdtr (36), gift med Peder Hansen, Aanes.
Elen Pedersdtr (30) gift med Amund Andersen, Aanes.

Ektefelle: Margrete Pedersdtr

Hun er datter av Peder Jensen Aanes.
Skifte far 1823: Barn: Margrethe Pedersdtr (36), gift med Peder Hansen, Aanes.

1823 døpt datter; Pernella Catharina

1823.8P 26.08.1823 08.10.1823 Pernella Catharina E Peder Hansen Lillefjord Margret Pedersd Lillefjord

36 00 1821

AANES

36/00

AMUND ANDERSEN, familien

Bosatt her 1821 da sønnen Elias ble døpt.
Skal være født 1786 og død etter 1835.
Han skal være født på gården Vernesosen 46.

FOLKETELLINGA 1801:
Han er bosatt på Vernesosen, 15 år gammel og betegna som tjenestedreng. I folketellinga 1801 er ikke tilknytning til foreldre.
KIRKEBOKA:
Amund er konfirmert i Rødøy gamle kirke 1803, og er da nevnt som bosatt på "Osen".

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Amund er nevnt som liten av vekst. Han er også nevnt som født i Vernesosen eller "Ossen", men senere bosatt Aagnes. Nevnt her året 1809, men ikke åra 1810-1816. Åra 1817-22 inderst, 1823-35 husmand og året 1830 som strandsitter. 3xxx. Er også nevnt som født Sørvernes, 1809 og 1817.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Dortea Pedersdtr

Hun ble født ca. 1793, og er datter av Peder Jensen, Aanes.

KIRKEBOKA:
I 1816 gifter han seg med pige Malene Peersdatter. Liltfjord er da opplyst som gård i tilknytning til giftemålet. Foreldre og fødselsår er ikke oppgitt, men det er antagelig den Malena Pedersdatter som en finner i folketellinga 1801. Hun er da født året 1792.

1821 døpt sønn: Elias Johan Amundsen

1821.13G 19.08.1821 29.09.1821 Elias Johan E Amund Andersen Lillefjord Elen Pedersd

1817 døpt sønn: Petter Benoni Amundsen

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Petter Amundsen er nevnt i tiden 1823-1835. Han er nevnt født "AAGNES" i Rødøy. For året 1933 og 1935 er kommentar at han "er liden".

1865 tellingen - er flytta til VERANG

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som husmand med jord på plass under gården Verang 43. Bor her med kone og datter.

36 00 1801

AANES

36/00

PEDER JENSEN, leilendning

1823 Peder dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Aanes 1823 etter Peder Jensen.
Ektefelle Karen Johnsdtr.
Barn: Margrethe Pedersdtr (36), gift med Peder Hansen, Aanes.
Elen Pedersdtr (30) gift med Amund Andersen, Aanes.

1801 folketellingen

LILLEFIORDEN (også Forsdal nevnes under dette navn).
005 02 Peder Jensen 49 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
006 02 Karen Joensdatter 48 Hans kone 1te ægteskab
007 02 Margreth Pedersdatter 18 Deres datter Ugift
008 02 Elen Dorthea Pedersdatter 8 Deres datter
009 02 Andreas Olsen 16 Foster søn Ugift
010 02 Marchus Johansen 5 Foster søn
011 02 Lisabeth Dorthea Andersdatter 12 Foster datter Ugift
012 02 Marit Nielsdatter 35 Har tilhold i huuset Enke efter 1te ægteskab Nærer sig med spinden

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Jonsdtr

Viet 1783

Viet 1783 brudgom Peder Jensen, ungkar, født og bosatt Lillefiorden. Brur Karen Joensdtr, pige.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

.

1793 datter: Elen Dortea Pedersdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 8 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Aanes (Lillefjord).

Skifte 1823 far:
Elen Pedersdtr (30) gift med Amund Andersen, Aanes.
FAMILIE HER.

36 00 1769

AANES

36/00

ANDERS SJURSEN, bruker

1769 Arbeider hos væreier Hvid i Svinvær

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Ander Sjursen (34) født Aagnes, frisk.

1755 etter foreldrene

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Lars, Jørgen, Hans, Kirsten, Gunella, Tønnes, Anders, Hans (16), Ellen (29), Maritte (18) og Kirsten (13).

EKTEFELLE og BARN:

1776 skifte ektefellen

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte på gården Vernes Søndre 1778 etter avdøde Elisabeth Nielsdtr. Gjenlevende ektefelle Anders Siursen. Barn: Nils Andersen (8), Jørgen Andersen (6) og Berith Andersdtr (2). Lenke dit.

1762 Datter: Beret Hansdtr

Døpt 1762 Birrith Hansdtr, ekte.
Far: Hans Siurchsønn, Lillefjorden.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

36 00 1759

AANES

36/00

ANDERS JOHANSEN, bruker

1759 Samen Anders Johansen

FELLESHISTORIA, 240:
"Da samen Anders Johansen Liltfjorden døde i 1759 etterlot han seg både rifle og bjørnespyd, men det kan ikke sees at han noen gang fikk en bjørn. Det kan være hans hustru Gunelle Sjursdatters arvegods. Hennes far Sjur Lassesen, som hadde ryddet plassen, var nemelig jeger."

1755 Samen Andreas Johansen

FELLESHISTORIA, 217:
Samen Anders var i 1755 bosatt på gården Aanes i Liltfjorden som svigerfaren, samen Sjur Lassesen hadde rydda tidligere. Gården er beskrevet under svigerfarens notater

1786 Anders Johansen lapp

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden - skifte 1759 etter Anders Johansen, Lapp. Ektefelle Gundele Siursdtr. Barn Johan Andersen (6), Nils Andersen (5) og Joen Andersen (3).

1759 Samen Anders Johansen

FELLESHISTORIA, 243: "Selv på rydninger med tilsynslatende forholdsvis gode beiteforhold kan oppsitterne ha opplevd problemer. Det samiske paret Anders Johansen og Gunelle Sjursdatter bodde på en av rydningene i Lillefjorden med skyld på 18 mark. De hadde 3 barn under 7 år og holdt en ku, 2 kviger og 4 småfe, der hennes far hadde regnet med mulighetene for 6 kyr....".

1759 Samen Anders Johansen

FELLESHISTORIA, 247: "Da samen Anders Johansen i Lillefjord døde i 1759 var boet falit. Det var et tyvetalls kreditorer, fra presten og lokale borgere til adskillige naboer, for både rettigheter, varer, lønn, tjenester og ikke minst - lånte penger. Enken Gunelle og hennes 3 mindreårige barn flyttet som innerster til sin nabo, Morten Lassesen."

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Gunelle Sjursdtr

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Lars, Jørgen, Hans, Kirsten, Gunella, Tønnes, Anders, Hans (16), Ellen (29), Maritte (18) og Kirsten (13).

Datter av Sjur Larsen - omtalt nedenfor her.

Barn: Johan Andersen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden - skifte 1759 etter Anders Johansen, Lapp. Ektefelle Gundele Siursdtr. Barn Johan Andersen (6), Nils Andersen (5) og Joen Andersen (3).

Barn: Jon Andersen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden - skifte 1759 etter Anders Johansen, Lapp. Ektefelle Gundele Siursdtr. Barn Johan Andersen (6), Nils Andersen (5) og Joen Andersen (3).

Trolig han som er bruker av gården Forsdal (35) - nevnt som bruker der i manntallsrullene 1809-1812.

Barn: Nils Andersen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden - skifte 1759 etter Anders Johansen, Lapp. Ektefelle Gundele Siursdtr. Barn Johan Andersen (6), Nils Andersen (5) og Joen Andersen (3).

36 00 1755

AANES

36/00

SJUR LARSEN, bruker

1755 Skifte - Sjur Larsen og Beret Hansdtr

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Lars, Jørgen, Hans, Kirsten, Gunella, Tønnes, Anders, Hans (16), Ellen (29), Maritte (18) og Kirsten (13).

Samen Sjur

FELLESHISTORIA, side 217:
Sjur, en same, hadde rydda plassen Aanes i Liltfjorden. Den ble senere da svigersønnen hadde overtatt, i 1755 beskrevet slik i Felleshistoria (217):...."Plassen bestod av bakker og hauger og var meget steinet og myrlendt. Den var utsatt i våte somrer og for frost på grunn av en nærliggende elv og et fjellvand. Forøvrig var sjøveien lang og besværlig, rett og slett ufremkommelig til tider om vinteren pga. is. Da måtte båtene holdes hos andre. Femark var det tilstrekkelig av, enten ved å dele med Mælens oppsittere, eller å bruke en del av fjellet kaldet "Loftet". 6-7 kyr og 14 småfe kunne fores ved hjelp av bark og skav, og 1 1/2 tønne kunne såes. Skogen gav både ved til brendsel og tømmer til husreperasjon.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Beret Hansdtr

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr.
Barn: Lars, Jørgen, Hans, Kirsten, Gunella, Tønnes, Anders, Hans (16), Ellen (29), Maritte (18) og Kirsten (13).

Barn: Ellen Sjursdtr

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Ellen (29).

Barn: Marithe Sjursdtr

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr.
Barn: Maritte.

FOLKETELLINGA 1801: Bosatt som tjenestejente hos husbonde Daniel Nilsen på Sundøy. 47 år gammel. Ugift.

Barn: Hans Sjursen

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr.
Hans (16).
Hans er omtalt som bosatt på gården Eskeholmen, på Ivarøen, far til døpt barn 1758.

Barn: Kirsten Sjursen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr.
Barn: Kirsten (13).

Barn: Gunella Sjursen

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Gunella.
Gift med samen Anders Johansen som er omtalt under "Bruk og brukere" her.
NB: Gunnella har stor etterslekt i Rødøy.

Barn: Lars Sjursen

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Lars.

Barn: Jørgen Sjursen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Jørgen.

Barn: Hans Sjursen

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Hans (16).
Omtalt 1758 som bosatt Iverøen i Rødøy. Det er under Eskeholmen, gård nr 45.

.

Barn: Kirsten Sjursdtr

Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr.
Barn: Kirsten (13).

Barn: Tønnes Sjursen

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Tønnes.

Barn: Anders Sjursen

OMTALES MED FAMILIE PÅ GÅRDEN HER.
Lillefjorden 1755: Skifte etter paret Sjur Larsen og Beret Hansdtr. Barn: Anders.