Kila (61)

Bnr 25 -27

Hovedsiden

Plass og senere bruks nr 25 -27

25 Bakken
26 Brendåsmo'
27 Nordagen

61 25

KILA, Bakken

61/25

JOHAN Ø. KRØGER

1950 matrikkel

Johan Ø. Kruger.
Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1941 Skjøte

Skjøte datert den 16. november 1939 på gnr 61 bnr 25 "Bakken". Skyld 15 øre. Kjøpesum er kr 1500. Vitner er: Torvald Engstad og Hilfred Schjønning. Medunderskrevet av Anna Hagevik, selgers ektefelle.

1939 Utskilt fra bnr 2

Formell dato i jordboka er den 18.04.1939.

61 25 plass

KILA, Bakken plass

JOHN KRISTIAN ANDERSEN, husmann

1920 folketellingen (61 01 065 Bakken)

001 John Kristian Andersen 01 1854-01-15 Meløy - hp g Maler. a
002 Jonette Kristine Andersen 01 1852-08-05 Rødø - hu g Husmor
003 Sandra Justine Andersen 01 1888-12-25 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider hvorsom helst i stue og fjøs
004 Inga Olea Andersen 01 1898-10-25 Rødø - d ug Privat understøttelse (i hjemmet)

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 John Andersen 15.01.1854 Melø hf g Maler (arbeider) husm. b
002 01 Kristine Petersdatter 05.08.1852 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ivar Johnsen 16.09.1880 Rødøy s ug Emisær f
004 01 Hanna Johnsdatter 06.02.1887?? Rødøy d ug Tjenestepige f
005 01 Sandra Johnsdatter 25.12.1888 Rødøy d ug Tjenestepige b
006 01 Hilda Johnsdatter 05.02.1891 Rødøy d ug Datter b
007 01 Martin Johnsen 13.06.1896 Rødøy s ug Søn b
008 01 Inga Johnsdatter 28.10.1898 Rødøy d ug Datter b

Ektefelle: (Jonette) Kristine Pettersdtr

Født på gården Tjong Øvre bnr 2 - datter av Petter Olai Nilsen - bruker der.

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 John Andersen 1854 Melø Nor Hf g Husmand m J, som Handværksarbeide Maler og fisker b
002 01 Kristine Pettersdatter 1852 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Iver Johnsen 1880 Rødøy herred* S ug Husmandssøn, maler som haandværksarbeider b
004 01 Ellen Johnsdatter 1881 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
005 01 Aksel Johnsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Hanna Johnsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter f
007 01 Sandra Johnsdatter 1888 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
008 01 Hilda Johnsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
009 01 Gurianna Johnsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
010 01 Martin Johnsen 1896 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
011 01 Inga Johnsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Sønn av gårdeier - Gården Arhaug 161 B Meløy

Folketellinga Meløy 1875:
Gården Arhaug i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker, f. 1822. Elen Pedersdtr (1822) hans kone. John Andersen (1854) sønn. Hjelper foreldrene. Regine Andersdtr (1856??) datter, hjelper foreldrene. Isakine Andersdtr (1860), datter. Ane Andersdtr (1863) datter. Marie Nilsdtr (1873) fosterdatter. Alle personer her er nevnt født i Melø sogn i Rødø. Anders har: 4 kyr, 14 sauer, 4 gjeter og 1 svin.

Sønn av gårdeier - Gården Arhaug 161 B Meløy

Folketellinga for Meløy 1865:
Gården Arhaug 161b i Meløy. Anders Andreassen, husfader, selveiende gårdbruker (43) født Rødø prestegjeld. Ellen Pedersdtr, hans kone (43) født Rødø prestegjeld. John Andersen, deres sønn (12) født Rødø prestegjeld. Olea Andersdtr, deres datter (16) født Rødøy prestegjeld. Gjoertina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Isakina Andersdtr, deres datter (6) født Rødø prestegjeld. Anne Andersdtr, deres datter (3) født Rødø prestegjeld

61 26 1950

KILA, BRENDÅSMO

Dette bruker og bruk nr 25 bakken - var sammen en husmannsplass som het "Jekthågmo". Det var en husmannplass under Hagevikgården bnr 2.

1950 matrikkel

Signe Nilsen
Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1941 Skjøte

Skjøte fra Harald Hagevik på bnr 26 Brendåsmo, 61 26 av skyld 17 øre. For kr 2400.
Vitner: Johan kruger jnr. og Johannes Gjerø. Medundeerskrevet av Anna Hagevik som ektefelle av Harald.

1939 Skyldeling - fra bnr 2

Skylddelingsforretning datert 8.12.1938
Bnr 2 opprinnelig skyld = 26 øre.
Skylden ble satt til 17 øre og gjenværende her ble 9 øre.

Formell dato i jordboka er den 01.05.1939.

61 26 1920

KILA, Brendåsen

NILS PEDER KNUDSEN HAGEVIK, husmann

1920 folketellingen (61 02 0064 Brændaasen)

001 Nils Peder Knutsen Hagevik 01 1853-10-07 Selje - hp g Jordbruk (husmandsplads)
002 Sofie Henrikke Hagevik 01 1861-05-03 Rødø - hu g Husmor
003 Alfred Jensinius Angel Nilsen 01 1878-07-01 Rødø - l g Fiskeri efter torsk og sild med motorbaat langs kysten
004 Signe Kristine Nilsen 01 1896-03-18 Rødø - l g Husmor

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nils Hagevik 07.10.1853 Selje hf g Assistent ved Lofotopsynet, Husmand, fisker b
002 01 Sofie Danielsdatter 03.05.1861 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Marie Nilsdatter 24.05.1894 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Signe Nilsdatter 18.03.1896 Rødøy d ug Datter b
005 01 Antonette Nilsdatter 10.10.1901 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Falk 10.03.1903 Rødøy b %fl% ug Barn, Fors. landhandler og gbr. mt

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Hagevik 1853 Selø, Nordfjord Hf g Husmand m J og Opsynsstyrmand under lofotfisk. b
002 01 Sofie Hagevik 1860 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Marie Hagevik 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Signe Hagevik 1896 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

61 26

KILA, Brendåsen

1875 er hun bosatt på en plass som hette: JEKTHAUGSLETTEN.
Det var en husmannsplass under 122b. (Senere bruks nr. 2).
HUN ER TIL OG MED 1865 OMTALT DER HUN OG EKTEFELLEN BODDE TIDLIGERE.

TIDLIGERE HER: JOKUMINE (?)

Husmannsenke
Skal være født i Bergen i 1838.
Ektefellen Nils Mathisen døde 17. november 1875 i Kila.

1875 folketellingen (Kila 122a Jægthaugsletten)

001 01 Jokumine Pedersdatter 1838 Bergen hm e Husmds.
Kone Delvis understøttet af Fattigvæsenet b
002 01 Mathias Nilssen 1862 Rødø Sogn s b
003 01 Kristian Nilssen 1871 Rødø Sogn s b
004 01 Hans Nilssen 1874 Rødø Sogn s b

Utsæd/husdyr:

Jokumine Pedersdatter
Utsæd: by1/8 po1/4
Husdyr: ku1 få1 gj1

61 27

KILA, Nordhagen

1950 matrikkel

Skyld av 1 øre (tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.