Gård Vasvik (14)

Bruksnr 1

Hovedsiden

14 01 Rydningen 1994

1994 Hjemmel: Oddlaug Marie Amundsen

Fra 14.3.1994, vederlag kr 30.000.

Rydningen

Foto fra Fjesboka - lagt ut av Hans Amundsen. (12806),

14 01 1950

SIGURD OG HARTVIG RYNNING

1950 Eiere - Sigurd og Hartvid Rynning

Skyld av 68 øre
Matrikkelutkastet av 195

Sigurd

Folketellingen 1900 - sønn av forrige bruker Jens Hansen.
005 01 Sigurd Jensen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b

Hartvig

Folketellingen 1900 - sønn av forrige bruker Jens Hansen.
006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

14 01 1941

JENS BERHARD BANG HANSEN, eier og bruker

Skjøte av 20.1.1941

Undertegnede selvskiftere og myndige arvinger i boet etter Jens Hansen, Strand, bopel Vasvik skjøter og overdrag herved til våre brødre Sigurd Rydning og Hartvig Rydning, Vasvik, den den forannevnte dødsbo tilhørende gård Rydningen (Vasvig) Gnr 14, bnr 1 av skyld mark 0,68 i Rødøy herred.

Kjøpesum for gården er bestemt ved kjøpekontrakt opprettet den 17. november 1936 mellom Jens Hansen og anførte sønner - fastsatt til kr 1 800 og er betalt.
Hans Jensen
Sigurd Rydning
Hanna Rydning
Anton J. Rydning
Alma Rydning
Edvard Rydning
Hartvig Rydning
Jenny Rydning
Bernhard Rydning
Rolf Rydning

Notert av lensmann Leonhard Losvik på skjøtet

I henhold til Rødøy lensmannbestillings dødsfallprotokoll attesteres at der i forannevnte bo er følgende arvinger - alle myndige:
1. Hans Jensen Rydning, adresse Kvina.
2. Edvard Jensen Rydning, Visnes Normøre (anf. Refsnes).
3, Sigurd Jensen Rydning, Øresvik.
4. Hartvig Jensen Rydning, Øresvik.
5. Hanna Jensen Rydning, Øresvik.
6. Jenny Jensen Rydning, Øresvik.
7. Bernhard Jensen Rydning, Oslo pr. Hemnesberget (Øresvik).
8. Anton Jensen Rydning, Håkareng, Selsøyvik.
9. Alma Jensen Rydning, Øresvik.
10. Rolf Jensen Rydning, Øresvik.

1920 folketellingen (14 01 0026 Rydningen)

001 Jens Bang Hansen 01 1865-01-27 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Julianna Marie !! 01 1867-03-30 Rødøy - hu g Husmor
003 Sigurd Anton Kyrre !! 01 1895-01-30 Rødøy - s ug Fisker. Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider
004 Hartvik Johan Kyrre !! 01 1899-02-26 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide for sine foreldre uten kontant lønn.
005 Hanna Marie Eide 01 1901-05-19 Rødøy - d ug Utfører fjøsarbeide (budeie) for sine foreldre uten kontant lønn
006 Jenny Marie !! 01 1903-07-04 Rødøy - d ug Utfører husarbeide for foreldrene uten kontant lønn (Indepike
007 Anton Kaurin !! 01 1905-03-23 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide for foreldrene uten kontant lønn.
008 Alma Ragnhild !! 01 1907-08-27 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
009 Bernhard Lund 01 1910-03-10 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
010 Rolf Norin Angel 01 1913-06-09 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

1910 Folketellingen

001 01 Jens Hansen 27.01.1865 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Julianna Jakobsdatter 30.03.1867 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Hans Jensen 01.05.1891 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide f
004 01 Edvard Jensen 17.02.1893 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
005 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Hanna Jensdatter 19.05.1901 Rødøy d ug Datter b
007 01 Jenny Jensdatter 04.06.1903 Rødøy d ug Datter b
008 01 Anthon Jensen 23.03.1905 Rødøy s ug Søn b
009 01 Alma Jensdatter 24.08.1907 Rødøy d ug Datter b
010 01 Bernhard Jensen 10.03.1910 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Hansen 1865 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Gaardsdrift Gaardbruger b
002 01 Julianne Jakobsen 1867 Rødøy herred* Hm g Husgjerning Kreaturstel b
003 01 Hans Jensen 1891 Rødøy herred* S ug hugger Ved b
004 01 Edvard Jensen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Sigurd Jensen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Kristiane Larsdatter 1830 Rødøy herred* Besøgende e underviser eller staver med Børn mt

Jens Hansen sin mor

1910: 011 01 Karen Jensdatter 1822.06.? Rødøy fl e Intet erhverv, Fors. gbr. b

Jens - hvor fra

Født 27.1.1865 på gården Strand. Sønn av Hans Rolfsen og Karen Martha Birgitha Jensdtr. Lenke dit.

Ektefelle: Julianna Marie Hedevig Jakobsdtr

Født 30.3.1867.

1910 Sønn; Bernhard Jensen

1910: 010 01 Bernhard Jensen 10.03.1910 Rødøy s ug Søn b

1907 Datter: Alma Jensen

1910: 009 01 Alma Jensdatter 24.08.1907 Rødøy d ug Datter b

1905 Sønn: Anthon Jensen

1910: 008 01 Anthon Jensen 23.03.1905 Rødøy s ug Søn b

1903 Datter: Jenny Jensdtr

1910: 007 01 Jenny Jensdatter 04.06.1903 Rødøy d ug Datter b

1901 Datter: Hanna Jensdtr

1910: 006 01 Hanna Jensdatter 19.05.1901 Rødøy d ug Datter b

1899 Sønn: Hartvig Jensen (Rynning)

1900: 006 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 005 01 Hartvik Jensen 26.02.1899 Rødøy s ug Søn b

1895 Sønn; Sigurd Jensen (Rynning)

Nevnt i tellingen 1900 som bosatt hjemme, ikke 1910. Overtar som bruker her sammen med en bror - se hjemmel fra 1950.

1893 døpt sønn Edvard Martin Dahl

1893.6G 17.02.1893 26.06.1893 Edvard Martin Dahl E husmand Jens Bernhard Bang Hansen Strand 1865
Juliane Marie Hedevik Jakobsen 1867

Mer om EDVARD:

Født 17.2.1893 på gården Strand. Nevnt tellingen som hjemme 1900, men ikke nevnt 1910 bosatt hjemme.

1891 døpt sønn: Hans Karolius Bang

1891.14G 01.05.1891 05.07.1891 Hans Karolius Bang E husm Jens Bernhard Bang Hansen Strand 1865
Juliane Marie Hedevik Jakobsdtr 1867

Mer om HANS:

Født 1.6.1891 på gården Strand. Hjemme her ved tellingen 1900 og 1910.

14 01 1886

JØRGEN LUSANIUS MEYER STEFFENSEN, bruker

1 75a Rydningen Jørgen Meyer Steffensen 0-68 0-0-17-17

Jørgen dør her

AVDØD:
1891.21G 27.12.1891 07.12.1891 gift, gaardbruger Jørgen Meier Steffensen Tonnæs i Lurø Vasvik Telnæs 1851

Hvor fra kom han?

Jørgen ble født ca 1850/1851 i Lurøy, mens foreldre hans bodde den meste av tiden på gården Skivik 17. Lenke dit.

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Antonette Kristine Jensen

.

1892 døpt sønn: Jørgen Andreas Meier

1892.10G 21.01.1891 27.06.1892 Jørgen Andreas Meier E grdbr Jørgen Lusinius Meier Steffensen Vassvik 1851
Antonette Kristine Jensdtr 1861

1891 døpt datter: Signy Josefine Meier

1891.6P 28.05.1890 21.06.1891 04.06.1890 Signy Josefine Meier E grdbr Jørgen Lucinius Meyer Vassvik 1851
Antonette Kristine Jensen 1861

.

1890 Kristine Marie

AVDØD:
1890.7P 25.06.1890 ægte født Kristine Marie Jørgensdtr Vasvik Vasvik Telnæs 20.6.1890 [Ug]

1889 Martin August

AVDØD:
1889.9G 14.08.1889 21.08.1889 ægte født Martin August Jørgensen Vasvik Vasvik Telnæs 9.8.1889

.

1888 døpt sønn: Alfons Meyer

1888.12G 20.04.1888 16.07.1888 Alfons Meier E grdbr Jørgen Meier Vassvik 1851
Antonette Meier 1863

.

1887 døpt sønn: Alfons Meyer

1887.25G 18.01.1887 10.07.1887 19.01.1887 Alfons Meyer E grdbr Jørgen Lucinius Meyer Vassvik 1851 Tvilling til no 26.
Antonette Kristine Jensen 1861

AVDØD:
1888.5G 22.01.1888 ægtefødt tvilling Alfons Meyer Vasvik Vasvik Telnæs 18.1.1887

.

1887 døpt sønn: Egil Meyer

1887.26G 18.01.1887 10.07.1887 19.01.1887 Egil Meyer E grdbr Jørgen Lucinius Meyer Vassvik 1851 Tvilling til no 25.
Antonette Kristine Jensen 1861

14 01 (75a) 1872

MARTINUS HANSEN, bruker

Lovise Bergitte Zahl - nå bosatt i Meløy

OLKETELLINGA 1900:
Lovise er bosatt som selveier og gårdbrukerenke på Olderøen 2-11 i Meløy kommune. Hun bor der med 2 barn. Hun og de 2 barna er født i Rødøy. I huset bor også Emil Pettersen f.1888 i Rødøy, som midlertidig bosatt.

Familien er flytta til Meløy

Martinus er født i Meløy og barna født 1872 og 1874 er født i Meløy. Han dør der før år 1900.

1875 folketellingen

001 01 Martinus Hansen 1850 Melø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Lovise Hansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Anna Martinusen 1871 Rødø Pr. d b
004 01 Albert Martinusen 1872 Melø Pr. s b
005 01 Konrad Martinusen 1874 Melø Pr. s b
006 01 Eline Østensdatter 1858 Melø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

M. Hansen
Utsæd: by1/5 po6
Husdyr: ku5 ka3 få14 gj3

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Lovise Bergitt Zahl Hansdtr

Født den 14.4.1853 i Vasvik som datter av Hans Kristian Kristiansen og Kristiane Kristoffersdtr. Brukere under her.

1875: 002 01 Lovise Hansdatter 1853 Rødø Pr. Hans Kone g b

.

1882 døpt sønn: Olaf Martin Rønne

1882.15G 16.06.1882 02.07.1882 Olaf Martinus Rønne E grdbr Martinus Johan Hansen Vassvik 1850
h Lovise Bergitte Hansdtr 1853

Utflytta

Født 16.6.1882 på gården Vasvik.
Olaf er år 1900 bosatt som voksen sønn hjemme hos mora, selveier og enke på Olderøen 2-11 i Meløy kommune.

.

1880 døpt sønn: Vilhelm Berteus

1880.21G 26.02.1880 27.06.1880 Vilhelm Berteus E gaardbruger Martinus Hansen Vassvik 1850
hstr Lovise Hansdatter 1853

Flytta sammen med familien til Meløy.
Vilhelm er år 1900 bosatt som voksen sønn hjemme hos sin mor, enke og eier av gården Olderøen 2-11 i Meløy kommune.

.

1878 døpt datter: Olga Johanne Eide

1878.16P 18.03.1878 21.07.1878 Olga Johanna Eide E grdbr Martinus Johan Hansen Vassvik 1849
hust Lovise Birgithe Zahl Hansdatter 1852

.

1876 døpt datter: Mathilde Lund

1876.9 03.04.1876 05.06.1876 Mathilde Lund E grdbr Martinus Hansen Vasvig, født i Lurø 1849 [Gift jul 1871, Hjd]
Lovise Birgitha Hansd 1852

KIRKEBOKA VIET 1897:
15.09.1897 - fisker Johannes Mikal Hansen, født Snyen i Melø 1875, bosatt Snyen i Melø, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Hans Olai Olsen. Mathilde Lund Martiniusdtr (Hansen), født Vasvik 1875, 1.ekt. Datter av gårdbruker Martinus Johan Hansen. Merknad: Brudens heim er Bolgvær i Melø.

Utflytta

Født på gården Vasvik 14 1875. Flytta med familien til Meløy og ble gift der.

.

1874 Sønn: Konrad Martinussen

Født mens familien bodde i Meløy.
1875: 005 01 Konrad Martinusen 1874 Melø Pr. s b

.

1872 Sønn: Albert Martinussen

Født mens familien bodde i Meløy.
1875: 004 01 Albert Martinusen 1872 Melø Pr. s b

.

1871 døpt datter: Anna Christense Hagen

1871.33 12.04.1871 06.08.1871 Anna Christence Hagen U ungkl Martinus Johan Hansen Vassvik 1849 [Hjd] Opgivet af barnets fader. Ægteviede i juli? i aar.
pige Lovise Birgithe Zahl Hansd 1852

1875: 003 01 Anna Martinusen 1871 Rødø Pr. d b

ANDRE personer:

1875 ft: Tjenestepike: Eline Østensdtr

1875: 006 01 Eline Østensdatter 1858 Melø Pr. tj ug Tjenestepige b

14 01 (75a) 1875

HANS KRISTIAN KRISTENSEN, bruker

1875 ft: 007 02 Hans Kristiansen 1790?? Lurø Pr. hf g Kaarmand Fisker b
1865 ft: 001 01 Hans Kristansen 47 Lurø Præstegjæld Husf. g Gaardbr Leilændg Fiskr

1875 folketellingen

007 02 Hans Kristiansen 1790?? Lurø Pr. hf g Kaarmand Fisker b
008 02 Kristiane Kristoffersdatter 1831 Mo Pr. Hans Kone g b
009 02 Saras Hansen 1862 Radøy s b

1865 folketellingen

001 01 Hans Kristansen 47 Lurø Præstegjæld Husf. g Gaardbr Leilændg Fiskr
002 01 Kristiane Kristofersdatter 35 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Lovise Hansen 13 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Hansine Hansen 10 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Saras Hansen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Kristansen
Utsæd: by1/4 po7
Brukers yrke: Gaardbr Leilændg Fiskr
Husdyr: ku7 få10 gj3

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristiane Kristoffersdtr

1875 ft: 008 02 Kristiane Kristoffersdatter 1831 Mo Pr. Hans Kone g b
1865 ft: 002 01 Kristiane Kristofersdatter 35 Mo Præstegjæld hans Kone g

.

1864 døpt sønn: Saras Christian Hagen

1864.27 26.12.1863 03.07.1864 Saras Christian Hagen E grdbr Hans Christian Christensen
Christianna Christophersd

1875 ft: 009 02 Saras Hansen 1862 Radøy s b
1865 ft: 005 01 Saras Hansen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

.

1859 døpt datter: Jørgine Ovedia Eide

1859.60 23.09.1859 16.10.1859 Jørgine Ovidia Eide E grdbr Hans Christian Christensen Vassvik
Christianna Christophersdatter

AVDØD:
1862.32 02.07.1862 03.08.1862 ægtef pgbr Jørgine Ovidia Eide Hansd Vasvik 2 1/2 Død af halsesyge.

.

1856 datter: Hansine Marie Zahl Hansen

Hun ble gift med Albert Martinius Petersen f. 1850 i Meløy. Eier og bruker av gården Gjersvik bnr 1.
1865 ft: 004 01 Hansine Hansen 10 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

1856.7 05.03.1856 25.05.1856 Hansine Marie Zahl E gdb Hans Christian Christensen Vassvik [Hjd]
hstr Christiane Christophersd

.

1853 døpt datter: Lovise Bergithe Hansdtr

1853.7 14.04.1853 22.05.1853 Lovise Birgithe Zahl E gdb Hans Christian Vassvik [Hjd]
kone Christiana Christophersd

1865 ft: 003 01 Lovise Hansen 13 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

14 01 1830

OLE KRISTENSEN, bruker

Bruker: Ole Kristensen

Født ca 1793.
Sønn av tidligere bruker her Kristen Nilsen og Daaret Olsdtr.
Bror en Nils Kristensen.Nevnt i mannskapsrullene helt fra de starta 1809 og fremover. Lenge som dreng - sammen med broren Nils som ble bruker rundt 1825.

Bruker fra ca 1830 og videre en tid. Nevnt da som "maatelig høy og frisk". Senere som "er svakelig". Nevnes her helt til rullenes siste år 1835.

Sønn: Kristen Olsen

Nevnt 1835 som 6 år gammel sønn av brukeren. Nevnt fra 1830/1831, da 11 og 2 år.

Stesønn: Hans Kristensen

Nevnes som "stesønn" hos brukeren Ole Kristensen 1835, 15 år gammel, Nevnt født "Lia" - er vel i Lurøy?

Sønn: Hans Olsen

Hans nevnes siste gang i mannskapsrullene 1831-1833 som 11 år gammel sønn av brukeren.

14 01 1828

ANDERS ISAKSEN, bruker

Mannskapsrullene

Anders Isaksen er nevnt som bruker av gården Vasvik, bnr 1 - er registrert her i årene 1822 - 1828. Han var før det dreng på gården Æsvik i Rødøy. Lenke dit.

Mer om Anders

Årene 1817 og 1818 er han nevnt som dreng på Sleipnes.
1813: Merknad: "er frisk, har tjent på Nyholm 1813 en sommer.
1817: Merknad: Denne har tient en sommer på Hunholmen i kronarbeide".
1818: Merknad: "er frisk. Har tientpå Nyholm - godt utseende".
Mye notater om at han er født på "Synmør".

Sønn: Hans Andersen

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835 RØDØY:
Bosatt som sønn på gården Vasvik åra 1830-1831, 10 og 11 år gammel. Antagelig også han som er bosatt som 13 år gammel dreng på gården Hamarøen året 1835.

Datter av ektefelle: Maren Hansdtr

KIRKEBOKA RØDØY KONFIRMERTE 1820:
Da Maren Hansdtr ble konfirmert 21 år gammel i 1820, er "Anders Isachsen" nevnt som hennes far (stefar?).

Stesønn av Anders Isaksen: Johan Hansen

Johan er nevnt i mannskapsrullene som stesønn til brukeren Anders Isaksen. Nevnt 1827, 20 år - "er liten". Eller er kommentaren: " tufs", "har feil i en fotæ" nevnes 1831. Nevnt som født og bosatt her som dreng årene 1824-1831.

14 01 1823

KARL PEDERSEN, bruker

Karl (Carel/Karel) Pedersen

Nevnt mannskaprullene:
Vasvik: 1817, 1818,1822, 1823.
Oldervik: 1825

14.01

1801

Bruker - Hans Andreassen

Var bruker her ved tellingen 1801.