Oldervik (19)

bruk nr: 4 - 8

Hovedsiden

19 04

OLDERVIK, Seljevolden

19/04

DORA SELJEVOLL, eier

19 04

OLDERVIK, Seljevolden

19/04

SVERRE J. SELJEVOLL, eier

1950 matrikkel

4 Seljevolden 0 mark 25 øre Sverre J. Seljevoll

19 04 1947

OLDERVIK, Seljevolden

19/04

JOHN SARAS MEIER JENSEN SELJEVOLD

John Saras Meier Jensen Seljevoll f. 13.2.1874, død 19.05.1947. Gravlagt Sørfjorden gamle gravplass.

1920 folketellingen (19 04 0013 Seljevold)

001 John Saras Meyer Jensen 01 1874-02-13 Rødøy - hp g Gaardsbruk 'S'
002 Sara Marie Johnsdatter 01 1873-10-12 Rødøy - hu g Husmor
003 Olga Kamilla Johnsdatter Seljevold 01 1898-08-22 Rødøy - d ug Tilsynskvinde ved folkeskolen
004 Alma Elffrida Johnsdatter Seljevold 01 1901-04-11 Rødøy - d ug Husarbeide i hjemmet uten kontant løn
005 Jenny Margreta Johnsdatter Seljevold 01 1904-04-19 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme hos sine forældre uten kontant løn
006 Gudrun Jensine Johnsdatter Seljevold 01 1907-08-21 Rødøy - d ug Pf
007 Sigurd Johan Tidemann Johnsen Seljevold 01 1911-01-23 Rødøy - s ug Pf
008 Sverre Konrad Tidemann Johnsen Seljevold 01 1916-01-08 Rødøy - s ug Pf
009 Mina Andrea Johnsdatter 01 1857-05-06 Rødøy - l e Arbeider i huset hos sin søster uten kontant løn

1910 folketellingen

001 01 John Jensen 13.02.1874 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Sara Johnsdatter 12.10.1873 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Olga Johnsdatter 22.08.1898 Rødøy d ug Datter b
004 01 Alma Johnsdatter 11.04.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Jenny Johnsdatter 19.04.1904 Rødøy d ug Datter b
006 01 Gudrund Johnsdatter 21.08.1907 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

009 02 John Jensen 1874 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
010 02 Sara Johnsdatter 1873 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
011 02 Olga Johnsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Sara Marie dør her

Sara Marie Jensen Seljevoll dør den 11.4.1943 og ble gravlagt på Sørfjorden gamle gravsted.

Ektefelle: Sara Marie Johnsdtr

Født den 12.10.1873.
Hun er født her på gården som datter av brukeren Jon Mortensen.

.

1916 døpt sønn: Sverre Konrad Tidemann

1916.12G 08.01.1916 23.07.1916 Sverre Konrad Tideman E gdb Johan Jensen Oldervik 1874
hust Sara Johnsen 1873

.

1911 døpt sønn: Sigurd Johan Tidemann

1911.17G 23.01.1911 30.07.1911 19.02.1911 Sigurd Johan Tidemann E fisker John Jenssen Oldervik 1874
h Sara Marie Johansdat 1873

.

1904 døpt datter: Jenny Margrethe

1904.13P 19.04.1904 10.07.1904 Jenny Margretha E gdb John Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Johnsen 1873

.

1901 døpt datter: Alma Eldrida

1901.8P 11.04.1901 14.07.1901 Alma Elfrida E fisker Jon Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Jonsdtr 1873

Ekteskap:
Viet Rødøy kirke 14. oktober 1922: Fisker Petter Jensenius Lund Johansen, bosatt Oldervik, f. Rødøy 1896. Konfirmert 1911. Sønn av Johan Andersen. Hjemmeværende datter Alma Elfrida Johnsen, bosatt Oldervik, født Rødøy 1901, datter av gårdbruker fisker John Jensen.

.

1899 døpt datter: Olga Kamilla

1899.10P 22.08.1898 09.07.1899 26.12.1898 Olga Kamilla E fisker Jon Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Jonsen 1873

19 05

OLDERVIK, Fagereng

SYLVI MATHISEN, eier

19 05

OLDERVIK, Fagereng

HAAKON KYRRE ANDERSEN, eier

Haakon døde 17. november 2002 på Beiarn sykehjem.
Han var født den 28. april 1904.

1950 matrikkel

5 Fagereng 0 mark 13 øre Haakon Andersen

Barn fra dødsannonsen:

Sylvi (Dagfinn)
Peter (Else.Marie)
Kjell (Else Marie)
Britt (Karsten)
Kirsti (Alf)
Begraves fra Sørfjorden kirke 22. november.

19 05

OLDERVIK, Fagereng

19/05

PETER BERNHARD ANDERSEN, eier og bruker

Peter Bernhard Andersen, født 13.8.1869, døde 1.3.1936.
Gravlagt på Sørfjorden gamle gravplass.

DØDSFALL I RØDØY.
Oppsynsbetjent i Myken, forhenværende fanejunker P. B. Andersen, døde plutselig søndag formiddag. Han har vært syke et par dager av et mageonde. Hr. Andersen var ca. 67 år gammel. Han har deltatt adskillig i det kommunale liv i Rødøy. Han var således ordfører i tre perioder. NA 1936 (38). Klipp: © RLA.

1920 folketellingen (19 05 0012 Fagereng)

001 Peter Bernhard Andersen 01 1869-08-13 Rødøy - hp g Fanejunker ved I.R.14.
002 Marie Albertine Hagen Andersen 01 1872-07-18 Rødøy - hu g Husmor
003 Petra Marie Andersen 01 1898-07-24 Rødøy - d ug Hjemmearbeide hos sine forældre uten kontant løn
004 Borghild Andrea Andersen 01 1900-09-11 Rødøy - d ug Hjemmearbeide hos sine forældre uten kontant løn
005 Haakon Kyrre Andersen 01 1904-04-28 Rødøy - s ug Pf
006 Bjarne Andreas Andersen 01 1905-12-05 Rødøy - s ug Arbeider paa gaarden hjemme hos sine forældre uten kontant løn
007 Frithjof Johan Andersen 01 1908-04-29 Rødøy - s ug Pf
008 Sverre Andreas Andersen 01 1909-11-26 Rødøy - s ug Pf
009 Dagny Aurora Martinsdatter Taarnesvik 01 1910-08-06 Rødøy - Pleiedatter ug Pf

1910 folketellingen

001 01 Peter Andersen 13.08.1869 Rødøy hf g Furer og gaardbruker (selvei.) b
002 01 Marie Andersen 18.07.1872 Rødøy hm g Furerkone b
003 01 Petra Andersen 24.07.1898 Rødøy d ug Hjelper med at passe fjøsen b
004 01 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy d ug Hjelper med arbeide i kjøkken og stue b
005 01 Haakon Andersen 28.04.1904 Rødøy s ug Søn b
006 01 Bjarne Andersen 05.12.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Frithjof Andersen 1908??.04.29 Rødøy s ug Søn b
008 01 Sverre Andersen 26.11.1909 Rødøy s ug Søn b
009 01 Bertha Benjamensdatter Hellervik 28.04.1892 Rødøy b d ug Tjenestepike mt

1900 folketellingen

1898.24P 24.07.1898 21.08.1898 Petra Marie E sergeant Peter Bernhard Andersen Våtvik 1869
Marie Albertine Hagen Pedersen 1872?

1891 folketellingen (080 A. Olsen Vastvik 88)

PETER BERNHARD ANDERSEN, kom fra gården VASVIK.
001 Andrs Nikolai Olsen 1 1840 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Johanna Abiga Lovise Johannesd 000 1837 Lurø - Hustru g -
003 Peter Bernhard Andersen 000 1869 Rødøy - Søn ug -
004 Oluf Daniel Johan By Andresen 000 1871 Rødøy - Søn ug -
005 Kaspara Andrea L. Andrsdr 000 1875 Rødøy - Datter ug -
006 Olga Velhelmine Andrsdr 000 1881 Rødøy - Datter -

EKTEFELLE og BARN:

1910 døpt sønn: Sverre Andreas

1910.24G 26.11.1909 14.08.1910 28.11.1909 Sverre Andreas E furer Peter Bernhard Andersen Fagereng 1869 h Marie Albertine Pedersdat 1872

:

1904 døpt sønn: Haakon Kyrre

1904.19G 28.04.1904 14.08.1904 02.07.1904 Haakon Kyrre E sergeant Peter Bernhard Andersen Oldervik 1869 Marie Albertine Hagen Pedersen 1872

.

1902 døpt sønn: Haakon Johan

1902.28G 16.09.1902 16.11.1902 Haakan Johan E sergeant Peter Andersen Oldervik 1869
Marie Pedersen 1872

.

1900 døpt datter: Borghild Andrea

1900.14P 11.09.1900 11.11.1900 Borghild Andrea E sergeant Peter Bernhard Andersen Engøy 1869
Marie Albertine Hagen Pedersdatter 1872

.

1898 døpt datter: Petra Marie

1898.24P 24.07.1898 21.08.1898 Petra Marie E sergeant Peter Bernhard Andersen Våtvik 1869
Marie Albertine Hagen Pedersen 1872?

19 06

OLDERVIK, Birkely

19/06

IVAR IVERSEN, eier

19 06

OLDERVIK, Birkely

TORDIS IVERSEN, eier

19 06

OLDERVIK, Birkely

19/06

OLUF HAUGLAND, eier

1950 matrikkel

6 Birkely 0 mark 32 øre Oluf Haugland

19 06

OLDERVIK, Birkely

19/06

OLE JOHAN MARKUSSEN, selveier og landhandler

Ole Johan Markussen, født 8.1.1860, død den 10.09.1947.
Gravlagt Sørfjorden gamle gravsted.

1920 folketellingen (19 06 0010 Birkely)

001 Ole Johan Markussen 01 1860-01-08 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Øllegaard Bolette Markussen 01 1881-01-24 Tysnes - hu g Jordmoder ?? Husmor
003 Helmine Elvida Pareli Hansdatter 01 1878-02-24 Rødøy - tj ug Enepike

1910 folketellingen

001 01 Ole Markussen 08.01.1860 Rødøy hf ug Landhandler b
002 01 Helmine Hansdatter 24.01.1877 Rødøy tj ug Tjenestepike husgj. og kreaturstel b
003 01 Bolette Torkildsdatter Jerstad 24.01.1881 Tysnes fl ug Jordemoder b

1900 folketellingen

012 03 Ole Markussen 1860 Rødøy herred* Hf ug Handelsmand, Landhandel b
013 03 Markus Jensen 1821 Rødøy herred* Bestefar e Underholdes af Sønnen b
014 03 Olava Markusen 1862 Rødøy herred* FL ug Sypige b
015 03 Helmine Hansdtr. 1877 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b

Kom fra

Sønn av Markus Johan Klæbo Jensen, omtalt på gården Oldervik bnr 1.

19 06

OLDERVIK, Mosnesvik - senere Birkely

19/06

OLE KRISTIAN JENSEN, selveier

Ole Kristian Jensen, selveier

1920 folketellingen (19 06 0011 Mosnesvik)

001 Ole Kristian Jensen 01 1870-06-21 Rødøy - hp g Smaabruker 'S'
002 Jørgine Marie Larsdatter 01 1874-01-07 Rødøy - hu g Husmor
003 Marta Josefine Olsdatter 01 1903-10-23 Rødøy - d ug Hjemmearbeide hos sine forældre uten kontant løn.
004 Jens Elias Olsen 01 1906-09-19 Rødøy - s ug Pf
005 Halfrid Lydia Olsdatter 01 1906-09-19 Rødøy - d ug Pf
006 Olaf Meyer Olsen 01 1908-07-27 Rødøy - s ug Pf
007 Signy Vilhelmine Olsdatter 01 1912-09-26 Rødøy - d ug Pf
008 Bernhard Kristian Berg Olsen 01 1914-06-05 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen (19 06 Lille Mosnesvik gård)

001 Ole Jensen 01 1870-06-21 Rødøy b hf g Gaardbruker og fisker
002 Jørgine Larsdatter 01 1874-01-07 Rødøy b hm g Gaardmandskone
003 Henny Olsdatter 01 1902-04-07 Rødøy b d ug Datter
004 Marta Olsdatter 01 1903-10-23 Rødøy b d ug Datter
005 Jens Olsen 01 1906-09-19 Rødøy b s ug Søn
006 Halfrid Olsdatter 01 1906-09-19 Rødøy b d ug Datter
007 Olav Olsen 01 1908-07-27 Rødøy b s ug Søn
008 Hendrikke Eliasdatter 01 1846-08-24 Rødøy b fl e Spinding og strikning
009 Edvard Jensen 01 1863-03-01 Rødøy b el ug Fiskeri

1900 folketellingen (bosatt hjemme hos sin mor)

001 Else Eliasdatter 01 1835 Rødøy herred* b Hm e Husgjerning- Husmand m J
002 Edvart Jensen 01 1863 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Gaardsdrift
003 Ole Jensen 01 1871 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Baadbygger
004 Bernhard Jensen 01 1872 Rødøy herred* b S ug Fiskeri
005 Egil Meier 01 1887 Rødøy herred* b Pleiebarn ug Vedhugger
006 Tomas Davidsen 01 1859 Rødøy herred* b Logerende hører til Familien FL g Fiskeri
007 Hansine Jensen 01 1865 Rødøy herred* b Hans kone FL g Husgjerning- Kreaturstel

1891 Folketellingen (hos foreldrene på bnr 1)

Sønn av Jensen Olsen, Oldervik bnr 1.

001 Jens Olsen 1 1824 N Lurø - Familiens overhode g -
002 Else Bolette Eliasdattr 000 1834 Rødøy - Hustru g -
003 Hansine Elene Helene Jensdattr 000 1865 Rødøy - Datter ug -
004 Elias Julius Hagn Jensn 000 1865 Rødøy - Søn ug -
005 Ole Krestian Jensen 000 1870 Rødøy - Søn ug -
006 Bernhard Johan Cede Jensn 000 1872 Rødøy - Søn ug -
007 Egel Meier 000 1886 Rødøy - Pleisøn -

19 07

OLDERVIK, Trudvang

19/07

HENRY HANSEN, eier

19 07

OLDERVIK, Trudvang

INGVALD HANSEN, eier

19 07

OLDERVIK, Trudvang

19/07

OLUF J. HANSEN

1950 matrikkel

7 Trudvang 0 mark 07 øre Oluf J. Hansen

19 08

OLDERVIK, Engvold

19/08

Hjemmel:

Ole Bergli
Arnfinn Bang

19 08

OLDERVIK, Engvold

19/08

MARTIN ENGVOLD, eier

1950 matrikkel

8 Engvold 0 mark 08 øre Martin Engvoll

1920 folketellingen (19 08 0015 Engvold)

001 Martin Ingjer Bang Nilsen Engvold 01 1886-04-06 Lurøy - hp g Landhandler sa
002 Inga Helmine Kristensen Engvold 01 1883-12-01 Spydeberg - hu g Husmor
003 Ingolf Martin Engvold 01 1920-05-11 Meløy - Pleiesøn ug Pf
004 Ingrid Leonora Pedersdatter 01 1902-07-18 Rødøy - tj ug Enepike
005 Aksel Larsenius Bang Benjaminsen 01 1891-03-16 Rødøy - tj ug Tjener. Arbeider med dampskibsekspeditionen og i forretningen
006 Nils Mikal Andreassen 01 1839-09-02 Lurøy - b g Husmand. Driver husmandsplads