SKIVIK (17)

bruk nr 1 B

Hovedside

Side for brukere av bnr 1 den første del av 1800 åra

17 01 1920

SKIVIK, Skivikklubben plass

17/01 husmandsplass

JOHAN FREDRIK PEDERSEN, husmann

1920 folketellingen (17 01 0030 Skeivikklubben)

001 Johan Fredrik Pedersen 01 1847-09-11 Rødøy - hp g Husmann
002 Nilsine Karoline !! 01 1879-03-08 Mo i Nordl. - hu g Husmor

17 01 1912

SKIVIK

17/01

PEDER BENJAMIN OLSEN, leilending

1912 AVDØD:
1912.13G 06.03.1912 18.03.1912 kaarmand Peder Benjamin Olsen Nordfjordnæs Skivik Nygaard 1824 Alderdom.

1910 folketelligen

Bosatt hos sønnen - brukeren foran her.
1910: 013 01 Peder Olsen 90 ca Rødøy Bestefar e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
010 02 Peder Olsen 1830 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Garnbinding b
011 02 Johanna Larsdr 1830 Rødøy herred* Hm g Føderaad udyktig til Arbeide b

1875 folketellingen

007 02 Peder Olsen 1821 Rødø Pr. hf g Kaarmd. og Fisker b
008 02 Johanna Larsdatter 1822 Rødø Pr. Hans Kone g b
009 02 Anton Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Fisker og Skomager b
010 02 Viktor Pedersen 1858 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
011 02 Nikolai Pedersen 1861 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
012 02 Mikal Pedersen 1866 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
013 02 Grethe Pedersen 1854 Rødø Pr. d ug b
014 02 Olava Pedersen 1849 Rødø Pr. d ug b
015 02 Jætte Johanesdatter 1874 Rødø Pr. Olavas d Forsørges af No. 14 b

1865 folketellingen

001 01 Peder Olsen 41 Rødø Præste Husf. g Leilændg, Gaardbr. Fisker
002 01 Johanna Larsdatter 40 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Lars Pedersen 21 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Victor Pedersen 8 Rødø Præste deres Søn ug
006 01 Anton Pedersen 13 Rødø Præste deres Søn ug
007 01 Kristian Pedersen 16 Rødø Præste deres Søn ug
008 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
009 01 Jakobine Pedersdatter 20 Rødø Præste deres Datter ug
010 01 Jørgine Pedersdatter 6 Rødø Præste deres Datter ug
011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug
012 01 Sophie Petersdatter 30 Rødø Præste ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Leilændg, Gaardbr. Fisker
Husdyr: he1 ku8 få20

Peder - hvor fra

1824.7G 07.03.1824 08.08.1824 Peder Benjamen E Ole Nielsen Melfjord [Hjd]
Anne Lorensdatter Melfjord

Sønn av Ole Kristian Nilsen og Ane Sørensdtr. Familien er omtalt under hans besteforeldre på gården Gjervalen - Nils Olsen og Kirsten Olsdtr.

ANDRE:

1865 ft: Føderaadsenke - Ane Sørensdtr

1865: 013 01 Ane Sørensdatter 80 Rødø Præste e Føderaadskone
Hun er enke etter Ole Kristian Nilsen f. Gjerevalen.. Lenke til der ektefellen er omtalt Gjervalen.
Hun er mor til brukeren her - Peder Benjamin Olsen.

1865 ft: Tjenestepike Sophie Petersdtr

Født ca 1835.
1865: 012 01 Sophie Petersdatter 30 Rødø Præste ug Tjenestepige

Peder Benjamin Olsen og Johann

11960

Trond Pedersen
Følg · 4. mars 2015 ·

Peder Benjamin olsen og johanna larsdtr.klæboe. de bodde sted i skivik ! dem hadde 14 barn bor hus. mine tippe-tippe-oldeforeldre bor i skivik. foreldre sin en datter heter Ane Pareli. mine tippe-oldeforeldre, hun flytte til killhavn. hun giftet med martinus bjenamen bor i kilhavn ved melfjordbotn.

 

EKTEFELLE og BARN:

1901 AVDØD - JOHANNA

1901.18P 05.12.1901 13.12.1901 gift Johanna Klæbo Larsdatter Skivik Skivik 1823 Slagtilfælde.

Ektefelle: Johanna Klæboe Larsdtr

Født 19. juni 1824 på gården Skivik.
Datter av Lars Fordelsen og Johanna Helene Mensdtr, se under her.
1900: 011 02 Johanna Larsdr 1830 Rødøy herred* Hm g Føderaad udyktig til Arbeide b
1875: 008 02 Johanna Larsdatter 1822 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Johanna Larsdatter 40 Rødø Præste hans Kone g

1866 døpt sønn: Mikal Pedersen

Mer om MIKAL:

1875: 012 02 Mikal Pedersen 1866 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b

1864 døpt datter: Grete Marie Pedersdtr

Mer om GRETE:

1865: 011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug

1861 døpt sønn: Nikolai

Mer om NIKOLAI:

1861 døpt sønn: Peder

Mer om PEDER:

1865: 008 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
Vet ikke mer om han

1860 døpt datter: Jørgina Birgithe Andrea

Mer om JØRGINA:

1865: 010 01 Jørgine Pedersdatter 6 Rødø Præste deres Datter ug

FOLKETELLINGA 1900:
Jørgine er bosatt som gift gårdbrukerkone på husmandsplass under gården Kleven 48-1 i Lurøy kommune. Hun er gift med Arnt Lorentsen f.1854 i Lurøy. År 1900 har de 5 hjemmeboende barn.

1858 døpt sønn: Viktor Johan Sal

Mer om VIKTOR:

Født her 1857ca.
1875: 010 02 Viktor Pedersen 1858 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 005 01 Victor Pedersen 8 Rødø Præste deres Søn ug
Han ble senere gift med Lydia Johanna Klæboe Steffensdt. De omtales under hennes familie. De får to barn og reiser så til Amerika.

1856 døpt sønn: Ole Benjamin Dass

Mer om OLE:

Utvandret Amerika 1887.
Født her den 9.10.1856. Døpt kirken 10.5.1857. Hjemmedøpt uten oppgitt dato.
1875: 005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
1865: 004 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præste deres Søn ug

1855 døpt datter: Anne Pareli

Mer om ANNE:

KIRKEBOKA DØPTE 1855:
Bosatt som 10 år gammel pleiedatter på plassen Dalsøen under gården Tømmerdal 12-01. Bosatt hos Hans Andersen og kona Hanna Hansdatter.

Hun ble gift med Martinus Benjamin Gaarde Johannessen og de var bosatt på gården Kilhavn 24.

1853 døpt sønn: Anton Kristian Eide

Mer om ANTON:

1875: 009 02 Anton Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Fisker og Skomager b
1865: 006 01 Anton Pedersen 13 Rødø Præste deres Søn ug

FOLKETELLINGA MELØY 1900: Anton er bosatt som husmand med jord, fisker og skomaker på plassen Myren under gård 65-1 i Meløy kommune. Kona Regine er født 1854 i Lurøy kommune. Alle 5 barn er også født i Lurøy kommune.

1851 døpt sønn: Johan Peder

Mer om JOHAN:

1849 døpt sønn: Kristian

Mer om KRISTIAN:

1865: 007 01 Kristian Pedersen 16 Rødø Præste deres Søn ug

1848 døpt datter: Andrea Olava

Mer om ANDREA OLAVA:

1875: 014 02 Olava Pedersen 1849 Rødø Pr. d ug b
NB: hun bruker i tellingen her bare "Olava".

Andrea Olava sin datter: Jætte Johannesdtr
Bor sammen med sin mor.
1875: 015 02 Jætte Johanesdatter 1874 Rødø Pr. Olavas d Forsørges af No. 14 b

1846 døpt datter: Jakobine Kristine

1846 mer om JAKOBINE:

1865: 009 01 Jakobine Pedersdatter 20 Rødø Præste deres Datter ug

FOLKETELLINGA 1900:
Jakobine er bosatt som gårdbruker og fiskerkone på Meløysund 82-1 i Meløy kommune. Hun er gift med Jakob Olsen f.1850 i Lurøy, bosatt som selveiende gårdbruker. 2 hjemmeboende barn i år 1900.

1845 døpt datter: Sara Kristine Klæboe

Mer om SARA:

KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 07.07.1872 - ungkarl Mikael Christian Diderik Christensen, bosatt Rengen Ytre, 26 år og født 1846, sønn av Christen Christensen.
Pike Sara Kirstine Klæboe Pedersdtr, født Skivik, 27 år og født 1845, datter av Peder P?

1844 døpt sønn: LARS

Mer om LARS:

1865: 003 01 Lars Pedersen 21 Rødø Præste deres Søn ug
Blir bruker her etter sin far.

1863 døpt datter: Grete

Mer om GRETE:

1875: 013 02 Grethe Pedersen 1854 Rødø Pr. d ug b
1865: 011 01 Grethe Pedersdatter 2 Rødø Præste deres Datter ug

17 01 1845

SKIVIK

17/01

FORDEL LARSEN, bosatt her

1845 skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Skeivik 1845 etter Lars Fordelsen.
Johanna Mensdtr, ektefelle.
Hanna Catrine Larsdtr, datter, gift med Ole Olsen Gjervalen.
Johanna Larsdtr, datter, gift med Peder Olsen, Schitvigen.
Ellen Larsdtr (30), datter, formynder Ole Olsen Gjærvær.
Malli Larsdtr (25) datter, formynder Jens Larsen Strand.
Nicoline Larsdtr (23), datter, formynder Mens Jensen Strand.

1845 Lars Fordelsen dør her

Lars - hvor fra

Sønn av brukeren her Fordel Larsen og hans ektefelle Malene (Mali) Amundsdtr.
Se familien nedenfor her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Helene Mensdtr

Hun er født ca 1789.FOLKETELLINGA 1801:
Fosterdatter til gårdbruker Hans Poulsen og kona Elen Nilsdatter på gården Sørfjorden.

1840 Skifte etter Johanna sin mor

SLEKTER I RØDØY:
Skifte på gården Reppen Øvre 1840 etter Ellen Nilsdtr, hovedperson. Lars Kristensen (Kristiansen?) Hovedperson? Johanna Mensdtr, datter, gift med Lars Fordelsen Schivig. Karen Mensdtr (Hansdtr?) gift med Anders Pedersen, Kjællen (Kjætten?). Beret Mensdtr (50) formynder Anders Pedersen, Kjællen. Merknad fra innskriveren: Det synes som det her er feiltolkning av kildene, med flere feile navn.

1824 døpt datter: Johanna Klæboe

Mer om JOHANNA:

Johanna ble gift med etterfølgende bruker her - Peder Benjamin Olsen. Se familie foran her.

1822 døpt datter: Necoline Fredricha

Mer om NIKOLINE:

Skifte far 1845: Nicoline Larsdtr (23), datter, formynder Mens Jensen Strand
Datter av Necolina: Birgithe Lovise Iversen
Døpte 1853:
Uekte datter av Necolina Frdricha Larasdatter, Skivik og Iver Kristensen, Aas af Lurøe. Født 27. desember 1852.

1820 datter: Mali Malena Klæboe Larsdtr

Født ca 1820 Skivik.
Skifte far 1845: Malli Larsdtr (25) datter, formynder Jens Larsen Strand.

Sønn av Mali: Ole Benjamin Klæboe Jensen
Født Skivik 21. september 1837. Døpt Rødøy kirke 22.10.1837.
KIRKEBOKA DØPTE 1837:
Uekte barn, men barnefar Jens Olsen, har Oxting i Lurøy som oppholdssted.

Sønn av Mali: Mons Nicolai Klæbo Jensen
KIRKEBOKA DØPTE 1839:
Uekte barn Mons Nicolai Klebo f. 14.06.1839 av Mali Malena Klebo Larsdatter. Far: Jens Olsen Skivik.

AVDØD:
1887.5P 27.06.1887 07.07.1887 kone Mali Klæbo Larsdatter Skivik Vasvik Telnæs 1819 Tæring.

1817 datter: Hanna Katrina Klæboe Larsdtr

Født Skivik ca 1817.
Skifte etter faren 1845: Hanna Catrine Larsdtr, datter, gift med Ole Olsen Gjervalen.

1815 datter: Elen Maria Kløboe Larsdtr

Født ca 1815.
1845 skifte far: Ellen Larsdtr (30), datter, formynder Ole Olsen Gjærvær.

ELEN sin datter:

Uekte barn 11. oktober 1834. Født Skivik. Døpt kirken 20. april 1835. Far til barnet var Nils Johan Andersen.

1801 og før

Anders Nilsen
Bosatt på gården med familie ved tellingen 1801, omtalt annen siden.