Tjong Øvre

Bruk nr 9 og 10

Hovedsiden

Omtalt

Bruk nr. 9 Kleftås

Edvin Nilsen
Nikoline Kaspersdtr, enken
Daniel Edvard Mathias Nilsen
Karolius Nilsen (Hammervold)
Peter Nilsen
Nils Danielsen

Bruk nr 10 Aspelunden

Nils Benjaminsen

Eva Marie Kleftås Seljeseth/?Gamle og Nye Rødøy
Her pløyes det potetåker i Kleften, Noralf og Edvin styrer plogen.
Noralf bodde da i det nye huset, mens Edvin bodde i det gamle.
Den ene hesten var fra bruket Kufiskosen.

60 09

TJONG ØVRE, Kreftås

60/09

NORALF KLEFTÅS, eier og bruker

Ektefelle: Ingebjørg Kleftås

Hun og foreldrene er omtalt under gården Segelfor, hovedsiden, en husmannsplass der. Lenke dit.

Familien Kleftås ca 1950

Fjesboka "Rødøy før og nå".

60 09

TJONG ØVRE, Kleftås

60/09

EDVIN PEDER ANDREAS NILSEN, eier og bruker

1920: 001 Edvin Peder Andreas Nilsen 01 1886-03-27 Rødø - hp g Driver eget smaabruk

1920 folketellingen (60 09 0041 Kleftås)

001 Edvin Peder Andreas Nilsen 01 1886-03-27 Rødø - hp g Driver eget smaabruk
002 Marie Oluffa Jentoft Teodorsdatter 01 1887-10-20 Rødø - hu g Husmor
003 Tordis Amanda Edvinsdatter 01 1906-07-06 Rødø - d ug Pf
004 Noralf Nikolai Edvindsen 01 1908-06-10 Rødø - s ug Pf
005 Eldrid Marie Edvinsen 01 1911-05-23 Rødø - d ug Pf
006 Reidun Elise Edvinsen 01 1918-08-09 Rødø - d ug Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marie Oluffa Jentoft Teodorsdtr

1920: 002 Marie Oluffa Jentoft Teodorsdatter 01 1887-10-20 Rødø - hu g Husmor

.

1906 datter: Tordis Amanda Kleftås

1920: 003 Tordis Amanda Edvinsdatter 01 1906-07-06 Rødø - d ug Pf

.

1908 sønn: Noralf Nikolai Kleftås

1920: 004 Noralf Nikolai Edvindsen 01 1908-06-10 Rødø - s ug Pf

.

1911 datter: Eldrid Marie Kleftås

1920: 005 Eldrid Marie Edvinsen 01 1911-05-23 Rødø - d ug Pf

.

1918 datter: Reidun Elise Kleftås

1920: 006 Reidun Elise Edvinsen 01 1918-08-09 Rødø - d ug Pf

60 09

TJONG ØVRE

60/09

PETER EBENHARD NILSEN, eier og bruker

1920 folketellingen (60 09 0041 Kleftås)

007 Peter Ebenhard Nilsen 02 1880-08-02 Rødø - hp g Fiskeri med motorbaat langs kysten sør og nord
008 Ingeborg Anne Helmine Nilsen 02 1876-05-20 Meløy - hu g Husmor
009 Norman Nikolai Petersen 02 1907-05-09 Rødø - s ug Pf
010 Peter Ingvald Petersen 02 1911-04-26 Rødø - s ug Pf
011 Arnfin Holger Arvid Petersen 02 1917-11-28 Rødø - s ug Pf
012 Magda Pauline Nilsen 02 1897-05-09 Hadsel - l g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
005 02 Peter Nilsen 02.08.1880 Rødøy hf g Fisker b
006 02 Ingeborg Johansdatter 26.05.1876 Melø hm g Fiskerkone b
007 02 Dagfrid Petersdatter 16.09.1902 Rødøy d ug Datter b
008 02 Normand Petersen 09.05.1906 Rødøy s ug Søn b
009 02 Nanna Karoliusdatter 19.03.1902 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt
010 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker mt

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Ingeborg Anna Helmine Johansdtr

1910: 006 02 Ingeborg Johansdatter 26.05.1876 Melø hm g Fiskerkone b

1902 30. april. Viet i Bodø.
Fisker Peter Ebenhard Nilsen, født og bosatt Tjong (f.1880).
Ingeborg Anna Helmine Johansdtr, Aabesvik f. 1876.

.

1906 Sønn: Normann Petersen

1910: 008 02 Normand Petersen 09.05.1906 Rødøy s ug Søn b

.

1902 Datter: Dagfrid Petersdtr

1910: 007 02 Dagfrid Petersdatter 16.09.1902 Rødøy d ug Datter b

.

ANDRE personer:

SKOLEBARN:

Skolegutt: Nils Konradsen

1910: 010 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy fl ug Skolegut, Fors. fisker mt

.

Skolepige: Nanna Karoliusdtr

Hun er datter av Karolius Nilsen Hammervoll. Han er bosatt her som sønn ved tellingen 1900, men er 1910 bruker på Hammervoll. Lenke dit.

1910: 009 02 Nanna Karoliusdatter 19.03.1902 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

Ingeborg

RLA 12111.
Bilde lagt på Fjesboka 22.8.2017 av BjørgOvesen.

60 09

TJONG ØVRE, Kleftås

NILS DANIELSEN, husmann

Og senere hans enke NIKOLINE BERTINE NORUM KASPERSDTR KLEFTÅS.

1920 folketellingen (60 09 0041 Kleftås)

013 Nikoline Bertine Norum 03 1856-06-26 Meløy - hp e Privat understøttet. Enke efter husmand
014 Daniel Edvard Matias Nilsen 03 1878-02-11 Rødø - s ug Sa. Skredder arbeider fra eget verksted. Hjemmearbeide

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Nikoline Kaspersdatter 26.06.1855 Melø hm e Husmandsenke b
002 01 Daniel Nilsen 1878??.02.11?? Rødøy s ug Skrædder b
003 01 Ole Nilsen 18.06.1888 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Ludvig Nilsen 24.09.1895 Rødøy s ug Fisker b

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Danielsen 1852 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Nikoline Kaspersdr 1855 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Daniel Nilsen 1878 Rødøy herred* S ug Skrædder b
004 01 Inga Nilsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter, Alm. Husgjerning b
005 01 Petter Nilsen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b
006 01 Edvin Nilsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Ole Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
008 01 Ludvig Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

Nils Danielsen - hvor fra

Nils er bosatt hjemme hos foreldrene - Daniel Nilsen og Elen Eriksdtr på bruk nr 2 av gården Tjong Øvre. Han bor der med ektefelle Nikoline og sønnen Karolius.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nikoline Kaspersdtr

1910: 001 01 Nikoline Kaspersdatter 26.06.1855 Melø hm e Husmandsenke b
1900: 002 01 Nikoline Kaspersdr 1855 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

.

1888 sønn: Ludvig Nilsen

1910: 004 01 Ludvig Nilsen 24.09.1895 Rødøy s ug Fisker b
1900: 008 01 Ludvig Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

.

1888 sønn: Ole Nilsen

1910: 003 01 Ole Nilsen 18.06.1888 Rødøy s ug Fisker b
1900: 007 01 Ole Nilsen 1888 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

.

1885 sønn Edvin Nilsen

1885: 006 01 Edvin Nilsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

.

1882 datter: Inga Pauline Dahl Nilsen

1900: 004 01 Inga Nilsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter, Alm. Husgjerning b
Hun ble gift med Konrad Lorentsen Kilavik, omtales under 61.24 Kilavika.

.

1880 sønn: Petter Nilsen

005 01 Petter Nilsen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og husmandssøn b

.

1878 sønn: Daniel Edvard Mathias Nilsen

1920: 014 Daniel Edvard Matias Nilsen 03 1878-02-11 Rødø - s ug Sa. Skredder arbeider fra eget verksted. Hjemmearbeide
1910: 002 01 Daniel Nilsen 1878??.02.11?? Rødøy s ug Skrædder b
1900: 003 01 Daniel Nilsen 1878 Rødøy herred* S ug Skrædder b

Omtalt på egne sider under gården her, lenke til side 1 av 2.

.

1875 Sønn: Karolius Nilsen (Hammeervold)

Karolius blir bruker på Hammervoll under gården Segelfore, Lenke dit.

FOLKETELLINGEN 1900:
009 02 Karolus Nilsen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
010 02 Dorthea Johansdr. 1873 Rødøy herred* Hf g Fiskerkone b
011 02 Bernhart Karoliusen 28.06.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

© RLA.

Bruker her sin avdøde manns etternavn - i motsatt til folketellingen 1910 - hvor hennes pikenavn er brukt.

60 10 04

TJONG ØVRE, Asplunden (Aspelund)

60/10

HANNE BERIT TARAALDSEN, g. Mathisen

Hun fikk hjemmel til denne eiendommen 30 01 2008.
Eiendom som har vært i familiens eie fra den ble opprettet 01 09 1914.

60 10 03

TJONG ØVRE, Asplunden (Aspelund)

60/10

HENRY TARALDSEN

Født 20 10 1942
Sønn av Håkon Nyberg Taraldsen og Grete Nikolaisen, bruker på Tjong Øvre bnr 1.

Ektefelle: Kirstin Johanne Hagevik, g. Taraldsen

Født 12 10 1943.
Overtar eiendommen etter sine foreldre.
Hun døde og ble gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted den 05 06 2020.

1976 datter: Hanne Berit Taraldsen, g. Mathisen

Hun er født den 23 09 1976.
Hun fikk eiendommen etter sine foreldre 30 01 2008.

60 10 02

TJONG ØVRE (60), Asplunden (Aspelund)

60/10

HJALMAR KAROLIUS HAGEVIK

Født den 02 09 1898 på Tjong Øvre. Sønn av Karl Severin Knudsen Hagevik og Josefine Krsitine Tomasdtr Hagevik.
Hjalmar døde 05 04 1985.

Ektefelle: Benjamine (Benny) Johanne Aspelund g. Hagevik

Datter av forrige eier av bruket Aspelund, Nils Olai Benjaminsen.

Datter: Kirsti Johanne Hagevik, g. Taraldsen

Født 02 10 1943.
Hun døde og ble gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted den 05 06 2020.

60 10 01

TJONG ØVRE, Asplunden (Aspelund)

60/10

NILS OLAI BENJAMINSEN, eier og bruker

1920: 001 Nils Olai Benjaminsen 01 1881-07-06 Rødø - hp g Bygningsnekker Sa
1910: 006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f

1950 Matrikkel

Nils Benjaminsen
Skyld av 1 mark og 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (60 10 0025 Aspelund)

001 Nils Olai Benjaminsen 01 1881-07-06 Rødø - hp g Bygningsnekker Sa
002 Kristine Emilie Benjaminsen 01 1880-05-29 Rødø - hu g Husmor
003 Alfhild Bergljot Benjaminsen 01 1906-04-20 Rødø - d ug Pf
004 Elisabeth Andrea Benjaminsen 01 1907-09-23 Rødø - d ug Pf
005 Levie Gotrida Benjaminsen 01 1909-05-20 Rødø - d ug Pf
006 Rudolf Benjaminsen 01 1911-09-03 Rødø - s ug Pf
007 Benjamine Johanna Benjaminsen 01 1914-10-20 Rødø - d ug Pf
008 Edit Kristine Benjaminsen 01 1916-10-27 Rødø - d ug Pf
009 Reidar Benjaminsen 01 1918-12-25 Rødø - s ug Pf’

1910 ft: Bosatt hos foreldrene

OMTALES PÅ SENERE EGEN EIENDOM - ASPELUND 60-10:
1910:
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 ft: Bosatt hos foreldrene

1900:
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b

Eiendommen ASPELUND 60/10

Eiendommen ble utskilt fra bruk nr. 2 den 01 09 1914.
UTSKILT HERFRA:
21 12 1929 BNR 18.
27 11 1959 BNR 31.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Emilie Andersdtr, g. Benjaminsen

1910: 007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
1920: 002 Kristine Emilie Benjaminsen 01 1880-05-29 Rødø - hu g Husmor

.

1906 datter: Alfhild Bergljot Aspelund

1910: 008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
1920: 003 Alfhild Bergljot Benjaminsen 01 1906-04-20 Rødø - d ug Pf
Utvandret til Kanada og bodde der lenge, men kom tilbake til Norge og hjemgården Tjong Øvre på sine gamle dager.

.

1907 datter: Elisabeth Andrea Aspelund

1910: 009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
1920: 004 Elisabeth Andrea Benjaminsen 01 1907-09-23 Rødø - d ug Pf

.

1909 datter: Levie Godtrida Aspelund

1910: 010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b
1920: 005 Levie Gotrida Benjaminsen 01 1909-05-20 Rødø - d ug Pf

.

1911 døpt sønn: Rudolf Aspelund

006 Rudolf Benjaminsen 01 1911-09-03 Rødø - s ug Pf

.

1914 datter: Benjamine (Benny) Johanne Aspelund.

1920: 007 Benjamine Johanna Benjaminsen 01 1914-10-20 Rødø - d ug Pf
Ble bosatt i barndomshjemmet og gift med Hjalmar Hagevik.

.

1916 datter: Edit Kristine Aspelund

1920: 008 Edit Kristine Benjaminsen 01 1916-10-27 Rødø - d ug Pf

.

1918 sønn: Reidar Aspelund

1920: 009 Reidar Benjaminsen 01 1918-12-25 Rødø - s ug Pf’