74 10

74 10 Vassdal Nedre

Hovedsiden

Matrikulert bruk fra 1917.

74 10 2003

3 SØSKEN ER EIERE 3/6 DEL

Ragnar Jensen sin halvdel er eid av de tre barna hans:
Arnold Ragnar Jensen,
Dagmar Gerda Jensen, og
Rita Ann Lisa Lyng.

De har 1/6 del hver.
Det vil vel si at Reider eier 3/6 og de andre tre 1/6.
Hjemmel fra og med den 16.12.2003
(angelelig overført fra deres mor, som igjen fikk den fra deres far Ragnar Jensen omtalt som eier nedenfor).

74 10 2002

REIDAR JENSEN, eier

Eier halve bruks nr. 10.
Han fikk hjemmel fra sin mor Regine den 24.01.2002.

74 10 0000

EIERE

REGINE JENSEN OG RAGNAR JENSEN (kilde 1970-åra)

74 10 1938 -1950

TOROLF HEEN, eier

1950 Skjøte - selger gården

Et. T.K. Heen født 11. mars 1884 - skjøter herved og let frå meg til herr Sverre Kvalvik, Tjongsfjorden, født 21. mai 1912 - eigendommen min Vassdal nedre g.nr. 74 bnr.10 av skyld 21 øre i Rødøy.

Kjøpesummen kr 950 - nihundreogfemti - vært utrådd etter kjøpekontrakten.

Eller let eg frå meg denne nedlagte fjellgården med alle dei rettigheter og skyldnader som eg har ått han med.
Nordvernes den 24. mars 1950. T. K. Heen.
Vitner: Sverre Kvalvik og Nils Kvalvik.

1938 Skjøte - kjøpt av gården

Eg, underskrevne - Ingvald Berntsen, Slettbakk, skjøter herved og let frå meg til T. K. Heen, Bø - eigendomen min Vasdal Nedre - gnr. 74, bnr 10 av skyld 21 øre i Rødøy.

Kjøpesummen er kr 900.oo - ni hundre kroner - vart utreidd etter kjøpekontrakten.

Ellers så let eg frå meg garden min med alle rettar og skyldnader som eg har ått den med.

Bø, den 7. september 1938.
Ingvald Slettbakk
Eg er samd i at mannen min Ingvald Slettbakk sel gaarden vår, Vassdal
Bø, den 7. september 1938. Petra Slettbakk.
Attestanter: Aksel Eliassen Bø, og Edv. Jakobsen, Bø.

74 10 1926-1938

INGVALD BERNTSEN SLETBAKK, eier

Sønn av forrige eier her- Bernt Johan Angel Sletbakk.
Kjøper bruket her av faren 1926.
Første ektefelle dør her 1833.
Gifter seg på nytt 1937.
Selger bruket her 1838, til en som er bosatt på gården Bø.
Flytter nok herfra og blir den siste som er bosatt her.

1926 skjøte fra faren

SKJØTE
Undertegnede Bernt Knutsen Sletbakk erklærer herved i henhold til utinglyst kjøpekontrakt av 9. mars 1926 at ha solgt, likesom jeg herved selger, skjøter og overdrar til min sønn INGVALD BERTSEN SLETBAK, den mig med kongelig skjøte av 7. januar 1918 tilhjelmede eiendom, gnr 74. bnr 10, Vasdal Nedre. i Rødøy herred, av skyld 21 øre, for en kjøpesum på 400 kr som er ordnet på omforent måte.
Eiendommen selges i den stand, hvor samme for tiden forefinnes, UTEN HUSE og med de herligheter og rettigheter, samt forpliktelser, hvorved jeg har eiet den, hvorav nevnes HALVDELEN AV DEN LANDSLOT, som måtte falde på parsellens grund. Nedre Vassdal, f.t. Rødøy, den 5. juni 1926. Bernt Knutel Sletbakk. Til vitterlighet: S. Laberg. Karlot Arntsen. Tinglyst 18.12.1926.

Det er ut som faren fortsatt har gjeld og panteheftelse på bruket etter kjøpet.
Det kongelige Kirke og undervisningsdepartement måtte gi en uttalelse i denne anledning i et brev til den forrettende sogneprest i Rødøy. Eiendommen kan pantsettes med lån i Rødøy sparebank, men ha prioritet etter pantet til Opplysningsvesenets fond (de som solgte til faren).

EKTEFELLE (2)

Ektefelle: Petra Karoline Jensen

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Viet 27 09 1937
Brudgom Fisker Ingvald Kristian Angel Slettbakk, født 06 04 1905.
Brur Petra Karoline Jensen, datter av Jens Kristian Pettersen.

EKTEFELLE (1)

Ektefelle: Ingrid Kaspara Kilavik

1933 avdød
Ingrid Kaspara f. 20.mars 1910. Hun døde her 6.september 1933. Gravlagt 12.september 1833. Nevnt som kone.

Ifølge et notat fra onkelen Daniels i Kleften, døde Ingrid av

1929 viet

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Brudgom Ingvald Kristian Angel Sletbak, bosatt Lurøy, født 1905.
Viet 12 07 1929 i Rødøy.
Brud Ingrid Kaspara Kilavik, datter av Konrad Jentoft Kilavik.
Brudommens far var Bernt Johan Hagen Slettbak.

Ingrid Kaspara sin far, Konrad Olai Jentoft Lorenten Kilavik, var sønn av Lorents Elias Larsen og Oline Marie Olsdtr, bosatt Kilavik, da en husmannsplass under gården Kila. Han varn en tid bosatt som bruker på gården Bø.

BARN

Kjent barn er datter Ingrid Ingvarda, omtalt nedenfor.
Trolig to sønner til.

En datter av henne var Ingrid Ingvalda f. 07.04.1932.
Hennes mor døde året etter og Ingrid ble fostret opp på gården Segelfore (bruket Hammeroll) hos Karolius Nilsen Hammervoll. Karolius var bror til mora og da en onkel til Ingrid.

Hun ble gift med Gunnar Egil Sleipnes og bosatt Sleipnes.

Ut fra et foto - tatt ved ved Ingrid Ingvarda mors båre - står to små gutter sammen med bestefar. Trolig er det brødre av Ingrid. Foreldrene ble gift 1929 og mora døde 1933.

Ingrid fikk nok søsken fra farens andre ekteskap, som foreløpig er ukjent.
Hun ble nevnt som "Ingrid Vasdal" i et ungdomslag protokoll fra Sleipnes. Brødre av henne (noen?) tok navnet "Vasdal".

74 10 1918

BERNT KNUTSEN SLETBAKK, eier

Bernt er den første eier av denne matrikulerte husmannsplassen.
Han kjøpte det nylig matrikulerte bruk med kongeligskjøte av 7. januar 1918.
Han betalt da kr 400 for eiendommen.
Se mer om dette i skjøtet fra 1926 til sønnen Ingvald.

Han og sønn Ingvald – de siste som bodde her. I salget til sønnen var huset unntatt til han selv, han bodde nok her så lenge sønnen bodde her. Og kanskje flytt med han.

1920 selveier og notbøter.
Han kaller seg "Knutsen" her.
Ved dåp av barn 1912 er han nevnt som "Benjaminsen".
På gravstøtten står «Slettbakk».

1926 selger til sønnen

SKJØTE
Undertegnede Bernt Knutsen Sletbakk erklærer herved i henhold til utinglyst kjøpekontrakt av 9. mars 1926 at ha solgt, likesom jeg herved selger, skjøter og overdrar til min sønn INGVALD BERTSEN SLETBAK, den mig med kongelig skjøte av 7. januar 1918 tilhjelmede eiendom, gnr 74. bnr 10, Vasdal Nedre. i Rødøy herred, av skyld 21 øre, for en kjøpesum på 400 kr som er ordnet på omforent måte.
Eiendommen selges i den stand, hvor samme for tiden forefinnes, UTEN HUSE og med de herligheter og rettigheter, samt forpliktelser, hvorved jeg har eiet den, hvorav nevnes HALVDELEN AV DEN LANDSLOT, som måtte falde på parsellens grund. Nedre Vassdal, f.t. Rødøy, den 5. juni 1926. Bernt Knutel Sletbakk. Til vitterlighet: S. Laberg. Karlot Arntsen. Tinglyst 18.12.1926.

Det er ut som faren fortsatt har gjeld og panteheftelse på bruket etter kjøpet.
Det kongelige Kirke og undervisningsdepartement måtte gi en uttalelse i denne anledning i et brev til den forrettende sogneprest i Rødøy. Eiendommen kan pantsettes med lån i Rødøy sparebank, men ha prioritet etter pantet til Opplysningsvesenets fond (de som solgte til faren)

1920 folketellingen (74 10 Vasdal Nedre)

001 Bernt Johan Knutsen 01 1880-02-03 Varnes i Rødø - hp g Notbøter Sa
002 Mathilde Jørgine Johansen 01 1885-02-26 Sandhallene Herrø - hu g Husmor
003 Ingvald Kristian Berntsen 01 1905-01-06 Bø i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far
004 Benjamin Bang Berntsen 01 1906-03-05 Bø i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos far
005 Borghild Marie Berntsen 01 1908-01-11 Bø i Rødø - d ug Barn
006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Bø i Rødø - d - Barn
007 Anskar Johan Berntsen 01 1912-01-29 Bø i Rødø - s - Barn
008 Sylvia Aurora Berntsen 01 1913-07-23 Bø i Rødø - d - Barn
009 Kathinka Julie Berntsen 01 1915-02-11 Bø i Rødø - d - Barn
010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d - Barn
011 Aksel Lund Berntsen 01 1919-08-15 Vasdal i Rødø - s - Barn
012 Johan Holter Berntsen 01 1920-10-04 Vasdal i Rødø - s - Barn

1917/1918

Han kjøpte det nylig matrikulerte bruk med kongelig skjøte av 7. januar 1918.
Han betalt da kr 400 for eiendommen.
Se mer om dette i skjøtet fra 1926 til sønnen Ingvald.
Før salg til private måtte husmannsplassen matrikuleres, denne ble formelt registrert den 21.07.1917. Plassen Vassdal nedre lå under prestegården på Rødøya, bnr 74 01. Og selger var Opplysningsvesenets fond.

1910 folketellingen (50 02)

Bernt er bosatt som barn hjemme hos foreldrene på plassen Slettbakken under Vernes Nordre 50-2.

Sønn av:

Andreas Benjamin Knutsen (Benjamin) er hans far.
Bertine Jakobsdtr Bertelsen er hans mor.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Mathilde Jørgine Johansen

Hun er født 1885 Herøy på Helgeland.
1910 ft:002 01 Mathilde Johansdatter 26.02.1885 Herø hm g Hustru b
Bosatt som gift på plass "Lappvigen" under gården Bø.

1900 er hun bosatt hjemme hos foreldrene på gården 49 01 Bøosen.

Hun er datter av Johan Iver Bang Hansen (1861-1917) og Ane Oline Kristine Olsdtr.

.

1922 døpt datter: Edith Berg Sletbak, g. Værang

1922.3P 30.05.1922 18.06.1922 Edit Berg E fisker Bernt Johan Knutsen Vassdal 1880 hustru Mathilde Jørgine Johansen 1885

Edit døde 24 04 2015 og ble gravlagt Tjongsfjorden nye gravplass. Hun er her nevnt født den 30.3.1922, ikke 30.05.1922 som avskriften fra kirkeboka viser.
Hun var gift med Torvald Verang og bodde på gården Verang 43 01.

.

1920/1922 døpt sønn; Johan Holter Sletbak

1922.3G 04.10.1920 18.06.1922 Johan Holter E fisker Bernt Johan Knutsen Vassdal 1880 hustru Jørgine Marthilde Johansen 1885
1920 ft: 012 Johan Holter Berntsen 01 1920-10-04 Vasdal i Rødø - s - Barn

.

1919 døpt sønn: Aksel Lund Sletbak

1920 ft: 011 Aksel Lund Berntsen 01 1919-08-15 Vasdal i Rødø - s – Barn

.

1917 døpt datter: Astrid Helmine Sletbak

1917.15P 29.05.1917 08.07.1917 Astrid Helmine E husm Bernt Knutsen Bø 1880
h Mathilde Johansen 1884
1920 ft: 010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d – Barn

.

1917 døpt datter: Astrid Helmine Sletbak

1917.15P 29.05.1917 08.07.1917 Astrid Helmine E husm Bernt Knutsen Bø 1880 h Mathilde Johansen 1884
1920 ft: 010 Astrid Helmine Berntsen 01 1917-05-29 Bø i Rødø - d – Barn

.

1915 døpt datter: Katinka Julie Sletbak, g. Sjåvik

1915.24P 11.02.1915 22.08.1915 Katinka Julie E fisker Bernt Johan Hagen Knutsen Bø 1880hust Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 009 Kathinka Julie Berntsen 01 1915-02-11 Bø i Rødø - d – Barn

Kathinka Julie ble gift med Jens Karolius Sjåvik og ble bosatt på Kilamyran - gnr 61, bnr 19 Uteng. Hun døde 4.7.1986.

.

1913 døpt datter: Sølvia Aurora Sletbak

1913.24P 23.07.1913 07.09.1913 Sølvia Aurora E husm Bernt Johan Knutsen Bø 1880 hust Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 008 Sylvia Aurora Berntsen 01 1913-07-23 Bø i Rødø - d - Barn

.

1912 døpt sønn: Ansgar Johan Sletbak

1912.29G 28.01.1912 29.09.1912 Ansgar Johan E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Bø 1880 hust Matilde Jørgine Johansdatter 1885

1920 ft: 007 Anskar Johan Berntsen 01 1912-01-29 Bø i Rødø - s - Barn

.

1910 døpt datter: Hildur Petrine Sletbak

1910.2P 02.02.1910 16.05.1910 Hildur Petrine E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Bø 1880 h Matilde Jørgine Johansdatter 1885
1910 ft:006 01 Hildur Berntsdatter 02.02.1910 Rødøy d ug Datter b
(Bosatt på gården Bø, plass Lappvigen).

Hildur er ikke lenger bosatt hos familien:
Hun bor ved tellingen 1920 his Aksel Gjerde Andreassen på Sleipnes gnr 66, bnr 6 (Punn Gjedden).

1920 ft: 006 Hildur Petrine Berntsen 01 1910-02-02 Rødøy Herred - Fosterbarn ug Pf

.

1908 døpt datter: Borghild Marie

1908.26P 11.01.1908 26.07.1908 Borghild Marie E fisker Bernt Johan Hagen Benjaminsen Værnes, Nordre 1880 Matilde Julianna Johansen 1885

1920 ft: 005 Borghild Marie Berntsen 01 1908-01-11 Bø i Rødø - d ug Barn
.
1910 ft:005 01 Borghild Berntsdatter 11.01.1908 Rødøy d ug Datter b

.

1906 døpt sønn: Benjamin Berg Sletbak

1906.16G 05.03.1906 25.06.1906 Benjamin Berg fisker Bernt Johan Hagen Andersen? Værnes 1880 Matilde Jørgine Johansen 1885

1920 ft: 004 Benjamin Bang Berntsen 01 1906-03-05 Bø i Rødø - s ug Husarbeide hjemme hos far.

1910 ft:004 01 Benjamen Berntsen 05.03.1906 Rødøy s ug Søn b
Bosatt plass Lappvigen under Bø:

.

1905 døpt sønn: Ingvald Kristian Angel

1905.4G 06.01.1905 12.06.1905 07.01.1905 Ingvald Kristian Angel E fisker Bernt Andreasen Bø 1880 Mathilde Johansdat 1885

1920 ft: 003 Ingvald Kristian Berntsen 01 1905-01-06 Bø i Rødø - s ug Gaardsarbeide hjemme hos far

1910 ft:
Bosatt gården Bø: 003 01 Ingvald Berntsen 06.01.1905 Rødøy s ug Søn b

OMTALES MED EGEN FAMILIE HER.