Gjersvik (7):

- bruk nr 5 og flere

Til hovedsiden

07 05 2007

GJERSVIK, Klubviken

07/05

2007 Eier Ragnar Gjersvik

Gnr 7, bnr 5 er solgt for kr 100.000 fra Lill Nilsen til Ragnar Gjersvik (06.08.2007).

07 05 1950

GJERSVIK, Klubviken

07/05

SIGVALD JAKOBSEN, eier og bruker

Nevnt i matrikkelutkastet av 1950 med hjemmel til dette bruk.

1950

Sigvald Jakobsen
Skyld av 16 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07 05 1920

GJERSVIK, Klubviken

07/05

OLAV ANDREAS JAKOBSEN, gårdbruker og fisker

1920 folketellingen (07 05 0023 Klubvigen)

001 Oluf Andreas Jacobsen 01 1861-04-26 Rødøy - hp g Hjemme - Fiskeri + gårdsbruk (S)
002 Nilsine Jacobsen 01 1861-04-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Anna Evilda Jacobsen 01 1897-09-16 Rødøy - d ug Hjemme i huset
004 Sigvald Olai Jacobsen 01 1893-10-12 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri
005 Torger Johan Jacobsen 01 1905-09-21 Rødøy - s ug Barn i huset

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaf Jakobsen 26.04.1861 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Nilsine Severinsdatter 06.04.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Kaia Olufsdatter 13.01.1889 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
004 01 Sigvald Olufsen 12.10.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Anna Olufsdatter 17.09.1897 Rødøy d ug Datter f
006 01 Torger Olufsen 21.09.1905 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Oluf Jakobsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Gaardsdrift Husmand m J b
002 01 Nilsine Severinsen 1861 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Sofie Olufsen 1887 Rødøy herred* D ug Kreaturstel b
004 01 Kaja Olufsen 1889 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkkenet b
005 01 Olga Olufsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Sigvald Olufsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Anna Olufsen 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nilsine Severinsdtr

1910: 002 01 Nilsine Severinsdatter 06.04.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Nilsine Severinsen 1861 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

1905 sønn: Torger Jakobsen

1910: 006 01 Torger Olufsen 21.09.1905 Rødøy s ug Søn b

1897 datter: Anna Jakobsen

1910: 005 01 Anna Olufsdatter 17.09.1897 Rødøy d ug Datter f
1900: 007 01 Anna Olufsen 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 sønn; Sigvald Jakobsen

1910: 004 01 Sigvald Olufsen 12.10.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
1900: 006 01 Sigvald Olufsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 datter: Olga Jakobsen

1900: 005 01 Olga Olufsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1889 datter: Kaja Jakobsen

1910: 003 01 Kaia Olufsdatter 13.01.1889 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
1900: 004 01 Kaja Olufsen 1889 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkkenet b

1887 datter: Sofie Jakobsen

1900: 003 01 Sofie Olufsen 1887 Rødøy herred* D ug Kreaturstel b

07 05 1865

GJERSVIK, Klubviken

07/05 Husmannsplass med jord.

JAKOB LARSEN. husmand med jord

1865 folketellingen

001 01 Jakob Larsen 42 Rødø Præstegjd Husfdr g Husmd med Jord Fisker
002 01 Gurine Olsdatter 43 Verdalen hans Kone g
003 01 Johan Jakobsen 15 Rødø Præstegl deres Børn ug
004 01 Karen Jakobsdatter 9 Rødø Præstegl deres Børn ug
005 01 Oluf Jakobsen 5 Rødø Præstegl deres Børn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jakob Larsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Husmd med Jord Fisker
Husdyr: ku1 få2 gj2

1847 Jakob Fredrik Larsen

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1847:
1847-01.1846. Inderste Jakob Fredrik Larsen, 31 år, "for at bosette seg på plassen Klubvik" Gjersvik. Fra Lurø, født Vefsen. Attest 22.11.1846.
Kom sammen med kona Gurine Olsdtr, 29 år og sønnen Ove Edvard, 3 år.

Ektefelle: Gurine Olsdtr

Født Verdalen, men kom sammen med ektefelle og sønnen Ove Edvard (3) fra Lurøy 1846.

Sønn: Ove Edvard Jakobsen

Ove omkom på Lofothavet 10.4.1860 sammen med 2 andre drenger, Jens Amundsen og Lars Jensen. Ingen ble funnet.

Sønn: Oluf Andres Jakobsen

Overtar som brukere her og finnes i tellingen 1865-1875-1900 og1910.

07 06 1950

GJERSVIK, Nyheim

07/06

BERNHARD DIDRIKSEN, eier

1950 matrikkel

Bernhard Didriksen
Skyld av 30 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07 07 2020

GJERSVIK, Gjerstad

07/07

2020 Gjersvikvikveien 10

ANDEL er solgt for kr 80.000 fra Johnny Magne Benjaminsen til Eirik Andre Benjaminsen Martiniussen (13.11.2020).

2020 Gjersvikvikveien 10

Gjersvikveien 10 (Gnr 7, bnr 7). ANDEL er solgt for kr 560.000 fra Torill Huseby til Nancy Johanne Brenna Benjaminsen og Erik Andre Benjaminsen Martiniussen (13.10.2020).

07 07 1950

GJERSVIK, Gjerstad

07/07

REIDAR BENJAMINSEN

Hjemmel her 1950.

1950 Matrikkel

Reidar Benjaminsen
Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07 07 1920

GJERSVIK, Salten

Plassen SALTEN

OLE KRISTIAN OLSEN, fisker

Han er bosatt på Nordnesøy ved tellingen 1910 - 01 06 - se mer.

1920 folketellingen (07 07 0026 Salten)

001 Ole Kristian Olsen 01 1871-07-13 Rødøy - hp g Hjemmefiske fra smaabaat
002 Gisken Antonette Olsen 01 1873-09-07 Lurøy - hu g Husmor
003 Olga Johanna Olsen 01 1901-08-17 Rødøy - d ug Hj. Hjelper til i huset. Indepike
004 Egil Olai Olsen 01 1904-11-01 Rødøy - s ug Arbeider paa plassen sammen med far gårdsarb.
005 Reidar Bernhof Olsen 01 1910-07-16 Rødøy - s - Pf
006 Olaf Johan Klæbo Olsen 01 1914-01-30 Rødøy - s - Pf
007 Johanna Karoline Antonsen 01 1863-02-02 Lurøy - tj ug Budeie